25.09.2020

100. rocznica Bitwy Warszawskiej – polskie zwycięstwo dla wolności Europy

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, włączając się w kalendarz obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zaprosiło nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do uczestnictwa w konferencji edukacyjnej pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – polskie zwycięstwo dla wolności Europy”.

Czytaj więcej
25.09.2020

Rola wycieczek w edukacji

Wycieczki są jedną z ważniejszych form pracy dydaktyczno-wychowawczej, spełniającą istotną rolę w procesie nauczania – uczenia się.

Czytaj więcej
24.09.2020

Sieci współpracy i samokształcenia

W nowym roku szkolnym kontynuować będziemy wsparcie dla kadry oświatowej w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Sieci to dobra okazja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w celu wspólnego rozwiązywania problemów edukacyjnych.

Czytaj więcej
24.09.2020

Bądź Kulturalny! Kreacja w formach ekspresji twórczej

Jak poprawić jakość czytelnictwa? Co wspiera kreatywność u dorosłych w pracy z dziećmi i młodzieżą? Jakie są narzędzia do twórczej, literacko-warsztatowej pracy? – już wkrótce ruszamy z nową ofertą specjalną.

Czytaj więcej
24.09.2020

Jesienne postępowania w awansie zawodowym nauczycieli

Do 31 października nauczyciele mogą składać wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Jakie są aspekty prawne awansu? Co należy wiedzieć o przygotowaniu dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego i mianowanego?

Czytaj więcej
23.09.2020

Wychowanie fizyczne w warunkach pandemii

Jak bezpiecznie prowadzić lekcje wychowania fizycznego w strefie zielonej, żółtej, czerwonej? Jak opracować różne warianty lekcji w nauczaniu hybrydowym lub zdalnym? Co można, a czego należy unikać prowadząc lekcje stacjonarne?

Czytaj więcej
23.09.2020

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą edukacyjną Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2020/2021. Oprócz szkoleń prowadzonych online zapraszamy na formy stacjonarne do naszych Ośrodków w Krakowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie.

Czytaj więcej
22.09.2020

„Kultura mniejszości narodowych malowana słowem” – II edycja konkursu na wiersz lub prozę

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) z terenu miasta Nowy Sącza oraz powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i tatrzańskiego do wzięcia udziału w II edycji konkursu literackiego „Kultura mniejszości narodowych malowana słowem – konkurs na wiersz lub prozę.”

Czytaj więcej
21.09.2020

Spotkania humanistyczne z Jackiem Kaczmarskim

 Nauczyciele przedmiotów humanistycznych często zastanawiają się jak – realizując założenia programowe – nie stracić z oczu szerszej, humanistycznej perspektywy. Pomocne mogą tu być lekcje z Jackiem Kaczmarskim.

Czytaj więcej
18.09.2020

Poloniści: moc jest w Was, a siła – w sieci współpracy!

U progu nowego roku szkolnego każdy nauczyciel planuje swoją pracę dydaktyczną. Pomocą w planowaniu i realizowaniu ambitnych zamierzeń może być wsparcie grupy.

Czytaj więcej
18.09.2020

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI (W AWANSIE)

Awans „na starcie” zawsze rodzi wiele pytań i wątpliwości. Jak sobie z nimi poradzić? Najlepiej zapytać eksperta.

Czytaj więcej
18.09.2020

Biologia na egzaminie ósmoklasisty

Biologia na egzaminie ósmoklasisty w roku 2022 to wyzwanie dla każdego nauczyciela uczącego w szkole podstawowej. Jak przygotować uczniów? Jak zweryfikować realizację podstawy programowej?

Czytaj więcej
17.09.2020

Inspiracje pedagogiczne w filozofii człowieka Romana Ingardena

Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Romana Ingardena. W najnowszym numerze „Hejnału Oświatowego” przedstawiamy wiele inspiracji pedagogicznych związanych z wychowaniem i kształceniem człowieka.

Czytaj więcej
17.09.2020

Co po kształceniu na odległość? – muzyka w szkołach ogólnokształcących

Jak przygotować się do pracy w nowym roku szkolnym? Na co zwrócić uwagę przy realizacji podstawy programowej z muzyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych?

