25.02.2021

Złoto czy śmieci? – zadania w kulturze uczenia się

25 marca startujemy z X. edycją salonu wydawców pod hasłem „Nie co, ale jak! – sposoby przekazywania wiedzy a umiejętności i postawy uczniów”.

Czytaj więcej
24.02.2021

Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

W dniu 24 lutego dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr Łukasz Cieślik, Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, podpisali porozumienie o współpracy, którego celem jest wzbogacenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli z małopolskich szkół i placówek oświatowych.

Czytaj więcej
23.02.2021

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

27 marca rozpoczynamy kurs skierowany do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Czytaj więcej
22.02.2021

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego, zapraszamy do wzięcia udziału w kursie nadającym uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Czytaj więcej
19.02.2021

Tajemnica Enigmy czyli szyfrołamacze na start!

Jesteś agentem dwójki – polskiego wywiadu wojskowego…, nasłuch radiowy przechwycił zaszyfrowaną depeszę…, ktoś zdradził…, złamanie wiadomości to szansa na zdemaskowanie zdrajcy…

Czytaj więcej
18.02.2021

Emocjonalne problemy ucznia w aspekcie edukacji zdalnej

Przedłużająca się edukacja online daje dzieciom poczucie anonimowości, potęguje w nich poczucie bezradności, samotności, zmienia ich sposób funkcjonowania w roli ucznia.

Czytaj więcej
17.02.2021

I co dalej po nauce zdalnej?

W okresie edukacji zdalnej nauczyciele i uczniowie zmagają się z różnorodnymi problemami. Trudności te dotykają każdego, a przede wszystkim uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Czytaj więcej
16.02.2021

Porozmawiajmy o wsparciu osób niepełnosprawnych

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, wychowawców, specjalistów, psychologów i pedagogów do udziału w konferencji „Nowe wyzwania kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w okresie pandemii”.

Czytaj więcej
15.02.2021

Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego w edukacji zdalnej

Jak odnaleźć się w świecie zdalnego nauczania? Jak realizować online podstawę programową z wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej? Czy można ją bezpiecznie realizować podczas codziennych kontaktów z uczniami?

Czytaj więcej
12.02.2021

Porozumienie na rzecz rozwijania i promowania kultury

Kierując się potrzebą wspólnych działań mających na celu pielęgnowanie i upowszechnianie kultury oraz wartości patriotycznych i niepodległościowych, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie zawarło porozumienie o współpracy z Centrum Sztuki Mościce, Muzeum Okręgowym w Tarnowie oraz Biblioteką Pedagogiczną w Tarnowie.

Czytaj więcej
11.02.2021

O kompetencjach cyfrowych okiem doradców metodycznych

Nowoczesna szkoła musi się zmieniać, aby przygotować uczniów do życia i funkcjonowania w przyszłości. Do refleksji nad dotychczasowymi metodami nauczania i poszukiwania przydatnych narzędzi zachęcali doradcy metodyczni z Ośrodka w Tarnowie.

Czytaj więcej
10.02.2021

Sztuka i matematyka, czyli o rozwijaniu kreatywności, wyobraźni i koordynacji

Czy tworząc prace plastyczne można czerpać inspirację z geometrii? Czy można rozwijać jednocześnie wrażliwość artystyczną, estetyczną i kompetencje matematyczne?

Czytaj więcej
09.02.2021

Kształcenie branżowe a przyszłość nowoczesnego biznesu

W ramach oferty specjalnej po raz kolejny zapraszamy kadrę kierowniczą techników, szkół branżowych oraz szkół podstawowych, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w konferencji online.

Czytaj więcej
08.02.2021

Praktycznie o finansowaniu publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Plan finansowy jednostek systemu oświaty, nadzór nad realizacją planu i wprowadzanie zmian, odpowiedzialność dyrektora w zakresie dyscypliny finansów publicznych – to wybrane tematy seminarium w ramach Akademii Zarządzania.

Czytaj więcej
05.02.2021

„Kultura mniejszości narodowych malowana słowem” – II edycja konkursu na wiersz lub prozę

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) z terenu miasta Nowy Sącza oraz powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i tatrzańskiego do wzięcia udziału w II edycji konkursu literackiego „Kultura mniejszości narodowych malowana słowem – konkurs na wiersz lub prozę.”

