21.09.2021

Leporello, a może książka pop-up?

Jak zachęcić do czytania? Dlaczego czytanie jest super? Jak stworzyć własne książeczki? – o tym 6 października na warsztatach stacjonarnych w Ośrodku w Nowym Sączu.

Czytaj więcej
20.09.2021

Śpiew nie tylko dla tych, którzy potrafią – warsztaty metodyczne

Jak zachęcić uczniów do wspólnego śpiewu? Jakie metody pracy z głosem stosować podczas zajęć zespołów wokalnych? Jak działać, by śpiew stał się atrakcyjną formą ekspresji?

Czytaj więcej
17.09.2021

TIK na lekcjach języka angielskiego

27 września w Ośrodku w Nowym Sączu startujemy z siecią współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka angielskiego wszystkich etapów edukacyjnych.

Czytaj więcej
16.09.2021

(Nie)rzeczywista szkoła – trzy spojrzenia na edukację w czasie pandemii

Pandemia i doświadczenie zdalnego nauczania przyniosły wiele pytań o to, jak pracować z uczniami w trudnych warunkach, kiedy nie można mieć pewności, w jakiej formie będą prowadzone lekcje. 

Czytaj więcej
15.09.2021

Co słonko widziało? – projekt edukacyjny dla przedszkoli

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym. Planowane działania wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym.

Czytaj więcej
15.09.2021

Funkcjonowanie w szkolnej przestrzeni online – offline

21 września zapraszamy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do udziału w bezpłatnej konferencji hybrydowej „Funkcjonowanie w szkolnej przestrzeni online – offline”.

Czytaj więcej
14.09.2021

„Śladami Baczyńskiego…” – konkurs wiedzy, plastyczny oraz recytatorski

Wraz z Publiczną Szkołą Podstawową im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zgłobicach zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego do udziału w konkursie w 100. rocznicę urodzin poety.

Czytaj więcej
13.09.2021

Jak pracować z uczniem zdolnym w szkole?

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w ramach projektu „Małopolskie Talenty”.

Czytaj więcej
10.09.2021

Jedziemy na wycieczkę edukacyjną – czyli jak połączyć przyjemne z pożytecznym?

Bogactwo przeżyć, integracja zespołu, aktywizacja i pobudzanie do myślenia – to tylko niektóre korzyści, które płyną z wycieczek edukacyjnych.

Czytaj więcej
09.09.2021

Nie muszę, ale chcę uczyć się matematyki

Gdy mówię „muszę” – to tak jakby ktoś przymuszał mnie do uczenia się matematyki, ale gdy mówię „chcę” – to Ja podejmuję decyzję o bliższym poznaniu Królowej Nauk.

Czytaj więcej
08.09.2021

Konferencja „(Nie)rzeczywista szkoła. Trzy spojrzenia na edukację w czasie pandemii– metodyczne wsparcie dla nauczycieli”

Pandemia i doświadczenie zdalnego nauczania przyniosły wiele pytań o to, jak pracować z uczniami w trudnych warunkach zmiennych trybów nauczania, kiedy nie można mieć pewności, w jakiej formie poprowadzimy lekcję jutro, za tydzień, za miesiąc…

Czytaj więcej
08.09.2021

Rozpoczynamy I edycję Akademii Wawelskiego Dziedzictwa

Wawel w początkach państwowości polskiej, dzieje i rola historyczna skarbca koronnego, zabytki wawelskie w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży – to tylko niektóre tematy kursu dla nauczycieli realizowanego na Wawelu.

Czytaj więcej
07.09.2021

Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne!

Atrakcyjna, interaktywna prezentacja? Lekcja? Quiz? A może interaktywny plakat? Dzięki Genial.ly to proste!

Czytaj więcej
06.09.2021

Śladami litewskimi w Krakowie

V edycja Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej rozpoczęta! Tegoroczny motyw przewodni projektu to „Litwa – kraj nad Niemnem”.

Czytaj więcej
03.09.2021

Wsparcie ucznia z orzeczeniem

Efektywne wspomaganie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach kształcenia, wychowania i opieki wymaga przeprowadzenia WOPFU oraz opracowania IPET. O tym, jak to zrobić opowie dr Mariola Komorowska na warsztatach.

