Lokalizacja i dojazd         

Budynek zlokalizowany przy ulicy Jagiellońskiej 61, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się dworzec MDA, w odległości 1,5 km dworzec PKP. Do budynku prowadzą dwa wejścia, wejście główne przy zbiegu ulic Jagiellońskiej i Staszica oraz wejście od podwórza, przy którym zlokalizowana jest pochylnia dla osób z niepełnosprawnością – możliwość dojazdu samochodem pod pochylnię zjazdową.

Oznaczenie 

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Parking, miejsca postojowe      

Na ogrodzonym terenie posesji znajduje się parking z 1 oznakowanym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych oraz plac manewrowy dla straży pożarnej. Wokół budynku rozlokowane są strefy płatnego parkowania.

BOK/Sekretariat    

Biuro Obsługi Klienta (BOK) oraz sekretariat znajdują się na I piętrze budynku.

Trasa wolna od przeszkód        

Pomieszczenia Ośrodka znajdują się na parterze (portiernia i pomieszczenia biurowe) oraz na I piętrze (pomieszczenia biurowe i sale dydaktyczne). Szerokość korytarzy i drzwi zapewnia trasę wolną od przeszkód.

Winda           

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Toaleta        

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Monitoring wizyjny

Budynek posiada system monitoringu wizyjnego, portier ma podgląd obrazu z kamer, także wejścia do budynku.

Udogodnienia       

Hol/poczekalnia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie BOK i sal wykładowych. Pracownicy portierni służą pomocą osobom wchodzącym do budynku.

Pies asystujący     

Do pomieszczeń w budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Alarmowanie o zagrożeniu

Alarmowanie o zagrożeniu w ramach systemu sygnalizacji pożaru odbywa się przy użyciu komunikatów głosowych. Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone na wypadek ewakuacji z budynku.

arrow
Facebook
YouTube