09.06.2021

Jak uczyć, aby nauczyć?

Dziękujemy, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie 9 czerwca na konferencji „Jak uczyć, aby nauczyć matematyki w szkole ponadpodstawowej”. Jest to dla nas zaszczyt i motywacja do dalszych działań na rzecz wspierania nauczycieli w rozwijaniu kompetencji matematycznych uczniów.

Czytaj więcej
07.06.2021

Współpraca Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

W dniu 7 czerwca dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, prof. MUP, Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz dr Łukasz Cieślik, Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli podpisali porozumienie o współpracy, którego przedmiotem jest realizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, badawczych, promocyjnych, szkoleniowych, rozwojowych, mających na celu propagowanie wiedzy.

Czytaj więcej
04.06.2021

Nowoczesne technologie – od zdalnej nauki do szkoły przyszłości

Jak zwiększyć współpracę w zespole i dobre samopoczucie ucznia uczestniczącego w zdalnej edukacji? Jakie rozwiązania TIK zostaną w szkole po okresie nauki zdalnej? – 21 czerwca zapraszamy dyrektorów i nauczycieli na konferencję.

Czytaj więcej
01.06.2021

Startujemy z projektem „Każde dziecko jest zdolne”

Zapraszamy szkoły do udziału w projekcie „Każde dziecko jest zdolne”. Oferujemy wsparcie w zakresie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy z różnych przyczyn nie osiągają wyników szkolnych na miarę swoich możliwości.

Czytaj więcej
31.05.2021

Mozaiki matematyczne – oferta specjalna

Matematyka towarzyszy nam w wielu dziedzinach życia. Była i jest inspiracją dla wielu twórców. Pomóżmy uczniom odkrywać jej piękno, a nie tylko traktujmy zagadnienia matematyczne jako problemy „do egzaminu”.

Czytaj więcej
28.05.2021

Zakończenie roku szkolnego z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Czerwiec to niezwykle ważny czas w szkolnym kalendarzu, okres podsumowań całorocznej wytężonej pracy. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami szkoleniowymi, przygotowanymi na czerwiec.

Czytaj więcej
26.05.2021

Nowy priorytet realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021!

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dokonał zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, dodając nowy priorytet: Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Czytaj więcej
26.05.2021

Jak uczyć, aby nauczyć?

Za dwa lata absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących przystąpią do egzaminu maturalnego na nowych zasadach. W ramach wspierania nauczycieli w realizacji zadań wynikających ze zmian w systemie oświaty, rozpoczynamy cykl spotkań poświęconych przygotowaniu uczniów do matury 2023 z matematyki.

Czytaj więcej
25.05.2021

Akademia Kresy 2021 w nowej odsłonie

Już w czerwcu uruchamiamy w MCDN V edycję Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej . Tegoroczny motyw przewodni projektu to „Litwa – kraj nad Niemnem”.

Czytaj więcej
25.05.2021

Szachy – gra dla wszystkich

Edukacyjna wartość szachów była już wielokrotnie podkreślana. To rozrywka, nauka, sport i zabawa.

Czytaj więcej
25.05.2021

Jak ułatwić uczniom powrót do szkoły po pandemii? – pomysły na zajęcia odbudowujące relacje

Powrót uczniów do szkoły, choć tak oczekiwany budzi również wiele obaw. Czy nadrabiać materiał edukacyjny, czy postawić na odbudowywanie relacji?

Czytaj więcej
25.05.2021

Wychowanie w trosce o wartości – Św. Maksymilian patronem trudnych wyborów

25 maja ponad 100 dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów wszystkich typów szkół wzięło udział w konferencji zorganizowanej hybrydowo przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu we współpracy z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Czytaj więcej
24.05.2021

Koronakryzys – jak zadbać o zdrowie psychofizyczne?

„W pierwszej kolejności dbaj o siebie, inaczej nie będziesz miała czego dać innym. Dbanie o siebie to nie egoizm, to konieczność. Nie możesz nalać z pustego dzbana”.

Czytaj więcej
24.05.2021

Wyniki konkursu! „Święty Maksymilian patronem trudnych wyborów”

W konkursie zorganizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu wzięło udział 68 prac wykonanych przez małopolskich uczniów z 31 szkół.

