17.12.2019

Doradcy metodyczni zapraszają… RAZEM TWORZYMY NOWĄ JAKOŚĆ EDUKACJI

Grafika promująca doradztwo metodyczne

Nowo powołani nauczyciele – doradcy metodyczni po raz pierwszy spotkali się z nauczycielami języka polskiego, muzyki i wychowania do życia w rodzinie. Przedstawili rolę i zadania, jakie stoją przed nimi. Rozmawiali o potrzebach rozwojowych i bolączkach nauczycieli. Wspólnie zarysowali obszary działania.

 Nauczyciele wiele mówili o swoich oczekiwaniach względem doradców. Podkreślali potrzebę wsparcia dydaktyczno-wychowawczego, chcieliby poznawać nowoczesne metody pracy, podnosić kompetencje cyfrowe. Szczególnie interesuje ich wdrażanie podstawy programowej oraz dostosowywanie jej do specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów.

Te niezwykle twórcze i ważne spotkania są dobrym początkiem dla rozwoju współpracy pomiędzy nauczycielami i doradcami metodycznymi. Wierzymy, że dzięki tworzeniu się nowego systemu doradztwa metodycznego uzyskamy efekt synergii, który pozwoli na osiąganie sukcesów każdej ze stron. Naszym wspólnym celem jest podnoszenie jakości nauczania oraz zwiększanie efektywności pracy nauczycieli, których działania przyczyniają się do budowania społeczeństwa wiedzy, społeczeństwa uczącego się przez całe życie, co jest istotne w dzisiejszym świecie.

Efektem działań doradców metodycznych w najbliższym czasie będzie szereg warsztatów metodycznych, szkoleń i konsultacji, a także lekcji otwartych. Ich obserwacja być może będzie inspiracją do wprowadzania nowych metod i form pracy. Planowane jest także tworzenie sieci współpracy i samokształcenia. Zapraszamy do kontaktu szczególnie nauczycieli odbywających staże na kolejne stopnie awansu zawodowego. Zachęcamy do organizowania lekcji otwartych, w których uczestniczyć będą doradcy metodyczni. Takie działania niewątpliwie dają możliwość spojrzenia na swoją pracę oczami innych… to wielka wartość – zwłaszcza dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony MCDN oraz zachęcamy do kontaktów z nauczycielami – doradcami metodycznymi.

wróć do listy aktualności