Czytaj więcej
04.02.2021

Luty z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Luty z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Nowa formuła egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji, specjalne potrzeby edukacyjne – to tylko niektóre obszary wsparcia dla nauczycieli i dyrektorów w bieżącym miesiącu.

Czytaj więcej
02.02.2021

Obserwacja zajęć jako wsparcie nauczyciela w rozwoju

Obserwacja zajęć i ich omawianie towarzyszy nauczycielom przez cały okres zawodowej aktywności. Jak to robić profesjonalnie?

Czytaj więcej
29.01.2021

Profilaktyka uzależnień – cykl szkoleń online

Wolność czy zniewolenie? Używanie czy nadużywanie? Twórcze doświadczanie czy niebezpieczne eksperymentowanie?

Czytaj więcej
28.01.2021

Lekcja WF w dobie pandemii – praktyczne wskazówki

Ocenianie z ramach wychowania fizycznego jest koniecznym elementem procesu dydaktycznego. Jak to zrobić w czasie pandemii?

Czytaj więcej
27.01.2021

Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego

Nauczyciel wychowania fizycznego odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży podczas lekcji z tego przedmiotu. Tok zajęć powoduje, że większą część lekcji uczniowie odbywają w ruchu, co niesie ryzyko urazów lub kontuzji.

Czytaj więcej
27.01.2021

Legalizacja pracy i pobytu nauczyciela cudzoziemca

Jak wygląda procedura zatrudnienia nauczyciela cudzoziemca? Jaką rolę odgrywa w tej procedurze organ prowadzący? Czy ścieżka awansu zawodowego nauczyciela cudzoziemca różni się od tej tradycyjnej? Czy szkoła ma obowiązek legalizacji pobytu nauczyciela cudzoziemca w związku z jego zatrudnieniem?

Czytaj więcej
25.01.2021

Bujna wyobraźnia i sterta rupieci – czyli o rozwijaniu kreatywności

Czy kreatywność może się wyczerpać? Które ćwiczenia ją pobudzają, a które hamują? Czym różni się kreatywność od pseudokreatywności? – na te i inne pytania odpowie podczas warsztatów online Agnieszka Kaczmarczyk.

Czytaj więcej
22.01.2021

Uczymy się bawiąc – podróż do krainy kalendarzy

Ja wykorzystać kalendarz na lekcji? Jak zaktywizować uczniów? – o tym na warsztatach dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, nauczycieli bibliotekarzy i wychowawców świetlic.

Czytaj więcej
22.01.2021

Wpływ wyroku rozwodowego na sytuację prawną ucznia – obowiązki szkoły

Czy wyrok rozwodowy rodziców ucznia ma wpływ na jego sytuację prawną w szkole? Czy szkoła może poznać treść wyroku rozwodowego rodziców ucznia? Komu została przyznana władza rodzicielska po rozwodzie i jakie to ma znaczenie dla szkoły?

Czytaj więcej
21.01.2021

Kompetencje cyfrowe kluczem kreatywnej edukacji

Nowoczesna szkoła musi się zmieniać, aby przygotować uczniów do życia i funkcjonowania w przyszłości. Jednym z priorytetowych zadań jest kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów już od najmłodszych lat.

Czytaj więcej
19.01.2021

Awans zawodowy – czas start!

Rozpoczynamy cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli do postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego na kolejne stopnie awansu zawodowego.

Czytaj więcej
18.01.2021

W Roku Świętego Jana Pawła II

Setna rocznica urodzin Jana Pawła II stała się okazją, aby przybliżyć osobę wielkiego Rodaka oraz jego nauczanie. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli włączyło się w rocznicowe obchody realizując cykl działań pod hasłem „W hołdzie Polskiemu Papieżowi”.

Czytaj więcej
15.01.2021

„Rusz głową” – gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie uczniów

Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość i koncentrację, łamigłówki, zabawy logiczne, zagadki detektywistyczne – to tylko wybrane propozycje w ramach warsztatów e-learningowych.

Czytaj więcej
14.01.2021

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. MEiN, wspólnie z GIS i MZ, przygotował wytyczne dla szkół.

Czytaj więcej
13.01.2021

Trwa nabór doradców metodycznych

Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa małopolskiego.