Czytaj więcej
24.05.2021

„Równowaga psychofizyczna nauczyciela w koronakryzysie, czyli jak zadbać o siebie, aby móc pomagać innym”

 „W pierwszej kolejności dbaj o siebie, inaczej nie będziesz miał czego dać innym. Dbanie o siebie to nie egoizm, to konieczność. Nie możesz nalać z pustego dzbana.”

Czytaj więcej
21.05.2021

Wpływ pandemii na kondycję psychospołeczną młodzieży

Zdrowie psychiczne i więzi rodzinne w czasie pandemii, społeczne konsekwencje pandemii, dobre praktyki na czas pandemii – to główne tematy konferencji zorganizowanej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Urzędem Miasta Krakowa.

Czytaj więcej
20.05.2021

Młodzież maluje słowem

W ośrodku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu debatowano o pielęgnowaniu kultury, tradycji i historii Łemków i Romów.

Czytaj więcej
19.05.2021

PORA NA ZDROWIE, czyli zrównoważona dieta i aktywność fizyczna w codzienności dziecka

W żywieniu dzieci i młodzieży jedną z najważniejszych zasad jest regularne spożywanie posiłków, które prawidłowo skomponowane pod względem odżywczym są niezbędne do właściwego rozwoju organizmu oraz aktywności w szkole.

Czytaj więcej
19.05.2021

Innowacyjny nauczyciel dla kreatywnego ucznia

19 maja około 500 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego wzięło udział w konferencji online, zorganizowanej przez doradców metodycznych MCDN Ośrodka w Krakowie.

Czytaj więcej
19.05.2021

Jak zwiększyć ilość połączeń neuronowych i usprawnić pamięć dziecka?

„Pamięć jest matką wszelkiej wiedzy”. To od niej zależy, ile nowych informacji jesteśmy w stanie przyswoić i w jakim czasie.

Czytaj więcej
18.05.2021

Wychowanie w trosce o wartości. Święty Maksymilian patronem trudnych wyborów

W 80. rocznicą męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu realizowanym pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

Czytaj więcej
18.05.2021

Z Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W uznaniu dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Wychowanie w trosce o wartości. Św. Maksymilian patronem trudnych wyborów” – Prezydent RP Andrzej Duda objął wydarzenie Patronatem Narodowym.

Czytaj więcej
18.05.2021

By wycieczka szkolna – była wspaniałą przygodą!

Jak zorganizować atrakcyjną wycieczkę szkolną, opracować regulamin i ciekawy program. Jak zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo, jak zadbać o dobrą atmosferę, ciekawe przeżycia a wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami i obostrzeniami. O czym musi pamiętać dyrektor placówki organizującej wycieczkę. Jakie są zadania kierownika i opiekunów wycieczki. Jak opracować niezbędną dokumentację wycieczki i kto za to odpowiada […]

Czytaj więcej
07.05.2021

„Dwujęzyczność, konieczność tu i teraz!” – nauka poprzez zabawę

W dniu 14 maja br. została zorganizowana przez Ośrodek w Krakowie konferencja dydaktyczna online dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Dwujęzyczność, konieczność tu i teraz!”, poświęcona procesowi wychowania w dwujęzyczności w przedszkolach oraz praktycznym aspektom nauczania jej wdrażania poprzez gry dydaktyczne i zabawy.

Czytaj więcej
06.05.2021

Dobra kulturowe w dobie pandemii – twórczość literacka uczniów o mniejszościach narodowych i etnicznych

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i animatorów kultury z subregionu sądeckiego na konferencję „Dobra kulturowe w dobie pandemii. Twórczość literacka uczniów o mniejszościach narodowych i etnicznych”.

Czytaj więcej
05.05.2021

Ewaluacja pracy szkoły w zakresie wychowania do wartości

Mówiąc o obecności wartości w życiu szkoły i pracy nauczycieli warto zastanawiać się nie tylko nad tym jak przechodzić od idei do czynów, ale również w jaki sposób przeprowadzać ewaluację pracy szkoły w zakresie wychowania do wartości.

Czytaj więcej
05.05.2021

Zdążyć z awansem!