Czytaj więcej
02.09.2021

„Akademia Młodego Polaka” – rozpoczynamy kolejną edycję warsztatów

Jak kształtować postawy patriotyczne wśród najmłodszych? Jak przygotować młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych? Jak wzbogacić edukację obywatelską i patriotyczną? – o tym już wkrótce na warsztatach dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Czytaj więcej
01.09.2021

Razem w nowy rok szkolny 2021/2022

Rozpoczynając nowy rok szkolny, życzymy Państwu spełnienia osobistych planów oraz wielu sukcesów zawodowych.

Czytaj więcej
27.08.2021

Startujemy z naszą ofertą

Jak dobrze zacząć nowy rok szkolny? Jak zaplanować pracę i awans zawodowy? Już w najbliższych dniach zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.

Czytaj więcej
17.08.2021

Nowy nabór doradców metodycznych

Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa małopolskiego.

Czytaj więcej
15.08.2021

Zarządzanie przedszkolem, szkołą, placówką oświatową – pierwsze kroki dyrektora

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych rozpoczynających pracę na stanowisku dyrektora do udziału w cyklu warsztatów online z zakresu zarządzania.

Czytaj więcej
30.07.2021

Konkurs „Każde dziecko jest zdolne” – rozstrzygnięty!

Poniżej przedstawiamy listę szkół z 19 małopolskich powiatów, które będą brać udział w projekcie „Każde dziecko jest zdolne”.

Czytaj więcej
14.07.2021

Nauka, zabawa, wypoczynek – czyli Letnia Szkoła Młodych Talentów w ramach projektu Małopolskie Talenty

135 uczennic i uczniów przez cały tydzień uczestniczyło w zajęciach naukowych oraz poznawało dziedzictwo historyczne i kulturowe stolicy Małopolski. Warsztaty, które zakończyły się 3 lipca, były dedykowane młodzieży biorącej udział w zajęciach organizowanych w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w minionym roku szkolnym.

Czytaj więcej
12.07.2021

Akademia Wawelskiego Dziedzictwa – edycja I

W dniu 12 lipca na Wawelu podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy prof. dr. hab. Andrzejem Betlejem, dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu oraz dr. Łukaszem Cieślikiem, dyrektorem Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, którego celem jest prowadzenia wspólnych działań edukacyjnych dla nauczycieli małopolskich szkół i placówek oświatowych pn. Akademia Wawelskiego Dziedzictwa.

Czytaj więcej
02.07.2021

I Letnie Igrzyska Gminy Wielka Wieś

Nauczyciele doradcy metodyczni Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wsparli I Letnie Igrzyska Gminy Wielka Wieś – ideę olimpijską łączącą starożytną i nowożytną tradycję rywalizacji sportowej.

Czytaj więcej
29.06.2021

Trwa nabór doradców metodycznych

Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa małopolskiego.

Czytaj więcej
24.06.2021

Nowoczesne technologie – czyli od nauki zdalnej do szkoły przyszłości

W ośrodku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu debatowano o nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w nauce zdalnej.

Czytaj więcej
23.06.2021

Trwa otwarty nabór do projektu pn. Doskonalenie zawodowe nauczycieli z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w Małopolsce

Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej, monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, multimedialne zasoby edukacyjne, prawne aspekty edukacji zdalnej – to tylko niektóre moduły nowego projektu wspierającego małopolskich nauczycieli.

Czytaj więcej
22.06.2021

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE”

Zapraszamy szkoły do udziału w projekcie „Każde dziecko jest zdolne”. Oferujemy wsparcie w zakresie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy z różnych przyczyn nie osiągają wyników szkolnych na miarę swoich możliwości.

Czytaj więcej
21.06.2021

Gala ogłoszenia wyników konkursu multimedialnego „Największa Miłość to Polska”

„Naród musi być mocno oparty o rzeczywistość, która trzyma pazurami serca każdy kawałek ziemi ojczystej” kard. Stefan Wyszyński

Czytaj więcej
17.06.2021

FORUM MŁODYCH TALENTÓW – nasze inspiracje, nasze sukcesy, nasze pasje

Zgodnie z planem w dn. 7-10 czerwca odbyło się Forum Młodych Talentów, stanowiące podsumowanie pracy Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2020/2021. Uczestnicy wysłuchali wykładów motywujących do rozwijania pasji i talentów, poznali wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ oraz obejrzeli wybrane prezentacje efektów prac zespołów projektowych.