Czytaj więcej
11.01.2021

Egzamin ósmoklasisty z biologii

Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z biologii w 2022 roku? Jak zweryfikować realizację podstawy programowej?

Czytaj więcej
08.01.2021

Jak uczyć biologii, aby nauczyć?

Aktywny uczeń na lekcji to wyzwanie niejednego nauczyciela. O efektach pracy decydują m.in. odpowiednio dobrane metody aktywizujące oraz metody dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów.

Czytaj więcej
05.01.2021

Nowa formuła egzaminu maturalnego

Zmiany na egzaminach w świetle przepisów oświatowych, wymagania egzaminacyjne a podstawa programowa, zmiany w konstrukcji arkusza egzaminacyjnego – to tylko niektóre propozycje tematów szkoleń organizowanych w styczniu.

Czytaj więcej
04.01.2021

Zmiany w egzaminach ósmoklasisty

Jaki będzie egzamin z matematyki, języka polskiego i języków obcych w 2021 roku? – o tym podczas cyklu szkoleń przygotowanych w styczniu.

Czytaj więcej
30.12.2020

Sprawność rachunkowa na egzaminie z matematyki

Z wieloletnich obserwacji wyników egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i – od 2019 roku – egzaminu ósmoklasisty wynika, że sprawność rachunkowa jest słabym ogniwem nauczania matematyki w szkołach wszystkich typów.

Czytaj więcej
22.12.2020

„Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem…”

Czytaj więcej
22.12.2020

KATECHEZA BIBLIJNA

Obecność Pisma Świętego w szkole na lekcjach religii ma kluczowe znaczenie dla kultury i dla formacji chrześcijańskiej uczniów, ponieważ jest wielkim kodem kulturowym oraz skarbcem prawd wiary.

Czytaj więcej
18.12.2020

Dlaczego tak trudno być dobrym nauczycielem?

Neuroplastyczność i jej wpływ na tworzenie się skryptów poznawczych, przeciążenia systemu mózgu społecznego, problem emocji a zawód nauczyciela – to tylko wybrane tematy spotkania z dr. Markiem Kaczmarzykiem.

Czytaj więcej
17.12.2020

Współpraca i współdziałanie MCDN Ośrodka w Nowym Sączu z dyrektorami szkół w obszarze zarządzania w okresie COVID-19

„Wyrazistość, kreatywność i refleksyjność w działaniu” to podstawy funkcjonowania szkół w nowej rzeczywistości organizacyjnej i społecznej. Program zakładał nawiązanie ścisłych i bezpośrednich relacji pomiędzy Ośrodkiem w Nowym Sączu a samorządami, dyrektorami szkół i placówek oświatowych.

Czytaj więcej
17.12.2020

Wsparcie szkół branżowych i techników

W dniach 15-16 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja „Kształtowanie umiejętności uczniów szkół branżowych i techników niezbędnych na rynku pracy” współorganizowana przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Czytaj więcej
15.12.2020

Grudzień z „Hejnałem Oświatowym”

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacja zdrowotna, myślenie wizualne w edukacji – to tylko wybrane tematy grudniowego wydania naszego miesięcznika.

Czytaj więcej
14.12.2020

Bitwa Warszawska 1920 roku i bohaterowie

XVI Przegląd Twórczości Patriotyczniej Młodzieży Województwa Małopolskiego rozstrzygnięty.

Czytaj więcej
11.12.2020

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – wyzwania i możliwości

„Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, których nie rozpoznajemy i nie doceniamy dopóki się nie wyczerpią” – to myśl przewodnia wczorajszej konferencji edukacyjnej.

Czytaj więcej
11.12.2020

SOS dla zdalnego nauczania

Avatarmaker, quizizz, vocaroo, mentimeter – co to takiego i jak się tym posługiwać?

Czytaj więcej
10.12.2020

Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla najzdolniejszych uczniów i studentów z Małopolski – ruszył Regionalny Program Stypendialny!

Już dzisiaj rozpoczyna się kolejna edycja Regionalnego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych małopolskich uczniów oraz studentów.

Czytaj więcej
09.12.2020

Jan Paweł II – człowiek wartości i pojednania

Co (i jak!) należy przedsięwziąć, aby „całe to duchowe dziedzictwo”, któremu na imię Jan Paweł II „raz jeszcze przyjąć”, nie nużyć się i nie zniechęcać? Jakie aspekty życia i nauczania papieża stano-wią szczególną wartość dla nauczania i wychowania? Gdzie szukać inspiracji dydaktycznej dla dzia-łań nauczycieli i wychowawców?

