02.12.2020

One są wśród nas

Narastające problemy psychiczne dzieci i młodzieży to temat omawiany już od dawna, zanim jeszcze nastała pandemia Covid-19. Dzisiaj to temat numer jeden w pracy każdego nauczyciela i wychowawcy.

Czytaj więcej
01.12.2020

Dziedzictwo Jana Pawła II dla nauczania i wychowania

Kontynuując obchody rocznicowe, 15 grudnia zapraszamy dyrektorów i nauczycieli, wychowaw-ców, pedagogów do udziału w konferencji „Jan Paweł II – człowiek wartości i pojednania”.

Czytaj więcej
01.12.2020

„Kultura mniejszości narodowych malowana słowem” – II edycja konkursu na wiersz lub prozę

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) z terenu miasta Nowy Sącza oraz powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i tatrzańskiego do wzięcia udziału w II edycji konkursu literackiego „Kultura mniejszości narodowych malowana słowem – konkurs na wiersz lub prozę.”

Czytaj więcej
30.11.2020

Profilaktyka zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży

Rzeczywistość w jakiej funkcjonują uczniowie i nauczyciele codziennie stawia wiele wyzwań, nie tylko edukacyjnych, ale również osobistych. Mając na uwadze specjalne potrzeby edukacyjne uczniów przygotowaliśmy kilka propozycji szkoleniowych.

Czytaj więcej
27.11.2020

Zbigniew Herbert – historia i literatura w szkole

We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej rozpoczynamy cykl zajęć „Literatura i Pamięć”. Adresatem spotkań są w szczególności nauczyciele języka polskiego, historii, WOS, bibliotekarze.

Czytaj więcej
26.11.2020

Akademia Zarządzania

Monitorowanie realizacji podstawy programowej w nauczaniu zdalnym, ochrona danych osobowych w szkole w czasie epidemii, formy delegowania zadań i uprawnień w szkole – to tylko niektóre tematy cyklu seminariów dla kadry zarządzającej placówkami oświatowymi.

Czytaj więcej
25.11.2020

Pedagogiczne inspiracje w Roku Świętego Jana Pawła II

„Nie lękajcie się waszej młodości i waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości” – tymi słowami podsumowaliśmy wczorajszą konferencję wokół współczesnych problemów pedagogiki w duchu Jana Pawła II.

Czytaj więcej
24.11.2020

Zaspakajanie potrzeb psychicznych w czasie izolacji rówieśniczej

Przedłużający się czas nauki zdalnej sprawia, że większość potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży nie jest w pełni zaspakajana. Jakie mogą być skutki izolacji rówieśniczej i jak to wpłynie na rozwój emocjonalny oraz kształtowanie się relacji rówieśniczych?

Czytaj więcej
23.11.2020

Uczeń ofiarą, uczeń sprawcą – prawny obowiązek reakcji szkoły na przestępstwo

Jakie kroki prawne należy podjąć, gdy podejrzewa się występowanie przemocy w rodzinie ucznia? Co zrobić, gdy to uczeń dopuści się czynu zabronionego? Czy od razu zawiadamiać organy ścigania? Czy wdrażać procedurę Niebieskiej Karty? A może wystarczający będzie wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka? – To główne tematy grudniowych warsztatów online.

Czytaj więcej
19.11.2020

„W hołdzie Polskiemu Papieżowi” – finał II edycji projektu

Dzięki specjalnej uchwale Sejm RP ustanowił Rok 2020 – Rokiem Świętego Jana Pawła II. O tym wyjątkowym czasie przypominają specjalne działania w ramach projektu Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II.

Czytaj więcej
18.11.2020

Kształcenie branżowe siłą rynku pracy

Jakie wyzwania stoją przed szkołami branżowymi w związku z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy oraz oczekiwaniami uczniów? – to temat przewodni konferencji „Nowa jakość gospodarki, nowa jakość kształcenia branżowego”.

Czytaj więcej
17.11.2020

Zd@lny humanista

Znów przyszło nam się zmierzyć z wyzwaniami zdalnego nauczania. Jak temu sprostać? Najlepiej uczyć się od innych praktyków.

Czytaj więcej
16.11.2020

e-Wychowanie Fizyczne

Realizacja zajęć z wychowania fizycznego w trybie edukacji zdalnej rodzi wiele trudności, dlatego Małopolskie Centrum Doskonalenia podejmuje działania wspierające nauczycieli w skutecznej realizacji zajęć WF na odległość.

