Najbliższe wydarzenia edukacyjne

Data rozpoczęcia: 23.08.2022
godzina 11.00 - 14.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół oraz nauczyciele zainteresowani tematyką seminarium
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Seminarium online; oferta specjalna

Specjaliści w przedszkolu i szkole oraz inne zmiany w oświacie od 1 września 2022 roku w tym dotyczące uczniów ukraińskich

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.08.2022
godz. 14.00 - 16.15
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
24 sierpnia 2022, godz. 14.00 - 16.15
Warsztaty online; oferta specjalna

Zadania Dyrektorów szkół i placówek w organizacji roku szkolnego 2022/2023 z uwzględnieniem zmian w Prawie Oświatowym od 1 września 2022 r.

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.08.2022
godz. 15.00 – 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online - platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
spotkanie informacyjne (oferta specjalna)

Historia i Teraźniejszość – nowy przedmiot w szkole ponadpodstawowej od 1 września 2022 roku

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.08.2022
godz. 15.00 – 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online - platforma MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
spotkanie informacyjne (oferta specjalna)

Historia i Teraźniejszość – nowy przedmiot w szkole ponadpodstawowej od 1 września 2022 roku

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.08.2022
Trwają zapisy! Planowane rozpoczęcie zajęć wrzesień/ październik
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do życia w rodzinie

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.08.2022
Trwają zapisy! Planowane rozpoczęcie zajęć wrzesień/ październik
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 31.08.2022
Forma realizowana w dniach 29-31.08.20222
Miejsce realizacji:
Grupa I i II – Aula przy Bazylice ŚW. Małgorzaty w Nowym Sączu,
Grupa III, IV i V – Aula Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Katecheza we współczesnym świecie. Szanse i zagrożenia

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 02.09.2022
godzina 15.00 - 17.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Seminarium online; oferta specjalna

Co nowego w zakresie wsparcia uczniów z Ukrainy od 1 września 2022 roku?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.09.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F71. Opiekun stażu wparciem dla nauczyciela stażysty i kontraktowego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.09.2022
godz. 15.00 – 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w roku szkolnym 2022/2023

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.09.2022
w godz. 15.00 – 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Forma realizacji: stacjonarna
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

Jestem nowy w szkole. Kilka rad dla nauczycieli rozpoczynających pracę.

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.09.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F72. Dobry plan to połowa sukcesu – jak zaplanować staż na stopień nauczyciela kontraktowego?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.09.2022
Termin: od 8 września 2022 r. do 19 października 2022 r. w godz. od 14.00 do 16.15
Kolejne spotkanie: 15.09.2022 r.
Liczba godzin dydaktycznych: 18 godz. (6 spotkań po 3 godz.)
Koszt udziału w jednym spotkaniu: 60 zł
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udział w minimum trzech wybranych modułach.
Każde spotkanie trwa trzy godziny.
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych rozpoczynający pracę na stanowisku dyrektora
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Warsztaty online

F5. Zarządzanie przedszkolem, szkołą, placówką oświatową – ABC młodego dyrektora

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 08.09.2022
godz. 15.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Ocenianie szkolne – od wymagań edukacyjnych do oceny pracy ucznia

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 10.09.2022
Godz. 9.00 - 15.30
Realizacja zajęć planowana jest w kolejne soboty
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Kurs nadający uprawnienia

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 12.09.2022
Godz. 15.00-19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Warsztaty stacjonarne adresowane do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze szkól podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem laboratoriów przyszłości – krok po kroku

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.09.2022
Godz. 15.00-19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Warsztaty stacjonarne adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych ze szkól podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem laboratoriów przyszłości – krok po kroku

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.09.2022
w godz. 15:00- 17:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, online platforma MS Teams
Zajęcia odbędą się w formie online z użyciem platformy TEAMS
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium; oferta specjalna

Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 13.09.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F73. Dobry plan to połowa sukcesu – jak zaplanować staż na stopień nauczyciela mianowanego?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.09.2022
godz. 15.00 – 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Ocenianie na lekcji wychowania fizycznego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.09.2022
Godz. 15.00-19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Warsztaty stacjonarne adresowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem laboratoriów przyszłości – krok po kroku

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.09.2022
godz. 15.00 – 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Autoprezentacja na co dzień. Czy wiesz, że autoprezentujesz się w każdej minucie życia?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.09.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F74. Dobry plan to połowa sukcesu – jak zaplanować staż na stopień nauczyciela dyplomowanego?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.09.2022
godz. od 15:00 do 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Matura 2023 i 2024 – zadania egzaminacyjne z języka niemieckiego – poziom podstawowy

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.09.2022
godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak zmierzyć się z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.09.2022
w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Edytujemy foto-wspomnienia z wakacji. Darmowe aplikacje online i offline do edycji, korekty i retuszu zdjęć do wykorzystania na lekcji z uczniami.