Czytaj więcej
16.06.2021

EDUKACJA PO PANDEMII – ankietowy rzut oka na stan edukacji w pandemii

Relacje wirtualne czy realne, kreatywność i innowacyjność w pracy uczniów i nauczycieli, nauczanie zdalne w ocenie uczniów i nauczycieli – to tylko niektóre problemy poruszone w badaniu ankietowym zrealizowanym przez doradców metodycznych z Ośrodka w Tarnowie.

Czytaj więcej
09.06.2021

Jak uczyć, aby nauczyć?

Dziękujemy, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie 9 czerwca na konferencji „Jak uczyć, aby nauczyć matematyki w szkole ponadpodstawowej”. Jest to dla nas zaszczyt i motywacja do dalszych działań na rzecz wspierania nauczycieli w rozwijaniu kompetencji matematycznych uczniów.

Czytaj więcej
07.06.2021

Współpraca Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

W dniu 7 czerwca dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, prof. MUP, Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz dr Łukasz Cieślik, Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli podpisali porozumienie o współpracy, którego przedmiotem jest realizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, badawczych, promocyjnych, szkoleniowych, rozwojowych, mających na celu propagowanie wiedzy.

Czytaj więcej
04.06.2021

Nowoczesne technologie – od zdalnej nauki do szkoły przyszłości

Jak zwiększyć współpracę w zespole i dobre samopoczucie ucznia uczestniczącego w zdalnej edukacji? Jakie rozwiązania TIK zostaną w szkole po okresie nauki zdalnej? – 21 czerwca zapraszamy dyrektorów i nauczycieli na konferencję.

Czytaj więcej
28.05.2021

Nowy priorytet realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021!

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dokonał zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, dodając nowy priorytet: Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Czytaj więcej
27.05.2021

Akademia Kresy 2021 w nowej odsłonie

Już w czerwcu została uruchomiona w MCDN V edycję Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej . Tegoroczny motyw przewodni projektu to „Litwa – kraj nad Niemnem”.

Czytaj więcej
26.05.2021

Zakończenie roku szkolnego z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Czerwiec to niezwykle ważny czas w szkolnym kalendarzu, okres podsumowań całorocznej wytężonej pracy. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami szkoleniowymi, przygotowanymi na czerwiec.

Czytaj więcej
26.05.2021

Jak uczyć, aby nauczyć?

Za dwa lata absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących przystąpią do egzaminu maturalnego na nowych zasadach. W ramach wspierania nauczycieli w realizacji zadań wynikających ze zmian w systemie oświaty, rozpoczynamy cykl spotkań poświęconych przygotowaniu uczniów do matury 2023 z matematyki.

Czytaj więcej
25.05.2021

Mozaiki matematyczne – oferta specjalna

Matematyka towarzyszy nam w wielu dziedzinach życia. Była i jest inspiracją dla wielu twórców. Pomóżmy uczniom odkrywać jej piękno, a nie tylko traktujmy zagadnienia matematyczne jako problemy „do egzaminu”.

Czytaj więcej
25.05.2021

Szachy – gra dla wszystkich

Edukacyjna wartość szachów była już wielokrotnie podkreślana. To rozrywka, nauka, sport i zabawa.

Czytaj więcej
25.05.2021

Jak ułatwić uczniom powrót do szkoły po pandemii? – pomysły na zajęcia odbudowujące relacje

Powrót uczniów do szkoły, choć tak oczekiwany budzi również wiele obaw. Czy nadrabiać materiał edukacyjny, czy postawić na odbudowywanie relacji?

Czytaj więcej
25.05.2021

Wychowanie w trosce o wartości – Św. Maksymilian patronem trudnych wyborów

25 maja ponad 100 dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów wszystkich typów szkół wzięło udział w konferencji zorganizowanej hybrydowo przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu we współpracy z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Czytaj więcej
24.05.2021

Koronakryzys – jak zadbać o zdrowie psychofizyczne?

