Lokalizacja i dojazd

Siedziba Ośrodka w Oświęcimiu mieści się w budynku Collegium sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu przy ul. Maksymiliana Kolbego 8. Teren uczelni jest ogrodzony. Przy wjeździe na teren uczelni po lewej stronie znajduje się budka dozorcy, który otwiera szlaban dla wjeżdżających samochodów. Dojście do wejścia głównego budynku wyłożone jest kostką brukową. Ośrodek w Oświęcimiu zlokalizowany jest na trzech poziomach, na które można dostać się zarówno schodami, jak i windą. Pomieszczenia biurowe i jedna sala wykładowa znajdują się na poziomie zero (półpiętro). Osoby z niepełnosprawnością mogą dostać się do siedziby windą z drzwiami kabinowymi automatycznymi, znajdującą się z lewej strony budynku. Po wyjściu z windy należy kierować się w prawo na hol główny i otworzyć po drodze 4 przeszklone drzwi. Na poziomie minus 1 znajduje się archiwum ośrodka oraz magazyny. Na poziomie plus 1 znajdują się pozostałe dwie sale wykładowe. Do sal wykładowych osoby z niepełnosprawnością mogą dostać się jedną z dwóch wind zlokalizowanych w holu głównym na poziomie zero.

Oznaczenie   

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Parking, miejsca postojowe

Na terenie uczelni od strony ul. Maksymiliana Kolbego znajdują się trzy wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: dwa miejsca parkingowe znajdują się po lewej stronie od wjazdu na teren uczelni, a jedno po prawej stronie. Na terenie uczelni po lewej stronie od wjazdu (za budynkiem) znajduje się parking z około 30 miejscami parkingowymi (miejsca parkingowe na trawie).

BOK/Sekretariat

W budynku na poziomie zero dostępne są: Biuro Obsługi Klienta zlokalizowane po lewej stronie od wejścia i sekretariat po prawej stronie.

Trasa wolna od przeszkód  

Biura ośrodka i jedna sala wykładowa znajdują się na poziomie zero. Drzwi wejściowe do siedziby ośrodka są drzwiami przeciwpożarowymi. Na poziomie minus 1 znajduje się archiwum oraz magazyny, natomiast pozostałe dwie sale wykładowe znajdują się na poziomie plus 1. Na wszystkie piętra można dostać się zarówno schodami, jak i windą. Szerokość korytarzy i drzwi zapewnia trasę wolną od przeszkód.

Winda

W budynku uczelni, w którym znajduje się siedziba Ośrodka znajdują się windy umożliwiające przemieszczanie się pomiędzy piętrami. Windy posiadają drzwi automatyczne i wyposażone są w lustra. Panele sterujące mają dodatkowe oznakowania dla osób niewidomych. Nad panelami naklejone są instrukcje użytkowania. Jedna winda zlokalizowana jest z lewej strony budynku na poziomie wejścia do budynku; można nią dostać się na poziom zero, na którym znajdują się biura ośrodka i jedna sala wykładowa. Do dwóch pozostałych sal wykładowych znajdujących się na poziomie plus 1 można dostać się jedną z dwóch wind zlokalizowanych na poziomie zero w holu głównym.

Toaleta 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się obok windy w holu głównym na poziomie zero oraz na poziomie plus 1.

Monitoring wizyjny

Obiekt i teren uczelni jest monitorowany – obraz z monitoringu podlega rejestracji w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Dodatkowo przy wjeździe na teren uczelni znajduje się budka dozorcy. O bezpieczeństwo całodobowo dba firma ochroniarska.

Udogodnienie

Ośrodek posiada odpowiednio przystosowane korytarze i windy umożliwiające przemieszczanie się między piętrami. Pracownicy portierni przynależnej do uczelni służą pomocą osobom wchodzącym do budynku.

Pies asystujący

Do pomieszczeń w budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Alarmowanie o zagrożeniu

Alarmowanie o zagrożeniu w ramach systemu sygnalizacji pożaru odbywa się za pomocą sygnału dźwiękowego modułowanego przez sygnalizatory akustyczne i sygnały optyczne oraz przy użyciu komunikatów głosowych. Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone na wypadek ewakuacji z budynku.

arrow
Facebook
YouTube