Nauczyciele uczestnicy warsztatów
19.12.2019

Krakowska prezentacja strategicznej gry planszowej „Drogi do niepodległości”

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Muzeum Historii Polski zaprosiły nauczycieli do uczestnictwa w warsztatach pn. Strategiczna gra planszowa „Drogi do niepodległości” i jej zastosowanie w nauczaniu historii. Strategiczna gra planszowa „Drogi do niepodległości”, opracowana przez Muzeum Historii Polski, to przedsięwzięcie popularyzujące historię w formie gry. Fabuła strategicznej gry planszowej „Drogi do niepodległości” obejmuje najważniejsze wydarzenia historyczne […]

Czytaj więcej
Członkowie Rady Wydawniczej, Rady Redakcyjnej i Zespołu Redakcyjnego „Hejnału Oświatowego”
18.12.2019

„Hejnał Oświatowy” wkracza w nowy rok swojej działalności

Już po raz 27. w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli spotkali się członkowie Rady Wydawniczej, Rady Redakcyjnej i Zespołu Redakcyjnego „Hejnału Oświatowego”. Przyjęty został program wydawniczy na 2020 rok. Spotkanie rozpoczął Hejnał Mariacki zagrany przez Jarosława Miszczyka, kierownika filii PBW w Słomnikach. W trakcie obrad członkowie Rady Redakcyjnej: prof. dr hab. Stanisław Palka (przewodniczący rady) – […]

Czytaj więcej
Grafika promująca doradztwo metodyczne
17.12.2019

Doradcy metodyczni zapraszają… RAZEM TWORZYMY NOWĄ JAKOŚĆ EDUKACJI

Nowo powołani nauczyciele – doradcy metodyczni po raz pierwszy spotkali się z nauczycielami języka polskiego, muzyki i wychowania do życia w rodzinie. Przedstawili rolę i zadania, jakie stoją przed nimi. Rozmawiali o potrzebach rozwojowych i bolączkach nauczycieli. Wspólnie zarysowali obszary działania.  Nauczyciele wiele mówili o swoich oczekiwaniach względem doradców. Podkreślali potrzebę wsparcia dydaktyczno-wychowawczego, chcieliby poznawać […]

Czytaj więcej
11.12.2019

Z dzieckiem w świat wartości

Konferencja Świat wartości dziecka. Dziecko w świecie wartości już za nami. 9 grudnia dyrektorzy szkół, nauczyciele, wykładowcy i studenci, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń mogli uczestniczyć w kolejnym już wydarzeniu edukacyjnym dotyczącym wychowania w wartościach i do wartości.

Czytaj więcej
06.12.2019

Nauczanie podstaw normalizacji w szkole branżowej

W dniu 3 grudnia Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie oraz Polski Komitet Normalizacyjny zorganizowały konferencję adresowaną do dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli szkół branżowych województwa małopolskiego pt. Edukacja normalizacyjna w szkole branżowej.

Czytaj więcej
05.12.2019

Wartości edukacji ekologicznej w przedszkolu

Fundamenty przyszłych działań, styl życia, nawyki kształtują się już od najwcześniejszych lat. Okres przedszkolny to dla dziecka ważny czas na kontakt z naturą, poznawanie środowiska, ale też zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja.

Czytaj więcej
03.12.2019

Konferencja w ramach projektu PIĘKNO CZŁOWIEKA – KONTEKSTY WYCHOWANIA

Czytaj więcej
27.11.2019

Koncepcje wychowania człowieka w oparciu o wartości: odpowiedzialność i podmiotowość osoby

Wychowanie do odpowiedzialności oraz wzmacnianie podmiotowości uczniów są zadaniami, które nauczyciele realizują codziennie. Każda sytuacja dydaktyczna może być doskonałą okazją do pochwalenia tego, co uczeń robi dobrze bądź do modelowania zachowania.

Czytaj więcej
26.11.2019

Warsztaty teatralne dla kadry oświatowej Małopolski

Za nami pierwsza pilotażowa seria warsztatów teatralnych zorganizowanych dla nauczycieli i dyrektorów małopolskich placówek oświatowych. Warsztaty przygotowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Kolejny cykl warsztatów już w nowym roku.