„W pierwszej kolejności dbaj o siebie, inaczej nie będziesz miała czego dać innym. Dbanie o siebie to nie egoizm, to konieczność. Nie możesz nalać z pustego dzbana”.

Czytaj więcej
24.05.2021

Wyniki konkursu! „Święty Maksymilian patronem trudnych wyborów”

W konkursie zorganizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu wzięło udział 68 prac wykonanych przez małopolskich uczniów z 31 szkół.

Czytaj więcej
24.05.2021

„Równowaga psychofizyczna nauczyciela w koronakryzysie, czyli jak zadbać o siebie, aby móc pomagać innym”

 „W pierwszej kolejności dbaj o siebie, inaczej nie będziesz miał czego dać innym. Dbanie o siebie to nie egoizm, to konieczność. Nie możesz nalać z pustego dzbana.”

Czytaj więcej
21.05.2021

Wpływ pandemii na kondycję psychospołeczną młodzieży

Zdrowie psychiczne i więzi rodzinne w czasie pandemii, społeczne konsekwencje pandemii, dobre praktyki na czas pandemii – to główne tematy konferencji zorganizowanej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Urzędem Miasta Krakowa.

Czytaj więcej
20.05.2021

Młodzież maluje słowem

W ośrodku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu debatowano o pielęgnowaniu kultury, tradycji i historii Łemków i Romów.

Czytaj więcej
19.05.2021

PORA NA ZDROWIE, czyli zrównoważona dieta i aktywność fizyczna w codzienności dziecka

W żywieniu dzieci i młodzieży jedną z najważniejszych zasad jest regularne spożywanie posiłków, które prawidłowo skomponowane pod względem odżywczym są niezbędne do właściwego rozwoju organizmu oraz aktywności w szkole.

Czytaj więcej
19.05.2021

Innowacyjny nauczyciel dla kreatywnego ucznia

19 maja około 500 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego wzięło udział w konferencji online, zorganizowanej przez doradców metodycznych MCDN Ośrodka w Krakowie.

Czytaj więcej
19.05.2021

Jak zwiększyć ilość połączeń neuronowych i usprawnić pamięć dziecka?

„Pamięć jest matką wszelkiej wiedzy”. To od niej zależy, ile nowych informacji jesteśmy w stanie przyswoić i w jakim czasie.

Czytaj więcej
18.05.2021

Wychowanie w trosce o wartości. Święty Maksymilian patronem trudnych wyborów

W 80. rocznicą męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu realizowanym pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

Czytaj więcej
18.05.2021

Z Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W uznaniu dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Wychowanie w trosce o wartości. Św. Maksymilian patronem trudnych wyborów” – Prezydent RP Andrzej Duda objął wydarzenie Patronatem Narodowym.

Czytaj więcej
18.05.2021

By wycieczka szkolna – była wspaniałą przygodą!

Jak zorganizować atrakcyjną wycieczkę szkolną, opracować regulamin i ciekawy program. Jak zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo, jak zadbać o dobrą atmosferę, ciekawe przeżycia a wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami i obostrzeniami. O czym musi pamiętać dyrektor placówki organizującej wycieczkę. Jakie są zadania kierownika i opiekunów wycieczki. Jak opracować niezbędną dokumentację wycieczki i kto za to odpowiada […]

Czytaj więcej
07.05.2021

„Dwujęzyczność, konieczność tu i teraz!” – nauka poprzez zabawę

W dniu 14 maja br. została zorganizowana przez Ośrodek w Krakowie konferencja dydaktyczna online dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Dwujęzyczność, konieczność tu i teraz!”, poświęcona procesowi wychowania w dwujęzyczności w przedszkolach oraz praktycznym aspektom nauczania jej wdrażania poprzez gry dydaktyczne i zabawy.

Czytaj więcej
06.05.2021

Dobra kulturowe w dobie pandemii – twórczość literacka uczniów o mniejszościach narodowych i etnicznych

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i animatorów kultury z subregionu sądeckiego na konferencję „Dobra kulturowe w dobie pandemii. Twórczość literacka uczniów o mniejszościach narodowych i etnicznych”.

Czytaj więcej
05.05.2021

Ewaluacja pracy szkoły w zakresie wychowania do wartości

Mówiąc o obecności wartości w życiu szkoły i pracy nauczycieli warto zastanawiać się nie tylko nad tym jak przechodzić od idei do czynów, ale również w jaki sposób przeprowadzać ewaluację pracy szkoły w zakresie wychowania do wartości.

Czytaj więcej
05.05.2021

Zdążyć z awansem!

Maj to czas zakończenia realizowanych przez nauczycieli zadań  wynikających z planu rozwoju zawodowego a dla dyrektorów  już w czerwcu rozpoczyna się czas przygotowania ocen dorobku zawodowego dla nauczycieli. Dzięki otrzymaniu pozytywnej oceny  dorobku zawodowego nauczyciele będą mogli składać wnioski o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne.  To się przydaje! Warto skorzystać z oferty.

Czytaj więcej
04.05.2021

Wpływ pandemii Covid-19 na kondycję psychospołeczną młodzieży

Bilans doświadczeń lockdownu z perspektywy młodzieży, społeczne konsekwencje pandemii, dobre praktyki na czas pandemii – to tylko niektóre tematy konferencji organizowanej 20 maja wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Czytaj więcej
04.05.2021

Nordic walking – jako inspiracja bezpiecznej aktywności nie tylko na czasy pandemiczne

110 nauczycieli wychowania fizycznego w dniu 30.04.21 wzięło udział w konferencji online „Nordic Walking – jako inspiracja dla bezpiecznej aktywności nie tylko na czasy pandemiczne”.

Czytaj więcej
27.04.2021

Akademia Młodego Polaka – czyli edukacja patriotyczna dla najmłodszych

Rusza nowy projekt edukacyjny „Akademia Młodego Polaka” skierowany do dzieci i młodzieży z Małopolski. To wspólne przedsięwzięcie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC” oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Czytaj więcej
26.04.2021

Małopolska lekcjaenter

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa małopolskiego do udziału w nowym projekcie edukacji cyfrowej pn. Małopolska lekcjaenter.

Czytaj więcej
21.04.2021

„Największa miłość to Polska” – konkurs poświęcony Prymasowi Tysiąclecia

Uchwałą Sejmu i Senatu RP prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 roku. W ten sposób władza ustawodawcza Rzeczypospolitej oddała hołd Prymasowi Tysiąclecia, wyrażając pamięć, szacunek i uznanie dla całego jego życia i dokonań.

Czytaj więcej
20.04.2021

„Biało-czerwona dla przedszkolaka” – seminarium dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych

Jak w sposób ciekawy zaznajomić najmłodszych z polskimi symbolami narodowymi? Czy wyobraźnia małego dziecka, zachwyt otaczającym światem i wrażliwość emocjonalna sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie? W jaki sposób kształtować postawy obywatelskie oraz budować świadomość narodową?

Czytaj więcej
16.04.2021

Grywalizacja w edukacji – kurs doskonalący dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych

Zagrajmy w gry(walizację)! – 27 i 28 kwietnia rozpoczynamy pilotażowy program specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Czytaj więcej
16.04.2021

Inspirująco o nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Około 500 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w dniu 21 kwietnia wzięło udział w konferencji online zorganizowanej z okazji Dnia Ziemi we współpracy z Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej
15.04.2021

Pobawimy się! Nauczymy się!

Około 400 nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 14 kwietnia wzięło udział w konferencji „Pobawimy się! Nauczymy się! Jak łączyć w dzisiejszej edukacji to, co było z tym co jest przed nami” organizowanej zdalnie przez Ośrodek w Krakowie.

Czytaj więcej
15.04.2021

Zagadki i łamigłówki matematyczno-logiczne a kompetencje kluczowe

Kształtowanie logicznego myślenia jest niezwykle ważną umiejętnością w aspekcie całościowego rozwoju dziecka. Jakie znaczenie w edukacji mają zagadki i łamigłówki matematyczno-logiczne? Jak rozwijać myślenie dywergencyjne uczniów?