Czytaj więcej
16.09.2020

Jak zmotywować niezmotywowanych?

Motywacja – to słowo klucz do całego procesu edukacyjnego, a przede wszystkim do sukcesu naszego ucznia. Już dzisiaj Ośrodek w Tarnowie zaprasza do udziału w konferencji on-line poświęconej nowoczesnym metodom motywacyjnym, dzięki którym uczeń rozwinie swoją motywację wewnętrzną.

Czytaj więcej
15.09.2020

Jak powiedzieć to, co pomyśli głowa…

Zdający egzamin ósmoklasiści muszą, oprócz sprawnego poruszania się wśród bohaterów, zdarzeń i idei prezentowanych w szkolnych lekturach, wykazać się sprawnością w redagowaniu przemyślanej i spójnej, językowo i stylistycznie adekwatnej, wypowiedzi pisemnej (argumentacyjnej lub twórczej – do wyboru).

Czytaj więcej
14.09.2020

Zdalne nauczanie w środowisku Classroom

Zdalna edukacja wzbudza wiele emocji i nadal stanowi wielkie wyzwanie dla dyrektorów szkół. Jak zbudować płaszczyznę skutecznej komunikacji i sprawnej współpracy społeczności szkolnej w sieci?

Czytaj więcej
11.09.2020

Pozytywne relacje rówieśnicze a szkolna profilaktyka

Wszechobecna pandemia, a szczególnie okres przymusowej izolacji rówieśniczej odkrył przed nauczycielami „nowe oblicza starych problemów”. Agresja, przemoc rówieśnicza, mowa nienawiści i trudności interpersonalne uczniów to – niestety – treści, które nie zniknęły z życia społecznego lecz… powrócą do szkół wraz z powrotem uczniów.

Czytaj więcej
11.09.2020

Wiatrak matematyczny w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Jak wspomagać wszechstronny rozwój dzieci? Jaką rolę pełni narzędzie edukacyjne w kształtowaniu motoryki dużej i małej? – o tym na warsztatach z autorkami wiatraka matematycznego.

Czytaj więcej
10.09.2020

Abyśmy tylko zdrowi byli…

W istniejącej aktualnie sytuacji polskiej szkoły od stanu zdrowia uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły zależy forma realizacji nauczania (stacjonarna, zdalna lub hybrydowa). Niezależnie zaś od jej rodzaju zadania edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze muszą być realizowane.

Czytaj więcej
10.09.2020

100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku

W 2020 roku przypada 100. rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, określanej jako 18. decydująca bitwa w dziejach świata. Zachęcamy do włączenia się w rocznicowe obchody i zapraszamy do uczestnictwa w konferencji.

Czytaj więcej
09.09.2020

Jak oceniać uczniów na lekcji wychowania fizycznego?

Ocenianie z wychowania fizycznego jest koniecznym elementem procesu dydaktycznego, pozwalającym nauczycielowi na systematyczne gromadzenie, analizowanie i interpretowanie informacji o procesie dydaktycznym, jak również na określenie stopnia realizacji zadań edukacyjnych.

Czytaj więcej
08.09.2020

Depresja u dzieci i młodzieży – konferencja naukowo-szkoleniowa

Jakie zachowania uczniów mogą świadczyć o występowaniu depresji? Jaki powinien być model postępowania z uczniem przejawiającym zachowania depresyjne? – o tym podczas konferencji 25 września w Ośrodku w Tarnowie.

Czytaj więcej
08.09.2020

Jesień tuż, tuż – schowajmy ją do lapbooka

Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza na warsztaty rozwijające kreatywność i zdolności plastyczne. Tym razem tematem przewodnim będzie tworzenie jesiennego lapbooka.

Czytaj więcej
07.09.2020

Wychowawco, nie jesteś sam!

Każdy rozpoczynający się rok szkolny budzi obawy uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Planując pracę, nie jesteśmy pewni, w jakich warunkach będziemy ją wykonywać. Potrzebne jest tu merytoryczne i psychiczne wsparcie. We współpracy z innymi – łatwiej będzie podjąć wyzwania.

