Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 29.08.2022
godz. 15.00 – 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online - platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
spotkanie informacyjne (oferta specjalna)

Historia i Teraźniejszość – nowy przedmiot w szkole ponadpodstawowej od 1 września 2022 roku

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.08.2022
godz. 15.00 – 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online - platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
spotkanie informacyjne (oferta specjalna)

Historia i Teraźniejszość – nowy przedmiot w szkole ponadpodstawowej od 1 września 2022 roku

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.08.2022
Trwają zapisy! Planowane rozpoczęcie zajęć wrzesień/ październik
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.08.2022
Forma realizowana w dniach 29-31.08.20222
Miejsce realizacji:
Grupa I i II – Aula przy Bazylice ŚW. Małgorzaty w Nowym Sączu,
Grupa III, IV i V – Aula Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Katecheza we współczesnym świecie. Szanse i zagrożenia

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.08.2022
Trwają zapisy! Planowane rozpoczęcie zajęć wrzesień/ październik
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do życia w rodzinie

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.09.2022
godz. 15.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Ocenianie szkolne – od wymagań edukacyjnych do oceny pracy ucznia

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.09.2022
Godz. 9.00 - 15.30
Realizacja zajęć planowana jest w kolejne soboty
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Kurs nadający uprawnienia

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.09.2022
Godz. 15.00-19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Warsztaty stacjonarne adresowane do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze szkól podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem laboratoriów przyszłości – krok po kroku

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.09.2022
Godz. 15.00-19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Warsztaty stacjonarne adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych ze szkól podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem laboratoriów przyszłości – krok po kroku

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.09.2022
w godz. 15:00- 17:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, online platforma MS Teams
Zajęcia odbędą się w formie online z użyciem platformy TEAMS
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium; oferta specjalna

Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.09.2022
godz. 15.00 – 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Autoprezentacja na co dzień. Czy wiesz, że autoprezentujesz się w każdej minucie życia?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.09.2022
Godz. 15.00-19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Warsztaty stacjonarne adresowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem laboratoriów przyszłości – krok po kroku

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.09.2022
godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak zmierzyć się z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.09.2022
w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Edytujemy foto-wspomnienia z wakacji. Darmowe aplikacje online i offline do edycji, korekty i retuszu zdjęć do wykorzystania na lekcji z uczniami.

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.09.2022
w godz. 15:00- 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 – MATURA z MATEMATYKI na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.09.2022
godz.15.00- 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty; oferta specjalna

Ocena funkcjonalna – podstawą pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sporządzania WOPFU

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.09.2022
godz. 15.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Czy da się polubić szkołę?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.09.2022
godz. 15:00 do 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

„Aktywność po wakacjach” – wychowanie fizyczne w nowym roku szkolnym Jak oceniać ucznia na lekcjach wychowania fizycznego?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.09.2022
godz. 15.00 - 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty

Warsztaty dziennikarskie dla nauczycieli

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.09.2022
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Zmiany w wymaganiach edukacyjnych na egzaminie maturalnym z historii w 2023r

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.09.2022
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 – warsztaty stacjonarne
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak zwiększyć ilość połączeń neuronowych i usprawanić pamięć dziecka?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.09.2022
godz. 15:00 do 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty

Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.09.2022
godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak skutecznie wdrażać zmiany innowacyjne w szkole?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2022
29 września i 4 października 2022 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Wstęp do Pythona, który mikrokontroler wykona.

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2022
godz. od 15.00 do 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

„Aktywny powrót do szkoły” – czyli jak motywować i oceniać uczniów na lekcjach wychowania fizycznego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.09.2022
godz. 16.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Biało – czerwona dla przedszkolaka

Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31