Najbliższe wydarzenia edukacyjne

17.09.2021
KOLEJNY ZJAZD: 25 i 26 września 2021
Edycja: wrzesień 2021 - czerwiec 2022
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
Kurs kwalifikacyjny

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Czytaj więcej
27.09.2021
w godz. od 17:45 do 20:00
Zajęcia odbędą się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych Archidiecezji Krakowskiej (szczególnie początkujący nauczyciele)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Być katechetą dziś – Jak odnaleźć się na katechezie we współczesnym świecie?

Czytaj więcej
27.09.2021
w godz. od 18:00 - 19:30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele nauczający wychowania fizycznego w SP klasy 1-8, objęci doradztwem metodycznym w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Sieć „Twórczy wuefista” dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych

Czytaj więcej
27.09.2021
w 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F20 Budowanie relacji społecznych w klasie po okresie nauki zdalnej

Czytaj więcej
28.09.2021
w godz. 15.30 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Metody nauczania wspierające proces uczenia się matematyki (gr. II)

Czytaj więcej
28.09.2021
w godz. 15:30 -18:00
Pierwsze spotkanie sieci odbywać się będzie w formie stacjonarnej w MCDN, ul. Grabarska 1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

SIEĆ: „W trosce o zdrowie psychiczne uczniów, nauczycieli i rodziców.”

Czytaj więcej
28.09.2021
w godz. 16.00- 18.15
Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele stażyści i kontraktowi wszystkich typów szkół
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Sieć „Pierwsze kroki w zawodzie nauczyciela – awans zawodowy i nie tylko” dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie

Czytaj więcej
28.09.2021
w godz. 10:00 - 13:00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Podstawy prawne i zasady tworzenia planu nadzoru pedagogicznego w przedszkolu – oferta specjalna

Czytaj więcej
29.09.2021
w godz. od 18:30 do 20:00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

„Wuefista na medal”- sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Wychowania Fizycznego

Czytaj więcej
29.09.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się stacjonarnie w MCDN, Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Balansując na krawędzi, czyli blaski i cienie lekcji wdż zdalnie i stacjonarnie

Czytaj więcej
29.09.2021
w godz. od 15.30 do 17.00
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych

Czytaj więcej
29.09.2021
Termin: od 29 września 2021 r. do 3 listopada 2021 r. w godz. od 14.00 do 16.15
18 godz. (6 spotkań po 3 godz.)
Koszt udziału w jednym spotkaniu: 60 zł
Warunkiem uczestnictwa jest udział w minimum trzech wybranych modułach. Każde spotkanie trwa trzy godziny.
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 33 844 43 14 w. 33, +48 513 042 427
warsztaty online

F4 Zarządzanie przedszkolem, szkołą, placówką oświatową – pierwsze kroki dyrektora

Czytaj więcej
29.09.2021
w godz. 14.30- 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich poziomów edukacji, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, pedagodzy specjalni, terapeuci, pracownicy świetlic
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty online

Metody wspierania dobrostanu i sprężystości psychicznej uczniów i nauczycieli – oferta specjalna

Czytaj więcej
29.09.2021
w 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F55 Przygotowanie materiałów edukacyjnych w nauczaniu zdalnym w aplikacji FastStone Capture

Czytaj więcej
29.09.2021
w godz.: 16.30 – 18.45
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Śpiew nie tylko dla tych, którzy potrafią – warsztaty metodyczne

Czytaj więcej
29.09.2021
w godz. od 15:30 -18:00
Pierwsze zajęcia z cyklu całorocznych spotkań Sieci odbędą się stacjonarnie w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze stażem pracy do 3 lat
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Sieć „Uczyć lepiej” dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze stażem pracy do trzech lat

Czytaj więcej
30.09.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: miasto Kraków, bocheńskim, brzeskim, krakowskim, myślenickim, wielickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

