Najbliższe wydarzenia edukacyjne

09.02.2019
• Data rozpoczęcia, 09.02.2019r. w godzinach od 9.00 do 13.15
warsztaty

InterAktywna polonistyczna bombonierka. Garść pomysłów na lekcje języka polskiego. (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
09.02.2019
w godzinach od 9.00 do 15.30
warsztaty

Kreatywne zabawy muzyczne i plastyczne dla przedszkolaków – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
19.02.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
warsztaty

Gry dydaktyczne w edukacji przyrodniczej i biologicznej –(I-70)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
26.02.2019
w godzinach od 16.00 do 19.15
warsztaty

„Zanim zacznę czytać…” – wykorzystanie innowacyjnej metody Małgorzaty Swędrowskiej pt. „Przedszkolak w świecie liter – czytanie wrażeniowe” – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
28.02.2019
w godzinach od 15.30 do 18.45
Warsztaty

Udział uczniów w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych- rozwiązania metodyczne

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
02.03.2019
w godzinach od 09.00 do 15.30
warsztaty

WebQuest na lekcji historii – praktyczny przewodnik dla nauczyciela – (I-66)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
05.03.2019
12.03.2019r.
w godzinach od 15.00 do 19.00
w

Zastosowanie tablic interaktywnych w edukacji wczesnoszkolnej – (I-48)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
12.03.2019
w godzinach od 16.00 do 19.15
Warsztaty

Zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem Liczmanów Gracjana w edukacji dzieci młodszych – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
12.03.2019
w godzinach od 16.00 do 19.15
w

Zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem Liczmanów Gracjana w edukacji dzieci młodszych – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
15.03.2019
w godzinach od 15.30 do 19.30
Warsztaty

W krainie rytmu i muzyki – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.03.2019
w godzinach od 9.00 do 15.30
warsztaty

Kilka sposobów na kreatywną naukę języka obcego – (I-61)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.03.2019
w godzinach od 9.00 do 15.30
warsztaty

Uczymy się programować wizualnie w Scratch 2.0 – (I-41)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
23.03.2019
w godzinach od 09.00 do 15.30
Warsztaty

Kilka sposobów na kreatywną naukę języka obcego (I-61)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
27.03.2019
27-28.03.2019r. w godzinach od 16.00 do 19.15
Warsztaty

Gry i zabawy matematyczne i ich rola w rozwijaniu kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
30.03.2019
w godzinach od 9.00 do 15.30
Warsztaty

Gry i zabawy matematyczne i ich rola w rozwijaniu kompetencji kluczowych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
30.03.2019
w godzinach od 9.00 do 15.30
warsztaty

Idziemy na wycieczkę- rozwijanie umiejętności matematycznych i przyrodniczych – (I-46)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
03.04.2019
w godzinach od 15.00 do 19.00
warsztaty

Lapbook, czyli wycieczka do krainy wiedzy i zabawy – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
04.04.2019
w godzinach od 15.30 do 19.00
Konferencja

Pedagogika Planu Daltońskiego – (OS)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
27.04.2019
w godzinach od 09.00 do 15.30
Warsztaty

Programowanie wizualne w Schratch 2.0 na drugim etapie edukacyjnym (I-55)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
11.05.2019
w godzinach od 09.00 do 15.30
Warsztaty

Idziemy na wycieczkę – rozwijanie umiejętności matematycznych i przyrodniczych (I-46)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
14.05.2019
w godzinach od 16.00 do 19.15
W

Gry i zabawy w edukacji matematycznej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
16.05.2019
w godzinach od 15.00 do 18.15
Warsztaty

Gry i zabawy w edukacji matematycznej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.05.2019
w godzinach od 09.00 do 14.00
Warsztaty

Zabawy i gry dydaktyczne z wykorzystaniem Liczmanów Gracjana

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
18.05.2019
w godzinach od 09.00 do 15.30
Warsztaty

Nowoczesne narzędzia TIK w edukacji wczesnoszkolnej – (I-47)

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej
21.05.2019
w godzinach od 15.00 do 18.15
Warsztaty

Gry i zabawy w edukacji matematycznej

ODN w Oświęcimiu
Czytaj więcej