Data: 2019-01-18

Informacja o liderze i partnerach projektu

LIDER PROJEKTU
MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (MCDN)
MCDN jest wojewódzką publiczną placówką doskonalenia nauczycieli akredytowaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie, a organem nadzorującym Małopolski Kurator Oświaty. MCDN posiada cztery wyodrębnione Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie. 

Swoje zadania realizuje m.in. poprzez: organizowanie form doskonalenia dla kadry kierowniczej i nauczycieli oraz pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki ; współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami edukacyjnymi w kraju i za granicą, w tym realizację projektów edukacyjnych; współpracę z wyższymi uczelniami, fundacjami, stowarzyszeniami; przygotowywanie ekspertyz, opinii oraz materiałów edukacyjnych. We współpracy z organami prowadzącymi szkoły i placówki MCDN wspiera doradztwo metodyczne. 

PARTNER KRAJOWY PROJEKTU
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU (WSB-NLU)
WSB-NLU w Nowym Sączu to uczelnia o profilu biznesowym, założona w 1992 roku. Marka uczelni zbudowana została przez kierunek zarządzanie i marketing. Obecnie WSB-NLU kształci ponad 4 000 studentów na kierunkach: zarządzanie, informatyka, politologia i psychologia. Szkoła jest partnerem 10 uczelni w kraju i ponad 30 za granicą. Realizuje wymianę międzynarodową, prowadzi badania naukowe oraz działalność publicystyczną i wydawniczą. 


PARTNER PONADNARODOWY PROJEKTU
NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W CHICAGO (NLU)
NLU w Chicago jest prywatnym uniwersytetem typu non-profit działającym od 1886 roku. NLU był pierwszym prywatnym uniwersytetem w USA kształcącym nauczycieli. Obecnie działa na terenie stanu Illinois w Chicago, Wheeling, Skokie, a także w Milwaukee, Benoit, Tampa, Washington, McLean oraz w Polsce poprzez współpracę z Wyższą Szkołą Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. NLU jest akredytowany przez North Central Association of Colleges and Schools i oferuje 60 programów akademickich dających możliwość uzyskania tytułu bakałarza, magistra  i doktora. Od 1983 r. uczelnia prowadzi Centrum dla Dzieci Uzdolnionych.