Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 25.01.2020
godz. 9:00
Warsztaty

37. Jak kształtować kreatywność uczniów

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.01.2020
godz. 9:00 - 15:30
Warsztaty; feryjna oferta specjalna

Word jakiego nie znacie. Jak zautomatyzować tworzenie dokumentów tekstowych na potrzeby warsztatu pracy nauczyciela

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.02.2020
godz. 9:00 - 15:30
Warsztaty; feryjna oferta specjalna

GIMP – edytor grafiki na potrzeby szkoły

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.02.2020
godz. 9:00 - 15:00
Warsztaty; feryjna oferta specjalna

Nie tylko Kahoot … Jak zdynamizować lekcję z uczniami przy użyciu quizów, gier i testów on-line?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.02.2020
godz. 15:00
Warsztaty

19. Zgubne nawyki (uzależnienia behawioralne) dzieci i młodzieży

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.02.2020
godz. 9:00 - 15:30
Warsztaty; feryjna oferta specjalna

Arkusz kalkulacyjny Excel – narzędzie pracy nauczyciela

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.02.2020
godz. 9.00 - 15.30
Warsztaty; oferta specjalna

Aktywizacja uczniów kluczem do sukcesu na egzaminie z matematyki

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.02.2020
godz. 9:00
Termin kolejnego spotkania: 22.02.2020 godz. 9:00
Warsztaty

82. Pierwsze kroki z językiem Python

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.02.2020
godz. 15:00
Warsztaty

90. „QReatywna lekcja” – czyli jak wykorzystać kody QR w pracy nauczyciela

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.02.2020
godz. 15:00
termin kolejnego spotkania: 18.02.2019 godz. 15:00
Warsztaty

92. Komputerowe ABC wizualizacji w szkole – czyli jak uczyć obrazem cyfrowych tubylców

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.02.2020
godz. 14:30 -19:00
Warsztaty

69. Wypracowanie argumentacyjne na egzaminie ósmoklasisty

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.02.2020
godz. 15:00
Warsztaty

78. Doświadczaj, przeżywaj, zdobywaj wiedzę – zajęcia lekcyjne i terenowe na przedmiotach przyrodniczych

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.02.2020
godz. 15:00
Warsztaty

Zabawy plastyczne na cztery pory roku – arteterapia w pracy z dzieckiem. Grupa II

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.02.2020
godz. 14.30 – 18.30
Warsztaty; oferta specjalna

Jak organizować szkolny system wspierania uzdolnień

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.02.2020
godz. 9:00
Warsztaty

65. Od wymagań edukacyjnych do oceny opisowej w klasach I-III

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.02.2020
godz. 15.00 - 18.15
Uwaga! Zmiana terminu szkolenia z 5.12.2019 na 19.02.2020
Warsztaty; oferta specjalna

Wykorzystanie platformy multimedialnej MERIDIAN do realizacji podstawy programowej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2020
godz. 9.00 - 13.00
Warsztaty; oferta specjalna

Metoda Montessori – aktywna pomoc w rozwoju dziecka

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2020
godz. 9:00
Warsztaty

77. Jak ciekawie prowadzić lekcje WOS

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.02.2020
godz. 9.00 - 15.15
Warsztaty; oferta specjalna

BAJKOTERAPIA

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.02.2020
godz. 15:00 - 19:00
Warsztaty; oferta specjalna

Edukacja to relacja – jak słuchać i reagować na „trudne komunikaty”

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.02.2020
godz. 10:00-14:00
Warsztaty; oferta specjalna

Audyt stanu wdrożenia RODO i zarządzania systemem ochrony danych osobowych w placówce oświatowej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.02.2020
godz. 15:00
grupa II
Warsztaty

44. Lapbook jako metoda aktywizująca

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.03.2020
godz. 15:00
seminarium

88. Co uczeń szkoły podstawowej powinien wiedzieć o szkole branżowej?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.03.2020
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 11.03.2020 r.
Warsztaty

4. Efektywne i skuteczne metody komunikacji szkoły z otoczeniem

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.03.2020
Uwaga! nastąpiła zmiana terminów szkolenia
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 12.03.2019 r. godz. 15:00
Warsztaty

94. Alternatywa dla PowerPointa i Prezi – prezentacje on-line

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.03.2020
godz. 14.30
Termin kolejnego spotkania 17.03.2020 r. godz. 14.30
Warsztaty

Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.03.2020
godz. 15:00
Warsztaty

57. “Pamięć jest matką zapamiętywania” – jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.03.2020
godz. 15.00
Warsztaty

Uczeń jako ofiara i sprawca w świecie Internetu

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 11.03.2020
godz. 14.30
Termin kolejnego spotkania 18.03.2020 r. godz. 14.30
Warsztaty

49. Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.03.2020
godz. 14.30
Termin kolejnego spotkania 19.03.2020 r. godz. 14.30
Warsztaty

50. Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.03.2020
godz. 15.00
Termin kolejnego spotkania 25.03.2019 r. godz 15.00
Seminarium

Metody nauczania w epoce informacyjnego przeciążenia – umiejętność wyszukiwania i zarządzania informacją

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.03.2020
godz. 15:00
Warsztaty

42. Asertywność w pracy nauczyciela

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.03.2020
godz. 15:00
Warsztaty

18. Jak pracować z agresywnym nastolatkiem?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.03.2020
godz. 15:00
Warsztaty

26. Szkoła bez rywalizacji – jak wspierać uczniów w kształtowaniu prawidłowych relacji?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.03.2020
godz. 15:00
Warsztaty

3. Wicedyrektor w szkole – jego zadania w świetle przepisów prawa

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.03.2020
godz. 15:00
Warsztaty

22. Pomóc uczniowi, pomóc sobie – mobbing rówieśniczy w środowisku szkolnym

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.03.2020
godz. 15:00
Warsztaty

28. Uczniowski savoir-vivre

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 23.04.2020
godz. 14:30
Kurs

KU-2. Kurs na wychowawcę wypoczynku

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.08.2020
Realizacja od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Sieci współpracy i samokształcenia

Czytaj więcej