Najbliższe wydarzenia edukacyjne

24.01.2022
w godz. 10.00 – 14.00
Warsztaty odbędą się one online w oparciu o platformę MS Teams; (uczestnicy będą widzieli i słyszeli trenera, ale bez konieczności udostępniania swojego widoku z kamery; minimalne wymagania sprzętowe: komputer, łącze internetowe, głośniki)
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Canva czyli grafika która Cię wyręczy! – dyplomy, plakaty, prezentacje i filmy

Czytaj więcej
27.01.2022
godzina 10.00 - 11.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Akademia Kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca – (DM)

Czytaj więcej
01.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

F59. Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole – pomysły na działania

Czytaj więcej
01.02.2022
godzina 15.30 - 17.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych z klas I-IV
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych (uczniowie klas I-IV)

Czytaj więcej
01.02.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i wychowawcy świetlic
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Wiosenne dekoracje w technice origami – kształtowanie wyobraźni przestrzennej ucznia – oferta specjalna

Czytaj więcej
01.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowani tematyką warsztatów
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Formy wsparcia ucznia zdolnego w szkole – oferta specjalna

Czytaj więcej
02.02.2022
godzina 15.00 - 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, suskim, myślenickim i wadowickim.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Przygotowanie zadań egzaminacyjnych z wykorzystaniem programów do edycji plików PDF – oferta specjalna (DM)

Czytaj więcej
03.02.2022
godz. 14.00 – 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…

Czytaj więcej
05.02.2022
godzina 9.00 - 15.30
Kolejny termin spotkania: 12.02.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F49. Grafika rastrowa i wektorowa na potrzeby szkolne

Czytaj więcej
08.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F27. „Kto ty jesteś?” – kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

Czytaj więcej
08.02.2022
godzina 15.30 - 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

F34. Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania zadań matematycznych

Czytaj więcej
08.02.2022
w godz.: 17:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl czterech warsztatów online po 2 godziny

F11 Eksperymentowanie na ekranie – spotkanie 3

Czytaj więcej
09.02.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F33. Czynnościowe nauczanie geometrii w szkole podstawowej

Czytaj więcej
09.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: wychowawcy, nauczyciele zainteresowani tematyką warsztatów
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

W jaki sposób współpracować z rodzicami? – ABC w pracy nauczyciela wychowawcy – oferta specjalna

Czytaj więcej
09.02.2022
godzina 15.00 - 16.30 ( 16.30-17.15 konsultacje dla zainteresowanych)
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Seminarium online; oferta specjalna

Przepis na innowację polonistyczną – oferta specjalna (DM)

Czytaj więcej
15.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 22.02.2022 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F54. Blog, WebQuest lub własna strona internetowa z wykorzystaniem platformy Blogger

Czytaj więcej
16.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F82. Aby uczeń myślał Twórczo i krytycznie. Ćwiczenia z myślenia

Czytaj więcej
16.02.2022
godzina 15.30 - 18.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Ocenianie wspierające rozwój umiejętności matematycznych uczniów – oferta specjalna

Czytaj więcej
16.02.2022
godz. 15.00- 19.00
Miejsce realizacji: szkolenie online w oparciu o platformę ClickMeeting
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium online; oferta specjalna

System Numicon jako wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym- aspekty edukacyjne i terapeutyczne oraz praca z uczniem zdolnym

Czytaj więcej
16.02.2022
w godz. 15.00 – 18.00
Miejsce realizacji: Zajęcia odbędą się online w oparciu o platformę MS Teams,
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

„Pamięć jest matką zapamiętywania” – jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

Czytaj więcej
17.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4

Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Zadania nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów – oferta specjalna

Czytaj więcej
18.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F66. „I na szafie, i pod szafą – wszędzie zmory wleźć potrafią!” – działania twórcze oswajające strachy i potwory

Czytaj więcej
19.02.2022
godzina 9.00 - 14.00
Kolejny termin spotkania: 26.02.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele informatyki II i III etapu edukacyjnego rozpoczynający pracę z językiem Python
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F47. Uczymy się programować w języku Python

Czytaj więcej
21.02.2022
godz. 15.00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia w formie online z użyciem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
warsztaty online

Aplikacje wspierające pracę zdalną i nie tylko

Czytaj więcej
21.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F13. „Paweł i Gaweł w jednym stali domu” – mediacje szkolne drogą do pojednania

Czytaj więcej
21.02.2022
godz. 15.00 - 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Szkolenie online w oparciu o platformę ClickMeeting
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium online; oferta specjalna