Czytaj więcej
09.12.2020

Prawny obowiązek reakcji szkoły na przestępstwo

Jakie kroki prawne powinna podjąć szkoła w przypadku podejrzenia występowania przemocy domowej w rodzinie? Co zrobić, gdy uczeń dopuści się czynu zabronionego? Kogo zawiadomić? Kiedy wdrażać procedurę Niebieskiej Karty, a kiedy kierować wniosek do Sądu Rodzinnego?

Czytaj więcej
09.12.2020

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – trwa nabór

Nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą mogą wziąć udział w 9-miesięcznym kursie kwalifikacyjnym. 

Czytaj więcej
08.12.2020

Ogólnopolska konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół branżowych i techników

Jak zaplanować i przeprowadzić egzamin zawodowy? Co należy do zadań dyrektora i zespołu nauczycieli? Jak pogodzić możliwości szkoły z oczekiwaniami pracodawców? – o tym na ogólnopolskiej konferencji 15-16 grudnia.

Czytaj więcej
07.12.2020

Modele pomocy psychologicznej

Czas pozostawania w domach dzieci i młodzieży wydłuża się. Istnieje obawa, iż okres izolacji rówieśniczej może przyczynić się do zwiększenia liczby zachowań autoagresywnych oraz prób samobójczych wśród tej grupy osób.

Czytaj więcej
04.12.2020

„Pasje nauczycieli inspiracją dla uczniów” – trwa nabór w konkursie

11 grudnia upływa termin przyjmowania zgłoszeń nauczycieli przedszkoli oraz szkół z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie „Pasje nauczycieli inspiracją dla uczniów”.

Czytaj więcej
04.12.2020

Doradztwo metodyczne w zakresie szkolnictwa branżowego

24 listopada odbyła się konferencja „Innowacyjność w realizacji zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z podstaw programowych szkolnictwa branżowego”.

Czytaj więcej
03.12.2020

Instytucje marszałkowskie będą jeszcze szerzej współpracować w Nowym Sączu

Kierując się bogatą tradycją Małopolski, świadomi odpowiedzialności za pielęgnowanie kultury, potrzebę jej rozwoju, upowszechniania i promocji oraz krzewienie tradycji patriotycznych – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu zawarły porozumienie o współpracy.

Czytaj więcej
02.12.2020

One są wśród nas

Narastające problemy psychiczne dzieci i młodzieży to temat omawiany już od dawna, zanim jeszcze nastała pandemia Covid-19. Dzisiaj to temat numer jeden w pracy każdego nauczyciela i wychowawcy.

Czytaj więcej
01.12.2020

Dziedzictwo Jana Pawła II dla nauczania i wychowania

Kontynuując obchody rocznicowe, 15 grudnia zapraszamy dyrektorów i nauczycieli, wychowaw-ców, pedagogów do udziału w konferencji „Jan Paweł II – człowiek wartości i pojednania”.

Czytaj więcej
30.11.2020

Profilaktyka zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży

Rzeczywistość w jakiej funkcjonują uczniowie i nauczyciele codziennie stawia wiele wyzwań, nie tylko edukacyjnych, ale również osobistych. Mając na uwadze specjalne potrzeby edukacyjne uczniów przygotowaliśmy kilka propozycji szkoleniowych.

Czytaj więcej
27.11.2020

Zbigniew Herbert – historia i literatura w szkole

We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej rozpoczynamy cykl zajęć „Literatura i Pamięć”. Adresatem spotkań są w szczególności nauczyciele języka polskiego, historii, WOS, bibliotekarze.

Czytaj więcej
26.11.2020

Akademia Zarządzania

Monitorowanie realizacji podstawy programowej w nauczaniu zdalnym, ochrona danych osobowych w szkole w czasie epidemii, formy delegowania zadań i uprawnień w szkole – to tylko niektóre tematy cyklu seminariów dla kadry zarządzającej placówkami oświatowymi.

Czytaj więcej
25.11.2020

Pedagogiczne inspiracje w Roku Świętego Jana Pawła II

„Nie lękajcie się waszej młodości i waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości” – tymi słowami podsumowaliśmy wczorajszą konferencję wokół współczesnych problemów pedagogiki w duchu Jana Pawła II.

