Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 29.01.2020
godz. 15.00 - 19.00
Warsztaty

78. Doświadczaj, przeżywaj, zdobywaj wiedzę – zajęcia lekcyjne i terenowe na przedmiotach przyrodniczych

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.02.2020
godz. 9.00 - 15.30
Warsztaty

Oferta specjalna – Aktywizacja uczniów kluczem do sukcesu na egzaminie z matematyki

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.02.2020
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 24.02.2020 r. godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

60. Aby język giętki powiedział wszystko… – rozwijanie języka uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Gr. II

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.02.2020
godz. od 15.00 do 18.45
Warsztaty

84. Świetlica szkolna krainą kreatywności i aktywności ucznia

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.02.2020
godz. 14.00 - 18.00
Termin kolejnego spotkania: 25.02.2020 r. godz. 14.00 - 18.00

Warsztaty

69. Wypracowanie argumentacyjne na egzaminie ósmoklasisty

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.02.2020
godz. od 15.00 do 18.45
Warsztaty

Oferta specjalna – A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd – dziecięce zabawy w teatr

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.02.2020
godz. 15.00 - 19.00
Warsztaty

79. Wykorzystanie strategii kształcenia wyprzedzającego w nauczaniu geografii

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2020
godz. 9.00 - 15.30
Warsztaty

76. Rozwijanie myślenia historycznego u uczniów szkół podstawowych

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.02.2020
godz. 14.00 - 18.00
Termin kolejnego spotkania: 5.03.2020 r. godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

70. Wypracowanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.03.2020
godz. 14.00 - 18.00
Warsztaty

64. Współpraca i współdziałanie dzieci w grach i zabawach ruchowych. Gr. III

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.03.2020
godz. 15.00 - 18.45
Warsztaty

Oferta specjalna – W ciągu roku, jak co roku idzie miesiąc za miesiącem – zabawy czytelnicze związane z kalendarzem

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.03.2020
godz. 15.00 - 18.45
Warsztaty

Oferta specjalna – „Przyszła wiosna, z gołą głową bosa, z kwiatami we włosach” – wiosenne zabawy czytelniczo-plastyczne

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.03.2020
godz. 15.00 - 18.45
Termin kolejnego spotkania: 07.03.2020 r. godz. 09.00 – 14.45
Warsztaty

81. Algorytmika i programowanie – kompetencje przyszłości

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.03.2020
godz. 14.30 – 18.30
Warsztaty

74. „Aktywne uczenie języka obcego – rozwiązanie metodyczne” – gr. 2

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.03.2020
od 15.00 do 18.45
Warsztaty

Oferta specjalna – „Książka to dopiero początek” – zabawy plastyczne inspirowane literaturą dla dzieci

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.03.2020
godz. 9.00 - 13.00
Warsztaty

75. Gry planszowe w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.03.2020
godz. 14.30 – 18.30
Warsztaty

61. „Zabawa motorem nauczania języka angielskiego w przedszkolu” – gr. 2

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.03.2020
godz. 14.00 - 17.10
Warsztaty

59. Jak wykorzystać naturalną ciekawość dziecka i podtrzymać zapał do liczenia?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.03.2020
godz. 14.00 – 18.00
Seminarium

Oferta specjalna – Zasady formułowania wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny śródroczne i roczne w klasach 4 – 8

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.03.2020
godz. 15.00 - 17.45
Termin kolejnego spotkania: 28.03.2020 r. godz. 09.00 - 14.45
Warsztaty

67. Co zrobić z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej? Cyfrowy niezbędnik nauczycieli

Czytaj więcej