Najbliższe wydarzenia edukacyjne

27.04.2019
w godzinach od 09.00 do 15.30
Warsztaty

Programowanie wizualne w Schratch 2.0 na drugim etapie edukacyjnym (I-55)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.05.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
Warsztaty

Mediacje – standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej (I-20)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
11.05.2019
w godzinach od 09.00 do 15.30
Warsztaty

Idziemy na wycieczkę – rozwijanie umiejętności matematycznych i przyrodniczych (I-46)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
13.05.2019
20.05.2019r. w godzinach od 15.00 do 19.00
Warsztaty

Arteterapia w afazji i autyzmie (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.05.2019
w godzinach od 16.00 do 19.15
W

Gry i zabawy w edukacji matematycznej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.05.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
Seminarium

Janusz Korczak – wychowanie do wolności i odpowiedzialności. W poszukiwaniu podmiotowości. Korczakowskie inspiracje we współczesnych placówkach edukacyjnych (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.05.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
Warsztaty w ramach cyklu spotkań – „Inny nie znaczy gorszy – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej”

Uczeń niesłyszący i słabo słyszący.

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.05.2019
w godzinach od 15.00 do 18.15
Warsztaty

Gry i zabawy w edukacji matematycznej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.05.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
Warsztaty

Mediacja – kultura dialogu i współodpowiedzialność za kształtowanie klimatu w szkole – (I-21)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.05.2019
w godzinach od 15.00 do 18.15
Seminarium

Klasyfikacja roczna i końcowa – praktyczne wskazówki dla nauczycieli – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
17.05.2019
w godzinach od 10.00 do 14.15
Seminarium

Zadania dyrektora szkoły w kontekście zakończenia roku szkolnego-(OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.05.2019
w godzinach od 09.00 do 14.00
Warsztaty

Zabawy i gry dydaktyczne z wykorzystaniem Liczmanów Gracjana

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.05.2019
w godzinach od 09.00 do 15.30
Warsztaty

Nowoczesne narzędzia TIK w edukacji wczesnoszkolnej – (I-47)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.05.2019
w godzinach od 09.00 do 15.30
Warsztaty

Tańce żydowskie i izraelskie – (I-37)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.05.2019
w godzinach od 15.00 do 18.15
Warsztaty

Gry i zabawy w edukacji matematycznej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
27.05.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
W

Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.05.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
W

Mobbing rówieśniczy – pomóc uczniowi, pomóc sobie – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
04.06.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
Warsztaty

Trudny uczeń – jak motywować go do właściwych zachowań i nauki – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
07.06.2019
w godzinach od 15.30 do 19.00
Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – KK-2

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej