24.06.2019

Autyzm znany czy nieznany – od teorii do praktyki

Czym jest autyzm i czy można go leczyć? Czy wiadomo, jakie jest spektrum autyzmu? Współcześnie coraz częściej mówi się o autyzmie, a jednocześnie jest to wielka zagadka, która niesie za sobą wiele niejednoznacznych odpowiedzi, tworząc tym samym przestrzeń do kreowania różnych teorii leczenia i różnych etiologii.

W celu poszukania odpowiedzi na pojawiające się pytania Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie wraz ze Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach w dniu 14 czerwca 2019 roku zorganizowało interdyscyplinarną konferencję naukowo-szkoleniową poświęconą problematyce autyzmu zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym.

Konferencja została otwarta przez Ewę Sojat – wicedyrektora MCDN ODN w Tarnowie, która zwróciła uwagę, jak ważne jest dziś zrozumienie sposobu postrzegania rzeczywistości przez autystyczne dziecko oraz jak duże znaczenie ma wspomagania rozwoju dzieci i odpowiednie przygotowanie rodziców i nauczycieli do zmierzenia się z codziennymi trudnościami. W trakcie spotkania podjęta została m.in. tematyka zaburzeń ze spektrum autyzmu, jego etiologia, obraz kliniczny. Zaproszeni eksperci przedstawili prawne aspekty funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; podjęta została dyskusja na temat funkcjonalnej diagnozy dzieci i młodzieży z ASD oraz praktycznych aspektów pracy terapeutycznej i edukacyjnej z uczniami ze spektrum autyzmu, w tym z niepełnosprawnością intelektualną.

Jak zauważyła Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego, tematyka dotycząca autyzmu jest problemem złożonym i wymaga szukania praktycznych sposobów postępowania z dziećmi, które zachowują się inaczej niż ich rówieśnicy.

Osoby z autyzmem mają problemy w rozumieniu świata. Inaczej odbierają obrazy, dźwięki, inaczej odczuwają, często nie rozumieją w pełni naszego języka. Nie potrafią też mówić o tym, co chcą i jak się czują, nie potrafią nawiązywać kontaktów z innymi osobami. Często czują się samotne. Dlatego w sposób szczególny potrzebują naszego zainteresowania, akceptacji, naszej cierpliwości. Potrzebują wsparcia w edukacji i terapii, ale także w nauce nowych umiejętności, które pomagać będą w codziennym funkcjonowaniu. Pamiętajmy też, że osoby z autyzmem mają różne talenty i umiejętności, których szukanie i rozwijanie może sprawić, że z czasem ich autyzm już nie będzie taki ważny – mówiła Anna Pieczarka.

Konferencja spotkała się ogromnym zainteresowaniem, wzięli w niej udział zarówno naukowcy, jaki i dyrektorzy szkół, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i rodzice. Oprócz ciekawych wykładów, poruszających różne aspekty związane z funkcjonowaniem i postępowaniem z dziećmi z ASD, zaprezentowane zostały nowości wydawnicze, a także specjalistyczne pomoce dydaktyczne niezbędne w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

wróć do listy aktualności