Najbliższe wydarzenia edukacyjne

26.10.2022
Zajęcia odbywać się będą od lutego 2023 r. do grudnia 2023 r.
w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Termin I. spotkania planowany na 17 lutego 2023 r. (piątek); godz. 16.00
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
!MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
kurs kwalifikacyjny

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – grupa II – 2022/2023

Czytaj więcej
27.10.2022
Termin kursu: luty 2023 - listopad 2023
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Kurs kwalifikacyjny

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – kurs kwalifikacyjny

Czytaj więcej
01.02.2023
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Polonistyczny niezbędnik w pracy z uczniami obcego pochodzenia

Czytaj więcej
02.02.2023
w godz. od 11.00 do 14.15
Zajęcia odbywać się będą w Samorządowym Przedszkolu w Lubniu, Lubień 885
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

„Litery dobrze znamy – dlatego na dywanie czytamy!” – zabawy rozwijające kompetencje czytelnicze przedszkolaków

Czytaj więcej
07.02.2023
w godz. od 16.30 do 19.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Cyfry na start czyli zabawy matematyczne w przedszkolu. IV Grupa

Czytaj więcej
08.02.2023
w godz. od 18.00 do 20.00
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Technologie informacyjno-komunikacyjne wsparciem lekcji wychowania fizycznego

Czytaj więcej
09.02.2023
w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, bocheńskiego i wielickiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Aktywizujące metody pracy z dziećmi w przedszkolu

Czytaj więcej
09.02.2023
w godz. od 10.00 do 13.00
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej m. Krakowa i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Tanecznym krokiem przez świat – tańce integracyjne w edukacji wczesnoszkolnej

Czytaj więcej
10.02.2023
w godz. od 13.00 do 16.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

SOS stres cz. II. Efektywne strategie radzenia sobie ze stresem. Techniki poznawcze, behawioralne i relaksacyjne

Czytaj więcej
10.02.2023
w godz. od 9.00 do 12.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

SOS stres cz. I. Emocjonalna pierwsza pomoc. Techniki samouspokojenia i regulacji emocji

Czytaj więcej
13.02.2023
w godz. 16.00-19.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się zdalnie online przez aplikację MS Teams
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
warsztaty

„Jestem odpowiedzialny za swoje życie” – kształtowanie dobrych nawyków ucznia – propozycje scenariuszy zajęć stacjonarnych i zdalnych (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

Czytaj więcej
14.02.2023
w godz. 15.00 – 18.00
Sieć jest realizowana w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul Garbarska 1
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
sieć współpracy i samokształcenia

Origami jako sposób aktywizowania uczniów (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

Czytaj więcej
15.02.2023
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

“Panie, niech pan odpocznie! Takie tempo- to absurd….” /J. Tuwim “Ekstrablatt”/, czyli o konieczności odpoczynku i źródłach inspiracji w pracy nauczyciela wdż

Czytaj więcej
15.02.2023
w godz. od 11.00 do 14.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Prawa i obowiązki dyrektorów szkół na kanwie nowej Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich – Akademia Zarządzania

Czytaj więcej
15.02.2023
w godz. od od 17.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się w MCDN, Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wprowadzanie elementów edukacji matematycznej na wychowaniu fizycznym

Czytaj więcej
15.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele i specjaliści
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Czytaj więcej
15.02.2023
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Krakowie, ul. Mirtowa 2, Kraków
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Obserwacje i doświadczenia na lekcjach biologii i przyrody

Czytaj więcej
15.02.2023
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Pomysłowe powtórki lekturowe przed egzaminem ósmoklasisty

Czytaj więcej
15.02.2023
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele plastyki w szkołach ponadpodstawowych Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Młody artysta w „onlajnach”. Wirtualne portfolio początkującego twórcy wizualnego

Czytaj więcej
15.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, wychowawcy i zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F27 Polacy, którzy zmienili świat – promowanie polskich sukcesów jako element wychowania patriotycznego

Czytaj więcej
15.02.2023
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Oswoić gramatykę – język polski ( szkoła podstawowa)

Czytaj więcej
15.02.2023
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Rutyny myślenia krytycznego na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

Czytaj więcej
16.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni oraz zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F63 Terapia ręki

Czytaj więcej
16.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele mianowani, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela dyplomowanego na nowych zasadach
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów

Czytaj więcej
16.02.2023
w godz. od 15.00 do 17.30
Konferencja odbywać się będzie w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży – wyzwania i propozycje

Czytaj więcej
16.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele – doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F48 Ciekawe formy realizacji treści z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w szkole

Czytaj więcej
17.02.2023
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 32
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Zumba jako propozycja zajęć wychowania fizycznego i sportu całego życia

