Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 01.04.2020
godz. 14.30
Termin kolejnego spotkania 2.04.2020 r. godz. 14.30

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach kursu będziemy informować Państwa na bieżąco.
Warsztaty

Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego – grupa II

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.04.2020
godz. 15.00 – 19.00

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach kursu będziemy informować Państwa na bieżąco.
Warsztaty; oferta specjaln

„Inny – nie znaczy gorszy” Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera w klasie szkolnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.04.2020
godz. 10.00 - 14.00 szkolenie online
Warsztaty; szkolenie online

Praca nauczyciela wspomagającego w edukacji online – rewalidacja, terapia i wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.04.2020
godz. 15:00

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach kursu będziemy informować Państwa na bieżąco.
Warsztaty

21. Budować pozytywne relacje w sytuacji konfliktu – rola mediacji rówieśniczych w środowisku szkolnym

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.04.2020
godz. 15:00

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ !
O nowych terminach kursu będziemy informować Państwa na bieżąco.
Warsztaty

75. Gry planszowe w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.04.2020
godz. 10.00 - 14.00 szkolenie online
Warsztaty; szkolenie online

System Numicon jako wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – aspekty edukacyjne i terapeutyczne oraz praca z uczniem zdolnym

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.04.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

Emisja i higiena głosu

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.04.2020
godz. 14:30
Warsztaty

51. Co nauczyciel odbywający staż na kolejny stopień awansu zawodowego o prawie oświatowym powinien wiedzieć?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.04.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

Uczeń jako badacz i odkrywca. Eksperymenty na lekcjach matematyki

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.04.2020
godz. 14.30
Termin kolejnego spotkania 28.04.2020 r. godz. 14.30
Warsztaty

50. Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – grupa II

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.04.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

„Inny – nie znaczy gorszy” Uczeń słabowidzący w szkole ogólnodostępnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.04.2020
Uwaga nowy termin szkolenia:
21.04.2020 r. godz. 14:30
seminarium

88. Co uczeń szkoły podstawowej powinien wiedzieć o szkole branżowej?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.04.2020
godz. 15.00 - 18.15
Warsztaty; oferta specjalna

Edukacja poprzez gry

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.04.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

Nauczanie włączające w praktyce szkolnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.04.2020
godz. 14:30
Kurs

KU-2. Kurs na wychowawcę wypoczynku

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.04.2020
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

„Inny – nie znaczy gorszy” Uczeń niesłyszący i słabo słyszący w klasie szkolnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.04.2020
godz. 12.00 - 15.00
Seminarium; oferta specjalna

Rada pedagogiczna – protokołowanie zebrań rady pedagogicznej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.05.2020
godz. 16.00 - 19.00
Termin kolejnego spotkania 14.05.2020 r. godz. 16.00 - 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

Edukacja przez szachy w szkole

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.05.2020
godz. 9.00 - 13.00
Warsztaty; oferta specjalna

Metoda Montessori – aktywna pomoc w rozwoju dziecka

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.05.2020
godz. 15:00 - 19:00
Termin kolejnego spotkania 19.05.2020 r. godz. 15:00 – 19:00
Warsztaty; oferta specjalna

Zastosowanie GeoGebry w nauczaniu matematyki

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.05.2020
godz. 15.00 – 18.15
Warsztaty; oferta specjalna

Grywalizacja w edukacji

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.05.2020
godz. 15.00 - 19.00
Warsztaty; oferta specjalna

Monitoring wizyjny w placówce oświatowej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.05.2020
godz. 10.00 - 14.00
Warsztaty; oferta specjalna

Dwa lata RODO – praktyczny audyt wdrożenia systemu w placówce oświatowej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.08.2020
Realizacja od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Sieci współpracy i samokształcenia

Czytaj więcej