Czytaj więcej
04.09.2020

Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne!

Atrakcyjna interaktywna prezentacja? Lekcja? Quiz? A może interaktywny plakat? Dzięki Genial.ly to proste!

Czytaj więcej
03.09.2020

DOBRY PLAN TO POŁOWA SUKCESU!

Wyjątkowo trudny początek roku szkolnego zbiega się w czasie z rozpoczęciem nauczycielskich staży na kolejne stopnie awansu zawodowego. Jak temu sprostać?

Czytaj więcej
02.09.2020

Integracja wewnątrzprzedmiotowa w nauczaniu języka polskiego

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego budzi wiele emocji – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów oraz ich rodziców. Jaki będzie ten nowy rok szkolny 2020/2021?

Czytaj więcej
01.09.2020

Kalendarium – 81. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września przypada 81. rocznica agresji III Rzeszy na Polskę i rozpoczęcia największego konfliktu zbrojnego w historii.

Czytaj więcej
01.09.2020

Nowy rok szkolny – czas start!

Nowy rok szkolny w rzeczywistości zmienionej pandemią koronawirusa to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania.

Czytaj więcej
31.08.2020

Awans zawodowy nauczyciela – jak zaplanować staż?

Początek roku szkolnego to dla części nauczycieli czas rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Jak przygotować plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego?

Czytaj więcej
27.08.2020

Awans zawodowy nauczyciela – jak zacząć?

Nauczycielu chcesz awansować? Opracuj plan rozwoju zawodowego pod okiem specjalistów MCDN w Ośrodku w Nowym Sączu.

Czytaj więcej
26.08.2020

Przygotowanie do nauki w trybie stacjonarnym, zdalnym i hybrydowym

Jakie zmiany w przepisach prawa oświatowego czekają nas od 1 września? Jak przejść z formy stacjonarnej na zdalną i odwrotnie? Jak dostosować programy nauczania do nauki w trybie hybrydowym? Jakie zadania nakładają przepisy na dyrektorów?

Czytaj więcej
24.08.2020

Bezpieczny powrót uczniów do szkół

Przygotowując się na powrót uczniów do szkół, MEN opracowało regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w razie zagrożenia epidemicznego pozwolą wprowadzić adekwatne do danej sytuacji rozwiązania.

Czytaj więcej
21.08.2020

Jak wystartować w nowym roku szkolnym?

Jaka czeka nas rzeczywistość? Jak odnaleźć się w nowej szkole zdalnej, hybrydowej czy stacjonarnej? Odpowiedzi na te i inne pytania możemy znaleźć w ramach edukacji dla bezpieczeństwa.

Czytaj więcej
14.08.2020

Planowanie i organizacja warsztatu pracy nauczyciela biologii w szkole podstawowej

Przygotowanie dokumentacji i propozycji zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie pracowni biologicznej, weryfikacja realizacji podstawy programowej z biologii w szkołach podstawowych – to tematy najbliższych spotkań z doradztwa metodycznego.

Czytaj więcej
13.08.2020

W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Święty Jan Paweł II podczas wizyty w Radzyminie w 1999 roku, podkreślił: „Ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć o Bitwie Warszawskiej, jaka miała miejsce w tej okolicy w miesiącu sierpniu 1920 roku. Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie udało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane […]

Czytaj więcej
03.08.2020

Magia matematyki

Matematyka jest postrzegana jako jeden z trudniejszych przedmiotów szkolnych i dla wielu uczniów jest to „czarna magia”. Jak to zmienić?

Czytaj więcej
21.07.2020

ABC dokumentacji nauczyciela wychowania przedszkolnego

Jaka dokumentacja obowiązuje w przedszkolu? Jaka jest rola i zadania nauczyciela w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej? Co trzeba wiedzieć?

Czytaj więcej
17.07.2020

Wideolekcje – jak budować relacje z uczniami pracując zdalnie

Doskonalenie kompetencji z zakresu komunikacji niewerbalnej, budowania własnego wizerunku, rozwijanie umiejętności moderowania pracy zespołowej – to tylko niektóre tematy warsztatów realizowanych we współpracy z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Czytaj więcej
16.07.2020

Akredytacja dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Z przyjemnością informujemy, że działania naszej placówki za ostatnie 5 lat zostały bardzo wysoko ocenione przez komisję akredytacyjną powołaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i otrzymaliśmy akredytację na kolejne lata.

Czytaj więcej
14.07.2020

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

Czytaj więcej
13.07.2020

Współpraca z Polonią w Uzbekistanie

Promocja języka polskiego i popularyzacja polskiej kultury w Uzbekistanie, wspólne działania na rzecz utrwalania pamięci o Janie Pawle II w setną rocznicę jego urodzin to główne płaszczyzny planowanej współpracy z Ambasadą RP w Taszkencie.

Czytaj więcej
08.07.2020

Rola muzeów w edukacji patriotycznej

Kształtowanie postaw patriotycznych jest jednym z zadań szkoły. Warto się więc zastanowić, w jaki sposób efektywnie je realizować. Z pomocą przychodzą nam muzea.

Czytaj więcej
07.07.2020

Wizja szkoły oczami uczniów

Jak uczniowie widzą przyszłość edukacji i szkolnictwa, zwłaszcza w perspektywie doświadczeń przejścia na edukację zdalną? Jak oceniają kształcenie zdalne w dobie COVID-19? VULCAN zapytał 5 tys. uczniów o edukację przed, podczas i po pandemii.

Czytaj więcej
06.07.2020

Do 25 dzieci w grupie przedszkolnej – aktualne wytyczne

Główny Inspektor Sanitarny podpisał 2 lipca br. zaktualizowane wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Czytaj więcej
03.07.2020

Co nauczyciele biologii „złapali w sieci”?

Jak radzili sobie nauczyciele biologii w realizacji lekcji nauczania zdalnego w szkole podstawowej? Na czym bazowali? Co udało się osiągnąć w ramach sieci współpracy i samokształcenia?

Czytaj więcej
02.07.2020

Lekcja teatru – warsztaty dla nauczycieli z aktorami Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Za nami druga edycja warsztatów „Szkolne działania teatralne w wychowaniu dzieci i młodzieży”. Już 25 sierpnia ruszamy z kolejnymi warsztatami teatralnymi dedykowanymi wideolekcjom.

Czytaj więcej
01.07.2020

Zdalna realizacja szkoleń projektowych

MCDN Ośrodek w Tarnowie zrealizował szkolenia w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Mędrzechów”.

Czytaj więcej
29.06.2020

W Myślenicach powstała pierwsza w Małopolsce szkoła ćwiczeń

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa partnerska pomiędzy Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli a Gminą Myślenice na realizację wspólnego projektu pn. Myślenicka Szkoła Ćwiczeń.

Czytaj więcej
29.06.2020

Konkurs na projekt edukacyjny realizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych rozstrzygnięty

Kolejna inicjatywa w ramach projektu „Małopolskie Talenty” zakończona. W konkursie na najlepszy projekt edukacyjny zmierzyło się 25 zespołów projektowych. Najlepsze prace nagrodzono atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Czytaj więcej
26.06.2020

Kultura, edukacja, polityka społeczna, rozwój zawodowy – w perspektywie przyszłości

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Małopolskim Instytutem Kultury oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Wojewódzkim Urzędem Pracy włączyło się w realizację międzysektorowej konferencji online pt. „Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości”.

Czytaj więcej
26.06.2020

Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

Minister Edukacji Narodowej skierował list do szkół i placówek oświatowych na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Czytaj więcej
25.06.2020

Małopolskie talenty spotkały się podczas forum

22 i 23 czerwca odbyło się Forum Młodych Talentów, stanowiące podsumowanie pracy Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2019/2020. Uczestnicy wysłuchali wykładów motywujących do rozwijania pasji i talentów, poznali wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ oraz obejrzeli wybrane prezentacje efektów prac zespołów projektowych.

