Najbliższe wydarzenia edukacyjne

30.03.2020
godz. 16.00-18.30
Termin kolejnych spotkań 6 i 20 kwietnia 2020, godz. 16:00 - 18:30
Miejsce realizacji: Teatr im. J. Słowackiego, sala prób

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach kursu będziemy informować Państwa na bieżąco.
Warsztaty

Teatr w szkole. Inspirowanie twórczych działań artystycznych uczniów i nauczycieli – Oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
30.03.2020
Godz. 12.30

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach będziemy informować Państwa na bieżąco.
konferencja

Jak wzmacniać świadomość, samodzielność i odpowiedzialność uczniów w uczeniu się? – Oferta specjalna

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.03.2020
godz. 14.00 - 18.00

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach kursu będziemy informować Państwa na bieżąco.
Warsztaty

Oferta specjalna – Uwaga: konflikt! Co robić, gdy uczniowie są szczególnie wymagający

Ośrodek w Nowym Sączu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.03.2020
godz. 14.30
Termin kolejnego spotkania 06.04.2020 r. godz. 14.30

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach kursu będziemy informować Państwa na bieżąco.
Warsztaty

49. Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – grupa III

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.03.2020
godz. 15:00

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach kursu będziemy informować Państwa na bieżąco.
Warsztaty

22. Pomóc uczniowi, pomóc sobie – mobbing rówieśniczy w środowisku szkolnym

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej