Najbliższe wydarzenia edukacyjne

28.09.2021
ROZPOCZĘCIE KURSU: 19 listopada 2021 r. ZAKOŃCZENIE: sierpień 2022 r.
Jak – odpowiedzialnie i kompetentnie – wprowadzać dzieci i dorastającą młodzież w złożone zagadnienia biologii i seksualności człowieka, nie omijając aspektów psychologicznych i kulturowych?
Jak dostrzegać i reagować na wyzwania stawiane wychowawcom – i wychowankom – przez współczesną kulturę?
Jak przygotowywać i wspierać wychowanków w dojrzewaniu do odpowiedzialności za najważniejsze życiowe wybory?
kurs kwalifikacyjny

NOWOŚĆ – Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do Życia w Rodzinie

Czytaj więcej
29.09.2021
Termin: od 29 września 2021 r. do 3 listopada 2021 r. w godz. od 14.00 do 16.15
Kolejne spotkanie: 6.10.2021 r.
18 godz. (6 spotkań po 3 godz.)
Koszt udziału w jednym spotkaniu: 60 zł
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udział w minimum trzech wybranych modułach.
Każde spotkanie trwa trzy godziny.
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych rozpoczynający pracę na stanowisku dyrektora
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

F4. Zarządzanie przedszkolem, szkołą, placówką oświatową – pierwsze kroki dyrektora

Czytaj więcej
27.10.2021
godzina 15.00 - 16.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
sieć online

Sieć współpracy i samokształcenia – „Innowacyjny polonista” – (DM)

Czytaj więcej
27.10.2021
godz. 15.00 - 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie – online, platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
cykl seminariów online; oferta specjalna

„Wirtualna klasa” — koszmar czy nowe możliwości? Przykłady projektowania e-tywności w nauczaniu zdalnym i mieszanym – II spotkanie w ramach cyklu

Czytaj więcej
27.10.2021
godzina 17.00 - 19.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss – oferta specjalna

Czytaj więcej
28.10.2021
godzina 11.00 - 13.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy przedszkoli niepublicznych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
sieć online

Sieć współpracy i samokształcenia – Dyrektor przedszkola niepublicznego

Czytaj więcej
28.10.2021
w godz. 15.00 – 19.00
Zajęcia odbędą się w formie online.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
warsztaty online; oferta specjalna

Edukacja patriotyczna w szkole podstawowej

Czytaj więcej
03.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F68. Budowanie efektywnej komunikacji z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Czytaj więcej
03.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: dyrektorzy przedszkoli i szkół, pedagodzy szkolni, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, indywidualne nauczanie czy wybrane zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie lub w grupie do 5 osób – dla kogo i w jaki sposób zorganizować te zajęcia? – oferta specjalna

Czytaj więcej
04.11.2021
Termin pierwszego spotkania: 04 listopada 2021 r. godzina 15.00 - 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele rozpoczynający pracę oraz o krótkim stażu pracy
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
sieć

Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczyciel na starcie

Czytaj więcej
04.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F34. Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania zadań matematycznych

Czytaj więcej
08.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele II i III etapu edukacyjnego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

F23. Zajęcia z wychowawcą – wyznaczanie granic i konsekwencja w efektywnym wychowaniu

Czytaj więcej
08.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy przedszkoli i szkół, wszyscy nauczyciele zainteresowani tematyką warsztatów
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Rodzice są ważni, czyli o kompetencjach Rady Rodziców w świetle aktualnych przepisów prawa – oferta specjalna

Czytaj więcej
08.11.2021
godz. 16.00 - 19.00
Zajęcia odbędą się w formie online.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
warsztaty online; oferta specjalna

Narzędzia ewaluacyjne w nauczaniu

Czytaj więcej
08.11.2021
Godz. 15:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
konferencja w formie hybrydowej

Aktualność myśli społeczno-edukacyjnej Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Czytaj więcej
09.11.2021
godzina 15.00 - 17.15 ( 17.15-18.00 konsultacje dla zainteresowanych)
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele języka polskiego objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Dostosowanie wymagań edukacyjnych na lekcjach języka polskiego dla ucznia z opinią i orzeczeniem – gr. 1 – (DM)

Czytaj więcej
10.11.2021
godzina 15.00 - 17.15 ( 17.15-18.00 konsultacje dla zainteresowanych)
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele języka polskiego objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Dostosowanie wymagań edukacyjnych na lekcjach języka polskiego dla ucznia z opinią i orzeczeniem – gr. 2 – (DM)

Czytaj więcej
13.11.2021
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F56. Aplikacje do pracy zdalnej z uczniami

Czytaj więcej
15.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F62. W jaki sposób skutecznie pomagać dziecku z ADHD?

