Najbliższe wydarzenia edukacyjne

25.01.2020
godz. 9:00 – 15:30
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

34 Formalna i pozaformalna współpraca nauczycieli z wykorzystaniem darmowych narzędzi „chmury internetowej”

Czytaj więcej
13.02.2020
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

39 Projekt edukacyjny w procesie nauczania i uczenia się. Zarządzanie projektem

Czytaj więcej
19.02.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce zajęć MCDN ODN
Kraków, ul. Garbarska 1
Warsztaty

53 Praktycznie o działaniach innowacyjnych – grupa II

Czytaj więcej
20.02.2020
godz. 15:00 - 18:15
Termin kolejnego spotkania 25.02.2020 godz. 15:00 - 18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ul. Garbarska

Warsztaty F50 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego - grupa III
odbędą się 03.03.2020r.
Warsztaty

50 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – grupa II

Czytaj więcej
27.02.2020
godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

41 „Zadbaj o siebie” – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli

Czytaj więcej
03.03.2020
godz. 15:00 -18:15
Termin kolejnego spotkania 09.03.2020 godz. 15:00 – 18:15
Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

50 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – grupa III

Czytaj więcej
09.03.2020
godz. 15:00 – 18:00
Termin kolejnego spotkania 12.03.2020 godz. 15:00 – 18:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

48 Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Czytaj więcej
11.03.2020
godz. 15.00 - 19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Rok 2020 Rokiem Jana Pawła II – świętujemy tworząc lapbook – Oferta specjalna

Czytaj więcej
12.03.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

„Pamięć jest matką zapamiętywania” – jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

Czytaj więcej
16.03.2020
godz. 15:00 – 18:00
Termin kolejnego spotkania 19.03.2020 godz. 15:00 – 18:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

49 Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Czytaj więcej
24.04.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

51 Co nauczyciel odbywający staż na kolejny stopień awansu zawodowego powinien wiedzieć o prawie oświatowym?

Czytaj więcej