WAKELET – kolekcjonowanie i udostępnianie materiałów

Czytaj więcej
30.09.2021
w godz. od 15.00 do 18.00
Termin drugiego spotkania: 7.10.2021 r.
Zajęcia odbywać się będą w formie online, przez aplikacje Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów oraz związku i zawierające azot – powtórzenie wiadomości w kontekście nowej podstawy programowej

Czytaj więcej
30.09.2021
w godz: 17.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams - każde spotkanie 2 godziny
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams

Metodyka nauczania muzyki w pigułce – spotkanie 1

Czytaj więcej
30.09.2021
w godz. 16.00-18.15
Pierwsze spotkanie sieci odbywać się będzie w formie stacjonarnej w MCDN, ul. Grabarska 1
Adresaci: nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Opiekun w roli mentora – sieć współpracy i samokształcenia opiekunów stażu

Czytaj więcej
30.09.2021
w godz. 15:30-17:00
Pierwsze spotkanie sieci odbywać się będzie w formie stacjonarnej w MCDN, ul. Grabarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

SIEĆ nauczycieli wychowania fizycznego

Czytaj więcej
30.09.2021
godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Sieć: Warsztat pracy polonisty z dzieckiem mającym trudności w nauce

Czytaj więcej
30.09.2021
w godz. 15.30 – 18.00
Konferencja odbywać się będzie zdalnie online
Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

Nie muszę, ale chcę uczyć się matematyki – konferencja

Czytaj więcej
04.10.2021
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przez aplikację MS Teams
Adresaci: Nauczyciele nauczający wychowania fizycznego w SP klasy 1-8, objęci doradztwem metodycznym w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Dodatkowe formy rozwoju sprawności i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży jako wsparcie lekcji wychowania fizycznego

Czytaj więcej
05.10.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani pedagodzy
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F61 Koloroterapia z paletą barw

Czytaj więcej
05.10.2021
w od 13.00 do 16.15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Nadzór dyrektora przedszkola i szkoły nad organizacją kształcenia dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – co i jak kontrolować i w jakim zakresie wspomagać nauczycieli? – Akademia Zarządzania

Czytaj więcej
05.10.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F32 Każdy może nauczyć się języka obcego

Czytaj więcej
06.10.2021
w godz. 16.00 – 19.00
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele rozpoczynający staż na stopień nauczyciela kontraktowego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Awansowy start na stopień nauczyciela kontraktowego – porady i wskazówki – oferta specjalna

Czytaj więcej
06.10.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. Małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

„Wiedzy o rodzinie nigdy dosyć, czyli ABC olimpiady o rodzinie” Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wdż szkół ponadpodstawowych w Małopolsce

Czytaj więcej
06.10.2021
w godz. od 15.00 do 17.45
Konferencja odbywać się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

Tragedia Lwowa latem 1941 roku. Inauguracja X edycji projektu edukacyjnego „Kresy” – polskie ziemie wschodnie w XX wieku – konferencja

Czytaj więcej
06.10.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w mieście Kraków oraz powiatach: bocheńskim, brzeskim, krakowskim, myślenickim, wielickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wizer.me bez tajemnic 06.10.2021

Czytaj więcej
06.10.2021
w godz. od 15.30 do 17.45
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Dostosowanie metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów na lekcjach biologii i przyrody

Czytaj więcej
06.10.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać się będą online przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele j. polskiego wszystkich typów szkół
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – język polski – oferta specjalna

Czytaj więcej
07.10.2021
BRAK WOLNYCH MIEJSC – zapraszamy na zapisy na grupę III
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedszkola
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Biało – czerwona dla przedszkolaka (gr. II)

Czytaj więcej
07.10.2021
w godz. 16.00-18.15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek rozpoczynający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Awansowy start na stopień nauczyciela dyplomowanego – porady eksperta – oferta specjalna

Czytaj więcej
07.10.2021
w godz.: 15.30 – 18.45
Termin drugiego spotkania: 14.10.2021r.
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F22 Zespół klasowy – praca z grupą