Czytaj więcej
15.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 17.11.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F22. Zespół klasowy – praca z grupą

Czytaj więcej
15.11.2021
godz. 15.00- 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Forma online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
konferencja online; oferta specjalna

Czy szkoła może być czuła na potrzeby człowieka? Tak pod warunkiem, że zadba o dobrostan

Czytaj więcej
16.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowani tematyką warsztatów
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Wsparcie uczniów powracających z zagranicy i uczniów cudzoziemskich pobierających naukę w polskiej szkole – oferta specjalna

Czytaj więcej
16.11.2021
godz. od 14:00 do 16:15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 18 443 71 72 w. 22
konferencja online

Oferta specjalna. Naród, ojczyzna i rodzina w ujęciu nauk papieża Świętego Jana Pawła II i Prymasa Polski bł. Stefana Wyszyńskiego – konferencja

Czytaj więcej
16.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F39. Zrób to sam – pracownia plastyczna dla dużych i małych

Czytaj więcej
16.11.2021
16.-19.11.2021
(uczestnictwo w warsztatach polegać będzie na zapoznaniu się z zamieszczonymi na platformie Moodle materiałami edukacyjnymi, wykonaniu ćwiczeń i udziale w forach dyskusyjnych)
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

F51. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 2

Czytaj więcej
16.11.2021
godz. 15.00 - 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie – online, platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
cykl seminariów online; oferta specjalna

Praca grupowa online – jak wykorzystać możliwości wybranych narzędzi internetowych na zajęciach zdalnych – III spotkanie w ramach cyklu

Czytaj więcej
17.11.2021
godzina 16.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: kierownicy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych z powiatów: chrzanowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
konferencja online

Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu zawodowego? – (DM) – konferencja

Czytaj więcej
18.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F9. Oddychać czystym powietrzem – zajęcia dla najmłodszych

Czytaj więcej
18.11.2021
w godz.: 17:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl czterech warsztatów online po 2 godziny

F11 Eksperymentowanie na ekranie – spotkanie 2

Czytaj więcej
18.11.2021
godzina 15.30 - 17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Dziecko z zaburzeniami mowy o typie afazji w przedszkolu i szkole – organizacja procesu kształcenia – oferta specjalna

Czytaj więcej
19.11.2021
godzina 15.00 - 17.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: kadra zarządzająca przedszkoli i szkół, zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
seminarium online

Vademecum o edukacji ekologicznej – w jaki sposób uczyć o przyrodzie? – oferta specjalna

Czytaj więcej
20.11.2021
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele informatyki wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

46. Budowanie i realizacja algorytmów z podstawy programowej w wybranych środowiskach programowania

Czytaj więcej
22.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F5. Laboratorium przedszkolaka

Czytaj więcej
22.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele języków obcych na etapie edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F8. To już umiem! Diagnoza umiejętności trzecioklasisty w zakresie języka obcego

Czytaj więcej
23.11.2021
godzina 16.00 - 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
konferencja online

Co musisz wiedzieć, aby pomóc swojemu uczniowi? Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli – oferta specjalna

Czytaj więcej
24.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Adresaci: doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

F44. Rozpoznawanie u uczniów możliwości psychofizycznych a doradztwo zawodowe

Czytaj więcej
24.11.2021
godzina 16.00 - 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

ZGRANY zespół – zabawy integracyjne na lekcjach muzyki – (DM)

Czytaj więcej
24.11.2021
godzina: 14.00 - 17.30
Miejsce: Konferencja zrealizowana w formule hybrydowej odbędzie się w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych odpowiedzialni za oświatę, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy wszystkich typów szkół
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
konferencja w formie hybrydowej

Każde dziecko jest wyjątkowe i ważne – w trosce o jakość życia dzieci i młodzieży – oferta specjalna

Czytaj więcej
24.11.2021
godzina 11.00 - 14.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F1. Bilans zysków i strat z perspektywy dyrektora szkoły

Czytaj więcej
25.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: wychowawcy, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowani tematyką warsztatów
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Akademia nauczyciela wychowawcy – oferta specjalna

Czytaj więcej
25.11.2021
w 17:00-18:30
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani pedagodzy
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty online – cykl czterech spotkań online

F38 Plastyczny live – ozdoby świąteczne

Czytaj więcej
26.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F78. Biblioteka szkolna pełna pomysłów i kreatywnych działań

Czytaj więcej
26.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowani tematyką warsztatów
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Indywidualny tok nauki i indywidualny program nauki jako forma wsparcia ucznia zdolnego – oferta specjalna

Czytaj więcej
27.11.2021
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F12. Akademia robotyki dla najmłodszych

Czytaj więcej
29.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: dyrektorzy, pedagodzy szkolni, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, specjaliści pracujący z uczniem objętym kształceniem specjalnym
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – jakie wsparcie należy mu zapewnić w przedszkolu i szkole? – 2 gr.

