Najbliższe wydarzenia edukacyjne

08.04.2019
I spotkanie 8.04.2019r., godz. 14:30
II spotkanie 11.04.2019r., godz. 14:30
warsztaty

31. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
01.04.2019
I spotkanie 1.04.2019r., godz. 14:30
II spotkanie 3.04.2019r., godz. 14:30
warsztaty

30. Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
28.02.2019
godz. 15:00
warsztaty

34. Pomagamy w uczeniu się – sztuka robienia notatek

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
19.02.2019
I spotkanie 19.02.2019r., godz. 15:00 – 19:00
II spotkanie 21.02.2019r., godz. 15:00 – 19:00
warsztaty

Zmiany w przepisach dotyczących wycieczek szkolnych

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
25.02.2019
godz. 15.00 – 19.00
warsztaty

Obowiązki dyrektora i nauczyciela placówki oświatowej w zakresie bhp w kontekście nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
25.02.2019
godz. 14.30 - 17.45
warsztaty

Arcydzieła znalezione w przyrodzie – jak wykorzystać materiały przyrodnicze w pracach plastycznych

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
26.03.2019
I spotkanie 26.03.2019r., godz. 14:30
II spotkanie 28.03.2019r., godz. 14:30
Nabór zamknięty zapraszamy na kolejną edycję 8.04.2019
warsztaty

31. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
19.03.2019
I spotkanie 19.03.2019r., godz. 14:30
II spotkanie 21.03.2019r., godz. 14:30
Nabór zamknięty zapraszamy na kolejną edycję 1.04.2019
warsztaty

30. Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
12.03.2019
I spotkanie 12.03.2019r., godz. 14:30
II spotkanie 14.03.2019r., godz. 14:30
warsztaty

29. Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
12.02.2019
godz. 15.00
warsztaty

Aktywizowanie ucznia do racjonalnego zarządzania zasobami

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
04.02.2019
godz. 15.00
warsztaty

34. Pomagamy w uczeniu się – sztuka robienia notatek

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej