Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 23.08.2022
godzina 11.00 - 14.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół oraz nauczyciele zainteresowani tematyką seminarium
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Specjaliści w przedszkolu i szkole oraz inne zmiany w oświacie od 1 września 2022 roku w tym dotyczące uczniów ukraińskich – oferta specjalna

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 01.09.2022
godz. 16.00 – 18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 22
Warsztaty online; oferta specjalna

Hit – Historia i teraźniejszość. Nowy przedmiot w szkole. Gr. I

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.09.2022
godzina 15.00 - 17.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Seminarium online; oferta specjalna

Co nowego w zakresie wsparcia uczniów z Ukrainy od 1 września 2022 roku? – oferta specjalna

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.09.2022
godz. 16.00 – 18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 22
Seminarium online; oferta specjalna

Zjawisko dezinformacji. Jak rozpoznać fake news i ustrzec się przed manipulacją w mediach elektronicznych.

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.09.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F70. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia integracyjnego lub specjalnego oraz jego rola w procesie wsparcia ucznia

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.09.2022
godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Nowe uwarunkowania prawne awansu zawodowego nauczyciela

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.09.2022
godz. 16.00 – 18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online, oferta specjalna

Egzamin maturalny z historii – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w 2023 roku.

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.09.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F26. Vademecum opiekuna samorządu uczniowskiego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.09.2022
godz. 14.30 – 17.30
Termin kolejnego spotkania: 27.09.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

„Po nitce do przygody” – wyobraźnia i dociekliwość na lekcjach przedmiotów (nie tylko) humanistycznych.

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.09.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F35. Rozumiem i mówię – kształtowanie umiejętności w zakresie języka obcego na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.09.2022
Termin pierwszego spotkania: 22.09.2022, godz. 15.00-17.10
Warsztaty w ramach sieci współpracy
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć

„Ja widzę!”- obserwacja i kreatywność jako kluczowa umiejętność na lekcjach przedmiotów humanistycznych- Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.09.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F61. Zadbaj o klimat, czyli troska o zdrowie psychiczne w szkole

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.09.2022
godz. 16.00 – 18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Konferencja online

900 – lecie Konkordatu Wormackiego. Państwo i Kościół w średniowieczu.

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.09.2022
godz. 14.30 – 17.30
Termin kolejnego spotkania: 30.09.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Szybkie i tanie dekoracje z papieru i folii – ploter kraftowy w zastosowaniach edukacyjnych.

Czytaj więcej
26.09.2022
w godz. 15.00-18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Co będę robił jesienią, kiedy liście się zaczerwienią – schowam ją do lapbooka

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.09.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F22. O co pytać rodziców uczniów, by uzyskać odpowiedź?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.09.2022
godz. 15.00-18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F55. Narzędzia cyfrowe organizacji i prowadzenie projektu edukacyjnego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.09.2022
godz. 15.00-18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F7. Adaptacja dziecka w grupie przedszkolnej i klasach I-III

Czytaj więcej
27.09.2022
w godz. 15:00-17:15
Zajęcia odbywać się będą online, poprzez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium , oferta specjalna

Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 (język angielski)

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.09.2022
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty w ramach sieci współpracy
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2022
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Warsztaty w ramach sieci współpracy
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia „Warsztat kreatywnego wychowawcy świetlicy”

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2022
godz. 16.00 – 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.09.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F66. Od wieloaspektowej diagnozy funkcjonowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych do planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.09.2022
godz. 15.00-18.00
Termin kolejnego spotkania: 07.10.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F81. Co zrobić, by ocena motywowała i wspierała ucznia w pracy i rozwoju? – o roli oceniania w szkole

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.10.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F80. Twórcze metody pracy w świetlicy szkolnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2022
w godz.: 14.00 – 16.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2022
Termin pierwszego spotkania: 06.10.2022, godz. 15.00-17.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Warsztaty w ramach sieci
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć

Sieć „3 języki” dla nauczycieli pracujących z uczniami z Ukrainy – spotkanie organizacyjne

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.10.2022
w godz.: 15.00 – 17.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Sieć

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.10.2022
godz. 15.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F52. Tworzymy własne lekcje wideo z EDpuzzle

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.10.2022
11.10.2022 i 17.10.2022 r.; w godz.: 15:00-18:15
Zajęcia odbywać się będą online, poprzez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty online, oferta specjalna

Wstęp do Pythona, który mikrokontroler wykona

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.10.2022
w godz.: 10.00 do 12.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Skuteczne rozmowy dyrektora z rodzicami

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.10.2022
w godz. 16.00 – 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Hit 1. Jak uczyć młodzież historii najnowszej. Dzieje świata w II połowie XX wieku.

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.10.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Która godzina? Nauka zegara poprzez zabawy

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.10.2022
godz. 15.00-18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F9. Jak oceniać, aby wspierać uczniów klas młodszych w nauce?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.10.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F45. Czytanie jest super, a tworzenie własnej książki jeszcze lepsze!

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.10.2022
w godz. 15.00-18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty

F15. By zdążyć z pomocą – zadania szkoły i nauczycieli. Procedura Niebieskiej Karty

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.11.2022
w godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium online; oferta specjalna

Dzieje Polski i świata w ujęciu nauk Feliksa Konecznego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.11.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

„Każde z dzieci wie to dziś, co to jest takiego MIŚ” – zabawy czytelnicze

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.11.2022
godz. 16.00 – 19.00
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Konferencja online

Rodzina wczoraj i dziś. Perspektywy nauczania wychowania do życia w rodzinie w szkole.

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.11.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Klawiatura czy kredka – o problemach w przygotowaniu dzieci do nauki pisania

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.11.2022
godz. 16.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Hit 2. Jak uczyć młodzież historii najnowszej. Punkty zwrotne dziejów PRL

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.12.2022
godz. 16.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Warsztaty, oferta specjalna

Hit 3. Jak uczyć młodzież historii najnowszej. Stosunki Państwo – Kościół katolicki w latach 1944 – 1989

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.12.2022
godz. 16.00-19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Seminarium

F28. Walka o pamięć. Polityka historyczna we współczesnym świecie

Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31