Czytaj więcej
24.06.2020

Bibliotekarze w sieci

Już po raz piąty bibliotekarze współpracowali w ramach sieci współpracy i samokształcenia realizowanej przez Ośrodek w Nowym Sączu.

Czytaj więcej
23.06.2020

Wychowanie fizyczne z pomysłem

Zdalne nauczanie w wychowaniu fizycznym? Absurd? Genialne rozwiązanie? Swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami przedmiotowymi dzielili się nauczyciele w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Czytaj więcej
22.06.2020

Uczniowie zdolni spotkają się zdalnie na Forum Młodych Talentów

Uczestnicy zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ), którzy w roku szkolnym 2019/2020 rozwijali swoje uzdolnienia w projekcie „Małopolskie Talenty”, wezmą udział w Forum Młodych Talentów. Wydarzenie to stanowi jednocześnie podsumowanie pracy siedemdziesięciu CWUZ w mijającym roku szkolnym.

Czytaj więcej
19.06.2020

Królowa jest tylko jedna…

Konferencja online „Matematycznie połączeni. O odkrywaniu pozornie ukrytych zależności”, zorganizowana w dniach 3 i 9 czerwca przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku, cieszyła się z dużym zainteresowaniem. W obu turach konferencji wzięło udział 124 nauczycieli – nie tylko matematyki, ale także innych przedmiotów.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widoczna jest trójka dzieci z plecakami, idąca szlakiem.
18.06.2020

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Czytaj więcej
17.06.2020

Międzysektorowa konferencja online

Nie wiemy, jaka będzie przyszłość. Ale chcemy się na nią przygotować – wspólnie. Szukamy połączeń i nowych pól współpracy między kulturą, edukacją, rynkiem pracy i polityką społeczną.

Czytaj więcej
16.06.2020

Ruszyły egzaminy ósmoklasistów

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym jest przeprowadzany od 16 do 18 czerwca. W 2020 r. do egzaminu zostało zgłoszonych ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół.

Czytaj więcej
15.06.2020

Czerwiec z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Czerwiec to dla szkół miesiąc podsumowań całorocznej pracy, a dla nauczycieli okres wzmożonej aktywności nie tylko ze względu na kończący się rok szkolny, ale w szczególności z uwagi na obecną sytuację pandemiczną w kraju oraz konieczność prowadzenia zdalnego nauczania.

Czytaj więcej
12.06.2020

Fabryka pomysłów w wirtualnej bibliotece

Mimo tego, że sieć nauczycieli bibliotekarzy „Fabryka pomysłów w wirtualnej bibliotece” zakończyła swoją działalność, to uczestniczki nadal są aktywne na platformie, nadal działają i dzielą się swoimi pomysłami.

Czytaj więcej
10.06.2020

Matematyczne rozwiązania sieci współpracy i samokształcenia

Nauczyciele matematyki – uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia aktywnie pracują, korzystając z platformy Moodle i aplikacji MS Teams.

Czytaj więcej
09.06.2020

Sieć współpracy i samokształcenia – „Ruszmy z posad geografię w szkole”

Nauczanie zdalne stało się rzeczywistością polskiej szkoły. W związku z wyzwaniami stojącymi przed nauczycielami w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Ruszmy z posad geografię w szkole” wsparcie znaleźli nauczyciele szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych z różnych części Małopolski.

Czytaj więcej
09.06.2020

Egzamin maturalny 2020 rozpoczęty

Ponad 272 tys. tegorocznych maturzystów przystąpiło 8 czerwca do egzaminu z języka polskiego. To pierwszy z zaplanowanych egzaminów maturalnych, które będą trwały do 29 czerwca. W dniu dzisiejszym maturzyści zmagają się z matematyką, jutro z angielskim.

Czytaj więcej
08.06.2020

Jak zmotywować niezmotywowanych online i offline?

Motywacja – to słowo klucz do całego procesu edukacyjnego, a przede wszystkim do sukcesu naszego ucznia. Profesor Jacek Pyżalski od wielu lat zajmuje się tym zagadnieniem. Zapraszamy na wspólne poszukiwanie sposobów efektywnego motywowania naszych uczniów.

