24.11.2021

Co musisz wiedzieć, aby pomóc swojemu uczniowi? – wpływ pandemii na zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli

Odnalezienie balansu w sytuacji kryzysu pandemicznego to temat przewodni konferencji, która obyła się 23 listopada w Ośrodku w Oświęcimiu z udziałem specjalistów w zakresie psychiatrii: prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Janas-Kozik oraz prof. dr. hab. n. med. Janusza Heitzmana.

Prelegenci, którzy są autorytetami w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, odnieśli się do ważnego w obecnej sytuacji problemu, jak wspierać uczniów, którzy po okresie edukacji zdalnej i powrotu do szkoły zmagają się z różnorodnymi problemami natury psychicznej i społecznego funkcjonowania.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik w swoim wystąpieniu „Nie tylko w okresie popandemicznym. Co musisz wiedzieć, aby pomóc swojemu uczniowi?” dokonała przeglądu badań prowadzonych w okresie pandemii odnośnie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zaznaczyła, że w dobie pandemii zmuszeni jesteśmy do wypracowania i ukształtowania nowej formy funkcjonowania w różnych obszarach – szkoły, domu, środowiska rówieśniczego. Obecna sytuacja, która jest w dalszym ciągu nieprzewidywalna i bez możliwości budowania dłuższej perspektywy, wymaga szczególnej troski kierowanej do uczniów i jeszcze większej integracji działań specjalistów podejmujących pracę z dziećmi i ich rodzinami.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman w wystąpieniu „Wpływ pandemii Covid-19 na zdrowie psychiczne i relacje zawodowe” przedstawił specyfikę funkcjonowania człowieka w środowisku zawodowym po społecznej konfrontacji z pandemią. Zwrócił szczególną uwagę na kondycję psychiczną nauczyciela w sytuacji pracy zawodowej, na relacje zawodowe i efektywność wykonywanej pracy. Podkreślił znaczenie własnego dobrostanu nauczyciela, który uwikłany jest w pełnienie podwójnej roli – opiekuna i wychowawcy dzieci i młodzieży oraz pracownika zmagającego się z trudnościami kryzysu pandemicznego. Utrzymujące się napięcie związane z niepewnością o przyszłość, lęk o zdrowie najbliższych i swoje, a także zmiana trybu pracy i nauki pokazuje jak trudne, ale i konieczne jest dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów i nauczycieli.

Galeria

wróć do listy aktualności