Najbliższe wydarzenia edukacyjne

12.02.2020
godz. 15:00 – 19:00
Termin kolejnego spotkania 26.02.2020 godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Zastosowanie GeoGebry w nauczaniu matematyki (poziom podstawowy i średniozaawansowany) – Oferta Specjalna

Czytaj więcej
18.02.2020
godz. 15:00 – 18:15
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

5 „Cyfrowy” dyrektor

Czytaj więcej
18.02.2020
godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

78 Doświadczaj, przeżywaj, zdobywaj wiedzę – zajęcia lekcyjne i terenowe na przedmiotach przyrodniczych

Czytaj więcej
19.02.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce zajęć MCDN ODN
Kraków, ul. Garbarska 1
Warsztaty

53 Praktycznie o działaniach innowacyjnych – grupa II

Czytaj więcej
20.02.2020
godz. 15:00 - 18:15
Termin kolejnego spotkania 25.02.2020 godz. 15:00 - 18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ul. Garbarska

Warsztaty F50 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego - grupa III
odbędą się 03.03.2020r.
Warsztaty

50 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – grupa II

Czytaj więcej
22.02.2020
godz. 9.00-15:30
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Aktywizacja uczniów kluczem do sukcesu na egzaminie z matematyki – Oferta specjalna

Czytaj więcej
25.02.2020
godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

90 „QReatywna lekcja” – czyli jak wykorzystać kody QR w pracy nauczyciela?

Czytaj więcej
25.02.2020
godz. 15.00-18.10
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Seminarium

Rada Pedagogiczna – protokołowanie zebrań rady pedagogicznej – Oferta specjalna

Czytaj więcej
26.02.2020
godz. 12.00-15.00
Miejsce realizacji: MCDN ul. Lubelska 23, sala 201
Spotkanie informacyjne

„Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli”

Czytaj więcej
26.02.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Uwaga! Zapewniamy materiały na zajęcia. Prosimy tylko o przyniesienie z sobą nożyczek.
Warsztaty

Choinka w stylu japońskim – origami. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej dziecka. Oferta Specjalna

Czytaj więcej
27.02.2020
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

84 Świetlica szkolna krainą kreatywności i aktywności ucznia – II grupa

Czytaj więcej
27.02.2020
godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

41 „Zadbaj o siebie” – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli

Czytaj więcej
27.02.2020
godz. 10.00-13.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Seminarium - Akademia Zarządzania

Jak skutecznie realizować wychowawczą funkcję szkoły? Perspektywa stosowanej analizy zachowania – Oferta specjalna

Czytaj więcej
02.03.2020
godz. 10.30-13.00
Termin kolejnych spotkań 9, 30 marca 2020, godz. 10:30 - 13:00
Miejsce realizacji: Teatr im J. Słowackiego, Plac Świętego Ducha 1, sala prób
Warsztaty

Samoświadomość, praca nad ciałem, autoprezentacja jako element kompetencji osobistych dyrektora – Oferta specjalna – II grupa

Czytaj więcej
02.03.2020
godz. 16.00-18.30
Termin kolejnych spotkań 9, 16 marca 2020, godz. 16:00 - 18:30
Miejsce realizacji: Teatr im J. Słowackiego, Plac Świętego Ducha 1, sala prób
Warsztaty

Szkolne działania teatralne w wychowaniu dzieci i młodzieży – Oferta specjalna, II grupa

Czytaj więcej
03.03.2020
godz. 15:00 -18:15
Termin kolejnego spotkania 09.03.2020 godz. 15:00 – 18:15
Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

50 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – grupa III

Czytaj więcej
05.03.2020
godz. 15.00 – 18.15
Terminy kolejnych spotkań 1 kwietnia, 5 czerwca 2020 oraz sierpień/wrzesień (do ustalenia), godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

Myśląca klasa – Oferta specjalna

Czytaj więcej
05.03.2020
godz. 15.00-19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

58 Jak rozwijać myślenie matematyczne? – kształcenie kompetencji matematycznych dzieci – III grupa

Czytaj więcej
07.03.2020
godz. 9:00 – 15:30
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

77 Jak ciekawie prowadzić lekcje WOS?

Czytaj więcej
07.03.2020
godz. 9.00 - 15.30
Termin kolejnego spotkania 21.03.2020 godz. 9:00 – 15:30
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

„Joomla – narzędzie do tworzenia strony” – Oferta specjalna

Czytaj więcej
07.03.2020
godz. 9:00 – 15:30
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

4 Efektywne i skuteczne metody komunikacji szkoły z otoczeniem

Czytaj więcej
09.03.2020
godz. 15:00 – 18:00
Termin kolejnego spotkania 12.03.2020 godz. 15:00 – 18:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

48 Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Czytaj więcej
10.03.2020
godz. 15:00 – 18:15
Termin kolejnego spotkania 17.03.2020 godz. 15:00 – 18:15
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Wykorzystanie interaktywnych map na lekcji – Oferta specjalna