Czytaj więcej
24.11.2020

Nauczyciel wobec wyzwań współczesnej szkoły

Jakie wyzwania stoją przed współczesną szkołą? Jak skutecznie i atrakcyjnie zadbać o jej dobrostan? – na te i inne pytania odpowiedzieli 23 listopada eksperci podczas konferencji zorganizowanej przez Ośrodek w Oświęcimiu.

Czytaj więcej
24.11.2020

Zaspakajanie potrzeb psychicznych w czasie izolacji rówieśniczej

Przedłużający się czas nauki zdalnej sprawia, że większość potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży nie jest w pełni zaspakajana. Jakie mogą być skutki izolacji rówieśniczej i jak to wpłynie na rozwój emocjonalny oraz kształtowanie się relacji rówieśniczych?

Czytaj więcej
23.11.2020

Uczeń ofiarą, uczeń sprawcą – prawny obowiązek reakcji szkoły na przestępstwo

Jakie kroki prawne należy podjąć, gdy podejrzewa się występowanie przemocy w rodzinie ucznia? Co zrobić, gdy to uczeń dopuści się czynu zabronionego? Czy od razu zawiadamiać organy ścigania? Czy wdrażać procedurę Niebieskiej Karty? A może wystarczający będzie wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka? – To główne tematy grudniowych warsztatów online.

Czytaj więcej
19.11.2020

„W hołdzie Polskiemu Papieżowi” – finał II edycji projektu

Dzięki specjalnej uchwale Sejm RP ustanowił Rok 2020 – Rokiem Świętego Jana Pawła II. O tym wyjątkowym czasie przypominają specjalne działania w ramach projektu Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II.

Czytaj więcej
18.11.2020

Kształcenie branżowe siłą rynku pracy

Jakie wyzwania stoją przed szkołami branżowymi w związku z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy oraz oczekiwaniami uczniów? – to temat przewodni konferencji „Nowa jakość gospodarki, nowa jakość kształcenia branżowego”.

Czytaj więcej
17.11.2020

Zd@lny humanista

Znów przyszło nam się zmierzyć z wyzwaniami zdalnego nauczania. Jak temu sprostać? Najlepiej uczyć się od innych praktyków.

Czytaj więcej
16.11.2020

e-Wychowanie Fizyczne

Realizacja zajęć z wychowania fizycznego w trybie edukacji zdalnej rodzi wiele trudności, dlatego Małopolskie Centrum Doskonalenia podejmuje działania wspierające nauczycieli w skutecznej realizacji zajęć WF na odległość.

Czytaj więcej
16.11.2020

Model współczesnej szkoły – wyzwania i możliwości

Dokąd zmierza edukacja? Jak skutecznie i atrakcyjnie zadbać o dobrostan szkoły? Jak zmienia się relacja nauczyciel – uczeń w kontekście nauczania zdalnego? Jak przekonać uczniów do uczenia się? – o tym na konferencji 23 listopada.

Czytaj więcej
13.11.2020

Autoagresja, depresja, zagrożenie samobójstwem u dzieci i młodzieży

Jakie są psychologiczne uwarunkowania autoagresji? Co należy wiedzieć o depresji? Jak nauczyciele i pedagodzy mogą pomóc w przypadku zachowań autoagresywnych, depresyjnych i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży?

Czytaj więcej
12.11.2020

Pedagogiczne inspiracje nauczaniem Jana Pawła II

Od września Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Katolickim Stowarzyszeniem Wychowawców oraz Uniwersytetem Nauczania Społecznego Jana Pawła II realizuje projekt Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II.

Czytaj więcej
10.11.2020

Nowa jakość gospodarki – nowa jakość kształcenia branżowego

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek w Nowym Sączu – zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkolnictwa branżowego oraz doradców zawodowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konferencji „Nowa jakość gospodarki, nowa jakość kształcenia branżowego”.

Czytaj więcej
09.11.2020

Kalendarium – 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Pamięci Tych, którym zawdzięczamy niepodległość…

Czytaj więcej
06.11.2020

Specjalne potrzeby uczniów a izolacja rówieśnicza

W czasie epidemii i konieczności pozostania uczniów w domach większość potrzeb psychicznych nie jest w pełni zaspakajana. Jakie mogą być tego skutki? Jak wspierać uczniów w ich potrzebach?

