Najbliższe wydarzenia edukacyjne

27.09.2021
godzina 15.00 - 17.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Wycieczka edukacyjna jako jedna z form kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 – oferta specjalna

Czytaj więcej
28.09.2021
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

F18. Radzenie sobie ze stresem – propozycje na zajęcia z wychowawcą

Czytaj więcej
28.09.2021
godzina 16.00 - 17.30
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych z powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
sieć online

Sieć współpracy i samokształcenia – “Pracownia matematyczna – egzamin ósmoklasisty” – (DM)

Czytaj więcej
29.09.2021
Termin: od 29 września 2021 r. do 3 listopada 2021 r. w godz. od 14.00 do 16.15
18 godz. (6 spotkań po 3 godz.)
Koszt udziału w jednym spotkaniu: 60 zł
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udział w minimum trzech wybranych modułach.
Każde spotkanie trwa trzy godziny.
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych rozpoczynający pracę na stanowisku dyrektora
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

F4. Zarządzanie przedszkolem, szkołą, placówką oświatową – pierwsze kroki dyrektora

Czytaj więcej
29.09.2021
w godz. 14.30- 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich poziomów edukacji, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, pedagodzy specjalni, terapeuci, pracownicy świetlic
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty online

Metody wspierania dobrostanu i sprężystości psychicznej uczniów i nauczycieli – oferta specjalna

Czytaj więcej
30.09.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele klas IV-VIII szkoły podstawowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Wychowanie do wartości – wprowadzanie uczniów w świat norm i ról społecznych – oferta specjalna

Czytaj więcej
30.09.2021
godzina 15.00 - 18.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online; oferta specjalna

Podstawy interwencji telefonicznej wobec dzieci i młodzieży – oferta specjalna

Czytaj więcej
02.10.2021
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F63. Wsparcie ucznia z zespołem Aspergera – niezbędnik nauczyciela

Czytaj więcej
04.10.2021
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F32. Każdy może nauczyć się języka obcego

Czytaj więcej
04.10.2021
godzina 11.00 - 13.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium

F3. Zgoda buduje! Zarządzanie konfliktem w zespole pracowników

Czytaj więcej
05.10.2021
godzina 14.00 - 17.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele mianowani wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – oferta specjalna

Czytaj więcej
05.10.2021
godzina 16.00 - 17.30
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych z powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
sieć online

Sieć współpracy i samokształcenia – “Pracownia matematyczna – matematyka z eTwinning” – (DM)

Czytaj więcej
06.10.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać się będą online przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele j. polskiego wszystkich typów szkół
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – język polski – oferta specjalna

Czytaj więcej
07.10.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani pedagodzy
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F61. Koloroterapia z paletą barw

Czytaj więcej
07.10.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele sprawujący funkcję opiekuna stażu lub przygotowujący się do tej roli
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F69. Rola i zadania opiekuna stażu nauczyciela stażysty i kontraktowego

Czytaj więcej
08.10.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać się będą online przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich typów szkół
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – wychowanie fizyczne – oferta specjalna

Czytaj więcej
11.10.2021
Termin: 11.-15.10.2021
Uczestnictwo w warsztatach polegać będzie na zapoznaniu się z zamieszczonymi na platformie Moodle materiałami edukacyjnymi, wykonaniu ćwiczeń i udziale w forach dyskusyjnych)
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

F50. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 1

Czytaj więcej
11.10.2021
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele mianowani wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – oferta specjalna

Czytaj więcej
12.10.2021
godzina 16.00 - 17.30
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych z powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
sieć online

Sieć współpracy i samokształcenia – “Pracownia matematyczna – matematyka z TIK-iem.” – (DM)

Czytaj więcej
12.10.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych uczący w klasach IV‑VIII
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F65. Indywidualizacja pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Czytaj więcej
13.10.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F59. Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole – pomysły na działania

Czytaj więcej
13.10.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać się będą online przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – edukacja wczesnoszkolna – oferta specjalna

Czytaj więcej
13.10.2021
godzina 16.00 - 17.30
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych z powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
sieć online

Sieć współpracy i samokształcenia – “Pracownia matematyczna – konkurs przedmiotowy” – (DM)

Czytaj więcej
13.10.2021
godzina 17.00 - 18.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Jak zminimalizować strach uczniów i własny w sytuacji kryzysowej – oferta specjalna

Czytaj więcej
13.10.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F16. Pozytywnie o emocjach

Czytaj więcej
15.10.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać się będą online przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – przedmioty zawodowe – oferta specjalna

Czytaj więcej
19.10.2021
w godz.: 17:00-18:30
Kolejne terminy: 18.11.2021 r. , 8.02.2022 r. i 17.03.2022 r.
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl czterech warsztatów online po 2 godziny

F11. Eksperymentowanie na ekranie

Czytaj więcej
20.10.2021
godzina 15.30 - 17.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz inni zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Jak uczyć o I wojnie światowej? – oferta specjalna

Czytaj więcej
20.10.2021
godzina 15.00 - 16.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: kierownicy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych z powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, suskiego, myślenickiego i wadowickiego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
sieć online

Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczyciele przedmiotów zawodowych – (DM)

Czytaj więcej
21.10.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele klas IV‑VIII oraz szkół ponadpodstawowych, psycholodzy, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F60. Wsparcie zdrowia psychicznego ucznia w praktyce szkolnej

Czytaj więcej
22.10.2021
godzina 14.00 - 17.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Niebieska Karta – oferta specjalna

Czytaj więcej
26.10.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: dyrektorzy, pedagodzy szkolni, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F15. W jaki sposób wspierać rodziców w wykonywaniu władzy rodzicielskiej?

