Najbliższe wydarzenia edukacyjne

05.03.2019
godz. 15:00
warsztaty

19. Konflikty szkolne – jak je rozwiązywać, aby utrwalić dobre relacje i budować wspólnotę?

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
05.03.2019
godz. 15:00 – 19:00
seminarium

Szkolna interwencja profilaktyczna wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
27.03.2019
godz. 10.00 - 14.00
seminarium

Wolontariat – szkołą kształtowania cnót społecznych

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
19.02.2019
I spotkanie 19.02.2019r., godz. 15:00 – 19:00
II spotkanie 21.02.2019r., godz. 15:00 – 19:00
warsztaty

Zmiany w przepisach dotyczących wycieczek szkolnych

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
13.02.2019
godz:15:00-18:45
warsztaty

„Inny – nie znaczy gorszy” uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera w klasie szkolnej

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
20.02.2019
godz. 15:00 – 18:45
warsztaty

„Inny – nie znaczy gorszy” uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie szkolnej

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
25.03.2019
godz. 15:00
warsztaty

24. Dopalacze – zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla nauczyciela

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
13.02.2019
godz. 14:30
warsztaty

12. Co zrobić, aby troszczenie się było super – wolontariat w pracy szkoły

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
12.02.2019
spotkanie I: 12.02.2019r., godz. 15:00
spotkanie II: 18.02.2019r. godz. 15:00
warsztaty

17. Gniewny, wycofany, zbuntowany… – modelowanie zachowania uczniów

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej
29.01.2019
godz. 15.00
warsztaty

Rozwijanie u uczniów umiejętności pracy zespołowej

ODN w Tarnowie
Czytaj więcej