Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 09.12.2022
w godz. od 11.30 do 15.00
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej poprzez aplikację Microsoft Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Seminarium

Ocenianie w szkolnej codzienności – Akademia Zarządzania

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.12.2022
Termin realizacji pierwszego spotkania w ramach sieci: 9.12.2022 r. w godz. 15.00 – 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: online oraz użyciem platformy edukacyjnej
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli geografii

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.12.2022
Godz. od 10.00 do 11.30
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

“Zostań świętym Mikołajem” – warsztaty z twórczej aktywności nauczyciela przedszkola

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.12.2022
Termin realizacji: 10.12.2022 r. w godz. 9.00 – 10.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie – Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Synchroniczna metoda interpretacji tekstu biblijnego w edukacji szkolnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.12.2022
Termin realizacji: 12.12.2022 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: zajęcia odbywać się będą w formule zdalnej (MS Teams)
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty online

Jak rozwijać umiejętności uczenia się by osiągnąć sukces?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.12.2022
godz. 14.30 – 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Sytuacje kryzysowe w szkole – procedury postępowania

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.12.2022
Termin realizacji: 13.12.2022 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Praca w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.12.2022
Termin realizacji: 13 i 20 grudnia 2022 r. w godz. 15.30 – 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Jak „ugryźć” mikrokontroler? Arduino i Micro:bit w szkolnym „Laboratorium Przyszłości – wprowadzenie

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.12.2022
w godz.: 15.00-18.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Prosimy o przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania.
Informacje pod numerem telefonu: 12 617 11 25 Tel. kom. 789 077 073
Warsztaty

Narzędzia TIK i zasoby edukacyjne wspierające nauczyciela w pracy z uczniami w edukacji zdalnej i stacjonarnej (Szkolenie w ramach projektu MChE*)

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.12.2022
godz. od 15:00 do 16:30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online w ramach oferty doradcy metodycznego

Jak skłonić ucznia do mówienia, czyli pomysły na ciekawe ćwiczenia konwersacyjne

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.12.2022
w godz.: 15.00-18.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Prosimy o przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania.
Informacje pod numerem telefonu: 12 617 11 25 Tel. kom. 789 077 073
Warsztaty

Zespół uczniowski autorem własnego procesu edukacyjnego (Szkolenie w ramach projektu MChE*)

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.12.2022
Termin realizacji: październik – maj 2022
Data rozpoczęcia szkolenia: 14.12.2022, godz. 15:00 – 16:30
Informacje pod numerem telefonu kom.: 604 697 156
Spotkanie odbędzie się online. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy.
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia „Wychowanie fizyczne z pomysłem” dla nauczycieli szkół podstawowych

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.12.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty online

Zaburzenia przetwarzania wzrokowego u uczniów z problemami w uczeniu się – oferta specjalna

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.12.2022
Termin realizacji: 14. 12.2022 r. godz. 16.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty; oferta specjalna

Biało-czerwona dla przedszkolaka

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.12.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F67. „Żywe srebro” – praca z uczniem z ADHD

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.12.2022
Godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty online w ramach oferty doradcy metodycznego

Anioły i aniołki – warsztaty plastyczne

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.12.2022
Godz. od 15:00 do 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Praca z przypowieściami na katechezie

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.12.2022
Termin realizacji: 15.12.2022 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Długopisy 3D jako narzędzie wsparcia nauczycieli w realizacji treści edukacyjnych

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.12.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F15. By zdążyć z pomocą – zadania szkoły i nauczycieli. Procedura Niebieskiej Karty

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.12.2022
Termin pierwszych zajęć: 16.12.2022 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.12.2022
w godz. 10:00-12:15 (każde spotkanie - 3 godz. dydaktyczne)
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarna oraz online
Koszt udziału: Istnieje możliwość wpłaty za cały cykl (8 spotkań) w kwocie 650 zł lub zgodnie z tabelą
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
cyklu seminariów dla dyrektorów szkół i przedszkoli

DYREKTOR W SIECI

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.12.2022
Godz. od 15.30 do 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online w ramach oferty doradcy metodycznego

Święta Bożego Narodzenia w smaku dziecięcych pierników

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.12.2022
Termin realizacji: 28.12.2022r. Godz. 15.00 -18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Pląsy, tańce i zabawy muzyczne w przedszkolu

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.12.2022
Termin realizacji: 28 grudnia 2022r. godz. 15.00 – 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389


Warsztaty online w ramach oferty doradcy metodycznego

Rytm, muzyka, taniec na lekcji wychowania fizycznego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.01.2023
Rozpoczęcie kursu: 3.01.2023 r. godz. 15.00 - 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Forma realizacji: stacjonarnie
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389Kurs nadający uprawnienia

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.01.2023
Godz. od 15.00 do 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online w ramach oferty doradcy metodycznego

Muzyczne inspiracje z okazji Dnia Babci i Dziadka

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.01.2023
w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Adaptacja i integracja ucznia z orzeczeniem w klasie szkolnej. Współpraca nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w szkole ogólnodostępnej.

