Najbliższe wydarzenia edukacyjne

30.11.2022
w godz. od 16.45 do 19.15
Konferencja odbędzie się w Szkole Podstawowej w Białym Kościele - sala gimnastyczna ul. Krakowska 172, gmina Wielka Wieś
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

Skuteczne motywowanie i budowanie zespołu klasowego – konferencja

Czytaj więcej
02.12.2022
w godz. od 16.00 do 19.00
Konferencja odbywać się będzie zdalnie online
Adresaci: nauczyciele języka polskiego i muzyki szkół podstawowych, ponadpodstawowych województwa małopolskiego objęci doradztwem metodycznym oraz inni zainteresowani
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

Spotkanie ze Sztuką. Odsłona II Polonistyczny przekładaniec na bis – III edycja

Czytaj więcej
05.12.2022
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wprowadzanie do geograficznych systemów informacji oraz kształtowanie kompetencji geoinformacyjnych na lekcjach geografii

Czytaj więcej
07.12.2022
w godz. od 16.00 do 19.10
Konferencja odbędzie się zdalnie online
Adresaci: wychowawcy, nauczyciele języka polskiego oraz wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

Wychowanie do wartości przez kulturę, sztukę, literaturę z cyklu UCZEŃ I NAUCZYCIEL W SZKOLE WARTOŚCI

Czytaj więcej
07.12.2022
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej m. Krakowa i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Kto gra w TIK-i ma….ciekawą lekcję muzyki w edukacji wczesnoszkolnej

Czytaj więcej
07.12.2022
w godz. od 17.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się w MCDN, Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Lekcje WF z pomysłem

Czytaj więcej
08.12.2022
w godz. od 15.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu Samorządowym w Koźmicach Wielkich, Koźmice Wielkie 427
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

„W krainie kolorowych nakrętek…”

Czytaj więcej
12.12.2022
w godz. od 15.00 do 17.30
Szkolenie w formie terenowej na obszarze krakowskiego Kazimierza
WARSZTATY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ PRZY PLACU ŚW. DUCHA (OBOK TEATRU SŁOWACKIEGO)
Adresaci: nauczyciele geografii z szkół podstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wielokulturowość w przestrzeni miejskiej Krakowa

Czytaj więcej
12.12.2022
w godz. od 16.30 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Cyfry na start czyli zabawy matematyczne w przedszkolu

Czytaj więcej
13.12.2022
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Potrafię odczytać sygnały płodności, czyli o metodach planowania rodziny na lekcjach wdż w szkole ponadpodstawowej

Czytaj więcej
13.12.2022
w godz. od 16.30 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Biało-Czerwona dla Przedszkolaka. Warsztaty edukacyjne.

Czytaj więcej
13.12.2022
w godz. od 15.45 do 19.15
Konferencja odbywać się będzie zdalnie (Clickmeeting).
Adresaci: nauczyciele biologii, chemii, fizyki, przyrody szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz inni zainteresowani
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

Ocenianie – Nauczanie – TIK

Czytaj więcej
14.12.2022
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Myślenie krytyczne – czyli jak kształcić kompetencję XXI w.

Czytaj więcej
14.12.2022
w godz. od 16.15 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie
Adresaci: nauczyciele plastyki w szkołach ponadpodstawowych Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
UWAGA! Prosimy o przyniesienie na warsztaty własnej pamięci przenośnej z przynajmniej jednym filmikiem i kilkoma fotografiami
seminarium

Kolaż – historia zjawiska, współczesne wykorzystanie, kreatywne inspiracje

Czytaj więcej
14.12.2022
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie – MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Antykoncepcja – jak o tym rozmawiać? Trudnych rozmów na lekcjach wdż ciąg dalszy

Czytaj więcej
14.12.2022
w godz. od 16.30 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Dziecko-cud do odkrycia. O diagnozie i obserwacji w wychowaniu przedszkolnym