Czytaj więcej
07.10.2021
w godz: 17.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams - każde spotkanie 2 godziny
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams

Metodyka nauczania muzyki w pigułce – spotkanie 2

Czytaj więcej
07.10.2021
w 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 11.10.2021r.
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F14 ABC pracy ze zbuntowanym uczniem

Czytaj więcej
08.10.2021
w godz. od 17:00-19:00
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej w Białym Kościele, gmina wielka Wieś – ul. Krakowska 172, sala gimnastyczna
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381

warsztaty

Lekka atletyka przykładem zajęć wychowania fizycznego na ten czas

Czytaj więcej
08.10.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów I i II etapu edukacyjnego
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F48 Nauka programowania przez zabawę, inspirujące przykłady programowania w Scratchu

Czytaj więcej
08.10.2021
w godz. od 15.30 do 17.45
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Nr3 im. Antoniego Kocjana W Olkuszu
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Tańce integracyjne do wykorzystania na lekcjach Wychowania Fizycznego

Czytaj więcej
09.10.2021
w godz. 9.00-13.50
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele szkół
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
kurs doskonalący

Kurs kierowników i organizatorów wycieczek szkolnych – oferta specjalna

Czytaj więcej
09.10.2021
w godz. od 9.00 do 12.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Jesienne muzykowanie (9.10.2021)

Czytaj więcej
09.10.2021
Grupa I godz.: 9:30
Grupa II godz.: 12:00
Zajęcia odbywać się będą w soboty, na ekspozycjach Zamku Królewskiego na Wawelu (podział na grupy). Ostatnie spotkanie w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Lubelska 23
Miejsce zbiórki na Wawelu, przy wejściu do budynku nr 7 (w pobliżu Baszty Złodziejskiej). Prosimy o przybycie 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, którzy zamierzają wykorzystywać „zasoby wawelskie” w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
kurs

Akademia Wawelskiego Dziedzictwa

Czytaj więcej
11.10.2021
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach Kraków i powiat krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Organizacja wydarzeń szkolnych związanych z Międzynarodowym Rokiem Jaskiń i Krasu 2021

Czytaj więcej
11.10.2021
w godz. 16:00-18:15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedszkola
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Biało – czerwona dla przedszkolaka (gr. III)

Czytaj więcej
11.10.2021
w godz.: 16.00-19.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej, online, poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych (od szkoły podstawowej), psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy, placówek opiekuńczych, doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

O co warto zadbać po powrocie z edukacji zdalnej – oferta specjalna

Czytaj więcej
12.10.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele fizyki szkół podstawowych oraz inni zainteresowani nauczyciele
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F36 Doświadczenia formą przekazywania treści na lekcjach fizyki w klasach VII‑VIII

Czytaj więcej
12.10.2021
w 15:00-18:15
Adresaci: dyrektorzy, pedagodzy szkolni, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F15 W jaki sposób wspierać rodziców w wykonywaniu władzy rodzicielskiej?

Czytaj więcej
13.10.2021
w godz. 16.00 - 18.15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Inspirujący nauczyciel, kreatywny uczeń na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – sieć

Czytaj więcej
13.10.2021
w godz. 16.00 – 18.15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele rozpoczynający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Awansowy start na stopień nauczyciela mianowanego – pytania i odpowiedzi – oferta specjalna

Czytaj więcej
13.10.2021
w godz. 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 23 października, w godz. 9:00-13:30
Zajęcia odbywać się będą MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Jestem uważny – oferta specjalna

Czytaj więcej
13.10.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w mieście Kraków oraz powiatach: bocheńskim, brzeskim, krakowskim, myślenickim, wielickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Bank pomysłów na innowacyjną lekcję z TIK

Czytaj więcej
13.10.2021
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w formie online, przez aplikacje Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Gdy Jaś staje się Janem…- na lekcjach wdż z dziećmi i młodzieżą przez blaski i cienie okresu dojrzewania