Czytaj więcej
08.06.2020

Drodzy Maturzyści (i drodzy Nauczyciele Maturzystów)!

Trzymamy za Was kciuki i mamy nadzieję, że pomimo specjalnych okoliczności na egzaminach pójdzie Wam bardzo dobrze!

Czytaj więcej
05.06.2020

Zdalne nauczanie – zmaganie czy wyzwanie dla edukacji jutra? Z perspektywy nauczycieli-doradców metodycznych

Zdalne nauczanie, które jeszcze do niedawna było domeną studentów raczej niż uczniów szkół podstawowych i średnich, z dnia na dzień zaistniało w naszej rzeczywistości, zmuszając do zmiany tak wielu utartych schematów w ramach organizacji pracy szkoły czy metodycznych rozwiązań.

Czytaj więcej
Trzy osoby uczące się
05.06.2020

Od potrzeby do działania

Inny tryb pracy, nowe zadania, refleksja nad dotychczasowymi metodami nauczaniai poszukiwanie przydatnych narzędzi to rzeczywistość, w której nagle znaleźli się nauczyciele. Pomocne okazały się być sieci współpracy.

Czytaj więcej
04.06.2020

Przygotowanie materiałów edukacyjnych do nauczania zdalnego

W czasach nauczania zdalnego trzeba szukać nowoczesnych rozwiązań. Jednym z nich jest oprogramowanie FastStone Capture. Jedna mała aplikacja – mnóstwo kreatywnych zastosowań.

Czytaj więcej
Klasa z ławkami, bez uczniów
04.06.2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca

3 czerwca podpisane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej przedłużające kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych do 26 czerwca br.

Czytaj więcej
03.06.2020

Matematycznie połączeni – trwa drugi nabór

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku zapraszają na bezpłatną konferencję online pt. „Matematycznie połączeni. O odkrywaniu pozornie ukrytych zależności”. Wpisuje się ona w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz zalecenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące kompetencji matematycznych uczniów.

Czytaj więcej
03.06.2020

100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku

W ubiegłym roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji w nowym wydaniu „Hejnału Oświatowego” autorzy tekstów przypominają wydarzenia 1920 roku, a także poruszają zagadnienia związane z wychowaniem do wartości poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej
02.06.2020

Sieć współpracy i samokształcenia „Angielski na start!”

W obliczu utrudnień spowodowanych zawieszeniem stacjonarnych zajęć edukacyjnych,  nauczyciele prowadzący zajęcia z języka angielskiego na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej znaleźli wsparcie w ramach sieci współpracy i samokształcenia „Nauczyciel na starcie”.

Czytaj więcej
01.06.2020

IX Salon Wydawców z przesłaniem dla DOBRA DZIECKA

Wielkie wydarzenie edukacyjne realizowane cyklicznie od kilku lat przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Salon Wydawców – Edukacja XXI wieku – drobiazgowo planowane i dwukrotnie przekładane – zostało zrealizowane online 27 i 28 maja dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych.

Czytaj więcej
29.05.2020

Nauczyciel wspomagający – niezbędne wsparcie w rozwoju dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Jak pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zdalnie? Jak realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego w nauczaniu online i czy jest to możliwe? Jak wspierać rodziców w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty?

Czytaj więcej
28.05.2020

Co słychać w sieci nauczycieli wychowania przedszkolnego?

W jaki sposób nauczyciele przedszkola realizują nauczanie zdalne? Jak radzą sobie z opracowywaniem materiałów wspierających naukę dziecka? Wsparciem w pracy okazała się sieć nauczycieli przedszkoli.

Czytaj więcej
27.05.2020

Meety z klasą – pierwsze doświadczenia w nauczaniu on-line w edukacji wczesnoszkolnej

Budowanie atmosfery bezpieczeństwa i dyscypliny na zajęciach zdalnych z uczniami, prowadzenie zdalnie nauczania spersonalizowanego dla uczniów – to tylko niektóre zagadnienia, które będą tematem seminarium on-line.

