Najbliższe wydarzenia edukacyjne

27.01.2020
godz. 9:30 – 16:00
Termin kolejnego spotkania 29.01.2020 godz. 9:30 – 16:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

83 Pierwsze kroki z językiem C++ – grupa II

Czytaj więcej
18.02.2020
godz. 15.00-18.15 cz. 1
24 lutego 2020 - w godz. 15.00-18.15 cz. 2
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

60 Aby język giętki powiedział wszystko… – rozwijanie języka uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Czytaj więcej
18.02.2020
godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

78 Doświadczaj, przeżywaj, zdobywaj wiedzę – zajęcia lekcyjne i terenowe na przedmiotach przyrodniczych

Czytaj więcej
19.02.2020
godz. 15:00 - 19:45
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Wypracowanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty – II grupa

Czytaj więcej
20.02.2020
godz. 15:00 - 18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Seminarium

88 Co uczeń szkoły podstawowej powinien wiedzieć o szkole branżowej?

Czytaj więcej
22.02.2020
godz. 9.00-15:30
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Aktywizacja uczniów kluczem do sukcesu na egzaminie z matematyki – Oferta specjalna

Czytaj więcej
27.02.2020
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

84 Świetlica szkolna krainą kreatywności i aktywności ucznia – II grupa

Czytaj więcej
05.03.2020
godz. 15.00-19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

58 Jak rozwijać myślenie matematyczne? – kształcenie kompetencji matematycznych dzieci – III grupa

Czytaj więcej
07.03.2020
godz. 9:00 – 15:30
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

77 Jak ciekawie prowadzić lekcje WOS?

Czytaj więcej
10.03.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

75 Gry planszowe w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie

Czytaj więcej
12.03.2020
godz. 15.00-19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Zabawy sensoryczne dla najmłodszych – Oferta specjalna

Czytaj więcej
14.03.2020
godz. 9:00 – 15:30
Termin kolejnego spotkania 28.03.2020 godz. 9:00 - 15:30
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1

Warsztaty

82 Pierwsze kroki z językiem Python

Czytaj więcej
31.03.2020
godz. 15:00 -18:15
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

59 Jak wykorzystać naturalną ciekawość dziecka i podtrzymać zapał do liczenia? – II grupa

Czytaj więcej