01.06.2020

Bezpłatne webinarium dla rad pedagogicznych – jak efektywnie realizować zdalne nauczanie w szkole?

Zapraszamy na bezpłatne webinarium dedykowane pracy zdalnej. Ze szkoleń mogą skorzystać rady pedagogiczne (zespoły nauczycieli) ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całego województwa małopolskiego.

Celem szkolenia jest wsparcie szkoły we wprowadzeniu do codziennej praktyki dydaktycznej narzędzi edukacji zdalnej, opierających się na rzeczywistym oraz interaktywnym kontakcie nauczycieli z uczniami. Przygotowane propozycje bazować będą na wykorzystaniu dostępnych platform edukacyjnych umożliwiających aktywizację ucznia i indywidualizację procesu nauczania, jak również zastosowaniu aplikacji, gier oraz edukacyjnych zasobów cyfrowych. Upowszechnienie korzystania z metod dydaktyki cyfrowej pozwoli aktywnie włączyć uczniów w proces dydaktyczny w modelu zdalnego nauczania.

Szkolenia będą każdorazowo poprzedzone indywidulaną analizą potrzeb i oczekiwań szkoły. Cyklem szkoleń obejmiemy docelowo 70 placówek edukacyjnych. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić kartę zgłoszenia placówki, gdzie należy wskazać m.in. proponowany termin zajęć. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem szkoły. Ostateczny termin zakończenia szkoleń upływa w dniu 31 lipca.

Program szkolenia obejmuje warsztaty trwające 120 minut oraz sesję pytań i odpowiedzi. Wszystkie szkolenia prowadzone będą przez trenerów – ekspertów w zakresie zdalnego nauczania i rejestrowane za pomocą narzędzi wideo. Ponadto każdej ze szkół biorących udział w szkoleniu zapewnimy możliwość zdalnego wsparcia trenerskiego w wymiarze 120 minut/szkołę.

Bliższych informacji w sprawie udziału w webinarium udziela Mariusz Gdowski, e-mail: m.gdowski@mcdn.edu.pl, tel. 500 08 41 57.

Załączniki:

Zasady zgłoszeń rad pedagogicznych (zespołów nauczycieli)

Karta zgłoszenia instytucji

wróć do listy aktualności