Czytaj więcej
10.03.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

75 Gry planszowe w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie

Czytaj więcej
11.03.2020
godz. 10.00-13.30
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Seminarium - Akademia Zarządzania

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 – arkusz organizacji pracy szkoły

Czytaj więcej
11.03.2020
godz. 15.00 - 19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Rok 2020 Rokiem Jana Pawła II – świętujemy tworząc lapbook – Oferta specjalna

Czytaj więcej
12.03.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

„Pamięć jest matką zapamiętywania” – jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

Czytaj więcej
12.03.2020
godz. 16.30-19.00
Termin kolejnych spotkań 19, 26 marca 2020, godz. 16:30 - 19:00
Miejsce realizacji: Małopolski Ogród Sztuki, Kraków, ul. Rajska 12
Warsztaty

Warsztaty rozwoju osobistego – Oferta specjalna

Czytaj więcej
12.03.2020
godz. 15.00-19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Zabawy sensoryczne dla najmłodszych – Oferta specjalna

Czytaj więcej
14.03.2020
godz. 9:00 – 15:30
Termin kolejnego spotkania 28.03.2020 godz. 9:00 - 15:30
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1

Warsztaty

82 Pierwsze kroki z językiem Python

Czytaj więcej
16.03.2020
godz. 15.00-19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Uwaga: konflikt! Co robić, gdy rodzice uczniów są szczególnie wymagający – Oferta specjalna

Czytaj więcej
16.03.2020
godz. 15:00 – 18:00
Termin kolejnego spotkania 19.03.2020 godz. 15:00 – 18:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

49 Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Czytaj więcej
18.03.2020
godz. 15:00 - 18:15
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Seminarium

28 Uczniowski savoir-vivre

Czytaj więcej
23.03.2020
godz. 16:30-19.00
Termin kolejnych spotkań: 30 marca, 6 i 20 kwietnia 2020, godz. 16:30 - 19:00
Miejsce realizacji: Teatr im J. Słowackiego, Plac Świętego Ducha 1, sala prób
Warsztaty

Zasady tworzenia przedstawienia, działania szkolnych grup teatralnych – Oferta specjalna

Czytaj więcej
24.03.2020
godz. 15.00-19.00 cz. 1
31.03.2020 - w godz. 15.00-19.00 cz.2
Warsztaty

Arkusz kalkulacyjny Excel – narzędzie pracy nauczyciela. Oferta Spejalna

Czytaj więcej
25.03.2020
godz. 15:00 – 18:00
Termin kolejnego spotkania 30.03.2020 godz. 15:00 – 18:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

49 Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – II grupa

Czytaj więcej
25.03.2020
godz. 15:00 - 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji matematycznej dzieci – Oferta specjalna

Czytaj więcej
26.03.2020
godz. 15:00 - 18:30
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Seminarium

Promocja szkoły branżowej z wykorzystaniem określonych działań edukacyjnych – Oferta specjalna

Czytaj więcej
31.03.2020
godz. 14.00-18.30
Miejsce realizacji: Centrum Kongresowe, Wydział Leśny, Aleja 29 Listopada 46

Realizacja polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
Konferencja

IX SALON WYDAWCÓW – EDUKACJA XXI WIEKU Nauczyciel wobec współczesnych uzależnień dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej
01.04.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

19 Zgubne nawyki (uzależnienia behawioralne) dzieci i młodzieży

Czytaj więcej
01.04.2020
godz. 15:00 - 19:30
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

WORD jakiego nie znacie. Jak zautomatyzować tworzenie dokumentów tekstowych na potrzeby warsztatu pracy nauczyciela? – Oferta specjalna

Czytaj więcej
02.04.2020
godz. 15:00 -18:15
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

59 Jak wykorzystać naturalną ciekawość dziecka i podtrzymać zapał do liczenia? – II grupa

Czytaj więcej
04.04.2020
godz. 9.00-15.30
Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

NIE TYLKO KAHOOT… Jak zdynamizować lekcję z uczniami przy użyciu quizów, gier i testów on-line? – Oferta specjalna

Czytaj więcej
04.04.2020
godz. 9:00 - 15:30
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Bajkoterapia – Oferta specjalna

Czytaj więcej
15.04.2020
godz. 15.00-19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Rola i zadania nauczyciela wspomagającego w szkole ogólnodostępnej a sukces edukacyjny dziecka – Oferta specjalna

Czytaj więcej
24.04.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

51 Co nauczyciel odbywający staż na kolejny stopień awansu zawodowego powinien wiedzieć o prawie oświatowym?

Czytaj więcej
28.04.2020
godz. 15:00 - 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

Uczeń jako badacz i odkrywca. Eksperymenty na lekcjach matematyki – Oferta specjalna

Czytaj więcej
06.05.2020
godz. 15:00 - 19:00
Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

“Inny – nie znaczy gorszy” – uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie szkolnej – Oferta specjalna

Czytaj więcej
13.05.2020
godz. 15.00-19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Nauczanie włączające w praktyce szkolnej – Oferta specjalna

Czytaj więcej