Najbliższe wydarzenia edukacyjne

04.06.2020
Termin: 4-9.06.2020
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty na platformie Moodle

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej – zdalnie i stacjonarnie

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.06.2020
godz. od 15:00 do 16:30
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty online

Szkolna codzienność w niecodziennej sytuacji – roczne ocenianie uczniów

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.06.2020
Termin realizacji:
4.06.2020r. – 5.06.2020r. godz. 16.00 – 17.30
Informacje pod numerem telefonu: (18) 443 71 72; kom. 513 042 386
Webinarium online

Czy współpraca się opłaca? Współdziałanie nauczycieli ze specjalistami w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.06.2020
godz. od 14.00 do 15.30
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Seminarium online

Pomysł, wdrażanie i realizacja innowacji pedagogicznej – aspekt prawny i praktyczny

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.06.2020
Termin: 5-12.06.2020
Informacje pod numerem telefonu: (18) 443 71 72; kom. 513 042 386
Warsztaty na platformie Moodle

Niezbędnik bibliotekarza (i nie tylko…) – zabawy i ćwiczenia na nagłe zastępstwa

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.06.2020
godz. 15.00 – 17.15 szkolenie online w oparciu o aplikację MS Teams
Warsztaty online

„Inny – nie znaczy gorszy” Uczeń niesłyszący i słabo słyszący w klasie szkolnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.06.2020
Termin realizacji: 08.06.2020 godz. 15.00 – 16.30; MS Teams (2 h dyd.)
08.06 (od godz.16.30) – 15.06.2020 (do 23.55); zajęcia asynchroniczne na platformie edukacyjnej Moodle (3 h dyd.)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty na platformie Moodle

Projekt edukacyjny w procesie nauczania-uczenia się. Rola nauczyciela jako koordynatora projektu.

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.06.2020
godz. 14.30 – 18.30
Konferencja przeprowadzona zostanie zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Konferencja online

Matematycznie połączeni. O odkrywaniu pozornie ukrytych zależności – II Grupa

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.06.2020
godz. 14.00 - 17.00
Szkolenie online
Informacje pod numerem telefonu: (18) 443 71 72; kom. 513 042 386
Seminarium online

Zadania „z grafiką” na egzaminie ósmoklasisty – odbiór tekstu ikonicznego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.06.2020
w godz. od 15.00 – 17.30 MS Teams (3 h dyd. z przerwą)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Meety z klasą – pierwsze doświadczenia w nauczaniu on-line w edukacji wczesnoszkolnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.06.2020
godz. 14.30 - 17.00
Informacje pod numerem telefonu: (18) 443 71 72; kom. 513 042 386
Seminarium online

Lektury pełne zagadek – jak zaciekawić ucznia i urozmaicić pracę z lekturą

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.06.2020
szkolenie online w dniach 15,16,17. 06.20r., godz. 15.00 - 20.00
Warsztaty online

EduScrum czyli nowoczesny sposób na lekcje

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.06.2020
godz. 15.00 – 19.00
szkolenie online w oparciu o aplikację MS Teams
Warsztaty online

Czy znasz prawo oświatowe?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.06.2020
godz. 16.00 – 17.30
Termin drugiego spotkania online 16.06.2020r. godz. 16.00 – 17.30
Seminarium online

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu – prawo i praktyka

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.06.2020
Termin pierwszego spotkania online 16.06.2020 (godz. 15:00) lub 23.06.2020 (godz. 10:00) - do wyboru
Kurs doskonalący

Akademia Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.06.2020
godz. od 15.00 do 16.30
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Seminarium online

Jak prawidłowo sporządzić protokół zebrania rady pedagogicznej w wersji papierowej i elektronicznej?

Czytaj więcej
17.06.2020
godz. 16.30 – 17.30.
Termin realizacji: od dnia 17.06.2020 r. do 24.06.2020 r
Zajęcia odbywać się będą na platformie edukacyjnej Moodle.
Informacje pod numerem telefonu: (18) 443 71 72; kom. 513 042 386
Warsztaty online

„Dobry pomysł na lekcję informatyki – budowa scenariusza lekcji”

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.06.2020
godz. od 15.00 do 17.15
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty online

Trudności nastolatków w dobie koronawirusa

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.06.2020
godz. 15:00 - 18:15
Zajęcia odbywać się będą na platformie Ms Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Warsztaty online

Magia matematyki. Rozmowy o rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów.

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.06.2020
godz. 16.00 – 17.30
Termin drugiego spotkania online – 23.06.2020r.
godz. 16.00 – 17.30
Seminarium online

Wprowadzenie do metody eksperymentu w praktyce szkolnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.06.2020
23.06.2020
23.06.2020 godz. 15.00 – 17.15; MS Teams (3 h dyd.)
23.06 (od godz.17.15) – 29.06.2020 (do 23.55); zajęcia asynchroniczne na platformie edukacyjnej Moodle (3 h dyd.)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty na platformie Moodle

Uczeń – świadomy i krytyczny odbiorca mediów

Czytaj więcej