18.11.2021

Ekokonferencja

Prowadząca Kinga Wierzbicka, Paweł Własiuk, Ewa Cwynar, Tomasz Dudek

17 listopada około 300 nauczycieli małopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięło udział w konferencji online, zorganizowanej przez MCDN Ośrodek w Krakowie.

„Ekokonferencja” miała na celu wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych poprzez rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród uczniów.

Podczas wystąpienia „Nie ma biologii bez ekologii” doradca metodyczny ds. biologii i przyrody szkół podstawowych dr Kinga Wierzbicka przedstawiła propozycje realizacji działań ekologicznych oraz przykłady „materiałów ekologicznych” do zastosowania na lekcjach biologii i przyrody.

Omówienia pomysłów i kreatywnych działań wykorzystywanych na lekcjach przyrody, chemii, fizyki, biologii i geografii dokonała Ewa Cwynar. Nauczycielka zaprezentowała „Akademię Żywiołów” – nieszablonowe i innowacyjne rozwiązanie, które można wykorzystać podczas zajęć pozalekcyjnych.

Michał Zatorski – nauczyciel-doradca metodyczny ds. geografii podczas wykładu „Ekorozwój w nauczaniu geografii” zapoznał uczestników konferencji z możliwościami realizacji zagadnień dotyczących rozwoju zrównoważonego na lekcjach geografii. Zaprezentował również przykłady wykorzystania ćwiczeń terenowych i metody projektu w kształtowaniu postaw proekologicznych u uczniów szkół podstawowych.

„Chemia dla zrównoważonego rozwoju” to wystąpienie poprowadzone przez dr. Karola Dudka-Różyckiego – doradcę metodycznego ds. chemii szkół ponadpodstawowych, na którym zaprezentowano wdrożenie idei zrównoważonej chemii poprzez projektowanie, wytwarzanie i wykorzystywanie w procesach i wyrobach chemicznych produktów.

Przedstawienie programu chemii (International Baccalaureate), który stwarza okazję do wielu działań dydaktycznych, które mogą kształtować postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne zaprezentował Patryk Własiuk.

Tomasz Dudek – doradca metodyczny ds. WF promował aktywność na świeżym powietrzu z edukacja ekologiczną oraz przedstawił realizację projektu PZLA oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska „EKOatleci”.

Galeria zdjęć

wróć do listy aktualności