29.08.2019

Edukacja w kulturze – kultura w edukacji

W dniu dziejszym w foyer Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie. Celem wspólnych działań jest rozwijanie wśród kadry oświatowej Małopolski kompetencji społecznych, psychologicznych oraz ekspresji kulturalnej, w czym pomóc mają artyści teatru.

Na początek zostaną przygotowane dwa warsztaty wspierające nauczycieli w ich pracy z uczniami, jeden: „Szkolne działania teatralne w wychowaniu dzieci i młodzieży” oraz drugi: „Samoświadomość, praca nad ciałem, autoprezentacja jako element kompetencji osobistych nauczyciela”. Zajęcia będą się odbywały w roku szkolnym 2019/2020 i są skierowane do nauczycieli zarówno szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych.

Praca nauczyciela jest wieloaspektowa, poza wiedzą, którą przekazuje uczniom ważne są także tzw. kompetencje miękkie z zakresu psychologii, budowania własnego wizerunku, umiejętności moderowania pracy zespołowej czy znajomość sposobów na rozładowanie napięcia w klasie. Dlatego zapytaliśmy pana dyrektora Głuchowskiego, czy byłaby możliwa współpraca wspomagająca nauczycieli w nabywaniu tych umiejętności – mówił Łukasz Cieślik, p.o. Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Warsztaty zostały zaprojektowane zgodnie ze zgłoszonymi przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli potrzebami, będzie to z jednej strony warsztat wspierający w pracy z młodzieżą, szczególnie taką, która sprawia trudności. Poprowadzi go Marta Waldera, aktorka Teatru J. Słowackiego, której bliska jest metoda improwizacji teatralnej wg Keitha Johnstona. To metoda uwalniająca od oceny, nastawiona na czucie, ekspresję ciała, współpracę w grupie, która może pomóc – poprzez konkretne propozycje działań, gier improwizacyjnych – w znalezieniu źródła problemu, rozładowaniu atmosfery na lekcji. Cykl warsztatów z Martą Walderą potrwa trzy tygodnie, łącznie będzie to 6 godzin warsztatów dla jednej grupy nauczycieli.

Drugi z warsztatów związany z autoprezentacją i samoświadomością, poprowadzi również aktor Teatru Słowackiego, Grzegorz Łukawski. Świadomość własnych zachowań i mowy ciała i to jak są one dekodowane przez otoczenie jest bardzo ważna.  Dlatego ten warsztat ułatwi jego uczestnikom dokonanie autoanalizy i pozwoli przekonać się, jak nas widzą inni. Dostarczy również narzędzi do tego, żeby w danym momencie uświadomić sobie, co się z nami dzieje, szczególnie pod wpływem stresu i frustracji. Zajęcia potrwają przez dwa tygodnie, 4 godziny warsztatowe.

Praca artystów to w dużej mierze praca ze sobą z własnymi emocjami. Aktorzy w swojej pracy uczą się czerpać z emocji, przetwarzać je na sztukę, ale także – jak niewielu innych – mają z nimi kontakt na co dzień. Poddają je analizie, znają techniki i metody, które bezpośrednio oddziaływają na otoczenie. Czy jest nim widz, czy drugi człowiek. Moim zdaniem to bardzo dobry pomysł, aby część tej wiedzy przekazać nauczycielom i to nie w formie wykładu a zajęć warsztatowych, bo z nich wynosi się najwięcej – podsumował Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

Wsparcie dla idei współpracy międzyinstytucjonalnej wyraziła pani Anna Pieczarka,  Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, która podkreśliła, iż: Podczas warsztatów nauczyciele rozwiną kompetencje, które bez wątpienia przełożą się na sukces w pracy z dziećmi i młodzieżą z małopolskich szkół.

 

Szczegółowe informacje na temat organizowanych przedsięwzięć edukacyjnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych z Małopolski będzie można znaleźć na naszej stronie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wróć do listy aktualności