Czytaj więcej
25.11.2019

Seminarium Inscenizacja historyczna w wychowaniu patriotycznym

Połączenie wykładu i quizu historycznego z inscenizacją teatralno-muzyczną to skuteczny sposób na edukację dotyczącą historii Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Przekonali się o tym uczestnicy seminarium dla nauczycieli, które odbyło się 21 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie.

Czytaj więcej
25.11.2019

O wychowaniu – praktycznie

W dniu 21 listopada Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie wraz ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką zorganizowały konferencję zatytułowaną: O WYCHOWANIU – PRAKTYCZNIE.

Czytaj więcej
22.11.2019

Edukacja normalizacyjna w szkole branżowej

Czytaj więcej
22.11.2019

Jesteśmy dla Was! Zapraszamy na spotkania z doradcami metodycznymi!

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczęło nowy rok szkolny 2019/2020 obietnicą rozwoju i wspierania nauczycieli w ich pracy. Do placówki wrócili nauczyciele – doradcy metodyczni.

Czytaj więcej
20.11.2019

W poszukiwaniu literackich drogowskazów

19 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu odbyła się konferencja  W poszukiwaniu literackich drogowskazów – czytelnictwo dzieci i młodzieży zorganizowana wspólnie przez MCDN ODN w Oświęcimiu, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką filię w Oświęcimiu oraz Miejską Bibliotekę Publiczną.

Czytaj więcej
18.11.2019

Akademia Samorządu

15 listopada zakończył się kolejny cykl spotkań z młodzieżą pt. Akademia Samorządu. W ich trakcie pracownicy urzędu marszałkowskiego przybliżają młodym Małopolanom ideę samorządu.

Czytaj więcej
14.11.2019

Akademia Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej – trzecia edycja za nami

Grodno – Sopoćkinie – Bohatyrowicze – Nowogródek – Wasiliszki – Bolcieniki – Bieniakonie – Mir – Nieśwież – Zaosie – jezioro Świteź – Baranowicze – Różana – Kosów Poleski to miejsca, które zwiedzili nauczyciele w trakcie wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego na Białoruś w ramach Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej
07.11.2019

Inscenizacja historyczna w wychowaniu patriotycznym

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, włączając się w kalendarz obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zaprasza nauczycieli historii i wychowawców klas na seminarium z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Czytaj więcej
06.11.2019

Wychowanie do wartości w szkole i domu

O wychowaniu można mówić często i wiele. Ważne, by podchwyconą myśl, nową czy śmiałą koncepcję wdrożyć w czyn. Zmieniający się świat zachęca współczesnych nastolatków do aktywności, eksperymentowania, odważnego manifestowania swoich potrzeb. Jak te potrzeby połączyć z ideą wychowania do odpowiedzialności i wzmacniania podmiotowości uczniów?

Czytaj więcej
06.11.2019

MATEMATYCZNIE ZAKRĘCENI – nauczycielskie pasje inspiracją dla ucznia

6 listopada 2019 r., w ramach obchodów Jubileuszowego Roku Matematyki, odbyła się konferencja pt. MATEMATYCZNIE ZAKRĘCENI z cyklu Nauczycielskie pasje inspiracją dla ucznia, zorganizowana przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Krakowie.

Czytaj więcej
05.11.2019

Forum Edukacji Kulturowej

Za nami już trzecie małopolskie spotkanie animatorów i animatorek, nauczycieli i nauczycielek oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem edukacji kulturowej. Samorząd gminy Chrzanów, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie oraz Małopolski Instytut Kultury stworzyły przestrzeń do dyskusji na temat lokalnego programu edukacji kulturowej. Patronat nad wydarzeniem objęło Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Czytaj więcej
04.11.2019

POWRÓT DORADZTWA METODYCZNEGO

Jesteśmy świadkami znaczącej zmiany – powrotu doradztwa metodycznego jako rozwiązania systemowego. Kluczową rolę odgrywa kurator oświaty, który powierza nauczycielowi zadania doradcy metodycznego i wskazuje publiczną placówkę doskonalenia, w której będzie on zatrudniony. Od 15 października 2019 roku kadra Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wzbogaciła się o pierwszą grupę doradców metodycznych.

Czytaj więcej
29.10.2019

Współpraca na rzecz profilaktyki zagrożeń w sieci

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli włączyło się w działania na rzecz walki z zagrożeniami w sieci. Wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie oraz Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym (NASK-PIB) będzie realizować projekt edukacyjny w zakresie efektywnego i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz reagowania na cyberprzemoc.

