Data: 2019-01-18

Powiaty

Powiatowe Ośrodki Wspierania Uczniów Zdolnych to lokalne centra pracy z uczniami zdolnymi POWUZ zostaną zlokalizowane we wszystkich powiatach województwa małopolskiego, aby zapewnić do nich łatwy dostęp dla wszystkich zakwalifikowanych uczniów. Na terenach wiejskich będzie zorganizowany dowóz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Czytaj więcej