Czytaj więcej
18.02.2023
w godz. od 9.00 do 12.15
Zajęcia odbędą się zdalnie
Adresaci: nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Skutecznie przygotuj swoich uczniów do matury z języka angielskiego

Czytaj więcej
20.02.2023
w godz. od 16.00 do 19.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się zdalnie online przez aplikację MS Teams
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073
warsztaty

Asertywność w pracy nauczyciela – jak rozsądnie stawiać granice (*Projekt MCHE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji)

Czytaj więcej
20.02.2023
w godz. od 15.45 do 18.45
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się zdalnie online przez aplikację MS Teams
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073
warsztaty

Trudne emocje. Jak wspierać innych i siebie, gdy emocje biorą górę. (*Projekt MCHE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji)

Czytaj więcej
21.02.2023
w godz. od 16.30 do 19.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Olimpijskie inspiracje czyli zabawy ruchowe w przedszkolu. Grupa II

Czytaj więcej
21.02.2023
w godz. 16.00-19.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
warsztaty

Zastosowanie gier matematycznych w rozwijaniu umiejętność współpracy (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

Czytaj więcej
22.02.2023
w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Projekt edukacyjny i metoda projektów w kształceniu zawodowym

Czytaj więcej
22.02.2023
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie za pomocą aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Aplikacje mobilne wspierające zdrowy styl życia

Czytaj więcej
22.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele, w szczególności pedagodzy i psycholodzy szkolni
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Współczesne zagrożenia internetowe wśród osób nieletnich – praktyczne aspekty

Czytaj więcej
22.02.2023
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów na lekcjach biologii i przyrody

Czytaj więcej
22.02.2023
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jeżówce
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Oswoić gramatykę – język polski ( szkoła podstawowa)

Czytaj więcej
22.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Zrób z lekcji grę

Czytaj więcej
22.02.2023
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Nowa matura z języka polskiego…w praktyce. Część I.

Czytaj więcej
23.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Termin drugich zajęć: 27.02.2023 r. w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F77 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (dotychczasowe przepisy)

Czytaj więcej
23.02.2023
w godz. 16.00-19.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się zdalnie online przez aplikację MS Teams
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
warsztaty

Klimat szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli. (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

Czytaj więcej
23.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele, w szczególności pedagodzy i psycholodzy szkolni
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Ujawnienie przemocy domowej na terenie szkoły – dalsze kroki prawne

Czytaj więcej
23.02.2023
w godz. od 15.00 do 17.15
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie ul. Ułanów 3, sala W31
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wykorzystanie maszyn CNC i robotów przemysłowych do innowacyjnego nauczania mechatroniki, elektroniki, mechaniki i informatyki w technikum

Czytaj więcej
23.02.2023
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Krakowie, ul. Ks. Józefa Meiera 16D
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej m. Krakowa i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Jak się ruszać to konkretnie – Dalcroze i choreoterapia na zajęciach muzycznych

Czytaj więcej
25.02.2023
w godz. od 9.00 do 14.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele języka angielskiego w przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Kiedy SEL wyznacza cel, czyli rzecz o social and emotional learning/ społeczno–emocjonalnym uczeniu się na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Czytaj więcej
27.02.2023
w godz. od 18.15 do 19.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Jak kształtować umiejętność geograficznego postrzegania rzeczywistości, czyli elementy geografii humanistycznej na lekcjach geografii

Czytaj więcej
27.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych oraz klas 7-8 szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Projektowanie gier na języku polskim

Czytaj więcej
27.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych klas IV‑VIII i szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F25 A można inaczej – pomysły na ciekawe zajęcia z wychowawcą w szkole

Czytaj więcej
27.02.2023
w godz. od 15.30 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele plastyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Plastyka bez podręcznika – autorskie narzędzia multimedialne na lekcji plastyki

Czytaj więcej
28.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.00
Konferencja odbywać się będzie hybrydowo
Adresaci: nauczyciele, w tym szczególnie nauczyciele wychowawcy, pracujący z uczniami starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

Szkoła wartości. Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wydarzenie realizowane w ramach minigrantu „Nauka dla społeczeństwa”

Czytaj więcej
28.02.2023
w godz. od 10.00 do 13.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F3 Arkusz organizacji przedszkola/szkoły podstawowej

Czytaj więcej
02.03.2023
w godz. 16.00-19.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się zdalnie online przez aplikację MS Teams
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
warsztaty

Metody nauczania wspierające proces uczenia się (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

Czytaj więcej
02.03.2023
w godz. od 16.00 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą w formie online, przez aplikacje Microsoft Teams.
Adresaci: nauczyciele konsultanci ds. chemii oraz doradcy metodyczni ds. chemii
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

„Chemicy razem – ogólnopolska sieć dobrych praktyk”

Czytaj więcej
02.03.2023
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Nowa matura z języka polskiego…w praktyce. Część II.