Czytaj więcej
13.10.2021
w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

ZGRANY zespół – zabawy integracyjne na lekcjach muzyki

Czytaj więcej
13.10.2021
w godz. od 18:00-20:00
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Propozycje lekcji wychowania fizycznego na świeżym powietrzu

Czytaj więcej
13.10.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać się będą online przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – edukacja wczesnoszkolna – oferta specjalna

Czytaj więcej
13.10.2021
w godz. od 15.30 do 17.45
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Zajęcia terenowe

Czytaj więcej
15.10.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać się będą online przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – przedmioty zawodowe – oferta specjalna

Czytaj więcej
18.10.2021
W godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach Kraków i powiat krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Edukacja architektoniczno-urbanistyczna na lekcjach geografii

Czytaj więcej
18.10.2021
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia będą się odbywać w MCDN Kraków, Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych klas IV-VIII
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Mnemotechnika kluczem do sukcesu nauczyciela i ucznia – oferta specjalna

Czytaj więcej
18.10.2021
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 25.10.2021
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F54 Blog, WebQuest lub własna strona internetowa z wykorzystaniem platformy Blogger

Czytaj więcej
19.10.2021
w godz. 16:00-18:15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Jestem OK taki, jaki jestem. Jak małe dzieci budują poczucie własnej wartości? – oferta specjalna

Czytaj więcej
19.10.2021
19-22.10.2021 r.
Uczestnictwo w warsztatach polegać będzie na zapoznaniu się z zamieszczonymi na platformie Moodle materiałami edukacyjnymi, wykonaniu ćwiczeń i udziale w forach dyskusyjnych.
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty online

F51 Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 2

Czytaj więcej
19.10.2021
w godz. od 16.30 do 19.45
Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Niepołomicach, ul. Kościuszki 23
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wypełnianie arkuszu WOPFU i przygotowywanie IPET dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Czytaj więcej
19.10.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F33 Czynnościowe nauczanie geometrii w szkole podstawowej

Czytaj więcej
19.10.2021
w godz.: 10.00-13.15
Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F3 Zgoda buduje! Zarządzanie konfliktem w zespole pracowników

Czytaj więcej
19.10.2021
w godz.: 17:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl czterech warsztatów online po 2 godziny

F11 Eksperymentowanie na ekranie

Czytaj więcej
20.10.2021
W godz. od 18:00-20:00
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Diagnoza sprawności fizycznej na lekcji WF po powrocie dzieci i młodzieży do szkół

Czytaj więcej
20.10.2021
w godz. od 16.00 do 19.00
Konferencja odbywać się będzie zdalnie online
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, ponadpodstawowych województwa małopolskiego objęci doradztwem metodycznym oraz inni zainteresowani
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

Polonistyczny przekładaniec – konferencja

Czytaj więcej
20.10.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w mieście Kraków oraz powiatach: bocheńskim, brzeskim, krakowskim, myślenickim, wielickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Canva dla początkujących

Czytaj więcej
20.10.2021
w godz. od 15.30 do 17.45
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Zajęcia terenowe (gr. II)

Czytaj więcej
20.10.2021
w godz. 15.30 – 18.45
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczycieli matematyki szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wnioski i rekomendacje po egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku 2021 – oferta specjalna

Czytaj więcej
21.10.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F17 Przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom, dyskryminacji i nietolerancji w życiu szkolnym

Czytaj więcej
21.10.2021
w godz. 15.30 – 18.45
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wykorzystanie zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w pracy z uczniami – oferta specjalna

Czytaj więcej
21.10.2021
w godz. 15:30-18:45
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Moja mała Ojczyzna – wychowanie patriotyczne w edukacji wczesnoszkolnej – oferta specjalna

Czytaj więcej
21.10.2021
w godz: 17.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams - każde spotkanie 2 godziny
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams

Metodyka nauczania muzyki w pigułce – spotkanie 3

Czytaj więcej
23.10.2021
w godz.: 09:00-15:15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych uczący w klasach IV‑VIII
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F64 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów z dysleksją

Czytaj więcej
23.10.2021
w godz.: 09:00-15:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych posiadający konto w Office 365
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F57 Tworzenie i udostępnianie interaktywnych biuletynów, testów, ankiet, prezentacji z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Sway, Forms i OneNote

Czytaj więcej
25.10.2021
w godz. 17.00-19.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

„Covidowa” rzeczywistość szkolna, czyli o czym nauczyciel wiedzieć powinien – oferta specjalna

Czytaj więcej
25.10.2021
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach Kraków i powiat krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy – opracowanie mapy geoedukacyjnej Krakowa i powiatu krakowskiego

Czytaj więcej
25.10.2021
w godz. 15.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele zainteresowani tworzeniem własnego programu lub działania innowacyjnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Własny program lub innowacja – to łatwiejsze, niż myślisz – oferta specjalna

Czytaj więcej
25.10.2021
w godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: sieć jest dedykowana nauczycielom szkół podstawowych, którzy pełnią funkcję wychowawcy klasy (IV-VIII)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Sieć wychowawców klas

Czytaj więcej
26.10.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F18 Radzenie sobie ze stresem – propozycje na zajęcia z wychowawcą

Czytaj więcej
26.10.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele klas IV‑VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F81 „Ocenianie pod lupą” – techniki obiektywnego i motywującego oceniania ucznia

Czytaj więcej
26.10.2021
w godz. 15.30 – 18.0
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczycieli matematyki klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Ciekawe zadania, dzięki którym uczniowie mogą rozwijać kompetencje kluczowe – oferta specjalna

Czytaj więcej
27.10.2021
w godz. 15:30-18:00
Konferencja odbywać się będzie zdalnie online
Adresaci: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic, pedagodzy
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

MIMO WSZYSTKO-DZIECI MYŚLĄ! – konferencja

Czytaj więcej
27.10.2021
w godz. 16.15-18.30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele plastyki szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

O brandingu na lekcjach plastyki. Identyfikacja wizualna i style wizualne w kreowaniu wizerunku w mediach społecznościowych

Czytaj więcej
27.10.2021
W godz. od 15.00 do 17.15
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Jak przygotowywać uczniów do matury pisemnej z języka polskiego w 2023 roku?

Czytaj więcej
27.10.2021
w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Lepsza jakość nauczania- innowacje pedagogiczne

Czytaj więcej
27.10.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F37 „Geograficzna wędka” – ku poszukującemu uczeniu się

Czytaj więcej
27.10.2021
w godz. od 15.30 do 17.45
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Dostosowanie metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów na lekcjach biologii i przyrody (gr.II)

Czytaj więcej
27.10.2021
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Rozemocjonuj uczniów!- metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

Czytaj więcej
27.10.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F40 „Teatr to jest takie miejsce, w którym mocniej bije serce” – świat teatru zamknięty w lapbooku

Czytaj więcej
27.10.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w mieście Kraków oraz powiatach: bocheńskim, brzeskim, krakowskim, myślenickim, wielickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Lekcje z użyciem video czyli „Edpuzzle” w praktyce

Czytaj więcej
28.10.2021
w godz. od 16.15 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie, Mietniów 354
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Jesienne rymowanie- najlepsze na dywanie!

Czytaj więcej
28.10.2021
w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Bo przecież o dobro dziecka chodzi nam wszystkim… – nauczyciel wdż w dialogu z rodzicami

Czytaj więcej
28.10.2021
w godz. od 17.30 do 19.45
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: Nauczyciele religii szkół podstawowych Archidiecezji Krakowskiej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Katecheza – Lekcja inna niż inne lekcje

Czytaj więcej
29.10.2021
w godz. 14.00 – 17.15
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku, ul. Piastowska 2b
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss

Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30