Czytaj więcej
16.11.2020

Model współczesnej szkoły – wyzwania i możliwości

Dokąd zmierza edukacja? Jak skutecznie i atrakcyjnie zadbać o dobrostan szkoły? Jak zmienia się relacja nauczyciel – uczeń w kontekście nauczania zdalnego? Jak przekonać uczniów do uczenia się? – o tym na konferencji 23 listopada.

Czytaj więcej
13.11.2020

Autoagresja, depresja, zagrożenie samobójstwem u dzieci i młodzieży

Jakie są psychologiczne uwarunkowania autoagresji? Co należy wiedzieć o depresji? Jak nauczyciele i pedagodzy mogą pomóc w przypadku zachowań autoagresywnych, depresyjnych i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży?

Czytaj więcej
12.11.2020

Pedagogiczne inspiracje nauczaniem Jana Pawła II

Od września Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Katolickim Stowarzyszeniem Wychowawców oraz Uniwersytetem Nauczania Społecznego Jana Pawła II realizuje projekt Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II.

Czytaj więcej
10.11.2020

Nowa jakość gospodarki – nowa jakość kształcenia branżowego

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek w Nowym Sączu – zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkolnictwa branżowego oraz doradców zawodowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konferencji „Nowa jakość gospodarki, nowa jakość kształcenia branżowego”.

Czytaj więcej
09.11.2020

Kalendarium – 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Pamięci Tych, którym zawdzięczamy niepodległość…

Czytaj więcej
06.11.2020

Specjalne potrzeby uczniów a izolacja rówieśnicza

W czasie epidemii i konieczności pozostania uczniów w domach większość potrzeb psychicznych nie jest w pełni zaspakajana. Jakie mogą być tego skutki? Jak wspierać uczniów w ich potrzebach?

Czytaj więcej
05.11.2020

Współczesne problemy pedagogiki w duchu Jana Pawła II

W Roku Świętego Jana Pawła II zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych na konferencję online, której przedmiotem są działania wychowawcze pielęgnujące i utrwalające wartości głoszone przez naszego Rodaka.

Czytaj więcej
04.11.2020

Zagrajmy w matematykę!

Jak „zgamifikować” lekcję matematyki, „nie zgubić” wymagań edukacyjnych i zrealizować zagadnienia z podstawy programowej?

Czytaj więcej
03.11.2020

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – trwa nabór

Nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą mogą wziąć udział w 9-miesięcznym kursie kwalifikacyjnym. 

Czytaj więcej
02.11.2020

Co nowego w MCDN?

Zarządzanie w oświacie, wychowanie, profilaktyka i opieka, edukacja zdrowotna, technologie informacyjno-komunikacyjne, edukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe – to tylko niektóre obszary wsparcia dla nauczycieli i dyrektorów, które przygotowaliśmy w listopadzie.

Czytaj więcej
29.10.2020

Sposób na czas wolny – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne

Istotną rolę w procesie edukacyjnym odgrywają oddziaływania pedagogiczne organizowane w toku różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Czytaj więcej
27.10.2020

Efekt synergii w procesie uczenia (się)

Czy połączenie dwóch różnych metod kształcenia – nauki tradycyjnej opartej na bezpośrednim kontakcie z nauczycielem oraz e-learningu z wykorzystaniem komputera i Internetu – może uczynić proces uczenia (się) bardziej skutecznym i efektywnym?

Czytaj więcej
26.10.2020

Nowości wydawnicze

Jak oceniane są warunki odbywania zdalnej edukacji? Jakie są źródła wsparcia w czasie kształcenia na odległość? Co można powiedzieć o wpływie globalnych megatrendów na polski systemu edukacji i kształtowania kompetencji? – na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź w najnowszych badaniach.

Czytaj więcej
23.10.2020

Edukacja historyczna i obywatelska

22 października Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie zainaugurowało IX edycję projektu „Kresy” – polskie ziemie wschodnie w XX wieku.

Czytaj więcej
23.10.2020

Sieci współpracy i samokształcenia

W nowym roku szkolnym kontynuować będziemy wsparcie dla kadry oświatowej w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Sieci to dobra okazja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w celu wspólnego rozwiązywania problemów edukacyjnych.

