Najbliższe wydarzenia edukacyjne

23.03.2020
I spotkanie sieci na platformie Moodle 23.03.2020r. - Nabór trwa!

W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie. Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane również po terminie rozpoczęcia.
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia „Pedagog, psycholog – on-line” – I spotkanie na platformie Moodle – Oferta specjalna

Czytaj więcej
23.03.2020
I spotkanie sieci na platformie Moodle 07.04.2020r. - Nabór trwa!
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia „Przygotowanie materiałów edukacyjnych do nauczania zdalnego” – I spotkanie na platformie Moodle – Oferta specjalna

Czytaj więcej
23.03.2020
I spotkanie sieci na platformie Moodle 23.03.2020r. - Nabór trwa!

W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie,
do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie. Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane również po terminie rozpoczęcia.
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia „Doradztwo zawodowe – spoglądamy w przyszłość” – I spotkanie na platformie Moodle – Oferta specjalna

Czytaj więcej
23.03.2020
I spotkanie sieci na platformie Moodle 23.03.2020r. - Nabór trwa!

W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie. Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane również po terminie rozpoczęcia.
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia „Jak zdalnie uczyć historii?” – I spotkanie na platformie Moodle – Oferta specjalna

Czytaj więcej
23.03.2020
I spotkanie sieci na platformie Moodle 23.03.2020r. - Nabór trwa!

W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie. Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane również po terminie rozpoczęcia.
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia „Jak zdalnie uczyć matematyki?” – I spotkanie na platformie Moodle – Oferta specjalna

Czytaj więcej
23.03.2020
I spotkanie sieci na platformie Moodle 23.03.2020r. - Nabór trwa!

W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie. Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane również po terminie rozpoczęcia.
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia „Jak przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego?” – I spotkanie na platformie Moodle – Oferta specjalna

Czytaj więcej
23.03.2020
I spotkanie sieci na platformie Moodle 23.03.2020r. - Nabór trwa!

W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie. Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane również po terminie rozpoczęcia.
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia – “Jak zdalnie uczyć języka polskiego?” – I spotkanie na platformie Moodle – Oferta specjalna

Czytaj więcej
23.03.2020
I spotkanie sieci na platformie Moodle 23.03.2020r. - Nabór trwa!

W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie. Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane również po terminie rozpoczęcia.
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia – “Jak zdalnie uczyć przedmiotów zawodowych?” – I spotkanie na platformie Moodle – Oferta specjalna

Czytaj więcej
23.03.2020
I spotkanie sieci na platformie Moodle 23.03.2020r. - Nabór trwa!

W obecnej sytuacji będziemy komunikować się na platformie Moodle, do której Państwo otrzymacie dostęp po zapisaniu się na stronie. Zaczniemy działać od pierwszych zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane również po terminie rozpoczęcia.
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia „Jak zdalnie uczyć wiedzy o społeczeństwie?” – I spotkanie na platformie Moodle – Oferta specjalna

Czytaj więcej
01.04.2020
Godz. 15.00

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach będziemy informować Państwa na bieżąco.
Warsztaty

78 Doświadczaj, przeżywaj, zdobywaj wiedzę –zajęcia lekcyjne i terenowe na przedmiotach przyrodniczych

Czytaj więcej
01.04.2020
Godz. 15.00

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach będziemy informować Państwa na bieżąco.
Warsztaty

26 Szkoła bez rywalizacji –jak wspierać uczniów w kształtowaniu prawidłowych relacji?

Czytaj więcej
02.04.2020
godz: 15.00
Warsztaty

Wizualizacja wybranych pojęć matematyki szkolnej – Oferta specjalna

Czytaj więcej
02.04.2020
Godz. 15.00
Warsztaty

Język obcy ukierunkowany zawodowo filarem profesjonalnego kształcenia zawodowego – Oferta specjalna

Czytaj więcej
02.04.2020
Godz. 15.00

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach będziemy informować Państwa na bieżąco.
kurs doskonalący

Kurs kierowników wycieczek szkolnych – Oferta specjalna

Czytaj więcej
03.04.2020
Godz. 15.00

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach będziemy informować Państwa na bieżąco.
Warsztaty

50 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – grupa II

Czytaj więcej
06.04.2020
godz. 15.00

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach będziemy informować Państwa na bieżąco.
Warsztaty

40 Zarządzanie sobą w czasie, sposób na stres w zawodzie nauczyciela

Czytaj więcej
06.04.2020
Godz. 12.00

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach będziemy informować Państwa na bieżąco.
seminarium

Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczycieli – Oferta specjalna

Czytaj więcej
15.04.2020
Godz. 15.00

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach będziemy informować Państwa na bieżąco.
Warsztaty

57 “Pamięć jest matką zapamiętywania” –jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

Czytaj więcej
16.04.2020
Godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania: 23.04.2020 godz. 15.00
Warsztaty

92 Komputerowe ABC wizualizacji w szkole –czyli jak uczyć obrazem cyfrowych tubylców?

Czytaj więcej
17.04.2020
Godz. 14.00
warsztaty

Emisja i higiena głosu – Oferta specjalna

Czytaj więcej
17.04.2020
Godz. 14.00
warsztaty

Szkoła nie musi być nudna – nowoczesne metody nauczania – Oferta specjalna

Czytaj więcej
17.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia 15.00
Termin kolejnego spotkania 18.04.2020 godzina 9.00
Warsztaty

67 Co zrobić z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej? Cyfrowy niezbędnik dla nauczycieli

Czytaj więcej
20.04.2020
Godz. 15.00
Warsztaty

Uczeń z trudnościami emocjonalnymi. Pomóc uczniowi, pomóc sobie. Oferta specjalna

Czytaj więcej
22.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Termin kolejnego spotkania: 29.04.2020 godz. 15.00
warsztaty

Edukacja szachowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym – Oferta specjalna

Czytaj więcej
22.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Seminarium

42 Asertywność w pracy nauczyciela

Czytaj więcej
25.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia 9.00
Termin kolejnego spotkania 09.05.2020 godzina 9.00
Warsztaty

82 Pierwsze kroki z językiem Python

Czytaj więcej
27.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Termin kolejnego spotkania: 29.04.2020 godzina 15.00
Seminarium

31 Metody nauczania w epoce informacyjnego przeciążenia –umiejętność wyszukiwania i zarządzania informacją

Czytaj więcej
28.04.2020
Godz. 15.00
Warsztaty

Wielościany – jakie to łatwe! – Oferta specjalna

Czytaj więcej
06.05.2020
Godz. 15.00
Warsztaty

84 Świetlica szkolna krainą kreatywności i aktywności ucznia

Czytaj więcej
07.05.2020
Godz. 15.00
Warsztaty

21 Budować pozytywne relacje w sytuacji konfliktu – rola mediacji rówieśniczych w środowisku szkolnym

Czytaj więcej
19.05.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Termin kolejnego spotkania 21.05.2020r. godz. 15.00
Warsztaty

35 WebQuest –tworzenie krok po kroku

Czytaj więcej
23.05.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00
Termin kolejnego spotkania 06.06.2020r. godz. 9.00
Warsztaty

83 Pierwsze kroki z językiem C++

Czytaj więcej
27.05.2020
Godz. 11.00
Seminarium

Zadania wicedyrektora w kontekście zakończenia roku szkolnego i planowania pracy na kolejny rok – Oferta specjalna

Czytaj więcej