12.07.2021

Akademia Wawelskiego Dziedzictwa – edycja I

W dniu 12 lipca na Wawelu podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy prof. dr. hab. Andrzejem Betlejem, dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu oraz dr. Łukaszem Cieślikiem, dyrektorem Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, którego celem jest prowadzenia wspólnych działań edukacyjnych dla nauczycieli małopolskich szkół i placówek oświatowych pn. Akademia Wawelskiego Dziedzictwa.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Zamkiem Królewskim na Wawelu planują przygotować nauczycieli do kreatywnego i innowacyjnego wykorzystywania w codziennej praktyce dydaktyczno-wychowawczej zbiorów muzealnych zamku.

Program skierowany jest do nauczycieli historii, wychowawców, ale także do wszystkich zainteresowanych nauczycieli. W ramach kursu doskonalącego przewidujemy m.in. wykłady i warsztaty metodyczne, które mają na celu zainspirowanie nauczycieli do poszukiwania i tworzenia wartościowych rozwiązań metodycznych w procesie kształcenia i wychowania przy wykorzystaniu zasobów wawelskich – wskazał dr Łukasz Cieślik, dyrektor MCDN.

W ramach kursu nauczyciele będą mogli pogłębić wiedzę na temat historii oraz zabytków kultury Wawelu jako polskiego i europejskiego dziedzictwa oraz udoskonalić umiejętności analizy i interpretacji zabytków kultury. W trakcie kursu, odbywającego się w trzydziestoosobowych grupach, pojawi się między innymi temat arrasów, skarbca królewskiego, a także konserwacji zabytków.

Realizacja pierwszej edycji akademii zakłada sześć spotkań ze specjalistami i edukatorami w terminie 9 października – 16 grudnia 2021 r. W ramach programu planowane jest pięć spotkań w przestrzeniach Zamku Królewskiego na Wawelu, odbywających się w każdą sobotę od godziny 10:00 oraz jedno spotkanie dydaktyczne (czwartek, 16.12.2021 r.) w MCDN.

Zapisy będą odbywać się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.mcdn.edu.pl. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Galeria

wróć do listy aktualności