05.05.2024

Edukacja w terenie – publikacja pokonferencyjna

od lewej dr Kinga Wierzbicka, dr Małgorzata Dutka-Mucha, Michał Zatorski, dr Joanna Fidelus-Orzechowska, dr Anna Chrobak-Žuffová, Agata Wdowik,

8 maja br. odbyła się konferencja pt. „Edukacja w terenie” w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych. Celem konferencji było wsparcie metodyczne nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowanych edukacją w terenie i popularyzacją miejsc sprzyjających realizacji zajęć terenowych w kontekście interdyscyplinarnej formy kształcenia spełniającej założenia progresywizmu pedagogicznego.

Podczas konferencji prezentowane były wystąpienia nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) i Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej (Instytut Biologii i Nauk o Ziemi), nauczycieli doradców metodycznych z Ośrodka MCDN w Krakowie oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się nieformalną edukacją terenową – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon i Zarząd Zieleni Miejskiej. Wśród wystąpień pojawiła się m.in. tematyka zajęć terenowych z geografii, potrzeb krajoznawstwa w szkole, zajęć terenowych z biologii i przyrody, wykorzystania edukacyjnego geostanowisk z rejonu Tatr i Podtatrza, oferty edukacyjnej Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon oraz infrastruktury i oferty edukacyjnej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i innych nauczycieli zainteresowanych edukacją w terenie.  Podczas konferencji poznaliśmy mnóstwo praktycznych pomysłów na lekcje terenowe, które z pewnością zainspirują uczestników konferencji do bardziej efektywnego wykorzystania takiej formy zajęć w ich szkolnej praktyce.

Szczegóły konferencji i informacje na temat prelegentów

Konferencja była objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Galeria zdjęć

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube