10.06.2024

Akademia Pogranicze – gala podsumowująca kurs

Uczestnicy wycieczki na Słowację – Zamek Spiski, książki – upominki

„Bardzo udany projekt. Mam nadzieję, że będzie kontynuowany”, „Bardzo proszę o rozwijanie kursu w postaci nowej edycji, nowej tematyki wzbogacającej uczestników.”, „Świetny kurs, dużo ciekawych informacji podanych w różnorodnej formie.” – oto opinie uczestników kursu doskonalącego „Akademia Pogranicze. Wielokulturowość w relacjach polsko-słowackich” organizowanego przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu.

7 czerwca br. w auli Ośrodka w Nowym Sączu spotkali się uczestnicy kursu oraz zaproszeni goście: dr Łukasz Cieślik, dyrektor MCDN, Wojciech Papaj, wicedyrektor ds. Ośrodka w Nowym Sączu, nauczyciele konsultanci z Ośrodka w Nowym Sączu oraz Krzysztof Popiela z Nowego Sącza, jeden z prelegentów kursu, znawca problematyki romskiej.

Na wstępie głos zabrał dyrektor MCDN dr Łukasz Cieślik, który w swoim wystąpieniu zaznaczył, że Akademia Pogranicze jest jedną z kilku form realizowanych pod tą nazwą przez MCDN (m.in. Akademia Wawelska, Akademia Dziedzictwa Kulturowego). Podziękował Andrzejowi Janczura i Aleksandrze Ślusarek za przygotowanie programu kursu doskonalącego i jego sprawną organizację. Na zakończenie swojego wystąpienia zapowiedział kontynuację projektu Akademia Pogranicze w nowym roku szkolnym 2024/2025.

Następnie koordynator projektu Andrzej Janczura przedstawił zebranym krótką informację na temat przebiegu kursu Akademia Pogranicze, która objęła swoim zasięgiem 40 nauczycieli, w tym dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa małopolskiego.

Akademia Pogranicze jest formą bezpłatną, a jej adresatami są nauczyciele pracujący z młodzieżą od 12 do 20 roku życia.

Kurs trwający od września 2023 r. do czerwca 2024 r. składał się z siedmiu spotkań – seminariów prowadzonych w trybie zdalnym przez grono profesorów polskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Prelegentami byli także znawcy problematyki łemkowskiej i romskiej z terenów pogranicza polsko-słowackiego. Szkolenia odbywały się raz w miesiącu: zrealizowano 28 godzin dydaktycznych. Obszarem tematycznym Akademii Pogranicze były zagadnienia związane z historią, kulturą i tradycją wielokulturowego pogranicza polsko-słowackiego.

Nauczyciele uczestniczący w kursie mieli możliwość korzystania z bogatej oferty filmów dokumentalnych i programów edukacyjnych związanych z tematyką szkoleń, które były udostępnione na platformie MCDN Moodle.

Zwieńczeniem kursu był trzydniowy wyjazd edukacyjny na Słowację w dniach 18-20 kwietnia 2024 r., którego program obejmował zwiedzanie zabytków pogranicza polsko-słowackiego oraz wizytę w szkole romskiej w Jarovnicach.

Na zakończenie uroczystości dyrektor MCDN dr Łukasz Cieślik i wicedyrektor ds. Ośrodka w Nowym Sączu Wojciech Papaj wręczyli uczestnikom kursu zaświadczenia o uczestnictwie i upominki w formie książek historycznych.

Galeria zdjęć

 

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube