Data: 2018-07-18
W ramach projektu zaplanowano różne formy wsparcia dla uczniów zdolnych, które mają charakter innowacyjny.