Data: 2018-10-18
Informacji dotyczących projektu udziela
Krystyna Dynowska-Chmielewska
Nauczyciel konsultant MCDN
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu
tel. 18 443 80 01, w. 16
mail: k.dynowska@mcdn.edu.pl