Czytaj więcej
26.05.2020

Warsztaty e-learningowe: „Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne!”

Atrakcyjna interaktywna prezentacja? Lekcja? Quiz? A może interaktywny plakat? Dzięki Genial.ly to proste!

Czytaj więcej
25.05.2020

Nauczyciel wobec współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży – IX SALON WYDAWCÓW – EDUKACJA XXI WIEKU

Obecne pokolenie dzieci i młodzieży – nazywane czasami iGeneracją – nie zna telefonów z przyciskami. Znajomych ma nie w sąsiednim bloku tylko na Facebooku. Kiedy potrzebuje notatki z lekcji, nie idzie do kolegi z sąsiedniej klatki, ale dostaje zdjęcia na Messengera. A nawyk przesuwania palcem po ekranie i wyszukiwanie głosem jest najbardziej naturalnym interfejsem łączącym je […]

Czytaj więcej
22.05.2020

W odpowiedzi na wyzwania awansu zawodowego

Osoby pełniące funkcję opiekuna stażu mają przed sobą podwójne wyzwanie. Oprócz tego, że sami muszą się uporać z pracą na odległość to wypełniają jeszcze swoją mentorską rolę wobec nauczyciela realizującego staż.

Czytaj więcej
21.05.2020

Jak pomóc sobie i uczniom w kryzysie?

Z czym się zmagamy w czasie pandemii i czego potrzebujemy, by sobie poradzić z jej konsekwencjami? Czy kryzys może mieć pozytywne konsekwencje? Co zrobić, by je dostrzegać, wypowiadać…?  Jakie strategie radzenia sobie z kryzysem najlepiej zastosować?

Czytaj więcej
21.05.2020

Współpraca z rodzicami podczas pracy zdalnej

Edukacja zdalna wymaga współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Każda współpraca ma swoje blaski i cienie. Jak ją prowadzić w obecnej sytuacji, by była skuteczna i efektywna? – odpowiedź znajdziecie Państwo w trakcie warsztatów 27 maja.

Czytaj więcej
21.05.2020

Projektowanie testów, quizów i materiałów interaktywnych na potrzeby edukacji zdalnej

Test wiedzy ucznia online? Szybka powtórka materiału w warunkach edukacji zdalnej? Oczywiście, że testy to nie wszystko. Kiedy jednak trzeba zorganizować sprawdzian online lub efektywną i atrakcyjną powtórkę materiału wówczas pokażemy – co i jak warto wykorzystać!

Czytaj więcej
20.05.2020

Dwa lata RODO – praktyczny audyt wdrożenia systemu w placówce oświatowej

Chociaż przepisy RODO obowiązują od dwóch lat to nadal pojawia się dużo pytań i wątpliwości. Jak sprawdzić stan wdrożenia wymagań RODO i zasad prawa branżowego? Jak kontrolować monitoring wizyjny? Jak przepisy RODO rzutują na rekrutację do szkół?

Czytaj więcej
20.05.2020

Majowa oferta specjalna

Kontynuując naszą pomoc w doskonaleniu warsztatu nauczycieli, przygotowaliśmy specjalną ofertę w formie e-learningowej na miesiąc maj.

Czytaj więcej
19.05.2020

Motywowanie ucznia do pracy i aktywności podczas nauki zdalnej

Samoocena ucznia podczas zdalnego nauczania, formy, sposoby i narzędzia przydatne w procesie przekazywania informacji zwrotnej uczniom – to tylko niektóre zagadnienia, które będą tematem seminarium online.

Czytaj więcej
Kamera zamontowana na budynku.
19.05.2020

Monitoring wizyjny w placówce oświatowej

Monitoring wizyjny pomaga, ułatwia… ale nie jest łatwym zadaniem. Trzeba przede wszystkim pamiętać o podstawach prawnych i ochronie danych osobowych. Jak to zrobić – począwszy od planowania poprzez wymagane dokumenty i zasady bezpieczeństwa – pokażemy na warsztatach.