Czytaj więcej
25.10.2019

Ruszamy ze specjalną ofertą warsztatów z artystami Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Już 4 listopada rozpoczynamy cykl warsztatów teatralnych dla kadry oświatowej przygotowanych we współpracy z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Liczba miejsc ograniczona, więc nie zwlekaj i zapisz się już dziś.

Czytaj więcej
24.10.2019

Spotkania z historią najnowszą

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie zapraszają nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych na cykl Spotkań z historią najnowszą.

Czytaj więcej
20.10.2019

MATEMATYCZNIE ZAKRĘCENI – nauczycielskie pasje inspiracją dla ucznia

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, włączając się w obchody Jubileuszowego Roku Matematyki zaprasza nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych oraz innych zainteresowanych nauczycieli do uczestnictwa w cyklicznej konferencji Nauczycielskie pasje inspiracją dla ucznia, która w tym roku nosi tytuł:  MATEMATYCZNIE ZAKRĘCENI

Czytaj więcej
19.10.2019

Edukacja obywatelska w praktyce

18 października na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyło się Małopolskie Forum Edukacji Obywatelskiej z udziałem nauczycieli małopolskich szkół, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej
18.10.2019

Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń

W dniu 15 października 2019 r. odbyła się konferencja pt. „Problemy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych” zorganizowana przez MCDN ODN w Nowym Sączu we współpracy z Małopolskim Kuratorium Oświaty, Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu.

Czytaj więcej
10.10.2019

Edukacja artystyczna i wychowanie przez sztukę

O wartości edukacji artystycznej i wychowaniu przez sztukę rozmawiano podczas konferencji „Sztuka jako komponent procesu wychowania”, która odbyła się 7 października w Tarnowie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele uczelni i stowarzyszeń, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz studenci.

Czytaj więcej
01.10.2019

Konferencja „80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jak uczyć o II wojnie światowej?”

W dniu 30 września odbyła się konferencja dla nauczycieli pn. „80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jak uczyć o II wojnie światowej?” zorganizowana przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Czytaj więcej
27.09.2019

Zaproszenie do udziału w konkursie MCDN „Kreatywny Nauczyciel” (XI edycja)

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli przedszkoli oraz szkół z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie „Kreatywny Nauczyciel”. Patronat Honorowy: Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego i Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.

Czytaj więcej
23.09.2019

Małopolskie Forum Edukacji Obywatelskiej – zarejestruj się już dziś

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Stowarzyszeniem Demokracja w Praktyce zapraszają pracowników naukowo-dydaktycznych, edukatorów obywatelskich oraz nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, historii i języka polskiego do uczestnictwa w Małopolskim Forum Edukacji Obywatelskiej.

Czytaj więcej
20.09.2019

OSTATNI DZWONEK – DO #CODEWEEK2019!

Już coraz bliżej do rozpoczęcia siódmej edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania! O co chodzi w tym komputerowym zamieszaniu? Dlaczego warto się zaangażować? Kto może wziąć udział? Co z opłatami? Odpowiedź na te i inne nurtujące pytania znajdziecie poniżej, więc… Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej
20.09.2019

Konferencja „Problemy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych”

W ramach wsparcia dyrektorów w realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół ogólnodostępnych i placówek oświatowych, psychologów i pedagogów szkolnych do udziału w konferencji pt. „Problemy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych”

Czytaj więcej
13.09.2019

Konferencja „80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jak uczyć o II wojnie światowej?”

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli włączając się w kalendarz obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, zaprasza zainteresowanych nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do uczestnictwa w konferencji edukacyjnej: 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jak uczyć o II wojnie światowej?

Czytaj więcej
02.09.2019

Oferta edukacyjna na nowy rok szkolny 2019/2020

Czytaj więcej
29.08.2019

Edukacja w kulturze – kultura w edukacji

W dniu dziejszym w foyer Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie. Celem wspólnych działań jest rozwijanie wśród kadry oświatowej Małopolski kompetencji społecznych, psychologicznych oraz ekspresji kulturalnej, w czym pomóc mają artyści teatru.