Czytaj więcej
14.04.2021

Kurs doskonalący z podstaw przedsiębiorczości – oferta specjalna

Rozpoczęliśmy program pilotażowy dla nauczycieli przedsiębiorczości szkół ponadpodstawowych we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Czytaj więcej
09.04.2021

Odbudowa polskiej państwowości w latach 1918–1921 – konferencja online

W ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wieloletniego programu rządowego „Niepodległa” na lata 2017–2022, w dniu 8 kwietnia nauczyciele różnych etapów edukacyjnych wzięli udział w konferencji edukacyjnej realizowanej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Czytaj więcej
08.04.2021

Już słuchamy! Już działamy!

Setki nauczycieli wzięło udział w konferencjach odbywających się w pierwszym dniu I Małopolskiego Kongresu Szkolnego Doradztwa Zawodowego.

Czytaj więcej
07.04.2021

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Zapraszamy nauczycieli do udziału w 9-miesięcznym kursie kwalifikacyjnym. 

Czytaj więcej
06.04.2021

„Święty Maksymilian patronem trudnych wyborów” – konkurs dla uczniów małopolskich szkół

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach zapraszają szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie.

Czytaj więcej
26.03.2021

Przedsiębiorczość w praktyce – program pilotażowy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

Jak pobudzać postawy i zachowania przedsiębiorcze uczniów? Jak przygotować uczniów do zawodów przyszłości? Start-upy tylko dla wybranych? Nowe technologie w nauczaniu przedsiębiorczości? – czyli coś dla przedsiębiorczych nauczycieli przedsiębiorczości.

Czytaj więcej
25.03.2021

Grywalizacja w edukacji – program pilotażowy dla nauczycieli wszystkich typów szkół

Zagrajmy w gry(walizację)! – 15 kwietnia zapraszamy nauczycieli do udziału w bezpłatnej konferencji przygotowanej we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Czytaj więcej
24.03.2021

Wsparcie edukacji zdalnej

Do czego służy Nearpod, Jamboard, Linoit? Jak wygenerować puzzle, rebusy, fraktale oraz inne pomoce dydaktyczne? – o tym już wkrótce na warsztatach z Dariuszem Martynowiczem.

Czytaj więcej
24.03.2021

Zaloguj się! Posłuchaj! Zapisz, bądź na bieżąco!

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dn. 7-14 kwietnia zapraszają do udziału w I Małopolskim Kongresie Szkolnego Doradztwa Zawodowego.

Czytaj więcej
23.03.2021

Jubileuszowy X Salon Wydawców online

 „Nie co ale jak! – sposoby przekazywania wiedzy a umiejętności i postawy uczniów” – około 500 nauczycieli oraz dyrektorów szkół 25 marca wzięło udział w konferencji dydaktycznej poświęconej wyzwaniom stojącym przed współczesną edukacją.

Czytaj więcej
23.03.2021

Radosnej Wielkanocy!

Czytaj więcej
23.03.2021

W szkole wcale nie chodzi o szkołę – nowatorski pomysł na kształtowanie kompetencji kluczowych

Szkoła kompetencji? Aktywności niekonwencjonalne? Czy to możliwe w naszej rzeczywistości edukacyjnej?

Czytaj więcej
18.03.2021

Co nowego w „Hejnale Oświatowym”?

Edukacja przyrodnicza i matematyczna, rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów to jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej. W nowym numerze „Hejnału Oświatowego” wiele uwagi poświęcamy tym zagadnieniom.

Czytaj więcej
17.03.2021

Kształcenie w zawodach przyszłości

W dniu 17 marca odbyła się konferencja online „Szkoła branżowa przyszłością nowoczesnego biznesu” dla blisko 200 osób związanych z edukacją zawodową.

Czytaj więcej
16.03.2021

Czy historyk może poprowadzić lekcję matematyki?

„Tajemnice ENIGMY, czyli szyfrołamacze na start!” – to hasło konferencji online, która odbyła się z udziałem nauczycieli matematyki, polonistów, historyków i katechetów.

Czytaj więcej
12.03.2021

„Kultura mniejszości narodowych malowana słowem” – 19 marca upływa termin nadsyłania prac konkursowych

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) z terenu miasta Nowy Sącza oraz powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i tatrzańskiego do wzięcia udziału w II edycji konkursu literackiego „Kultura mniejszości narodowych malowana słowem – konkurs na wiersz lub prozę.”