Maj to czas zakończenia realizowanych przez nauczycieli zadań  wynikających z planu rozwoju zawodowego a dla dyrektorów  już w czerwcu rozpoczyna się czas przygotowania ocen dorobku zawodowego dla nauczycieli. Dzięki otrzymaniu pozytywnej oceny  dorobku zawodowego nauczyciele będą mogli składać wnioski o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne.  To się przydaje! Warto skorzystać z oferty.

Czytaj więcej
04.05.2021

Wpływ pandemii Covid-19 na kondycję psychospołeczną młodzieży

Bilans doświadczeń lockdownu z perspektywy młodzieży, społeczne konsekwencje pandemii, dobre praktyki na czas pandemii – to tylko niektóre tematy konferencji organizowanej 20 maja wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Czytaj więcej
04.05.2021

Nordic walking – jako inspiracja bezpiecznej aktywności nie tylko na czasy pandemiczne

110 nauczycieli wychowania fizycznego w dniu 30.04.21 wzięło udział w konferencji online „Nordic Walking – jako inspiracja dla bezpiecznej aktywności nie tylko na czasy pandemiczne”.

Czytaj więcej
26.04.2021

Małopolska lekcjaenter

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa małopolskiego do udziału w nowym projekcie edukacji cyfrowej pn. Małopolska lekcjaenter.

Czytaj więcej
21.04.2021

„Największa miłość to Polska” – konkurs poświęcony Prymasowi Tysiąclecia

Uchwałą Sejmu i Senatu RP prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 roku. W ten sposób władza ustawodawcza Rzeczypospolitej oddała hołd Prymasowi Tysiąclecia, wyrażając pamięć, szacunek i uznanie dla całego jego życia i dokonań.

Czytaj więcej
20.04.2021

„Biało-czerwona dla przedszkolaka” – seminarium dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych

Jak w sposób ciekawy zaznajomić najmłodszych z polskimi symbolami narodowymi? Czy wyobraźnia małego dziecka, zachwyt otaczającym światem i wrażliwość emocjonalna sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie? W jaki sposób kształtować postawy obywatelskie oraz budować świadomość narodową?

Czytaj więcej
16.04.2021

Grywalizacja w edukacji – kurs doskonalący dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych

Zagrajmy w gry(walizację)! – 27 i 28 kwietnia rozpoczynamy pilotażowy program specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Czytaj więcej
16.04.2021

Inspirująco o nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Około 500 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w dniu 21 kwietnia wzięło udział w konferencji online zorganizowanej z okazji Dnia Ziemi we współpracy z Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej
15.04.2021

Pobawimy się! Nauczymy się!

Około 400 nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 14 kwietnia wzięło udział w konferencji „Pobawimy się! Nauczymy się! Jak łączyć w dzisiejszej edukacji to, co było z tym co jest przed nami” organizowanej zdalnie przez Ośrodek w Krakowie.

Czytaj więcej
15.04.2021

Zagadki i łamigłówki matematyczno-logiczne a kompetencje kluczowe

Kształtowanie logicznego myślenia jest niezwykle ważną umiejętnością w aspekcie całościowego rozwoju dziecka. Jakie znaczenie w edukacji mają zagadki i łamigłówki matematyczno-logiczne? Jak rozwijać myślenie dywergencyjne uczniów?

Czytaj więcej
14.04.2021

Kurs doskonalący z podstaw przedsiębiorczości – oferta specjalna

Rozpoczęliśmy program pilotażowy dla nauczycieli przedsiębiorczości szkół ponadpodstawowych we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Czytaj więcej
09.04.2021

Odbudowa polskiej państwowości w latach 1918–1921 – konferencja online

W ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wieloletniego programu rządowego „Niepodległa” na lata 2017–2022, w dniu 8 kwietnia nauczyciele różnych etapów edukacyjnych wzięli udział w konferencji edukacyjnej realizowanej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Czytaj więcej
08.04.2021

Już słuchamy! Już działamy!

Setki nauczycieli wzięło udział w konferencjach odbywających się w pierwszym dniu I Małopolskiego Kongresu Szkolnego Doradztwa Zawodowego.

Czytaj więcej
07.04.2021

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Zapraszamy nauczycieli do udziału w 9-miesięcznym kursie kwalifikacyjnym. 