Czytaj więcej
20.10.2020

Wychowanie fizyczne online – wybrane zagadnienia dotyczące zdalnego nauczania

Zdalne nauczanie w wychowaniu fizycznym? Absurd? Genialne rozwiązanie? Konieczność? Niezależnie od różnicy zdań trudno zmienić rzeczywistości, pozostaje się do niej dostosować.

Czytaj więcej
19.10.2020

Sieć nauczycieli historii

Jak organizować pracę w dobie nauki stacjonarnej i zdalnej? Jak atrakcyjnie uczyć historii? Jak zadbać przy tym o kształtowanie kompetencji kluczowych? Jak wykorzystywać zasoby własne? Jak pracować z uczniem wymagającym wsparcia?

Czytaj więcej
16.10.2020

Nie ma jak własny program!

Któż z Państwa nie chciałby się znaleźć w elitarnym gronie najbardziej ambitnych i odważnych nauczycieli, którzy podjęli wyzwanie napisania własnego programu?

Czytaj więcej
15.10.2020

XVI Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego

Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana wraz z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają młodzież z małopolskich placówek oświatowych do wzięcia udziału w XVI Przeglądzie Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej
14.10.2020

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Czytaj więcej
14.10.2020

Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego

Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na lekcjach wychowania fizycznego to kluczowy element pracy nauczyciela. Tok zajęć powoduje, że większą część lekcji uczniowie odbywają w ruchu wykonując ćwiczenia fizyczne o różnym stopniu trudności i zaangażowania.

Czytaj więcej
13.10.2020

Wolność czy zniewolenie? Używanie czy nadużywanie? Twórcze doświadczanie czy niebezpieczne eksperymentowanie?

Dzieciństwo a szczególnie dorastanie to nieustanna chęć przekraczania granic. Co wolno a czego nie wolno? Spróbować… a może lepiej nie próbować? Gdzie znajduje się granica, której przekroczenie pociąga za sobą nieprzewidywalne i jakże bolesne konsekwencje, nie tylko dla dziecka czy nastolatka, ale całego sytemu rodzinnego i społeczeństwa?

Czytaj więcej
09.10.2020

Kreacja w pracy z dziećmi i młodzieżą

Które zwierzęta są największymi śpiochami? Jakie ptaki zamieszkały u autora w ogródku? Jak Dżamble sitem po morzu płynęli? – odpowiedzi na te i inne pytania otrzymali uczestnicy warsztatów Kreacja/Natura.

Czytaj więcej
09.10.2020

Oferta online dla nauczycieli matematyki

Czy każdego da się nauczyć matematyki? Jaki są specyficzne trudności w uczeniu się matematyki? Czy uczenie matematyki może sprawiać radość? – kontynuujemy wsparcie dla nauczycieli matematyki.

Czytaj więcej
07.10.2020

Inauguracja projektu ,,Myślenicka Szkoła Ćwiczeń”

Konferencja inaugurująca projekt „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń”, zorganizowana 6 października w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, przybliżyła zakres działań realizowanego projektu, rolę i zadania Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Gminy Myślenice oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach.

Czytaj więcej
07.10.2020

Samobójstwa i samookaleczenia wśród nastolatków

Jakie są przyczyny zachowań samobójczych? Kiedy samouszkodzenie można traktować jako próbę samobójczą? Jak ocenić ryzyko? – To główne tematy seminarium online z prof. dr hab. n. med. Małgorzatą Janas-Kozik.

Czytaj więcej
06.10.2020

Bądź Kulturalny! Kreacja w formach ekspresji twórczej

Jak poprawić jakość czytelnictwa? Co wspiera kreatywność u dorosłych w pracy z dziećmi i młodzieżą? Jakie są narzędzia do twórczej, literacko-warsztatowej pracy? – już wkrótce ruszamy z nową ofertą specjalną.

Czytaj więcej
05.10.2020

Spotkania z królową nauk

Znaczenie edukacji matematycznej po raz kolejny zostało potwierdzone w określonych przez MEN kierunkach polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny. Zapraszamy nauczycieli na wspólne jesienne spotkania z królową nauk.

Czytaj więcej
02.10.2020

Promujemy zasady zdrowego odżywiania tworząc lapbook

Nauka poprzez zabawę, zastosowanie „książki na kolanach” na przedmiotach, w bibliotece i świetlicy – o tym na październikowych warsztatach w naszych ośrodkach.