Czytaj więcej
11.03.2021

W poszukiwaniu zasobów osobistych – o tym, co zrobić z doświadczeniami edukacji zdalnej?

Sytuacja związana z pandemią odcisnęła silne piętno na uczniach i nauczycielach. Przejście na edukację zdalną nie było prostym zadaniem – jesteśmy cały czas świadkami i uczestnikami gwałtownych i niespodziewanych zmian w przekazywaniu wiedzy. Co pozytywnego i wartościowego dla zdrowia psychicznego, fizycznego oraz samego procesu nauczania można wydobyć z edukacji zdalnej?

Czytaj więcej
10.03.2021

Nowy „Hejnał Oświatowy”

Wychowanie ku wartościom, rola nauczyciela w wychowaniu do wartości – to główny temat nowego wydania naszego miesięcznika.

Czytaj więcej
09.03.2021

Zdobądź tytuł „Małopolskiego Carolusa”

„Życie jest talentem powierzonym każdemu z nas, tak abyśmy je przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych…” (Jan Paweł II, XI ŚDM, Rzym 1996)

Czytaj więcej
08.03.2021

Przygotowanie do postępowań w awansie zawodowym

Nauczyciele, którzy kończą staż na kolejny stopień awansu zawodowego zobowiązani są w terminie 7 dni od jego zakończenia złożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, a następnie przygotować wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego wraz z niezbędną dokumentacją.

Czytaj więcej
05.03.2021

Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

Działania na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą stanowią bardzo ważny temat edukacyjnych programów zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu.

Czytaj więcej
04.03.2021

O edukacji niepełnosprawnych w okresie pandemii

Innowacyjne działania edukacyjno-opiekuńcze na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz prezentacja form wsparcia nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi to główne tematy konferencji pt. „Nowe wyzwania kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w okresie pandemii”, która została zorganizowana przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu 4 marca br.

Czytaj więcej
03.03.2021

Speed-ball jako alternatywa dla tradycyjnych lekcji wychowania fizycznego

Co to jest speed-ball i co go wyróżniana na tle innych sportów? Jak wdrażać dyscyplinę w ramach zajęć szkolnych? Jakie są zasady bezpieczeństwa podczas gry?

Czytaj więcej
03.03.2021

Wsparcie doskonalenia nauczycieli religii

W dniu 11 marca w siedzibie Radia RDN w Tarnowie został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Czytaj więcej
01.03.2021

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie wspólnie z Oddziałem Krakowskim Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki zapraszają nauczycieli szkół ponadpodstawowych do udziału w bezpłatnym seminarium.

Czytaj więcej
25.02.2021

Złoto czy śmieci? – zadania w kulturze uczenia się

25 marca startujemy z X. edycją salonu wydawców pod hasłem „Nie co, ale jak! – sposoby przekazywania wiedzy a umiejętności i postawy uczniów”.

Czytaj więcej
24.02.2021

Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

W dniu 24 lutego dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr Łukasz Cieślik, Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, podpisali porozumienie o współpracy, którego celem jest wzbogacenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli z małopolskich szkół i placówek oświatowych.

Czytaj więcej
23.02.2021

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

27 marca rozpoczynamy kurs skierowany do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Czytaj więcej
22.02.2021

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego, zapraszamy do wzięcia udziału w kursie nadającym uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Czytaj więcej
19.02.2021

Tajemnica Enigmy czyli szyfrołamacze na start!

Jesteś agentem dwójki – polskiego wywiadu wojskowego…, nasłuch radiowy przechwycił zaszyfrowaną depeszę…, ktoś zdradził…, złamanie wiadomości to szansa na zdemaskowanie zdrajcy…

Czytaj więcej
18.02.2021

Emocjonalne problemy ucznia w aspekcie edukacji zdalnej

Przedłużająca się edukacja online daje dzieciom poczucie anonimowości, potęguje w nich poczucie bezradności, samotności, zmienia ich sposób funkcjonowania w roli ucznia.

Czytaj więcej
17.02.2021

I co dalej po nauce zdalnej?

W okresie edukacji zdalnej nauczyciele i uczniowie zmagają się z różnorodnymi problemami. Trudności te dotykają każdego, a przede wszystkim uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Czytaj więcej