Najbliższe wydarzenia edukacyjne

26.09.2022
w godz.od 16:00 do 17:30
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w Zespole Szkół Nr3 w Olkuszu
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Kierunki polityki oświatowej, oraz wytyczne do realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2022/2023

Czytaj więcej
26.09.2022
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Krakowie, ul. Mirtowa 2, Kraków
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Druk 3D na lekcjach biologii i przyrody – wsparcie nauczycieli w realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”

Czytaj więcej
26.09.2022
w godz. od 16.30 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Rozbudzanie zainteresowań geografią regionalną – Azja

Czytaj więcej
26.09.2022
w godz. od 18.30 do 20.00
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Nowy model lekcji geografii

Czytaj więcej
28.09.2022
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Pomysłowe celebrowanie Roku Romantyzmu Polskiego w realiach szkolnych – projekty i multimedialne inspiracje na j. polski w SP

Czytaj więcej
28.09.2022
w godz. 16.15-18.30
Zajęcia odbędą się IV LO w Krakowie, ul. Krzemionki 11
Adresaci: nauczyciele szkół ponadpodstawowych przedmiotów nieinformatycznych Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Przygotuj swoje wideo z Canvą! Warsztaty dla początkujących

Czytaj więcej
03.10.2022
Rozpoczęcie kursu: 03.10.2022 r. w godz. 17:30-20:00
Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny w wybrane dni tygodnia.
Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej, w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Ośrodek w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
kurs doskonalący

Kurs doskonalący wiedzę i umiejętności z zakresu chemii w szkole ponadpodstawowej – przeprowadzenie nauczycieli przez kolejne tematy zarówno w aspekcie koniecznej wiedzy jak i metodyki.

Czytaj więcej
05.10.2022
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

„Wizualny mastermind” – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli plastyki szkół ponadpodstawowych miasta Kraków i powiatu krakowskiego – spotkanie pierwsze

Czytaj więcej
05.10.2022
w godz. od 16.30 do 19.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Dziecko-cud do odkrycia. O diagnozie i obserwacji w wychowaniu przedszkolnym gr. II

Czytaj więcej
05.10.2022
w godz. od 17:00-19:00
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wymagania edukacyjne na wychowaniu fizycznym w szkole podstawowej

Czytaj więcej
05.10.2022
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Jak wykorzystać długopisy 3D w edukacji przyrodniczej wsparcie nauczycieli w realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”

Czytaj więcej
05.10.2022
w godz. 16.00 – 18.15
Zajęcia odbędą się w I Liceum Ogólnokształcące plac Na Groblach 9, Kraków
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej m. Krakowa i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 38
warsztaty

Początki są naj… – metody pracy z chórem

Czytaj więcej
10.10.2022
w godz. od 18:00 do 19:30
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

WF – Formułowanie wymagań edukacyjnych „krok po kroku”

Czytaj więcej
10.10.2022
w godz. 17.00 – 19.15
Szkoła Podstawowa nr 149 w Krakowie, ul. Bujaka 15
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej m. Krakowa i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Umuzykalnienie metodą Carla Orffa

Czytaj więcej
12.10.2022
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Trzeba wiedzieć, by zrozumieć – krótkie abc dorastającego nastolatka

Czytaj więcej
19.10.2022
w godz. od 15.00 do 16.30
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Modernizowanie warsztatu dydaktycznego nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez stosowanie innowacyjnych metod i środków nauczania oraz tworzenie materiałów z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych

Czytaj więcej
19.10.2022
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Jak formułować wymagania edukacyjne z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, aby służyły nauczycielowi i uczniowi?

Czytaj więcej
19.10.2022
w godz. od 17:00-19:00
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Diagnoza sprawności fizycznej na lekcji WF w szkole podstawowej

Czytaj więcej
21.10.2022
w godz. od 18:00 do 19:30
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Boot Camp- jako propozycja zajęć na świeżym powietrzu

Czytaj więcej
24.10.2022
w godz. od 16.30 do 19.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Biało-Czerwona dla przedszkolaka

Czytaj więcej
25.10.2022
w godz. od 15.30 do 18.45
Zajęcia odbędą się w Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie, Mietniów 354
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

W krainie kolorowych nakrętek…

Czytaj więcej
26.10.2022
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Jak oceniać, żeby uczniowie chcieli się uczyć? (język polski – szkoła podstawowa)

Czytaj więcej
26.10.2022
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Polonistyczny narzędziownik w pracy z dziećmi ukraińskimi w SP

Czytaj więcej
26.10.2022
w godz. od 16.30. do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Jak wspiąć się na Mount Everest miłości małżeńskiej? Rozmowy z nastolatkami

Czytaj więcej
26.10.2022
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

„Nieustannie wyrastają z ubrań, ale wciąż są niedorośli” – lekcje wdż w klasie VIII

Czytaj więcej
14.11.2022
w godz. 16.00 – 18.15
Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie Batalionu “Skała” AK 12
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej m. Krakowa i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Aktywne słuchanie muzyki klasycznej

Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30