Data: 2011-02-21
Realizacja przygotowanych w projekcie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych będzie możliwa dzięki wcześniejszemu przygotowaniu kadr oświatowych województwa małopolskiego. Dlatego wszystkie szkolenia realizowane w ramach projektu służą przygotowaniu do wdrożenia różnych form wsparcia dla uczniów zdolnych.