Zgłoszenia online

 

ZASADY ZAPISÓW NA WYBRANE FORMY DOSKONALENIA I REJESTRACJI W SYSTEMIE REZERWACJI SZKOLEŃ MCDN

 

Zgłoszenia na formy doskonalenia i dokształcania są realizowane za pomocą elektronicznego Systemu Rezerwacji Szkoleń. Zapraszamy do rejestracji,  co w znacznym stopniu ułatwi dostęp i zgłaszanie się na organizowane przez nas formy.

 

 


JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 1. Wybierz formę doskonalenia spośród dostępnej oferty szkoleń poszczególnych Ośrodków MCDN lub spośród wszystkich dostępnych szkoleń.
 2. Kliknij przycisk ZAPISZ SIĘ.
 3. Jeżeli posiadasz konto – ZALOGUJ SIĘ na swoim koncie, a jeśli nie to postępuj według następujących wskazówek:
  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy podając wszystkie wymagane dane.
  • Potwierdź, że zapoznałeś się i akceptujesz  regulamin szkoleń oraz wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  • Jeżeli potwierdzisz zgodę na otrzymywanie powiadomień, na bieżąco uzyskasz informacje o formach doskonalenia, usługach, publikacjach oraz innych działaniach MCDN.
  • Potwierdź swój zapis na szkolenie klikając przycisk ZAPISZ SIĘ.

Na podany indywidualny adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie na szkolenie. W przypadku braku potwierdzenia – sprawdź SPAM lub skontaktuj się z właściwym Biurem Obsługi Klienta.


Rejestracja i założenie darmowego, indywidulanego konta użytkownika (zaznaczenie opcji ZAŁÓŻ KONTO)  pozwoli na:

 • łatwiejsze zgłaszanie się na inne wybrane formy doskonalenia/rezygnację,
 • wgląd do własnych odbytych i planowanych szkoleń,
 • otrzymywanie na podany indywidualny adres e-mail newslettera z informacjami organizacyjnymi, takimi jak termin i miejsce szkolenia,
 • uaktualnienie danych, w tym niezbędnych do wystawienia faktury oraz wydania zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia.

Zasady zgłoszeń uczestników indywidualnych:

 • O zakwalifikowaniu na wybraną formę doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Powiadomienie potwierdzające zapisanie na szkolenie uczestnik otrzyma pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. Szczegółowe informacje o szkoleniu zamieszczane są z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej MCDN.
 • W przypadku braku miejsc na dane szkolenie uczestnik zostanie zapisany na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca – uczestnik zostanie przyjęty na szkolenie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy po zalogowaniu się do Systemu Rezerwacji Szkoleń wybrać opcję „zrezygnuj” lub prosimy o powiadomienie Biura Obsługi Klienta nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Warunkiem realizacji każdego szkolenia jest skompletowanie odpowiednio licznej grupy uczestników. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć albo zmiany terminu. O zmianach uczestnik zostanie powiadomiony przez Biuro Obsługi Klienta.
 • Podanie wszystkich danych wymaganych w formularzu elektronicznym oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Odmowa ich podania i wyrażenia zgody na przetwarzanie jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w danej formie doskonalenia.
 • Zgłoszenie na formę doskonalenia wymaga zapoznania się i akceptacji Regulaminu szkoleń organizowanych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Po ukończeniu formy doskonalenia zawodowego każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, a w przypadku ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub kursu nadającego uprawnienia – świadectwo według wzoru określonego przez właściwe ministerstwo.


Zasady i formularz zgłoszeń zespołów nauczycieli >>


Zasady dokonywania płatności:

 1. Płatności za udział w odpłatnej formie doskonalenia uczestnicy indywidualni dokonują przed rozpoczęciem zajęć, a po otrzymaniu informacji potwierdzającej zakwalifikowanie na szkolenie:
  – przelewem na konto MCDN – 67 1020 2906 0000 1202 0404 9508,
  – osobiście w BOK właściwym dla organizacji szkolenia (w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00).
 2. W treści przelewu należy podać:
  – imię i nazwisko uczestnika,
  – symbol ośrodka, w którym realizowane jest szkolenie:
  • OK (Ośrodek w Krakowie),
  • ONS (Ośrodek w Nowym Sączu),
  • OO (Ośrodek w Oświęcimiu),
  • OT (Ośrodek w Tarnowie),

– tytuł formy doskonalenia.

 1. W celu otrzymania faktury VAT potwierdzającej dokonanie przelewu/wpłaty, niezbędne jest podanie właściwych danych wskazanych w formularzu zgłoszenia:
  – Nabywca: nazwa i adres, nr NIP (NIP nie jest wymagany w przypadku faktur imiennych),
  – Odbiorca (dane imienne/ dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej np. szkoły) tj.: imię i nazwisko/nazwa odbiorcy usługi i adres.

W przypadku zgłoszeń na formy bezpłatne w polach dotyczących faktury VAT należy wpisać – „NIE DOTYCZY”.

 

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCDN
DO POBRANIA>>


 

 

POMOC TECHNICZNA

MAŁOPOLSKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
tel. 12 623 76 46/56
 
Ośrodek w KRAKOWIE
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 12 422 14 49
tel. kom. 513 042 381
 
Ośrodek w  NOWYM SACZU
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 18 443 71 72 w. 25
tel. kom. 513 042 386
 
Ośrodek w OŚWIĘCIMIU
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 33 844 43 14 w. 33
tel. kom. 513 042 427
 
Ośrodek w TARNOWIE
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 14 688 88 10 w. 118
tel. kom. 513 042 389

 

arrow
Facebook
YouTube