STEAM- owe lekcje. Edukacja przyszłości

Czytaj więcej
22.02.2022
godz. 15.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Szkolenie online w oparciu o platformę M Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
warsztaty online

Zrozumieć i zmodyfikować destrukcyjne schematy związane ze współpracą uczeń – nauczyciel powstałe w wyniku izolacji

Czytaj więcej
23.02.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Pracujemy aktywnie – praca z uczniem szkoły podstawowej mającym trudności na matematyce – oferta specjalna

Czytaj więcej
24.02.2022
w godz. 15.00 – 18.00
szkolenie online w oparciu o platformę Ms Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Metody aktywizujące i ich wpływ na sukcesy edukacyjne uczniów

Czytaj więcej
24.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F45. Zawód marzeń – oczekiwania a możliwości

Czytaj więcej
24.02.2022
godz. 15.00 – 18.00
Miejsce realizacji: szkolenie online w oparciu o platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
warsztaty online

Mediacje szkolne – kultura dialogu

Czytaj więcej
02.03.2022
godz. 15.00- 19.00
Miejsce realizacji: szkolenie online w oparciu o platformę ClickMeeting
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Matematyka w grach i zabawach

Czytaj więcej
02.03.2022
Nabór zamknięty.
godzina 15.30 - 17.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: kierownicy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych z powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, suskiego, myślenickiego i wadowickiego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
sieć online

Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczyciele przedmiotów zawodowych (DM) – IV spotkanie

Czytaj więcej
02.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy świetlic
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F7. Czytam, bo lubię! Proste i skuteczne sposoby na zainteresowanie uczniów czytaniem

Czytaj więcej
03.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F40. “Teatr to jest takie miejsce, w którym mocniej bije serce” – świat teatru zamknięty w lapbooku

Czytaj więcej
07.03.2022
godz. 15.00- 19.00
Miejsce realizacji: szkolenie online w oparciu o platformę ClickMeeting
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Matematyka w grach i zabawach

Czytaj więcej
07.03.2022
godz. 15.00–18.00
Szkolenie online w oparciu o platformę Ms Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
warsztaty online

Dlaczego w nas tyle agresji?

Czytaj więcej
07.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 14.03.2022 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F74. Przygotuj się profesjonalnie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Czytaj więcej
08.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 11.03.2022 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F73. Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Czytaj więcej
09.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 16.03.2022 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F75. Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Czytaj więcej
10.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych II etapu edukacyjnego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F19. NVC (Nonviolent Communication) – porozumienie bez przemocy

Czytaj więcej
10.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele historii szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F25. Chronologiczne łamigłówki

Czytaj więcej
12.03.2022
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele języka angielskiego II i III etapu edukacyjnego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F31. Gamifikacja i metoda odwróconej klasy na lekcji języka angielskiego

Czytaj więcej
14.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlic, placówek opiekuńczych, doradcy zawodowi
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F76. „Między radością życia a codziennością trosk”, czyli jak budować wewnętrzny kapitał?

Czytaj więcej
15.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F6. Jak za pomocą sznurka narysować kwadrat, czyli geometria dla najmłodszych

Czytaj więcej
15.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 22.03.2022 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F53. Dynamizujemy lekcję, projektując quizy, gry i zabawy na monitor/ tablicę interaktywną w edukacji zdalnej

Czytaj więcej
17.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F67. Rozum w grze – zabawy dydaktyczne dla zdolnego humanisty

Czytaj więcej
17.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 21.03.2022 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F79. Efektywne techniki nauczania – mity w edukacji i zasady Rosenshine’a

Czytaj więcej
22.03.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Wykorzystanie doświadczeń w odkrywaniu pojęć matematycznych w szkole podstawowej – oferta specjalna

Czytaj więcej
23.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4

Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F83. Myślenie pytajne sposobem na uczniowską kreatywność

Czytaj więcej
26.03.2022
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F28. Wirtualne wycieczki, czyli edukacja regionalna w dobie pandemii

Czytaj więcej
29.03.2022
w godz.: 17:00-18:30
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani pedagodzy
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty online – cykl czterech spotkań online

F38 Plastyczny live – ozdoby wielkanocne

Czytaj więcej
05.04.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Wielościany – jakie to proste! – oferta specjalna

Czytaj więcej
06.04.2022
godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Nauczanie włączające w praktyce szkolnej

Czytaj więcej
07.04.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele przyrody i biologii szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F35. Zajęcia terenowe w edukacji przyrodniczej

Czytaj więcej
27.04.2022
godzina 15.30 - 18.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów z klas IV –VIII – oferta specjalna

Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31