07.06.2019

Edukacja regionalna w praktyce pedagogicznej, czyli jak wychowywać i kształcić młode pokolenie Małopolan

Jak można wspierać dziecięce i uczniowskie zainteresowanie kulturą ludową? Czy muzeum narodowe może wyjść ze swoich murów i zająć się dziedzictwem lokalnym? Jak być kreatywnym nauczycielem? – to tylko wybrane tematy konferencji pod hasłem „Edukacja regionalna w praktyce pedagogicznej”, organizowanej w Krakowie przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Odbywająca się w dniu 6 czerwca – konferencja podsumowująca X jubileuszową edycję konkursu „Kreatywny Nauczyciel”, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, była okazją do dyskusji na temat odkrywania wartości, jakie tkwią w kulturowym, historycznym i przyrodniczym środowisku dzieci i uczniów oraz wymiany dobrych praktyk dydaktyczno-wychowawczych, które pozwalają na rozszerzanie wiedzy o kulturze, historii, tradycji i walorach przyrodniczych środowiska lokalnego.

W odpowiedzi na współczesne wyzwania stojące przed dydaktyką szkolną dr Barbara Klasińska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarekomendowała m.in. paremioedukację jako przydatną naukę w zakresie przekazywania mądrości, wartości i sztuki życia. Z kolei Filip Skowron zaprezentował Szlak Stanisława Wyspiańskiego, za pomocą którego Muzeum Narodowe w Krakowie stara się wspierać edukację regionalną poprzez opowiadanie o sztuce i literaturze. Nie zabrakło również występu artystycznego dzieci, które pod kierunkiem Iwony Duran i Elżbiety Ptak z Samorządowego Przedszkola nr 131 w Krakowie uświetniły jubileuszowe spotkanie oprawą muzyczną „Co nam w sercu gra”.

Konferencja, w której wzięli udział nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych oraz eksperci w dziedzinie edukacji regionalnej, stała się również okazją do promowania kreatywnych nauczycieli, którzy wyróżniają się w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej poszukiwaniem i wdrażaniem ciekawych rozwiązań pedagogicznych, służących poznawaniu, pielęgnowaniu i rozwijaniu dziedzictwa kulturowego wśród uczniów.

Po wcześniejszej ocenie przedsięwzięć realizowanych przez małopolskich nauczycieli komisja konkursowa wyłoniła laureatów i przyznała nagrody w dwóch kategoriach.

W kategorii przedszkoli:

I miejsce: Dorota Nawalany i Anna Psujek – Samorządowe Przedszkole nr 5 w Wieliczce za przedsięwzięcie „Ileż piękna w mojej Wieliczce…”

II miejsce: Jolanta Robak i Sylwia Windak – Przedszkole Samorządowe w Mietniowie za przedsięwzięcie „Moja wieś”

III miejsce: Iwona Duran i Elżbieta Ptak – Samorządowe Przedszkole nr 131 w Krakowie za przedsięwzięcie „Co memu sercu bliskie… – czyli jak przedszkolaki świat poznają i swoją Małą Ojczyznę kochają”

 

W kategorii szkół:

I miejsce: Maria Nowak – Szkoła Podstawowa nr 129 w Krakowie za przedsięwzięcie „Ekologiczna Ścieżka Edukacyjna i Ogród dla Motyli”

II miejsce: Katarzyna Nogieć – Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie za przedsięwzięcie „Po krakosku – cykl zajęć edukacji regionalnej dla uczniów”

III miejsce: Agata Szwarc i Anna Jasińska – Zespół Szkół Zawodowych im. Królowej Jadwigi w Bieczu za przedsięwzięcie „Małopolskie tradycje kulinarne w oczach młodzieży”

Niektóre z wybranych prac konkursowych zostały zaprezentowane na forum jako przykłady dobrych praktyk w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą. Przedstawione rozwiązania stały się dobrą okazją do dyskusji na temat roli edukacji regionalnej w dydaktyce szkolnej i wspierania nowatorskich inicjatyw nauczycieli.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zainicjowało konkurs „Kreatywny Nauczyciel” w 2009 roku, aby promować nauczycieli, którzy z misją i wielkim oddaniem wykonują swój zawód, wychowując kolejne pokolenia Małopolan. Intencją konkursu było również zintegrowanie i aktywizacja środowiska nauczycieli oraz podnoszenie jakości kształcenia w małopolskich placówkach edukacyjnych. Konkurs promuje twórczych nauczycieli, którzy są zainteresowani dalszym rozwojem własnego warsztatu pracy. Nagrody, które trafiają w ręce laureatów konkursu to nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim docenienie ich trudu i oddania w codziennej pracy.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, wydawnictwo Papilon, „Bliżej Przedszkola”, „Hejnał Oświatowy

Zobacz galerię

wróć do listy aktualności