Czytaj więcej
27.10.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F55. Przygotowanie materiałów edukacyjnych w nauczaniu zdalnym w aplikacji FastStone Capture

Czytaj więcej
27.10.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F17. Przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom, dyskryminacji i nietolerancji w życiu szkolnym

Czytaj więcej
28.10.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele klas IV‑VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F81. „Ocenianie pod lupą” – techniki obiektywnego i motywującego oceniania ucznia

Czytaj więcej
28.10.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F37. „Geograficzna wędka” – ku poszukującemu uczeniu się

Czytaj więcej
03.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F68. Budowanie efektywnej komunikacji z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Czytaj więcej
04.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F34. Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania zadań matematycznych

Czytaj więcej
08.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele II i III etapu edukacyjnego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

F23. Zajęcia z wychowawcą – wyznaczanie granic i konsekwencja w efektywnym wychowaniu

Czytaj więcej
13.11.2021
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F56. Aplikacje do pracy zdalnej z uczniami

Czytaj więcej
15.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F62. W jaki sposób skutecznie pomagać dziecku z ADHD?

Czytaj więcej
16.11.2021
16.-19.11.2021
(uczestnictwo w warsztatach polegać będzie na zapoznaniu się z zamieszczonymi na platformie Moodle materiałami edukacyjnymi, wykonaniu ćwiczeń i udziale w forach dyskusyjnych)
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

F51. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 2

Czytaj więcej
16.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 18.11.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F22. Zespół klasowy – praca z grupą

Czytaj więcej
16.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F39. Zrób to sam – pracownia plastyczna dla dużych i małych

Czytaj więcej
18.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F9. Oddychać czystym powietrzem – zajęcia dla najmłodszych

Czytaj więcej
20.11.2021
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele informatyki wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

46. Budowanie i realizacja algorytmów z podstawy programowej w wybranych środowiskach programowania

Czytaj więcej
22.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F5. Laboratorium przedszkolaka

Czytaj więcej
22.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele języków obcych na etapie edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F8. To już umiem! Diagnoza umiejętności trzecioklasisty w zakresie języka obcego

Czytaj więcej
24.11.2021
godzina 11.00 - 14.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F1. Bilans zysków i strat z perspektywy dyrektora szkoły

Czytaj więcej
24.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Adresaci: doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

F44. Rozpoznawanie u uczniów możliwości psychofizycznych a doradztwo zawodowe

Czytaj więcej
25.11.2021
w 17:00-18:30
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani pedagodzy
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty online – cykl czterech spotkań online

F38 Plastyczny live – ozdoby świąteczne

Czytaj więcej
26.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F78. Biblioteka szkolna pełna pomysłów i kreatywnych działań

Czytaj więcej
27.11.2021
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F12. Akademia robotyki dla najmłodszych

Czytaj więcej
29.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin: 01.12.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, liderzy zespołów nauczycielskich
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F2. Ewaluacja zdalnego procesu uczenia się uczniów

Czytaj więcej
30.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Termin kolejnego spotkania: 02.12.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F14. ABC pracy ze zbuntowanym uczniem

Czytaj więcej
02.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F24. Chwal i nagradzaj, czyli jak budzić motywację uczniów

Czytaj więcej
04.12.2021
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych uczący w klasach IV‑VIII
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F64. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów z dysleksją

Czytaj więcej
08.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 13.12.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych pełniący funkcję lidera zespołu przedmiotowego, problemowego lub zadaniowego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F77. Pierwszy wśród równych, czyli jak być skutecznym liderem?

Czytaj więcej
08.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F10. Podróż dookoła świata. Zajęcia muzyczno‑ruchowe w edukacji dziecka

Czytaj więcej
09.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F80. Zmotywowany nauczyciel inspiracją dla ucznia

Czytaj więcej
10.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów I i II etapu edukacyjnego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F48. Nauka programowania przez zabawę, inspirujące przykłady programowania w Scratchu

Czytaj więcej
10.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F30. By słowom nadać moc i znaczenie – wypowiedzi ustne i pisemne uczniów w szkole ponadpodstawowej

Czytaj więcej
14.12.2021
14.-17.12.2021 r.
(uczestnictwo w warsztatach polegać będzie na zapoznaniu się z zamieszczonymi na platformie Moodle materiałami edukacyjnymi, wykonaniu ćwiczeń i udziale w forach dyskusyjnym)
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

F52. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 3

Czytaj więcej
15.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Termin kolejnego spotkania: 20.12.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F29. Lekcja języka polskiego jako intelektualna przygoda

Czytaj więcej
17.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F40. “Teatr to jest takie miejsce, w którym mocniej bije serce” – świat teatru zamknięty w lapbooku

Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30