Czytaj więcej
06.04.2021

„Święty Maksymilian patronem trudnych wyborów” – konkurs dla uczniów małopolskich szkół

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach zapraszają szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie.

Czytaj więcej
26.03.2021

Przedsiębiorczość w praktyce – program pilotażowy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

Jak pobudzać postawy i zachowania przedsiębiorcze uczniów? Jak przygotować uczniów do zawodów przyszłości? Start-upy tylko dla wybranych? Nowe technologie w nauczaniu przedsiębiorczości? – czyli coś dla przedsiębiorczych nauczycieli przedsiębiorczości.

Czytaj więcej
25.03.2021

Grywalizacja w edukacji – program pilotażowy dla nauczycieli wszystkich typów szkół

Zagrajmy w gry(walizację)! – 15 kwietnia zapraszamy nauczycieli do udziału w bezpłatnej konferencji przygotowanej we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Czytaj więcej
24.03.2021

Wsparcie edukacji zdalnej

Do czego służy Nearpod, Jamboard, Linoit? Jak wygenerować puzzle, rebusy, fraktale oraz inne pomoce dydaktyczne? – o tym już wkrótce na warsztatach z Dariuszem Martynowiczem.

Czytaj więcej
24.03.2021

Zaloguj się! Posłuchaj! Zapisz, bądź na bieżąco!

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dn. 7-14 kwietnia zapraszają do udziału w I Małopolskim Kongresie Szkolnego Doradztwa Zawodowego.

Czytaj więcej
23.03.2021

Jubileuszowy X Salon Wydawców online

 „Nie co ale jak! – sposoby przekazywania wiedzy a umiejętności i postawy uczniów” – około 500 nauczycieli oraz dyrektorów szkół 25 marca wzięło udział w konferencji dydaktycznej poświęconej wyzwaniom stojącym przed współczesną edukacją.

Czytaj więcej
23.03.2021

Radosnej Wielkanocy!

Czytaj więcej
23.03.2021

W szkole wcale nie chodzi o szkołę – nowatorski pomysł na kształtowanie kompetencji kluczowych

Szkoła kompetencji? Aktywności niekonwencjonalne? Czy to możliwe w naszej rzeczywistości edukacyjnej?

Czytaj więcej
18.03.2021

Co nowego w „Hejnale Oświatowym”?

Edukacja przyrodnicza i matematyczna, rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów to jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej. W nowym numerze „Hejnału Oświatowego” wiele uwagi poświęcamy tym zagadnieniom.

Czytaj więcej
17.03.2021

Kształcenie w zawodach przyszłości

W dniu 17 marca odbyła się konferencja online „Szkoła branżowa przyszłością nowoczesnego biznesu” dla blisko 200 osób związanych z edukacją zawodową.

Czytaj więcej
16.03.2021

Czy historyk może poprowadzić lekcję matematyki?

„Tajemnice ENIGMY, czyli szyfrołamacze na start!” – to hasło konferencji online, która odbyła się z udziałem nauczycieli matematyki, polonistów, historyków i katechetów.

Czytaj więcej
12.03.2021

„Kultura mniejszości narodowych malowana słowem” – 19 marca upływa termin nadsyłania prac konkursowych

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) z terenu miasta Nowy Sącza oraz powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i tatrzańskiego do wzięcia udziału w II edycji konkursu literackiego „Kultura mniejszości narodowych malowana słowem – konkurs na wiersz lub prozę.”

Czytaj więcej
11.03.2021

W poszukiwaniu zasobów osobistych – o tym, co zrobić z doświadczeniami edukacji zdalnej?

Sytuacja związana z pandemią odcisnęła silne piętno na uczniach i nauczycielach. Przejście na edukację zdalną nie było prostym zadaniem – jesteśmy cały czas świadkami i uczestnikami gwałtownych i niespodziewanych zmian w przekazywaniu wiedzy. Co pozytywnego i wartościowego dla zdrowia psychicznego, fizycznego oraz samego procesu nauczania można wydobyć z edukacji zdalnej?

Czytaj więcej
10.03.2021

Nowy „Hejnał Oświatowy”

Wychowanie ku wartościom, rola nauczyciela w wychowaniu do wartości – to główny temat nowego wydania naszego miesięcznika.

