11.05.2022

Edukacja do mądrości – współczesne wyzwania edukacji klasycznej

Kobieta przy regale z książkami

W edukacji klasycznej chodzi nie tyle o to, aby przygotować człowieka do zawodu, ale by rozwinąć go wewnętrznie. 23 maja zapraszamy na konferencję online, podczas której eksperci pogłębią temat edukacji klasycznej.

Ideą konferencji jest przedstawienie założeń edukacji klasycznej we współczesnej szkole. Program konferencji wpisuje się również w kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 m.in.: wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie oraz działanie na rzecz udostępnienia kanonu edukacji klasycznej. Konferencja będzie obejmowała część teoretyczną, praktyczną i panel dyskusyjny. Prowadzący z Uniwersytetu Śląskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przedstawią w aspekcie praktycznym możliwość realizacji założeń edukacji klasycznej we współczesnej szkole. Całość dopełni panel dyskusyjny pt. „Edukacja klasyczna wobec wyzwań współczesnej szkoły” z udziałem prowadzących.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego i Barbary Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym telewizji Tarnowska.tv.

Program konferencji i zapisy w ofercie Ośrodka w Tarnowie.

wróć do listy aktualności