Czytaj więcej
29.08.2019

List Ministra Edukacji Narodowej do nauczycieli z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019-2020

Warszawa, 28 sierpnia 2019 roku Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,   za kilka dni powrócą Państwo do swoich uczniów i do codziennych obowiązków wytyczanych przez rytm roku szkolnego. Młodzi ludzie podejmą nowe wyzwania, ufni, że wsparcie z Państwa strony umożliwi im osiąganie sukcesów oraz pomoże w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Czytaj więcej
28.08.2019

XXV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

XXV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej Miejsce konferencji: Kraków, Instytut Psychologii UJ, ul. Romana Ingardena 6 Termin: 19–21.09.2019 r. Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia

Czytaj więcej
28.08.2019

BO Małopolska: Aż 188 zadań dopuszczonych do głosowania

  Znamy już listę wszystkich zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wynik jest rekordowy: mieszkańcy będą mogli wybierać spośród aż 188 zadań – czyli o 38 więcej niż przed rokiem. Głosowanie rozpocznie się już 9 września i potrwa do końca miesiąca.

Czytaj więcej
02.08.2019

Pismo Członka Zarządu Województwa Małopolskiego – Pani Anny Pieczarki w sprawie naboru do konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego Kryształy Soli”, edycja 2019.

Pismo Członka Zarządu Województwa Małopolskiego – Pani Anny Pieczarki w sprawie naboru do konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego Kryształy Soli”, edycja 2019. – pobierz PDF

Czytaj więcej
18.07.2019

List Ministra Edukacji Narodowej ws. systemu informacji oświatowej (SIO)

Pismo Pana Ministra Dariusza Piontkowskiego w sprawie wykazywania danych w nowym systemie informacji oświatowej (nowe SIO) skierowane do dyrektorów szkół, placówek oświatowych oraz zespołów szkół i placówek oświatowych.

Czytaj więcej
24.06.2019

Autyzm znany czy nieznany – od teorii do praktyki

Czym jest autyzm i czy można go leczyć? Czy wiadomo, jakie jest spektrum autyzmu? Współcześnie coraz częściej mówi się o autyzmie, a jednocześnie jest to wielka zagadka, która niesie za sobą wiele niejednoznacznych odpowiedzi, tworząc tym samym przestrzeń do kreowania różnych teorii leczenia i różnych etiologii.

Czytaj więcej
24.06.2019

MCDN ODN w Oświęcimiu informuje, że w okresie od 24.06.2019r. do 16.08.2019r. Ośrodek pracuje w godzinach od 7.30 do 15.30

Czytaj więcej
17.06.2019

I Ty możesz zostać laureatem nagrody „Amicus Hominum”

Działasz na rzecz dobra innych? Wspierasz inicjatywy służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnoty lokalnej? Nie zwlekaj i już dziś zgłoś kandydaturę do nagrody „Amicus Hominum”.

Czytaj więcej
07.06.2019

Edukacja regionalna w praktyce pedagogicznej, czyli jak wychowywać i kształcić młode pokolenie Małopolan

Jak można wspierać dziecięce i uczniowskie zainteresowanie kulturą ludową? Czy muzeum narodowe może wyjść ze swoich murów i zająć się dziedzictwem lokalnym? Jak być kreatywnym nauczycielem? – to tylko wybrane tematy konferencji pod hasłem „Edukacja regionalna w praktyce pedagogicznej”, organizowanej w Krakowie przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Czytaj więcej
05.06.2019

Doskonalić kadrę – kompleksowe szkolenia z robotyki dla nauczycieli

Czytaj więcej
05.06.2019

Seminarium „Nasz orzeł, nasz mundur – historia Polski dla najmłodszych”

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, włączając się w kalendarz obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości (1918-22), zaprosiło nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej do uczestnictwa w seminarium „Nasz orzeł, nasz mundur – historia Polski dla najmłodszych”.

Czytaj więcej
03.06.2019

Problemy psychiczne dzieci i młodzieży

W dniu 31 maja 2019 roku odbyła się w MCDN ODN w Nowym Sączu konferencja „Problemy psychiczne dzieci i młodzieży” Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Czytaj więcej
31.05.2019

Konferencja „Druga wojna światowa rozpoczęła się w Polsce. Spotkanie z historią z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej”

Czytaj więcej
30.05.2019

Seminarium zrealizowane w ramach projektu PIĘKNO CZŁOWIEKA – KONTEKSTY WYCHOWANIA

Czytaj więcej
28.05.2019

Z głębokim żalem zawiadamiany, że w dniu 27 maja br. odszedł nagle PAWEŁ WÓJCIAK

Czytaj więcej
21.05.2019

31.05.2019 Konferencja w MCDN ODN w Nowym Sączu – „Problemy psychiczne dzieci i młodzieży”

Zaburzenia zdrowia psychicznego zaliczane są obecnie do głównych problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,  w Polsce ok. 10 % dzieci i młodzieży do 18 r.ż. cierpi na szeroko pojęte zaburzenia psychiczne oraz potrzebuje pomocy psychiatrycznej i psychologicznej. Głównym celem konferencji jest uwrażliwienie dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów na wczesne wykrywanie problemów psychicznych dzieci i […]

Czytaj więcej
20.05.2019

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie zaprasza do udziału w warsztatach XIX PIKNIKU GEOGRAFICZNEGO, Tarnów 24.05.2019

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie zaprasza do udziału w warsztatach (oferta specjalna) w ramach XIX PIKNIKU GEOGRAFICZNEGO Termin realizacji:     24.05.2019, godz. 9.30 – 16.00 Miejsce realizacji:  MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 Adresaci:  nauczyciele szkół podstawowych wraz z oddziałami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnych Program: Przeprowadzenie Turnieju Topograficzno – Geograficznego Udział w wykładach: – dr […]

Czytaj więcej
20.05.2019

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Historyków i Archiwistów

„EDUCARE NECESSE EST … – DZIEDZICTWO PAMIĘCI”, Warszawa 13 – 14 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej
20.05.2019

MCDN ODN w Tarnowie zaprasza na seminarium „Wychowanie do wartości

Aksjologiczna przestrzeń kulturowo-przyrodnicza placówki oświatowej”.

Czytaj więcej
14.05.2019

Małopolskie Dni Rodziny

MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  było współorganizatorem Małopolskich Dni Rodziny.

Czytaj więcej
10.05.2019

Depresja Rozumiesz-Pomagasz

Ministerstwo Zdrowia w ramach kampanii „Depresja Rozumiesz-Pomagasz” podejmuje działania, których celem jest pogłębienie świadomości społecznej na temat depresji oraz popularyzacja rzetelnej wiedzy na ten temat. MCDN włączając się w realizację kampanii, zachęca nauczycieli do korzystania z materiałów edukacyjnych dotyczących depresji młodzieńczej.

Czytaj więcej
08.05.2019

Zdynamizowanie pracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w tym tarnowskiego oddziału ośrodka, zapowiedziano podczas konferencji prasowej w Tarnowie z udziałem Anny Pieczarki z zarządu województwa małopolskiego. Ma powstać nowa oferta w zakresie doradztwa i szkoleń nauczycieli.

Czytaj więcej
06.05.2019

Rozstrzygnięcie konkursu „Kreatywny Nauczyciel”

W Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 29 kwietnia 2019 r. została rozstrzygnięta X edycja regionalnego konkursu „Kreatywny Nauczyciel”, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.   Tegoroczna edycja konkursu pod hasłem „Edukacja regionalna w praktyce pedagogicznej” miała na celu upowszechnianie wartościowych praktyk dydaktyczno-wychowawczych, które pozwalają na rozszerzanie wiedzy o kulturze, historii, tradycji i walorach przyrodniczych środowiska lokalnego […]

Czytaj więcej
24.04.2019

Konferencja- PROFILAKTYKA I ZAGROŻENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁEGO DZIECKA

Adresat: dyrektorzy i nauczyciele wychowania przedszkolnego Miejsce realizacji: Centrum Kongresowe UR, Kraków,  Al. 29 Listopada 46 Efektem wieloletniej współpracy MCDN ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym są między innymi bezpłatne konferencje adresowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zainteresowani zdrowiem psychicznym przedszkolaków  dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli w dniu 11 kwietnia 2019 roku licznie przybyli […]

Czytaj więcej
18.04.2019

ZABAWY I EKSPERYMENTY – JAK ROZWIJAĆ KREATYWNE MYŚLENIE U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM? – WARSZTATY

Nawiązując do podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, w ramach punktu 2 „ Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów”, zaproponowaliśmy w tarnowskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli szczególne zajęcia, skierowane dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Odbywają się one cyklicznie w wybranych placówkach. Myślenie kreatywne, wdraża dzieci do odchodzenia od […]

Czytaj więcej
15.04.2019

Seminarium dla opiekunów i asystentów Szkolnych Kół Caritas Wolontariat szkołą kształtowania cnót społecznych

Dnia 27 marca 2019 roku w auli MCDN ODN w Tarnowie odbyło się cykliczne szkolenie dla opiekunów i asystentów Szkolnych Kół Caritas. Szkolenie jest kontynuacją form doskonalenia organizowanych przez ODN i Caritas Diecezji Tarnowskiej. Tegoroczne zajęcia koncentrowały się wokół formacji społecznej wolontariuszy i zgromadziły 95 uczestników. Dyrektor Caritas ks. Zbigniew Pietruszka analizując działania podejmowanie przez […]

Czytaj więcej
10.04.2019

„Polskie Kresy – zapomniana Ojczyzna”

  Zainteresowanie młodych ludzi historią i kulturą Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej, a także możliwość rozwijania kompetencji kluczowych to cel działań podejmowanych przez nauczycieli i dyrekcję szkoły w Rajbrocie.   W spotkaniu pt. „Polskie Kresy – zapomniana Ojczyzna”, zorganizowanym 8 kwietnia 2019 r. przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Rajbrocie, uczestniczyła młodzież szkolna i […]

Czytaj więcej
04.04.2019

VIII Salon Wydawców – Edukacja XXI wieku Jak być twórczym, kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem?

    Dnia 26 marca 2019 roku Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie stało się miejscem spotkania nauczycieli z małopolskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.  Okazją była kolejna (już ósma) konferencja  z cyklu Salon Wydawców – Edukacja XXI wieku.  Tym razem temat brzmiał: Jak być twórczym, kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem?  Tematyka oraz prelegenci wzbudzili duże zainteresowanie, […]

Czytaj więcej
28.03.2019

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W LETNIEJ SZKOLE MŁODYCH TALENTÓW

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W LETNIEJ SZKOLE MŁODYCH TALENTÓW   Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna rekrutację do Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ na II i III etapie. LSMT to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji […]

Czytaj więcej
28.03.2019

REKRUTACJA NA WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI CWUZ

REKRUTACJA  NA WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI CWUZ Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, że rozpoczyna rekrutację do udziału w szkoleniach dla nauczycieli CWUZ, organizowanych w ramach projektu Małopolskie Talenty. W pierwszym etapie rekrutacji Beneficjenci projektów konkursowych  przesyłają formularze skierowania  kadry pedagogicznej do przeszkolenia, uwzględniające kadrę podstawową do prowadzenia zajęć  oraz kadrę rezerwową, zgodnie z zapisami  Załącznika nr  […]

Czytaj więcej
12.02.2019

„Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości”, MEN 2019

„Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości”, MEN 2019

Czytaj więcej
11.02.2019

List Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej do nauczycieli i dyrektorów szkół w wersji pdf

Czytaj więcej
21.01.2019

Projekt dofinansowania do KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) na rok 2019

Szanowni Państwo Rusza projekt dofinansowania do KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) na rok 2019. W tym rokudofinansowanie oprócz przedsiębiorstw będzie również dla nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych zajmujących się praktyczną nauką zawodu. Nabór wniosków w powiecie krakowskim ruszy od 29 stycznia i potrwa do 2 lutego. Osoby zainteresowane proszę o kontakt […]

Czytaj więcej
15.01.2019

Akcja pod patronatem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika „Rodacy Bohaterom” (do dnia 14 stycznia 2019 r.)

„RODACY – BOHATEROM” KRAKÓW, 4.01.2019 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przyłącza się do akcji „Rodacy – Bohaterom”. Jej inicjatorem jest Stowarzyszenie Odra – Niemen, zaś zbiórkę w Krakowie i Małopolsce koordynuje Akademia Ignatianum. Honorowy patronat nad akcją objął wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Serdecznie zachęcamy do wspólnego przygotowania noworocznych paczek dla naszych Rodaków mieszkających na dawnych […]

Czytaj więcej
14.01.2019

Akademia Kresy

  Film podsumowujący wyjazd szkoleniowy      

Czytaj więcej
09.01.2019

Zmiany dotyczące ochrony danych osobowych, obowiązujace od 25 maja 2018 r.

Poniżej znajdziecie Państwo nowe zasady przetwarzania danych osobowych w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zgodne z obowiązującymi przepisami. Zmiany dotyczące ochrony danych osobowych, obowiązujace od 25 maja 2018 r. – PDF  

Czytaj więcej