Czytaj więcej
09.03.2021

Zdobądź tytuł „Małopolskiego Carolusa”

„Życie jest talentem powierzonym każdemu z nas, tak abyśmy je przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych…” (Jan Paweł II, XI ŚDM, Rzym 1996)

Czytaj więcej
08.03.2021

Przygotowanie do postępowań w awansie zawodowym

Nauczyciele, którzy kończą staż na kolejny stopień awansu zawodowego zobowiązani są w terminie 7 dni od jego zakończenia złożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, a następnie przygotować wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego wraz z niezbędną dokumentacją.

Czytaj więcej
05.03.2021

Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

Działania na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą stanowią bardzo ważny temat edukacyjnych programów zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu.

Czytaj więcej
04.03.2021

O edukacji niepełnosprawnych w okresie pandemii

Innowacyjne działania edukacyjno-opiekuńcze na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz prezentacja form wsparcia nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi to główne tematy konferencji pt. „Nowe wyzwania kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w okresie pandemii”, która została zorganizowana przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu 4 marca br.

Czytaj więcej
03.03.2021

Speed-ball jako alternatywa dla tradycyjnych lekcji wychowania fizycznego

Co to jest speed-ball i co go wyróżniana na tle innych sportów? Jak wdrażać dyscyplinę w ramach zajęć szkolnych? Jakie są zasady bezpieczeństwa podczas gry?

Czytaj więcej
03.03.2021

Wsparcie doskonalenia nauczycieli religii

W dniu 11 marca w siedzibie Radia RDN w Tarnowie został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Czytaj więcej
01.03.2021

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie wspólnie z Oddziałem Krakowskim Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki zapraszają nauczycieli szkół ponadpodstawowych do udziału w bezpłatnym seminarium.

Czytaj więcej
25.02.2021

Złoto czy śmieci? – zadania w kulturze uczenia się

25 marca startujemy z X. edycją salonu wydawców pod hasłem „Nie co, ale jak! – sposoby przekazywania wiedzy a umiejętności i postawy uczniów”.

Czytaj więcej
24.02.2021

Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

W dniu 24 lutego dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr Łukasz Cieślik, Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, podpisali porozumienie o współpracy, którego celem jest wzbogacenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli z małopolskich szkół i placówek oświatowych.

Czytaj więcej
23.02.2021

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

27 marca rozpoczynamy kurs skierowany do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Czytaj więcej
22.02.2021

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego, zapraszamy do wzięcia udziału w kursie nadającym uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Czytaj więcej
19.02.2021

Tajemnica Enigmy czyli szyfrołamacze na start!

Jesteś agentem dwójki – polskiego wywiadu wojskowego…, nasłuch radiowy przechwycił zaszyfrowaną depeszę…, ktoś zdradził…, złamanie wiadomości to szansa na zdemaskowanie zdrajcy…

Czytaj więcej
18.02.2021

Emocjonalne problemy ucznia w aspekcie edukacji zdalnej

Przedłużająca się edukacja online daje dzieciom poczucie anonimowości, potęguje w nich poczucie bezradności, samotności, zmienia ich sposób funkcjonowania w roli ucznia.

Czytaj więcej
17.02.2021

I co dalej po nauce zdalnej?

W okresie edukacji zdalnej nauczyciele i uczniowie zmagają się z różnorodnymi problemami. Trudności te dotykają każdego, a przede wszystkim uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Czytaj więcej
15.02.2021

Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego w edukacji zdalnej

Jak odnaleźć się w świecie zdalnego nauczania? Jak realizować online podstawę programową z wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej? Czy można ją bezpiecznie realizować podczas codziennych kontaktów z uczniami?

Czytaj więcej
12.02.2021

Porozumienie na rzecz rozwijania i promowania kultury

Kierując się potrzebą wspólnych działań mających na celu pielęgnowanie i upowszechnianie kultury oraz wartości patriotycznych i niepodległościowych, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie zawarło porozumienie o współpracy z Centrum Sztuki Mościce, Muzeum Okręgowym w Tarnowie oraz Biblioteką Pedagogiczną w Tarnowie.