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.09.2022
w godz. 15:00- 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 – MATURA z MATEMATYKI na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.09.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F70. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia integracyjnego lub specjalnego oraz jego rola w procesie wsparcia ucznia

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.09.2022
godz. 14.30 – 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

W nowym roku szkolnym poznajemy ciekawe metody aktywizujące uczniów

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.09.2022
godz. 15.30 – 18.00
Zajęcia odbędą się w formie online z użyciem aplikacji Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Seminarium online; oferta specjalna

Odpowiedzialność prawna nauczyciela

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.09.2022
godz.15.00- 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty; oferta specjalna

Ocena funkcjonalna – podstawą pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sporządzania WOPFU

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.09.2022
godz.15.00- 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w szkole ogólnodostępnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.09.2022
w godz. 15:00 - 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty online

F2. Rola i zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej wobec migracji, wielokulturowości uczniów oraz codziennych wyzwań

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.09.2022
w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F55. Narzędzia cyfrowe organizacji i prowadzenia projektu edukacyjnego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.09.2022
godz. 15:00 – 17:15
Zajęcia odbędą się w formie online z użyciem aplikacji Teams
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty online w ramach oferty doradcy metodycznego

Katecheza Maryjna

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.09.2022
godz. 15.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Czy da się polubić szkołę?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.09.2022
godz. 15:00 do 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

„Aktywność po wakacjach” – wychowanie fizyczne w nowym roku szkolnym Jak oceniać ucznia na lekcjach wychowania fizycznego?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.09.2022
godz. 15.00 - 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty

Warsztaty dziennikarskie dla nauczycieli

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.09.2022
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 – warsztaty stacjonarne
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak zwiększyć ilość połączeń neuronowych i usprawnić pamięć dziecka?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.09.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F47. Jak przygotować zajęcia z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.09.2022
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Zmiany w wymaganiach edukacyjnych na egzaminie maturalnym z historii w 2023r

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.09.2022
godz. od 15:00 do 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Matura 2023 i 2024 – zadania egzaminacyjne z języka niemieckiego – poziom rozszerzony

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.09.2022
w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty; oferta specjalna

Zabawy plastyczno – sensoryczne dla uczniów w klasach I – III

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.09.2022
w godz. 15:00 - 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F26. Vademecum opiekuna samorządu uczniowskiego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.09.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F82. Szkoła kontra fake news. Kształtowanie kompetencji wyszukiwania i analizy informacji w świecie wojny informacyjnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.09.2022
godz.15.00- 18.15.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Wsparcie ucznia z orzeczeniem – przeprowadzenie WOPFU i opracowywanie IPET

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 27.09.2022
godz. 14.30 – 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Sytuacje kryzysowe w szkole – procedury postępowania

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.09.2022
godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Jak skutecznie wdrażać zmiany innowacyjne w szkole?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.09.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F66. Od wieloaspektowej diagnozy funkcjonowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych do planowania pomocy psychologiczno‑pedagogicznej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.09.2022
godz. 15:00 do 16:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389

Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.09.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F35. Rozumiem i mówię – kształtowanie umiejętności w zakresie języka obcego na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.09.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Drugie spotkanie odbędzie się w dniu 05.10.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F54. Eduaktywne prezentacje

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F61. Zadbaj o klimat, czyli troska o zdrowie psychiczne w szkole

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2022
29 września i 4 października 2022 r. w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Wstęp do Pythona, który mikrokontroler wykona.

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2022
w godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Adaptacja i integracja ucznia z orzeczeniem w klasie szkolnej. Współpraca nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w szkole ogólnodostępnej.