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.01.2023
w godz. 15.00 – 18.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Prosimy o przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania.
Informacje pod numerem telefonu: 12 617 11 25 Tel. kom. 789 077 073
Warsztaty

Czy STEAM to problem? Projektowe modele nauczania do wykorzystania w „Laboratoriach Przyszłości” (Szkolenie w ramach projektu MChE*)

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.01.2023
Termin realizacji: 10.01.2022 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak zachować porządek w klasie?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.01.2023
Termin realizacji: 11.01.2023 r. godz. 16.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Biało – czerwona dla przedszkolaka

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.01.2023
Godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online w ramach oferty doradcy metodycznego

Jak budować pozytywne relacje z rodzicami w przedszkolu?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.01.2023
w godz. 15.00 – 18.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Prosimy o przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania.
Informacje pod numerem telefonu: 12 617 11 25 Tel. kom. 789 077 073
Warsztaty

FAKE NEWS A SZKOŁA? – mechanizmy i przeciwdziałanie (Szkolenie w ramach projektu MChE*)

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.01.2023
godz. 15:00 do 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.01.2023
Termin realizacji: 11.01.2023 r. w godz. 15.00 – 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: online oraz z użyciem platformy edukacyjnej
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli opiekunów samorządu uczniowskiego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.01.2023
Termin realizacji: 11.01.2023 r. godz. 15.00-17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online w oparciu Platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Jak wspierać i pracować z uczniami z Ukrainy

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.01.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F48. Ciekawe formy realizacji treści z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w szkole

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.01.2023
Termin realizacji: 14.01.2023 r. w godz. 10.00 – 12.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie – Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.
Forma realizacji: stacjonarna.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Wykład; oferta specjalna

Rozmowa o prawdziwym Bożym Narodzeniu

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.01.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F13. Program edukacji kulturalnej w przedszkolu

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.01.2023
w godz. 15.00 – 19.45
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Prosimy o przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania.
Informacje pod numerem telefonu: 12 617 11 25 Tel. kom. 789 077 073
Warsztaty

Aktywizujące prezentacje edukacyjne – czyli techniki tworzenia i publikacji interaktywnych materiałów edukacyjnych (Szkolenie w ramach projektu MChE*)

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.01.2023
Termin realizacji: 17.01.2023r. , godz. 16.00- 19.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

WOS nie musi być nudny(a) on(a) jest fajny(a)

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.01.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F63. Terapia ręki

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.01.2023
Godz. od 15.00 do 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online w ramach oferty doradcy metodycznego

Muzyka, zabawa, ruch – metoda Carla Orfa w przedszkolu

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.01.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F65. Uczeń taki sam jak inni… Uczeń z chorobą przewlekłą w warunkach szkolnych (astma, cukrzyca, padaczka)

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.01.2023
godzina 16.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Seminarium online; oferta specjalna

Czy dyscyplina może być pozytywna? Wprowadzenie do podejścia „Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli”

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.01.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F8. Przygotowanie arkuszy zadań na konkursy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.01.2023
Godz. od 15.00 do 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Taniec jako forma aktywności dzieci w wieku przedszkolnym

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.01.2023
godz. 15:00 do 16:30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Motywacja kluczem do sukcesu. Jak motywować uczniów do ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.02.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F40. Nauczyciel geografii z kompetencjami XXI wieku

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.02.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Termin drugiego spotkania: 21.02.2023
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty

F19. Czy zawsze właściwie rozumiemy się w rozmowie? – krótki przewodnik po asertywności

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.02.2023
Termin realizacji: 15.02.2023 godz.15.00- 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak radzić sobie z agresją ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.02.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F24. Edukacja konsumencka ucznia

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.02.2023
w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Zajęcia z klockami LEGO Education

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.02.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F3. Arkusz organizacji przedszkola/szkoły podstawowej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.02.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F58. Żółw czy Pyton? O grafice żółwia w języku Python

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.02.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F21. Wychowanie w oparciu o wartości

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.02.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F79. „Oświatowe bhp”, czyli przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczyciela

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.02.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F80. Twórcze metody pracy w świetlicy szkolnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 01.03.2023
w godz.: 15.00-18.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Prosimy o przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania.
Informacje pod numerem telefonu: 12 617 11 25 Tel. kom. 789 077 073
Warsztaty

„Giętki umysł”- metody rozwijania myślenia pytajnego i krytycznego (Szkolenie w ramach projektu MChE*)

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.03.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F60. Niewidzialna depresja – spróbuj zrozumieć młodzieńczą depresję

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.03.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F44. Projekty szkolne realizowane w przestrzeni laboratoriów STEAM‑owych

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.03.2023
Termin realizacji: 07.03.2022 r. w godz. 16.00 – 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: online w oparciu o platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Jak uczyć o II wojnie światowej? Zagłada Romów i Sinti w Europie

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.03.2023
Termin realizacji: 07.03.2023 r. w godz. 15.00 – 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.03.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F49. Gra pozorów czy rozmowa kwalifikacyjna – pierwsze spotkanie z pracodawcą, czyli „jak dobrze się sprzedać”

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.03.2023
Termin realizacji: 15 marzec 2023 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 - ONLINE
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

EDUKACYJNA MOC MINECRAFTA w edukacji – podstawy

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.03.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F36. Sukces ucznia sukcesem nauczyciela – jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.03.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F35. Rozumiem i mówię – kształtowanie umiejętności w zakresie języka obcego na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.03.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F27. Polacy, którzy zmienili świat – promowanie polskich sukcesów jako element wychowania patriotycznego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.03.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F10. Podążamy za zmysłami w poznawaniu świata

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.03.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F62. „Dieta cud?” – zachowania zagrażające zdrowiu młodego człowieka

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.03.2023
Termin realizacji: 22 marzec 2023 r. w godz. 15.00 – 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 - ONLINE
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online; oferta specjalna

4K + MEE = XXI, czyli kształtowanie kompetencji 4K w MINECRAFT EDUCATION EDITION

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.03.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F39. Rola pracy zespołowej i projektów edukacyjnych w rozwijaniu kompetencji matematycznych

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.03.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F20. Słowo „ja” kluczem do sukcesu – o dobrostanie ucznia i nauczyciela

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.03.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F30. Projekt edukacyjny i WebQuest na lekcji historii

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.03.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F31. Uczenie/uczenie się języka obcego jako sztuka budowania mostów

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.03.2023
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F46, Kim będą, gdy dorosną? – dzieci poznają zawody, tworząc lapbook

Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31