Czytaj więcej
11.02.2021

O kompetencjach cyfrowych okiem doradców metodycznych

Nowoczesna szkoła musi się zmieniać, aby przygotować uczniów do życia i funkcjonowania w przyszłości. Do refleksji nad dotychczasowymi metodami nauczania i poszukiwania przydatnych narzędzi zachęcali doradcy metodyczni z Ośrodka w Tarnowie.

Czytaj więcej
10.02.2021

Sztuka i matematyka, czyli o rozwijaniu kreatywności, wyobraźni i koordynacji

Czy tworząc prace plastyczne można czerpać inspirację z geometrii? Czy można rozwijać jednocześnie wrażliwość artystyczną, estetyczną i kompetencje matematyczne?

Czytaj więcej
09.02.2021

Kształcenie branżowe a przyszłość nowoczesnego biznesu

W ramach oferty specjalnej po raz kolejny zapraszamy kadrę kierowniczą techników, szkół branżowych oraz szkół podstawowych, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w konferencji online.

Czytaj więcej
08.02.2021

Praktycznie o finansowaniu publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Plan finansowy jednostek systemu oświaty, nadzór nad realizacją planu i wprowadzanie zmian, odpowiedzialność dyrektora w zakresie dyscypliny finansów publicznych – to wybrane tematy seminarium w ramach Akademii Zarządzania.

Czytaj więcej
02.02.2021

Obserwacja zajęć jako wsparcie nauczyciela w rozwoju

Obserwacja zajęć i ich omawianie towarzyszy nauczycielom przez cały okres zawodowej aktywności. Jak to robić profesjonalnie?

Czytaj więcej
29.01.2021

Profilaktyka uzależnień – cykl szkoleń online

Wolność czy zniewolenie? Używanie czy nadużywanie? Twórcze doświadczanie czy niebezpieczne eksperymentowanie?

Czytaj więcej
28.01.2021

Lekcja WF w dobie pandemii – praktyczne wskazówki

Ocenianie z ramach wychowania fizycznego jest koniecznym elementem procesu dydaktycznego. Jak to zrobić w czasie pandemii?

Czytaj więcej
27.01.2021

Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego

Nauczyciel wychowania fizycznego odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży podczas lekcji z tego przedmiotu. Tok zajęć powoduje, że większą część lekcji uczniowie odbywają w ruchu, co niesie ryzyko urazów lub kontuzji.

Czytaj więcej
27.01.2021

Legalizacja pracy i pobytu nauczyciela cudzoziemca

Jak wygląda procedura zatrudnienia nauczyciela cudzoziemca? Jaką rolę odgrywa w tej procedurze organ prowadzący? Czy ścieżka awansu zawodowego nauczyciela cudzoziemca różni się od tej tradycyjnej? Czy szkoła ma obowiązek legalizacji pobytu nauczyciela cudzoziemca w związku z jego zatrudnieniem?

Czytaj więcej
25.01.2021

Bujna wyobraźnia i sterta rupieci – czyli o rozwijaniu kreatywności

Czy kreatywność może się wyczerpać? Które ćwiczenia ją pobudzają, a które hamują? Czym różni się kreatywność od pseudokreatywności? – na te i inne pytania odpowie podczas warsztatów online Agnieszka Kaczmarczyk.

Czytaj więcej
22.01.2021

Uczymy się bawiąc – podróż do krainy kalendarzy

Ja wykorzystać kalendarz na lekcji? Jak zaktywizować uczniów? – o tym na warsztatach dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, nauczycieli bibliotekarzy i wychowawców świetlic.

Czytaj więcej
22.01.2021

Wpływ wyroku rozwodowego na sytuację prawną ucznia – obowiązki szkoły

Czy wyrok rozwodowy rodziców ucznia ma wpływ na jego sytuację prawną w szkole? Czy szkoła może poznać treść wyroku rozwodowego rodziców ucznia? Komu została przyznana władza rodzicielska po rozwodzie i jakie to ma znaczenie dla szkoły?

Czytaj więcej
21.01.2021

Kompetencje cyfrowe kluczem kreatywnej edukacji

Nowoczesna szkoła musi się zmieniać, aby przygotować uczniów do życia i funkcjonowania w przyszłości. Jednym z priorytetowych zadań jest kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów już od najmłodszych lat.