Czytaj więcej
14.12.2022
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Myślenie krytyczne na lekcjach język polskiego w szkole podstawowej

Czytaj więcej
14.12.2022
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej m. Krakowa i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Muzyka towarzyszem ucznia w jego rozwoju – elementy muzykoterapii na zajęciach muzycznych w szkole podstawowej

Czytaj więcej
14.12.2022
w godz. od 17.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Ocenianie na wychowaniu fizycznym

Czytaj więcej
14.12.2022
w godz. od 15.45 do 18.15
Konferencja odbędzie się zdalnie online
Adresaci: nauczyciele biologii, chemii, fizyki, przyrody szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz inni zainteresowani
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

Nauczanie i wychowanie do wartości na lekcjach przedmiotów przyrodniczych z cyklu UCZEŃ I NAUCZYCIEL W SZKOLE WARTOŚCI

Czytaj więcej
14.12.2022
w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbędą się w MCDN, Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w przedmiotach zawodowych

Czytaj więcej
15.12.2022
w godz. od 16.30 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Cyfry na start czyli zabawy matematyczne w przedszkolu. II Grupa.

Czytaj więcej
16.12.2022
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 32
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Joga śmiechu i nie tylko, czyli wychowanie fizyczne na wesoło

Czytaj więcej
16.12.2022
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wychowanie przez czytanie czyli literacki bon ton

Czytaj więcej
19.12.2022
w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, bocheńskiego i wielickiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Gdzie szukać kompetencji kluczowych w przedszkolu?

Czytaj więcej
21.12.2022
w godz. od 18:00 do 19:30
Zajęcia odbywać się będą online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Zapobieganie kontuzjom na wychowaniu fizycznym

Czytaj więcej
28.12.2022
w godz. od 17.30 do 19.45
Zajęcia odbywać się będą przez aplikację MS TEAMS
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Kierunki polityki oświatowej oraz wytyczne do realizacji podstawy programowej z biologii i przyrody w roku szkolnym 2022/2023

Czytaj więcej
28.12.2022
w godz. od 14.00 do 17.15
Zajęcia odbywać się będą w Publicznym Przedszkolu w Łapanowie, Łapanów 10
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Zimowe rymowanie najlepsze na dywanie!

Czytaj więcej
04.01.2023
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Metody aktywizujące i motywujące na zajęciach

Czytaj więcej
11.01.2023
w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą online, poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Potrafię odczytać sygnały płodności, czyli o metodach planowania rodziny na lekcjach wdż w szkole ponadpodstawowej

Czytaj więcej
11.01.2023
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą online, poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Antykoncepcja – jak o tym rozmawiać? Trudnych rozmów na lekcjach wdż ciąg dalszy

Czytaj więcej
12.01.2023
w godz. od 16.30 do 19.45
Zajęcia odbywać się będą w Niepublicznym Przedszkolu „Eureka” w Myślenicach, ul. J. Słowackiego 86
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

„W krainie kolorowych nakrętek…”

Czytaj więcej
16.01.2023
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Metody problemowe i rozbudzanie zainteresowań geografią regionalną Afryki

Czytaj więcej
18.01.2023
w godz. od 16.30 do 19.30
Konferencja odbędzie się w MCDN, ul. Garbarska 1, Kraków
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej m. Krakowa i powiatów: krakowskiego, bocheńskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego objęci doradztwem metodycznym
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

„Raz, dwa, trzy, SZTUKA i ty”. Stymulowanie rozwoju poprzez edukację artystyczną

Czytaj więcej
24.01.2023
w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Niepołomicach, ul. Kościuszki 23
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

„Litery dobrze znamy – dlatego na dywanie czytamy!” – zabawy rozwijające kompetencje czytelnicze przedszkolaków

Czytaj więcej
30.01.2023
w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Zmiany w przemyśle i procesy restrukturyzacji w przedsiębiorstwach przemysłowych

Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31