Czytaj więcej
01.10.2020

Depresja u dzieci i młodzieży – poznać, zrozumieć, pomagać

Konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana 25 września w Ośrodku w Tarnowie zgromadziła nauczycieli, pedagogów, psychologów zatroskanych o zdrowie i funkcjonowanie coraz większej liczby dzieci i młodzieży, u których zauważa się zaburzenia nastroju i objawy depresji.

Czytaj więcej
30.09.2020

„W hołdzie Polskiemu Papieżowi” – startujemy z II edycją projektu

Rok 2020 został ogłoszony Rokiem św. Jana Pawła II. Z tej okazji przygotowaliśmy kolejne działania, których zamierzeniem jest uczczenie naszego Rodaka.

Czytaj więcej
29.09.2020

Początek kariery w edukacji – wsparcie i doskonalenie kompetencji

Rozpoczynasz pracę w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej? Skorzystaj z oferty MCDN w Ośrodku w Nowym Sączu. Proponujemy doskonalenie w zakresie kompetencji interpersonalnych oraz podniesienia efektywności realizacji zadań nauczyciela.

Czytaj więcej
28.09.2020

Program wychowawczo-profilaktyczny Golden Five

„Praca na pozytywach”, odkrywanie i wzmacnianie zasobów i potencjału ucznia, budowanie relacji, zarządzanie klasą – czyli o tym, jak uzyskać dyplom „Złotej Szkoły” i „Złotego Nauczyciela”?

Czytaj więcej
25.09.2020

100. rocznica Bitwy Warszawskiej – polskie zwycięstwo dla wolności Europy

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, włączając się w kalendarz obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zaprosiło nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do uczestnictwa w konferencji edukacyjnej pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – polskie zwycięstwo dla wolności Europy”.

Czytaj więcej
25.09.2020

Rola wycieczek w edukacji

Wycieczki są jedną z ważniejszych form pracy dydaktyczno-wychowawczej, spełniającą istotną rolę w procesie nauczania – uczenia się.

Czytaj więcej
24.09.2020

Jesienne postępowania w awansie zawodowym nauczycieli

Do 31 października nauczyciele mogą składać wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Jakie są aspekty prawne awansu? Co należy wiedzieć o przygotowaniu dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego i mianowanego?

Czytaj więcej
23.09.2020

Wychowanie fizyczne w warunkach pandemii

Jak bezpiecznie prowadzić lekcje wychowania fizycznego w strefie zielonej, żółtej, czerwonej? Jak opracować różne warianty lekcji w nauczaniu hybrydowym lub zdalnym? Co można, a czego należy unikać prowadząc lekcje stacjonarne?

Czytaj więcej
23.09.2020

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą edukacyjną Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2020/2021. Oprócz szkoleń prowadzonych online zapraszamy na formy stacjonarne do naszych Ośrodków w Krakowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie.

Czytaj więcej
21.09.2020

Spotkania humanistyczne z Jackiem Kaczmarskim

 Nauczyciele przedmiotów humanistycznych często zastanawiają się jak – realizując założenia programowe – nie stracić z oczu szerszej, humanistycznej perspektywy. Pomocne mogą tu być lekcje z Jackiem Kaczmarskim.

Czytaj więcej
18.09.2020

Poloniści: moc jest w Was, a siła – w sieci współpracy!

U progu nowego roku szkolnego każdy nauczyciel planuje swoją pracę dydaktyczną. Pomocą w planowaniu i realizowaniu ambitnych zamierzeń może być wsparcie grupy.

Czytaj więcej
18.09.2020

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI (W AWANSIE)

Awans „na starcie” zawsze rodzi wiele pytań i wątpliwości. Jak sobie z nimi poradzić? Najlepiej zapytać eksperta.

Czytaj więcej
18.09.2020

Biologia na egzaminie ósmoklasisty

Biologia na egzaminie ósmoklasisty w roku 2022 to wyzwanie dla każdego nauczyciela uczącego w szkole podstawowej. Jak przygotować uczniów? Jak zweryfikować realizację podstawy programowej?

Czytaj więcej
17.09.2020

Inspiracje pedagogiczne w filozofii człowieka Romana Ingardena

Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Romana Ingardena. W najnowszym numerze „Hejnału Oświatowego” przedstawiamy wiele inspiracji pedagogicznych związanych z wychowaniem i kształceniem człowieka.

Czytaj więcej
17.09.2020

Co po kształceniu na odległość? – muzyka w szkołach ogólnokształcących

Jak przygotować się do pracy w nowym roku szkolnym? Na co zwrócić uwagę przy realizacji podstawy programowej z muzyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych?

Czytaj więcej
16.09.2020

Jak zmotywować niezmotywowanych?

Motywacja – to słowo klucz do całego procesu edukacyjnego, a przede wszystkim do sukcesu naszego ucznia. Już dzisiaj Ośrodek w Tarnowie zaprasza do udziału w konferencji on-line poświęconej nowoczesnym metodom motywacyjnym, dzięki którym uczeń rozwinie swoją motywację wewnętrzną.

Czytaj więcej
15.09.2020

Jak powiedzieć to, co pomyśli głowa…

Zdający egzamin ósmoklasiści muszą, oprócz sprawnego poruszania się wśród bohaterów, zdarzeń i idei prezentowanych w szkolnych lekturach, wykazać się sprawnością w redagowaniu przemyślanej i spójnej, językowo i stylistycznie adekwatnej, wypowiedzi pisemnej (argumentacyjnej lub twórczej – do wyboru).

Czytaj więcej
14.09.2020

Zdalne nauczanie w środowisku Classroom

Zdalna edukacja wzbudza wiele emocji i nadal stanowi wielkie wyzwanie dla dyrektorów szkół. Jak zbudować płaszczyznę skutecznej komunikacji i sprawnej współpracy społeczności szkolnej w sieci?

Czytaj więcej
11.09.2020

Pozytywne relacje rówieśnicze a szkolna profilaktyka

Wszechobecna pandemia, a szczególnie okres przymusowej izolacji rówieśniczej odkrył przed nauczycielami „nowe oblicza starych problemów”. Agresja, przemoc rówieśnicza, mowa nienawiści i trudności interpersonalne uczniów to – niestety – treści, które nie zniknęły z życia społecznego lecz… powrócą do szkół wraz z powrotem uczniów.

Czytaj więcej
11.09.2020

Wiatrak matematyczny w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Jak wspomagać wszechstronny rozwój dzieci? Jaką rolę pełni narzędzie edukacyjne w kształtowaniu motoryki dużej i małej? – o tym na warsztatach z autorkami wiatraka matematycznego.

Czytaj więcej
10.09.2020

Abyśmy tylko zdrowi byli…

W istniejącej aktualnie sytuacji polskiej szkoły od stanu zdrowia uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły zależy forma realizacji nauczania (stacjonarna, zdalna lub hybrydowa). Niezależnie zaś od jej rodzaju zadania edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze muszą być realizowane.

Czytaj więcej
10.09.2020

100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku

W 2020 roku przypada 100. rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, określanej jako 18. decydująca bitwa w dziejach świata. Zachęcamy do włączenia się w rocznicowe obchody i zapraszamy do uczestnictwa w konferencji.

Czytaj więcej
09.09.2020

Jak oceniać uczniów na lekcji wychowania fizycznego?

Ocenianie z wychowania fizycznego jest koniecznym elementem procesu dydaktycznego, pozwalającym nauczycielowi na systematyczne gromadzenie, analizowanie i interpretowanie informacji o procesie dydaktycznym, jak również na określenie stopnia realizacji zadań edukacyjnych.

Czytaj więcej
08.09.2020

Depresja u dzieci i młodzieży – konferencja naukowo-szkoleniowa

Jakie zachowania uczniów mogą świadczyć o występowaniu depresji? Jaki powinien być model postępowania z uczniem przejawiającym zachowania depresyjne? – o tym podczas konferencji 25 września w Ośrodku w Tarnowie.

Czytaj więcej
08.09.2020

Jesień tuż, tuż – schowajmy ją do lapbooka

Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza na warsztaty rozwijające kreatywność i zdolności plastyczne. Tym razem tematem przewodnim będzie tworzenie jesiennego lapbooka.

Czytaj więcej
07.09.2020

Wychowawco, nie jesteś sam!