Czytaj więcej
Aleksandra-Majcherczyk
19.05.2020

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jan Paweł II w Małopolsce”

Z dużą przyjemnością w dniu 100. rocznicy urodzin Wielkiego Polaka rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny Jan Paweł II w Małopolsce, który po raz pierwszy został zorganizowany on-line.

Czytaj więcej
18.05.2020

100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II

Dzisiaj 18 maja przypada 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, człowieka szczególnie bliskiego sercom wszystkich Małopolan. Z tej okazji redakcja „Hejnału Oświatowego” przygotowała specjalny numer w całości poświęcony postaci Wielkiego Polaka.

Czytaj więcej
18.05.2020

Teams w pracy nauczyciela

Pracujesz z uczniami w MS Teams? Odczuwasz niedosyt po swoich zajęciach? Spędzasz zbyt wiele czasu nad przygotowaniem i sprawdzeniem prac uczniów? Teams to tylko niewielka część programu Office 365, która wpiera pracę nauczycieli.

Czytaj więcej
Klawiatura pod szkłem powiększającym.
15.05.2020

RODO dla nauczycieli

RODO w szkołach obowiązuje już od dwóch lat. Jest to temat wiążący dla każdego pracownika szkoły. Czy wszystko robimy zgodnie z obowiązującymi przepisami? Czy dane osobowe przekazujemy bezpiecznie zwłaszcza w sytuacji zdalnej edukacji? – o tym na warsztatach online 19 maja.

Czytaj więcej
Laptop, telefon, karteczka, notes, przekąska, tulipany. Na zdjęciu widoczne ręce trzymające karteczkę.
15.05.2020

„Pamięć jest matką zapamiętywania” – jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

Lista słówek? PIN? Daty? Z tymi metodami to łatwe! Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza nauczycieli do udziału w warsztatach e-learningowych prezentujących metody i techniki skutecznego zapamiętywania przydatne zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Czytaj więcej
14.05.2020

Potrzeby psychiczne u dzieci a izolacja rówieśnicza

„Jakie potrzeby i jaki styl ich zaspokajania – taki człowiek”. Co wiecie jako nauczyciele o potrzebach waszych uczniów? Czy znacie sposoby zaspakajania tych potrzeb? W czasie epidemii i konieczności pozostania uczniów w domach większość potrzeb psychicznych nie jest w pełni zaspakajana. Jakie zatem mogą pojawić się niepokojące skutki braku możliwości zaspakajania tych potrzeb?

Czytaj więcej
Mężczyzna prowadzący szkolenie.
13.05.2020

Szkolenia zespołów nauczycieli w oparciu o aplikację MS Teams

Odpowiadając na oczekiwania szkół w związku z zaistniałą w naszym kraju sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi nowymi przepisami prawnymi przedstawiamy ofertę szkoleń zespołów nauczycieli dotyczącą różnych aspektów edukacji zdalnej.

Czytaj więcej
12.05.2020

Ocenianie i klasyfikacja roczna w kontekście nauczania zdalnego

Klasyfikacja w sytuacjach nietypowych, warunki ustalania ocen klasyfikacyjnych, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy, system oceniania, arkusze ocen, świadectwa – to tylko niektóre zagadnienia, które będą tematem przygotowanych szkoleń.

Czytaj więcej
Spotkanie z Siostrami w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie
11.05.2020

Dobro jest w Małopolsce. Stop Koronawirusowi!

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli włączyło się w kampanię społeczno-informacyjną „Dobro jest w Małopolsce. Stop Koronawirusowi!”. Jej głównym celem jest pokazanie solidarności mieszkańców Małopolski w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach oraz informowanie o różnych formach pomocy dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Czytaj więcej
11.05.2020

Ruch kadrowy w okresie pandemii

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii szkoły – chcąc realizować swoje podstawowe zadania – powinny dostosowywać formy i sposoby realizacji do nowej rzeczywistości. Jak prowadzić politykę kadrową w tym trudnym czasie? Na to pytanie poszukamy odpowiedzi podczas warsztatów.

Czytaj więcej