Czytaj więcej
29.11.2021
godzina 12.00 - 15.15
Kolejny termin: 01.12.2021 r.
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, liderzy zespołów nauczycielskich
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

F2. Ewaluacja zdalnego procesu uczenia się uczniów

Czytaj więcej
30.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Termin kolejnego spotkania: 02.12.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F14. ABC pracy ze zbuntowanym uczniem

Czytaj więcej
30.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowani tematyką warsztatów
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Oceniamy pracę ucznia – od diagnozy ucznia, poprzez formułowanie wymagań po ewaluację wyników – oferta specjalna

Czytaj więcej
01.12.2021
godzina 11.00 - 13.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
sieć online

Sieć współpracy i samokształcenia – Dyrektor szkoły i placówki oświatowej

Czytaj więcej
01.12.2021
godzina 15.00 - 17.15
Termin drugiego spotkania: 01.12.2021 r.
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: kierownicy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych z powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, suskiego, myślenickiego i wadowickiego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
sieć online

Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczyciele przedmiotów zawodowych – (DM)

Czytaj więcej
01.12.2021
godzina 15.30 - 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427

warsztaty

F32. Każdy może nauczyć się języka obcego

Czytaj więcej
01.12.2021
godzina 15.30 - 17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych z klas I-IV
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych (uczniowie klas I-IV) – oferta specjalna

Czytaj więcej
02.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F24. Chwal i nagradzaj, czyli jak budzić motywację uczniów

Czytaj więcej
03.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, pedagodzy szkolni, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

F15. W jaki sposób wspierać rodziców w wykonywaniu władzy rodzicielskiej?

Czytaj więcej
04.12.2021
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych uczący w klasach IV‑VIII
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F64. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów z dysleksją

Czytaj więcej
07.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, koordynatorzy SzPZ
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Tworzenie i rozwój Szkoły Promującej Zdrowie – oferta specjalna

Czytaj więcej
08.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 13.12.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych pełniący funkcję lidera zespołu przedmiotowego, problemowego lub zadaniowego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F77. Pierwszy wśród równych, czyli jak być skutecznym liderem?

Czytaj więcej
08.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F10. Podróż dookoła świata. Zajęcia muzyczno‑ruchowe w edukacji dziecka

Czytaj więcej
09.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: opiekunowie samorządów uczniowskich, wszyscy nauczyciele zainteresowani tematyką warsztatów
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Samorząd uczniowski jako forma rozwijania samodzielności i kreatywności uczniów. Zadania opiekuna samorządu – oferta specjalna

Czytaj więcej
09.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F80. Zmotywowany nauczyciel inspiracją dla ucznia

Czytaj więcej
10.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F30. By słowom nadać moc i znaczenie – wypowiedzi ustne i pisemne uczniów w szkole ponadpodstawowej

Czytaj więcej
10.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów I i II etapu edukacyjnego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F48. Nauka programowania przez zabawę, inspirujące przykłady programowania w Scratchu

Czytaj więcej
14.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowani tematyką warsztatów
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Konkursy wewnętrzne i zewnętrzne jako forma wsparcia ucznia zdolnego – oferta specjalna

Czytaj więcej
14.12.2021
14.-17.12.2021 r.
(uczestnictwo w warsztatach polegać będzie na zapoznaniu się z zamieszczonymi na platformie Moodle materiałami edukacyjnymi, wykonaniu ćwiczeń i udziale w forach dyskusyjnym)
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

F52. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 3

Czytaj więcej
15.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Termin kolejnego spotkania: 20.12.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F29. Lekcja języka polskiego jako intelektualna przygoda

Czytaj więcej
16.12.2021
godzina 15.30 - 17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych z klas I-III
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

Ćwiczenia i zabawy słuchowe dla uczniów klas 1-3 objętych zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i innymi zajęciami specjalistycznymi – oferta specjalna

Czytaj więcej
17.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F40. “Teatr to jest takie miejsce, w którym mocniej bije serce” – świat teatru zamknięty w lapbooku

Czytaj więcej
12.01.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele klas IV-VIII szkoły podstawowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Wychowanie do wartości – wprowadzanie uczniów w świat norm i ról społecznych – oferta specjalna

Czytaj więcej
12.01.2022
godzina 15.00 - 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresat: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół ponadpodstawowych i inni zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

„Dlaczego dinozaury wymarły? Bo nie chodziły na wdż! Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wdż szkół ponadpodstawowych” (DM)

Czytaj więcej
13.01.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych uczący w klasach IV‑VIII
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty

F65. Indywidualizacja pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Czytaj więcej
01.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

F59. Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole – pomysły na działania

Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31