18.03.2021

Co nowego w „Hejnale Oświatowym”?

Edukacja przyrodnicza i matematyczna, rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów to jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej. W nowym numerze „Hejnału Oświatowego” wiele uwagi poświęcamy tym zagadnieniom.

Jak wspierać zainteresowania przyrodnicze uczniów? Jak pomagać uczniom uzdolnionym przyrodniczo, przejawiającym szczególne zainteresowanie tę dziedziną wiedzy? Na te i inne pytania odpowiada dr Robert Czuchnowski, autor artykułu „Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów”.

Autorzy kolejnych tekstów pokazują, jak pomóc młodym ludziom przezwyciężać trudności w uczeniu się matematyki. W tym kontekście bardzo istotny jest właściwy dobór metod i form pracy, pomocy i środków dydaktycznych, które wyzwolą aktywność uczniów w kierunku konstruowania wiedzy matematycznej na coraz wyższych poziomach. Wśród metod, które zasługują na uwagę, znajdują się gry. Jak podkreśla autorka jednego z artykułów: stosując gry w edukacji matematycznej dajemy młodym ludziom szanse na pokonywanie trudności zarówno merytorycznych, jak i społecznych.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami dobrych praktyk w tym zakresie. Więcej informacji w „Hejnale Oświatowym” (nr 3/201/2021). Wersja elektroniczna dostępna jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do lektury.

Polecamy uwadze:
artykuł dr. Roberta Czuchnowskiego – „Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów”

wróć do listy aktualności