Czytaj więcej
05.11.2020

Współczesne problemy pedagogiki w duchu Jana Pawła II

W Roku Świętego Jana Pawła II zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych na konferencję online, której przedmiotem są działania wychowawcze pielęgnujące i utrwalające wartości głoszone przez naszego Rodaka.

Czytaj więcej
04.11.2020

Zagrajmy w matematykę!

Jak „zgamifikować” lekcję matematyki, „nie zgubić” wymagań edukacyjnych i zrealizować zagadnienia z podstawy programowej?

Czytaj więcej
02.11.2020

Co nowego w MCDN?

Zarządzanie w oświacie, wychowanie, profilaktyka i opieka, edukacja zdrowotna, technologie informacyjno-komunikacyjne, edukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe – to tylko niektóre obszary wsparcia dla nauczycieli i dyrektorów, które przygotowaliśmy w listopadzie.

Czytaj więcej
29.10.2020

Sposób na czas wolny – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne

Istotną rolę w procesie edukacyjnym odgrywają oddziaływania pedagogiczne organizowane w toku różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Czytaj więcej
27.10.2020

Efekt synergii w procesie uczenia (się)

Czy połączenie dwóch różnych metod kształcenia – nauki tradycyjnej opartej na bezpośrednim kontakcie z nauczycielem oraz e-learningu z wykorzystaniem komputera i Internetu – może uczynić proces uczenia (się) bardziej skutecznym i efektywnym?

Czytaj więcej
26.10.2020

Nowości wydawnicze

Jak oceniane są warunki odbywania zdalnej edukacji? Jakie są źródła wsparcia w czasie kształcenia na odległość? Co można powiedzieć o wpływie globalnych megatrendów na polski systemu edukacji i kształtowania kompetencji? – na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź w najnowszych badaniach.

Czytaj więcej
23.10.2020

Edukacja historyczna i obywatelska

22 października Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie zainaugurowało IX edycję projektu „Kresy” – polskie ziemie wschodnie w XX wieku.

Czytaj więcej
20.10.2020

Wychowanie fizyczne online – wybrane zagadnienia dotyczące zdalnego nauczania

Zdalne nauczanie w wychowaniu fizycznym? Absurd? Genialne rozwiązanie? Konieczność? Niezależnie od różnicy zdań trudno zmienić rzeczywistości, pozostaje się do niej dostosować.

Czytaj więcej
19.10.2020

Sieć nauczycieli historii

Jak organizować pracę w dobie nauki stacjonarnej i zdalnej? Jak atrakcyjnie uczyć historii? Jak zadbać przy tym o kształtowanie kompetencji kluczowych? Jak wykorzystywać zasoby własne? Jak pracować z uczniem wymagającym wsparcia?

Czytaj więcej
16.10.2020

Nie ma jak własny program!

Któż z Państwa nie chciałby się znaleźć w elitarnym gronie najbardziej ambitnych i odważnych nauczycieli, którzy podjęli wyzwanie napisania własnego programu?

Czytaj więcej
15.10.2020

XVI Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego

Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana wraz z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają młodzież z małopolskich placówek oświatowych do wzięcia udziału w XVI Przeglądzie Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej
14.10.2020

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Czytaj więcej
14.10.2020

Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego

Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na lekcjach wychowania fizycznego to kluczowy element pracy nauczyciela. Tok zajęć powoduje, że większą część lekcji uczniowie odbywają w ruchu wykonując ćwiczenia fizyczne o różnym stopniu trudności i zaangażowania.

Czytaj więcej
13.10.2020

Wolność czy zniewolenie? Używanie czy nadużywanie? Twórcze doświadczanie czy niebezpieczne eksperymentowanie?

Dzieciństwo a szczególnie dorastanie to nieustanna chęć przekraczania granic. Co wolno a czego nie wolno? Spróbować… a może lepiej nie próbować? Gdzie znajduje się granica, której przekroczenie pociąga za sobą nieprzewidywalne i jakże bolesne konsekwencje, nie tylko dla dziecka czy nastolatka, ale całego sytemu rodzinnego i społeczeństwa?