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.09.2022
godz. od 15.00 do 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty w ramach oferty doradcy metodycznego

„Aktywny powrót do szkoły” – czyli jak motywować i oceniać uczniów na lekcjach wychowania fizycznego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.09.2022
godz. 16.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty; oferta specjalna

Biało – czerwona dla przedszkolaka

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 03.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F68. Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera w edukacji włączającej – praktyczne wskazówki do pracy

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F22. O co pytać rodziców uczniów, by uzyskać odpowiedź?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F59. Jak zdrowo żyć? – realizacja projektu przedmiotowego i szkolnego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 04.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F7. Adaptacja dziecka w grupie przedszkolnej i klasach I– III

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F18. Wychowawca zarządzający klasą

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2022
w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F57. Wizualizacja sposobem wzbogacania przekazu treści edukacyjnych

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F4. Narzędzia coachingowe w pracy dyrektora

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Termin drugiego spotkania: 10.10.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F81. Co zrobić, by ocena motywowała i wspierała ucznia w pracy i rozwoju? – o roli oceniania w szkole

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 06.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F83. O odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli w kontekście praw i dobra dziecka

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F51. Wyzwania dla cyberbezpieczeństwa – poziom szkolny i użytkownika

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F17. Budowanie wspólnoty klasowej sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 17.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F23. O trudnej sztuce motywowania w praktyce szkolnej

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 18.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Kolejne spotkanie w dniu 26.10.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F33. Praca z tekstem literackim i innymi tekstami kultury przygotowująca do testu historycznoliterackiego w ramach matury z języka polskiego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F12. Gimnastyka mózgu dla każdego – metody rozwijania wyobraźni i pamięci

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 19.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F25. A można inaczej – pomysły na ciekawe zajęcia z wychowawcą w szkole

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F40. Nauczyciel geografii z kompetencjami XXI wieku

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 20.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F64. Praktyczny poradnik radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 21.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F45. Czytanie jest super, a tworzenie własnej książki jeszcze lepsze!

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.10.2022
w godz. 9:00 – 15:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F37. Matematyka nie musi być nudna. Pozwólmy uczniom działać

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F52. Tworzymy własne lekcje wideo z EDpuzzle

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F9. Jak oceniać, aby wspierać uczniów klas młodszych w nauce?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 25.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Kolejne spotkanie w dniu: 26.10.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F14. Zajęcia z klockami LEGO Education

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F84. Wyjdź poza schemat, czyli o przygotowaniu działania innowacyjnego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 26.10.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F31. Uczenie/uczenie się języka obcego jako sztuka budowania mostów

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.10.2022
w godz. 9:00 – 15:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F53. Przykładowe narzędzia TIK z uwzględnieniem tablic interaktywnych oraz rozszerzonej rzeczywistości, które sprawdzą się na każdym etapie edukacji

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 07.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F28. Walka o pamięć. Polityka historyczna we współczesnym świecie

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 09.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F50. Testy, quizy i kwestionariusze na zajęciach z doradztwa zawodowego

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 14.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Termin drugiego spotkania: 21.11.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F56. Robotyka, która „styka”. Tworzenie ciekawych projektów i doświadczeń z użyciem płytek rozwojowych oraz robotów

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F13. Program edukacji kulturalnej w przedszkolu

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 15.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Termin drugiego spotkania: 23.11.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F32. Jak przygotowywać uczniów do ustnej matury z języka polskiego?

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F38. Zadania maturalne z matematyki, których nie ma w podręcznikach szkolnych

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F1. Uczeń cudzoziemski i powracający z zagranicy – o wielokulturowości w polskiej szkole

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 16.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F29. Wykorzystywanie i analiza przykładowych źródeł na lekcjach historii oraz wiedzy o społeczeństwie: źródła ikonograficzne, kartograficzne, statystyczne

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F78. Skuteczny nauczyciel i wychowawca, czyli jak realizować prawdziwą edukację, która ma sens

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 22.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F15. By zdążyć z pomocą – zadania szkoły i nauczycieli. Procedura Niebieskiej Karty

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F60. Niewidzialna depresja – spróbuj zrozumieć młodzieńczą depresję

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie online
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F42. Eksperymentowanie w domowym laboratorium

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 24.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F34. Mediacja i przetwarzanie językowe w zadaniach egzaminacyjnych

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 28.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F69. Uczeń zdolny w klasie

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 29.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F16. Akceptuj różnorodność – empatia, tolerancja i współpraca w klasie zróżnicowanej kulturowo

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 30.11.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F46, Kim będą, gdy dorosną? – dzieci poznają zawody, tworząc lapbook

Czytaj więcej
Data rozpoczęcia: 05.12.2022
w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej.
Informacje pod numerem telefonu: 14 688 88 10 wew. 118 , 513 042 389
Warsztaty

F41. Przyrodnicze laby projektowe jako laboratorium innowacji edukacyjnej

Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31