17.06.2019

I Ty możesz zostać laureatem nagrody „Amicus Hominum”

Działasz na rzecz dobra innych? Wspierasz inicjatywy służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnoty lokalnej? Nie zwlekaj i już dziś zgłoś kandydaturę do nagrody „Amicus Hominum”.

Wzorem lat ubiegłych ogłoszony został konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”. To świetna okazja, aby podziękować społecznym liderom i osobom, dzięki którym upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla potrzebujących. Jest to też szansa, żeby docenić aktywność społeczną młodzieży oraz wolontariackich grup młodzieżowych, takich jak szkolne koła wolontariatu.

Pragnąc docenić zaangażowanie społeczne i upowszechnianie postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla dobra drugiego człowieka, serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatur do konkursu. W sposób szczególny liczymy tutaj na wyróżnienie młodych osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, w tym promujące postawę otwartości oraz ideę młodzieżowego wolontariatu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do Nagrody „Amicus Hominum” upływa w dniu 31 lipca 2019 r. W tym roku wyróżnieni zostaną liderzy w kategoriach: Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Niepełnosprawnym, Promocja i Ochrona Zdrowia, Sport i Edukacja, Działalność Filantropijna, Inicjatywa Młodych. Spośród laureatów zostanie wyłoniona osoba, szczególnie wyróżniająca się na tle innych i zasługująca na specjalne uznanie. Zostanie ona uhonorowana tytułem Grand Prix!

Zgłoszeń kandydatów do konkursu mogą dokonywać: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną. Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo.

wróć do listy aktualności