Informacja o Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nazywane jest w skrócie MCDN. To placówka publiczna. Prowadzona jest przez Województwo Małopolskie.

MCDN działa na terenie Małopolski. Jego budynki znajdują się w 5 miejscach.

Budynek główny MCDN znajduje się w Krakowie przy ulicy Lubelskiej 23.

MCDN prowadzi działania dla nauczycieli w 4 ośrodkach:

 1. Krakowie przy ulicy Garbarskiej 1
 2. Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej 61
 3. Oświęcimiu przy ulicy M.Kolbego 8
 4. Tarnowie przy ulicy Nowy Świat 30

MCDN działa po to, aby rozwijać edukację w województwie. MCDN patrzy w przyszłość i myśli o rozwoju ludzi. Troszczy się, by nauczyciele umieli przygotować młodych ludzi do nauki i życia.

MCDN pomaga dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, psychologom, bibliotekarzom. Wspiera szkoły, przedszkola i inne placówki w zadaniach, które realizują. Wskazuje jak:

 • kierować pracą szkoły, przedszkola,
 • pracować z dziećmi i młodzieżą.

Działania MCDN:

 • pomaga rozwiązywać problemy placówek, w których pracują nauczyciele;
 • organizuje szkolenia i spotkania dla nauczycieli, aby zdobywali wiedzę i umiejętności;
 • organizuje szkolenia dla grup nauczycieli na prośbę dyrektora szkoły;
 • prowadzi porady dla nauczycieli;
 • pokazuje przykłady dobrych działań nauczycieli;
 • wskazuje, gdzie nauczyciele mogą szukać pomocy.

 

MCDN działa zgodnie z przepisami prawa.

MCDN działa w oparciu o dokument zwany statutem.

 

 

 

 

 

Informacja o Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w tekście łatwym do czytania.pdf

Informacja o Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w tekście łatwym do czytania.doc

arrow
Facebook
YouTube