Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 22.09.2021
Godz. 15.00 -16.30
Spotkanie organizacyjne
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
22.09.2021
godzina 9.00 - 10.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych z powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, suskiego, myślenickiego i wadowickiego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

„Inspiracje dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w nowym roku szkolnym – spotkanie z doradcą metodycznym – Grupa II” – (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
22.09.2021
godzina 15.30 - 17.00 ( 17.00 - 17.45 konsultacje dla zainteresowanych)
Adresaci: nauczyciele języka polskiego objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim i suskim
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium

Lekcje języka polskiego w roku szkolnym 2021/2022 – Grupa III – (DM)

Ośrodek w Oświęcimiu
Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.09.2021
godz.15.00- 18.15.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118, 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Wsparcie ucznia z orzeczeniem. Przeprowadzenie WOPFU i opracowywanie IPET

Ośrodek w Tarnowie
Czytaj więcej
22.09.2021
godz. od 16.30 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele plastyki szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

„Wizualny mastermind” – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli plastyki szkół ponadpodstawowych miasta Kraków i powiatu krakowskiego – spotkanie pierwsze (DM)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej