20.05.2019

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie zaprasza do udziału w warsztatach XIX PIKNIKU GEOGRAFICZNEGO, Tarnów 24.05.2019

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie zaprasza do udziału w warsztatach (oferta specjalna) w ramach XIX PIKNIKU GEOGRAFICZNEGO Termin realizacji:     24.05.2019, godz. 9.30 – 16.00 Miejsce realizacji:  MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 Adresaci:  nauczyciele szkół podstawowych wraz z oddziałami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnych Program: Przeprowadzenie Turnieju Topograficzno – Geograficznego Udział w wykładach: – dr […]

Czytaj więcej
20.05.2019

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Historyków i Archiwistów

„EDUCARE NECESSE EST … – DZIEDZICTWO PAMIĘCI”, Warszawa 13 – 14 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej
20.05.2019

MCDN ODN w Tarnowie zaprasza na seminarium „Wychowanie do wartości

Aksjologiczna przestrzeń kulturowo-przyrodnicza placówki oświatowej”.

Czytaj więcej
14.05.2019

Małopolskie Dni Rodziny

MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  było współorganizatorem Małopolskich Dni Rodziny.

Czytaj więcej
10.05.2019

31.05.2019 Konferencja w MCDN ODN w Nowym Sączu – „Problemy psychiczne dzieci i młodzieży”

Zaburzenia zdrowia psychicznego zaliczane są obecnie do głównych problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,  w Polsce ok. 10 % dzieci i młodzieży do 18 r.ż. cierpi na szeroko pojęte zaburzenia psychiczne oraz potrzebuje pomocy psychiatrycznej i psychologicznej. Głównym celem konferencji jest uwrażliwienie dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów na wczesne wykrywanie problemów psychicznych dzieci i […]

Czytaj więcej
10.05.2019

Depresja Rozumiesz-Pomagasz

Ministerstwo Zdrowia w ramach kampanii „Depresja Rozumiesz-Pomagasz” podejmuje działania, których celem jest pogłębienie świadomości społecznej na temat depresji oraz popularyzacja rzetelnej wiedzy na ten temat. MCDN włączając się w realizację kampanii, zachęca nauczycieli do korzystania z materiałów edukacyjnych dotyczących depresji młodzieńczej.

Czytaj więcej
08.05.2019

Zdynamizowanie pracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w tym tarnowskiego oddziału ośrodka, zapowiedziano podczas konferencji prasowej w Tarnowie z udziałem Anny Pieczarki z zarządu województwa małopolskiego. Ma powstać nowa oferta w zakresie doradztwa i szkoleń nauczycieli.

Czytaj więcej
06.05.2019

Rozstrzygnięcie konkursu „Kreatywny Nauczyciel”

W Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 29 kwietnia 2019 r. została rozstrzygnięta X edycja regionalnego konkursu „Kreatywny Nauczyciel”, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.   Tegoroczna edycja konkursu pod hasłem „Edukacja regionalna w praktyce pedagogicznej” miała na celu upowszechnianie wartościowych praktyk dydaktyczno-wychowawczych, które pozwalają na rozszerzanie wiedzy o kulturze, historii, tradycji i walorach przyrodniczych środowiska lokalnego […]

Czytaj więcej
24.04.2019

Konferencja- PROFILAKTYKA I ZAGROŻENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁEGO DZIECKA

Adresat: dyrektorzy i nauczyciele wychowania przedszkolnego Miejsce realizacji: Centrum Kongresowe UR, Kraków,  Al. 29 Listopada 46 Efektem wieloletniej współpracy MCDN ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym są między innymi bezpłatne konferencje adresowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zainteresowani zdrowiem psychicznym przedszkolaków  dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli w dniu 11 kwietnia 2019 roku licznie przybyli […]

Czytaj więcej
18.04.2019

ZABAWY I EKSPERYMENTY – JAK ROZWIJAĆ KREATYWNE MYŚLENIE U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM? – WARSZTATY

Nawiązując do podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, w ramach punktu 2 „ Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów”, zaproponowaliśmy w tarnowskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli szczególne zajęcia, skierowane dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Odbywają się one cyklicznie w wybranych placówkach. Myślenie kreatywne, wdraża dzieci do odchodzenia od […]

Czytaj więcej
15.04.2019

Seminarium dla opiekunów i asystentów Szkolnych Kół Caritas Wolontariat szkołą kształtowania cnót społecznych

Dnia 27 marca 2019 roku w auli MCDN ODN w Tarnowie odbyło się cykliczne szkolenie dla opiekunów i asystentów Szkolnych Kół Caritas. Szkolenie jest kontynuacją form doskonalenia organizowanych przez ODN i Caritas Diecezji Tarnowskiej. Tegoroczne zajęcia koncentrowały się wokół formacji społecznej wolontariuszy i zgromadziły 95 uczestników. Dyrektor Caritas ks. Zbigniew Pietruszka analizując działania podejmowanie przez […]

Czytaj więcej
10.04.2019

„Polskie Kresy – zapomniana Ojczyzna”

  Zainteresowanie młodych ludzi historią i kulturą Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej, a także możliwość rozwijania kompetencji kluczowych to cel działań podejmowanych przez nauczycieli i dyrekcję szkoły w Rajbrocie.   W spotkaniu pt. „Polskie Kresy – zapomniana Ojczyzna”, zorganizowanym 8 kwietnia 2019 r. przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Rajbrocie, uczestniczyła młodzież szkolna i […]

Czytaj więcej
04.04.2019

VIII Salon Wydawców – Edukacja XXI wieku Jak być twórczym, kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem?

    Dnia 26 marca 2019 roku Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie stało się miejscem spotkania nauczycieli z małopolskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.  Okazją była kolejna (już ósma) konferencja  z cyklu Salon Wydawców – Edukacja XXI wieku.  Tym razem temat brzmiał: Jak być twórczym, kreatywnym i innowacyjnym nauczycielem?  Tematyka oraz prelegenci wzbudzili duże zainteresowanie, […]

Czytaj więcej
28.03.2019

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W LETNIEJ SZKOLE MŁODYCH TALENTÓW

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W LETNIEJ SZKOLE MŁODYCH TALENTÓW   Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna rekrutację do Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ na II i III etapie. LSMT to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji […]

Czytaj więcej
28.03.2019

REKRUTACJA NA WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI CWUZ

REKRUTACJA  NA WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI CWUZ Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, że rozpoczyna rekrutację do udziału w szkoleniach dla nauczycieli CWUZ, organizowanych w ramach projektu Małopolskie Talenty. W pierwszym etapie rekrutacji Beneficjenci projektów konkursowych  przesyłają formularze skierowania  kadry pedagogicznej do przeszkolenia, uwzględniające kadrę podstawową do prowadzenia zajęć  oraz kadrę rezerwową, zgodnie z zapisami  Załącznika nr  […]

Czytaj więcej
12.02.2019

„Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości”, MEN 2019

„Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości”, MEN 2019

Czytaj więcej
11.02.2019

List Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej do nauczycieli i dyrektorów szkół w wersji pdf

Czytaj więcej
21.01.2019

Projekt dofinansowania do KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) na rok 2019

Szanowni Państwo Rusza projekt dofinansowania do KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) na rok 2019. W tym rokudofinansowanie oprócz przedsiębiorstw będzie również dla nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych zajmujących się praktyczną nauką zawodu. Nabór wniosków w powiecie krakowskim ruszy od 29 stycznia i potrwa do 2 lutego. Osoby zainteresowane proszę o kontakt […]

Czytaj więcej
15.01.2019

Akcja pod patronatem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika „Rodacy Bohaterom” (do dnia 14 stycznia 2019 r.)

„RODACY – BOHATEROM” KRAKÓW, 4.01.2019 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przyłącza się do akcji „Rodacy – Bohaterom”. Jej inicjatorem jest Stowarzyszenie Odra – Niemen, zaś zbiórkę w Krakowie i Małopolsce koordynuje Akademia Ignatianum. Honorowy patronat nad akcją objął wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Serdecznie zachęcamy do wspólnego przygotowania noworocznych paczek dla naszych Rodaków mieszkających na dawnych […]

Czytaj więcej
14.01.2019

Akademia Kresy

  Film podsumowujący wyjazd szkoleniowy      

Czytaj więcej
09.01.2019

Zmiany dotyczące ochrony danych osobowych, obowiązujace od 25 maja 2018 r.

Poniżej znajdziecie Państwo nowe zasady przetwarzania danych osobowych w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zgodne z obowiązującymi przepisami. Zmiany dotyczące ochrony danych osobowych, obowiązujace od 25 maja 2018 r. – PDF  

Czytaj więcej