Czytaj więcej
06.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele klas VII‑VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, pedagodzy szkolni, nauczyciele doradcy zawodowi
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F49 Gra pozorów czy rozmowa kwalifikacyjna – pierwsze spotkanie z pracodawcą, czyli „jak dobrze się sprzedać”

Czytaj więcej
06.03.2023
w godz. od 15.45 do 18.45
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się w MCDN ul. Lubelska 23, Kraków
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073
warsztaty

Jak dbać o siebie? Praktyczne wsparcie dla nauczycieli. (szkolenie w ramach Projektu MChE*)

Czytaj więcej
07.03.2023
w godz. 15.00 – 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie - forma realizowana online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Czytaj więcej
07.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Termin drugiego spotkania: 14.03.2023 r.
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F76 Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Czytaj więcej
09.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F44 Projekty szkolne realizowane w przestrzeni laboratoriów STEAM‑owych

Czytaj więcej
13.03.2023
w godz. od 15.00 o 18.15
Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F29 Wykorzystywanie i analiza przykładowych źródeł na lekcjach historii oraz wiedzy o społeczeństwie: źródła ikonograficzne, kartograficzne, statystyczne

Czytaj więcej
14.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F39 Rola pracy zespołowej i projektów edukacyjnych w rozwijaniu kompetencji matematycznych

Czytaj więcej
14.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych klas IV‑VIII i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F24 Edukacja konsumencka ucznia

Czytaj więcej
15.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F10 Podążamy za zmysłami w poznawaniu świata

Czytaj więcej
16.03.2023
w godz. od 17.00 do 18.30
BRAK WOLNYCH MIEJSC
Zapraszamy na zajęcia gr. II - 21 marca 2023 r.
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy, pedagodzy specjalni i zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty – cykl czterech spotkań online

F43 Zmysłoplastyka na cztery pory roku – wiosna

Czytaj więcej
20.03.2023
w godz. od 9.00 do 12.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Uczeń w depresji – jak rozpoznawać i jak reagować

Czytaj więcej
20.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F20 Słowo „ja” kluczem do sukcesu – o dobrostanie ucznia i nauczyciela

Czytaj więcej
21.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Termin drugiego spotkania: 28.03.2023 r.
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F19 Czy zawsze właściwie rozumiemy się w rozmowie? – krótki przewodnik po asertywności

Czytaj więcej
21.03.2023
od 17.00 do 18.30
warsztaty – cykl czterech spotkań online
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy, pedagodzy specjalni i zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty – cykl czterech spotkań online

F43 Zmysłoplastyka na cztery pory roku – wiosna – gr. II

Czytaj więcej
22.03.2023
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

„Tak szybko stąd odchodzą…” człowiek wobec choroby, cierpienia, odchodzenia – symulacja lekcji wdż w klasie 8. Trudnych rozmów na lekcjach wdż ciąg dalszy

Czytaj więcej
23.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F65 Uczeń taki sam jak inni… Uczeń z chorobą przewlekłą w warunkach szkolnych (astma, cukrzyca, padaczka)

Czytaj więcej
23.03.2023
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty – cykl dwóch spotkań online

F6 Eksperymenty i zabawy badawcze dla najmłodszych – wiosenne eksperymentowanie

Czytaj więcej
23.03.2023
w godz. od 16.00 do 19.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
warsztaty

Empatyczna komunikacja. Jak rozmawiać, żeby lepiej dogadywać się z uczniem, rodzicem i między sobą.(szkolenie w ramach Projektu MChE*)

Czytaj więcej
27.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F62 „Dieta cud?” – zachowania zagrażające zdrowiu młodego człowieka

Czytaj więcej
27.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F79 „Oświatowe bhp”, czyli przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczyciela

Czytaj więcej
17.04.2023
w godz. od 9.00 do 12.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Asertywność cześć 1 – podstawowe techniki

Czytaj więcej
18.04.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F21 Wychowanie w oparciu o wartości

Czytaj więcej
10.05.2023
w godz. 16.00-19.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się zdalnie online przez aplikację MS Teams
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
warsztaty

Smutek czy depresja? – rola nauczyciela w profilaktyce depresji (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

Czytaj więcej
22.05.2023
w godz. od 9.00 do 12.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Asertywność cz. 2 – techniki zaawansowane i obrona przed manipulacją

Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31