Każdy rozpoczynający się rok szkolny budzi obawy uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Planując pracę, nie jesteśmy pewni, w jakich warunkach będziemy ją wykonywać. Potrzebne jest tu merytoryczne i psychiczne wsparcie. We współpracy z innymi – łatwiej będzie podjąć wyzwania.

Czytaj więcej
04.09.2020

Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne!

Atrakcyjna interaktywna prezentacja? Lekcja? Quiz? A może interaktywny plakat? Dzięki Genial.ly to proste!

Czytaj więcej
03.09.2020

DOBRY PLAN TO POŁOWA SUKCESU!

Wyjątkowo trudny początek roku szkolnego zbiega się w czasie z rozpoczęciem nauczycielskich staży na kolejne stopnie awansu zawodowego. Jak temu sprostać?

Czytaj więcej
02.09.2020

Integracja wewnątrzprzedmiotowa w nauczaniu języka polskiego

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego budzi wiele emocji – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów oraz ich rodziców. Jaki będzie ten nowy rok szkolny 2020/2021?

Czytaj więcej
01.09.2020

Kalendarium – 81. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września przypada 81. rocznica agresji III Rzeszy na Polskę i rozpoczęcia największego konfliktu zbrojnego w historii.

Czytaj więcej
01.09.2020

Nowy rok szkolny – czas start!

Nowy rok szkolny w rzeczywistości zmienionej pandemią koronawirusa to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania.

Czytaj więcej
31.08.2020

Awans zawodowy nauczyciela – jak zaplanować staż?

Początek roku szkolnego to dla części nauczycieli czas rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Jak przygotować plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego?

Czytaj więcej
27.08.2020

Awans zawodowy nauczyciela – jak zacząć?

Nauczycielu chcesz awansować? Opracuj plan rozwoju zawodowego pod okiem specjalistów MCDN w Ośrodku w Nowym Sączu.

Czytaj więcej
26.08.2020

Przygotowanie do nauki w trybie stacjonarnym, zdalnym i hybrydowym

Jakie zmiany w przepisach prawa oświatowego czekają nas od 1 września? Jak przejść z formy stacjonarnej na zdalną i odwrotnie? Jak dostosować programy nauczania do nauki w trybie hybrydowym? Jakie zadania nakładają przepisy na dyrektorów?

Czytaj więcej
24.08.2020

Bezpieczny powrót uczniów do szkół

Przygotowując się na powrót uczniów do szkół, MEN opracowało regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w razie zagrożenia epidemicznego pozwolą wprowadzić adekwatne do danej sytuacji rozwiązania.

Czytaj więcej
21.08.2020

Jak wystartować w nowym roku szkolnym?

Jaka czeka nas rzeczywistość? Jak odnaleźć się w nowej szkole zdalnej, hybrydowej czy stacjonarnej? Odpowiedzi na te i inne pytania możemy znaleźć w ramach edukacji dla bezpieczeństwa.

Czytaj więcej
14.08.2020

Planowanie i organizacja warsztatu pracy nauczyciela biologii w szkole podstawowej

Przygotowanie dokumentacji i propozycji zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie pracowni biologicznej, weryfikacja realizacji podstawy programowej z biologii w szkołach podstawowych – to tematy najbliższych spotkań z doradztwa metodycznego.

Czytaj więcej
13.08.2020

W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Święty Jan Paweł II podczas wizyty w Radzyminie w 1999 roku, podkreślił: „Ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć o Bitwie Warszawskiej, jaka miała miejsce w tej okolicy w miesiącu sierpniu 1920 roku. Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie udało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane […]

Czytaj więcej
03.08.2020

Magia matematyki

Matematyka jest postrzegana jako jeden z trudniejszych przedmiotów szkolnych i dla wielu uczniów jest to „czarna magia”. Jak to zmienić?

Czytaj więcej
21.07.2020

ABC dokumentacji nauczyciela wychowania przedszkolnego

Jaka dokumentacja obowiązuje w przedszkolu? Jaka jest rola i zadania nauczyciela w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej? Co trzeba wiedzieć?

Czytaj więcej
17.07.2020

Wideolekcje – jak budować relacje z uczniami pracując zdalnie

Doskonalenie kompetencji z zakresu komunikacji niewerbalnej, budowania własnego wizerunku, rozwijanie umiejętności moderowania pracy zespołowej – to tylko niektóre tematy warsztatów realizowanych we współpracy z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Czytaj więcej
16.07.2020

Akredytacja dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Z przyjemnością informujemy, że działania naszej placówki za ostatnie 5 lat zostały bardzo wysoko ocenione przez komisję akredytacyjną powołaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i otrzymaliśmy akredytację na kolejne lata.

