13.05.2022

Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

12 maja w Muzeum Niepodległości w Myślenicach miała miejsce konferencja podsumowująca projekt „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń”. Organizatorem konferencji była Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach przy wsparciu Jarosława Szlachetki burmistrza Myślenic oraz Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, Ośrodka Rozwoju Edukacji, a także dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie oraz nauczyciele szkoły ćwiczeń i szkół powiatu myślenickiego.

Tytuł konferencji ,,Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy’’ naturalnie zdecydował o tematyce wystąpień. Burmistrz miasta Jarosław Szlachetka, wymieniając liczne efekty realizacji projektu, wyraził zadowolenie z nowoczesnego wyposażenia kilku pracowni przedmiotowych. Dyrektor MCDN dr Łukasz Cieślik mówił o znacznym podniesieniu kompetencji nauczycieli i uczniów poprzez realizację szkoleń, warsztatów i konsultacji. Studenci Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach w czasie praktyk realizowanych w szkole ćwiczeń mogli przygotować się do zawodu w rzeczywistych i bardzo dobrych warunkach edukacyjnych. Ten aspekt współpracy podkreślił dr Dariusz Kruk –prorektor Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych.

Gośćmi specjalnymi były przedstawicielki Ośrodka Rozwoju Edukacji. Agnieszka Pietryka – kierownik projektu wspierania tworzenia szkół ćwiczeń przedstawiła model wdrożenia do praktyki edukacyjnej szkół ćwiczeń. Z kolei Magdalena Brewczyńska – specjalista ds. rozwoju szkół ćwiczeń pokazała funkcjonowanie sieci jako formy współpracy dla nauczycieli szkół ćwiczeń z całej Polski. Efekty realizacji projektu z punktu widzenia jego uczestnika przestawiła Ewa Cwynar – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach. O podejmowanych w trakcie realizacji projektu działaniach diagnostycznych oraz wynikach ewaluacji kształtującej opowiedziała Małgorzata Karwala – ekspert ds. ewaluacji MCDN.

Celem projektu, realizowanego od 1 lipca 2020 roku we współpracy z Gminą Myślenice, było stworzenie modelu szkoły ćwiczeń na bazie Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach, który przyczyni się do podniesienia kompetencji nauczycieli oraz poprawy funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wsparcia szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Realizacja działań projektowych została poprzedzona diagnozą, przeprowadzoną przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, której celem było zidentyfikowanie i zaplanowanie działań pozwalających stworzyć modelową placówkę szkoły ćwiczeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach.

Wszystkie zamierzone cele projektu zostały osiągnięte mimo niesprzyjających warunków pandemii, wymuszających nauczanie zdalne. Dzięki wsparciu MCDN uczestnicy projektu podnieśli swoje kompetencje trenerskie, poznali zasady gamifikacji w praktyce lekcyjnej, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności z zakresu narzędzi TiK oraz opracowali 4 autorskie programy zajęć pozalekcyjnych oraz scenariusze lekcji.

Galeria zdjęć

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, na lata 2014-2020.

wróć do listy aktualności