Czytaj więcej
09.10.2020

Kreacja w pracy z dziećmi i młodzieżą

Które zwierzęta są największymi śpiochami? Jakie ptaki zamieszkały u autora w ogródku? Jak Dżamble sitem po morzu płynęli? – odpowiedzi na te i inne pytania otrzymali uczestnicy warsztatów Kreacja/Natura.

Czytaj więcej
09.10.2020

Oferta online dla nauczycieli matematyki

Czy każdego da się nauczyć matematyki? Jaki są specyficzne trudności w uczeniu się matematyki? Czy uczenie matematyki może sprawiać radość? – kontynuujemy wsparcie dla nauczycieli matematyki.

Czytaj więcej
07.10.2020

Inauguracja projektu ,,Myślenicka Szkoła Ćwiczeń”

Konferencja inaugurująca projekt „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń”, zorganizowana 6 października w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, przybliżyła zakres działań realizowanego projektu, rolę i zadania Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Gminy Myślenice oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach.

Czytaj więcej
07.10.2020

Samobójstwa i samookaleczenia wśród nastolatków

Jakie są przyczyny zachowań samobójczych? Kiedy samouszkodzenie można traktować jako próbę samobójczą? Jak ocenić ryzyko? – To główne tematy seminarium online z prof. dr hab. n. med. Małgorzatą Janas-Kozik.

Czytaj więcej
06.10.2020

Bądź Kulturalny! Kreacja w formach ekspresji twórczej

Jak poprawić jakość czytelnictwa? Co wspiera kreatywność u dorosłych w pracy z dziećmi i młodzieżą? Jakie są narzędzia do twórczej, literacko-warsztatowej pracy? – już wkrótce ruszamy z nową ofertą specjalną.

Czytaj więcej
05.10.2020

Spotkania z królową nauk

Znaczenie edukacji matematycznej po raz kolejny zostało potwierdzone w określonych przez MEN kierunkach polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny. Zapraszamy nauczycieli na wspólne jesienne spotkania z królową nauk.

Czytaj więcej
02.10.2020

Promujemy zasady zdrowego odżywiania tworząc lapbook

Nauka poprzez zabawę, zastosowanie „książki na kolanach” na przedmiotach, w bibliotece i świetlicy – o tym na październikowych warsztatach w naszych ośrodkach.

Czytaj więcej
01.10.2020

Depresja u dzieci i młodzieży – poznać, zrozumieć, pomagać

Konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana 25 września w Ośrodku w Tarnowie zgromadziła nauczycieli, pedagogów, psychologów zatroskanych o zdrowie i funkcjonowanie coraz większej liczby dzieci i młodzieży, u których zauważa się zaburzenia nastroju i objawy depresji.

Czytaj więcej
30.09.2020

„W hołdzie Polskiemu Papieżowi” – startujemy z II edycją projektu

Rok 2020 został ogłoszony Rokiem św. Jana Pawła II. Z tej okazji przygotowaliśmy kolejne działania, których zamierzeniem jest uczczenie naszego Rodaka.

Czytaj więcej
29.09.2020

Początek kariery w edukacji – wsparcie i doskonalenie kompetencji

Rozpoczynasz pracę w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej? Skorzystaj z oferty MCDN w Ośrodku w Nowym Sączu. Proponujemy doskonalenie w zakresie kompetencji interpersonalnych oraz podniesienia efektywności realizacji zadań nauczyciela.

Czytaj więcej
28.09.2020

Program wychowawczo-profilaktyczny Golden Five

„Praca na pozytywach”, odkrywanie i wzmacnianie zasobów i potencjału ucznia, budowanie relacji, zarządzanie klasą – czyli o tym, jak uzyskać dyplom „Złotej Szkoły” i „Złotego Nauczyciela”?

Czytaj więcej
25.09.2020

100. rocznica Bitwy Warszawskiej – polskie zwycięstwo dla wolności Europy

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, włączając się w kalendarz obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zaprosiło nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do uczestnictwa w konferencji edukacyjnej pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – polskie zwycięstwo dla wolności Europy”.

Czytaj więcej
25.09.2020

Rola wycieczek w edukacji

Wycieczki są jedną z ważniejszych form pracy dydaktyczno-wychowawczej, spełniającą istotną rolę w procesie nauczania – uczenia się.

Czytaj więcej