Czytaj więcej
14.07.2020

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

Czytaj więcej
13.07.2020

Współpraca z Polonią w Uzbekistanie

Promocja języka polskiego i popularyzacja polskiej kultury w Uzbekistanie, wspólne działania na rzecz utrwalania pamięci o Janie Pawle II w setną rocznicę jego urodzin to główne płaszczyzny planowanej współpracy z Ambasadą RP w Taszkencie.

Czytaj więcej
08.07.2020

Rola muzeów w edukacji patriotycznej

Kształtowanie postaw patriotycznych jest jednym z zadań szkoły. Warto się więc zastanowić, w jaki sposób efektywnie je realizować. Z pomocą przychodzą nam muzea.

Czytaj więcej
07.07.2020

Wizja szkoły oczami uczniów

Jak uczniowie widzą przyszłość edukacji i szkolnictwa, zwłaszcza w perspektywie doświadczeń przejścia na edukację zdalną? Jak oceniają kształcenie zdalne w dobie COVID-19? VULCAN zapytał 5 tys. uczniów o edukację przed, podczas i po pandemii.

Czytaj więcej
06.07.2020

Do 25 dzieci w grupie przedszkolnej – aktualne wytyczne

Główny Inspektor Sanitarny podpisał 2 lipca br. zaktualizowane wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Czytaj więcej
03.07.2020

Co nauczyciele biologii „złapali w sieci”?

Jak radzili sobie nauczyciele biologii w realizacji lekcji nauczania zdalnego w szkole podstawowej? Na czym bazowali? Co udało się osiągnąć w ramach sieci współpracy i samokształcenia?

Czytaj więcej
02.07.2020

Lekcja teatru – warsztaty dla nauczycieli z aktorami Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Za nami druga edycja warsztatów „Szkolne działania teatralne w wychowaniu dzieci i młodzieży”. Już 25 sierpnia ruszamy z kolejnymi warsztatami teatralnymi dedykowanymi wideolekcjom.

Czytaj więcej
01.07.2020

Zdalna realizacja szkoleń projektowych

MCDN Ośrodek w Tarnowie zrealizował szkolenia w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Mędrzechów”.

Czytaj więcej
29.06.2020

W Myślenicach powstała pierwsza w Małopolsce szkoła ćwiczeń

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa partnerska pomiędzy Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli a Gminą Myślenice na realizację wspólnego projektu pn. Myślenicka Szkoła Ćwiczeń.

Czytaj więcej
29.06.2020

Konkurs na projekt edukacyjny realizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych rozstrzygnięty

Kolejna inicjatywa w ramach projektu „Małopolskie Talenty” zakończona. W konkursie na najlepszy projekt edukacyjny zmierzyło się 25 zespołów projektowych. Najlepsze prace nagrodzono atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Czytaj więcej
26.06.2020

Kultura, edukacja, polityka społeczna, rozwój zawodowy – w perspektywie przyszłości

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Małopolskim Instytutem Kultury oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Wojewódzkim Urzędem Pracy włączyło się w realizację międzysektorowej konferencji online pt. „Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości”.

Czytaj więcej
26.06.2020

Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

Minister Edukacji Narodowej skierował list do szkół i placówek oświatowych na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Czytaj więcej
25.06.2020

Małopolskie talenty spotkały się podczas forum

22 i 23 czerwca odbyło się Forum Młodych Talentów, stanowiące podsumowanie pracy Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2019/2020. Uczestnicy wysłuchali wykładów motywujących do rozwijania pasji i talentów, poznali wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ oraz obejrzeli wybrane prezentacje efektów prac zespołów projektowych.

Czytaj więcej
24.06.2020

Bibliotekarze w sieci

Już po raz piąty bibliotekarze współpracowali w ramach sieci współpracy i samokształcenia realizowanej przez Ośrodek w Nowym Sączu.

Czytaj więcej
23.06.2020

Wychowanie fizyczne z pomysłem

Zdalne nauczanie w wychowaniu fizycznym? Absurd? Genialne rozwiązanie? Swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami przedmiotowymi dzielili się nauczyciele w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Czytaj więcej