Czytaj więcej
19.01.2021

Awans zawodowy – czas start!

Rozpoczynamy cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli do postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Czytaj więcej
18.01.2021

W Roku Świętego Jana Pawła II

Setna rocznica urodzin Jana Pawła II stała się okazją, aby przybliżyć osobę wielkiego Rodaka oraz jego nauczanie. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli włączyło się w rocznicowe obchody realizując cykl działań pod hasłem „W hołdzie Polskiemu Papieżowi”.

Czytaj więcej
15.01.2021

„Rusz głową” – gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie uczniów

Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość i koncentrację, łamigłówki, zabawy logiczne, zagadki detektywistyczne – to tylko wybrane propozycje w ramach warsztatów e-learningowych.

Czytaj więcej
14.01.2021

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. MEiN, wspólnie z GIS i MZ, przygotował wytyczne dla szkół.

Czytaj więcej
13.01.2021

Trwa nabór doradców metodycznych

Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa małopolskiego.

Czytaj więcej
11.01.2021

Egzamin ósmoklasisty z biologii

Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z biologii w 2022 roku? Jak zweryfikować realizację podstawy programowej?

Czytaj więcej
08.01.2021

Jak uczyć biologii, aby nauczyć?

Aktywny uczeń na lekcji to wyzwanie niejednego nauczyciela. O efektach pracy decydują m.in. odpowiednio dobrane metody aktywizujące oraz metody dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów.

Czytaj więcej
05.01.2021

Nowa formuła egzaminu maturalnego

Zmiany na egzaminach w świetle przepisów oświatowych, wymagania egzaminacyjne a podstawa programowa, zmiany w konstrukcji arkusza egzaminacyjnego – to tylko niektóre propozycje tematów szkoleń organizowanych w styczniu.

Czytaj więcej
04.01.2021

Zmiany w egzaminach ósmoklasisty

Jaki będzie egzamin z matematyki, języka polskiego i języków obcych w 2021 roku? – o tym podczas cyklu szkoleń przygotowanych w styczniu.

Czytaj więcej
30.12.2020

Sprawność rachunkowa na egzaminie z matematyki

Z wieloletnich obserwacji wyników egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i – od 2019 roku – egzaminu ósmoklasisty wynika, że sprawność rachunkowa jest słabym ogniwem nauczania matematyki w szkołach wszystkich typów.

Czytaj więcej
22.12.2020

„Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem…”

Czytaj więcej
22.12.2020

KATECHEZA BIBLIJNA

Obecność Pisma Świętego w szkole na lekcjach religii ma kluczowe znaczenie dla kultury i dla formacji chrześcijańskiej uczniów, ponieważ jest wielkim kodem kulturowym oraz skarbcem prawd wiary.

Czytaj więcej
18.12.2020

Dlaczego tak trudno być dobrym nauczycielem?

Neuroplastyczność i jej wpływ na tworzenie się skryptów poznawczych, przeciążenia systemu mózgu społecznego, problem emocji a zawód nauczyciela – to tylko wybrane tematy spotkania z dr. Markiem Kaczmarzykiem.

Czytaj więcej
17.12.2020

Współpraca i współdziałanie MCDN Ośrodka w Nowym Sączu z dyrektorami szkół w obszarze zarządzania w okresie COVID-19

„Wyrazistość, kreatywność i refleksyjność w działaniu” to podstawy funkcjonowania szkół w nowej rzeczywistości organizacyjnej i społecznej. Program zakładał nawiązanie ścisłych i bezpośrednich relacji pomiędzy Ośrodkiem w Nowym Sączu a samorządami, dyrektorami szkół i placówek oświatowych.

Czytaj więcej
17.12.2020

Wsparcie szkół branżowych i techników

W dniach 15-16 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja „Kształtowanie umiejętności uczniów szkół branżowych i techników niezbędnych na rynku pracy” współorganizowana przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Czytaj więcej
15.12.2020

Grudzień z „Hejnałem Oświatowym”

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacja zdrowotna, myślenie wizualne w edukacji – to tylko wybrane tematy grudniowego wydania naszego miesięcznika.

Czytaj więcej