09.05.2022

II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty – „Edukacja wobec wyzwań przyszłości”

Od 17 do 30 maja w czterech partnerskich województwach − świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i lubelskim − zapraszamy kadrę kierowniczą, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty.

II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty to propozycja dla dyrektorów oraz nauczycieli, którzy budują dobrą szkołę i szukają drogowskazów na drodze zmian. Celem przedsięwzięcia jest aktualizacja wiedzy w zakresie kierunków doskonalenia kadr oświaty istotnych w kontekście wyzwań przyszłości, jak również stworzenie forum dyskusji i wymiany doświadczeń o formach i metodach uczenia się nauczycieli adekwatnych do ich potrzeb oraz potrzeb dzieci/uczniów, systemu oświaty.

Organizatorzy – Konsorcjum Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli:

 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach;
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie;
 • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Współorganizatorzy:
nowa szkoła
NASK

Patronat honorowy:

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek
Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski
Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik
Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch
Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak
Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Bank Gospodarstwa Krajowego
Ochotnicze Hufce Pracy

 

Patronat medialny:

TVP Rzeszów
TVP 3 Kielce
Polskie Radio Rzeszów
Echo Dnia

Adresaci:

 • kadra kierownicza oświaty;
 • nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 • pracownicy kuratoriów oświaty oraz jednostek samorządów terytorialnych;
 • kadra placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogicznych bibliotek wojewódzkich.

II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty nt. „Edukacja wobec wyzwań przyszłości” rozpoczyna się 17 maja konferencją inauguracyjną cykl wydarzeń edukacyjnych zaplanowanych w czterech regionach.

Program konferencji inauguracyjnej – 17 maja

10.30–11.00Rejestracja, odbiór materiałów
11.00–11.30Otwarcie konferencji, wystąpienia organizatorów i patronów honorowych
11.30–12.15Przyszłość wobec wyzwań edukacji – prof. dr hab. Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
12.15–12.45Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania uczniów. Co z niego wynika dla edukacji? – Mariola Błażej, specjalistka w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
12.45–13.15Przerwa kawowa
13.15−13.30Co wynika dla przyszłości edukacji z Warsztatów Przyszłościowych? – przedstawiciele Konsorcjum Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli
13.30−14.50Na wyzwania – działania! Nowoczesne nauczanie i szkolenia na miarę naszych czasów – interaktywne wystąpienia przedstawicieli placówek doskonalenia wchodzących w skład Konsorcjum
14.50−15.00Podsumowanie konferencji

Miejsce:
Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2
Termin:
17 maja 2022 r. (wtorek), godz. 11.00–15.00
Rejestracja/ zgłoszenia:
Należy zalogować się w Systemie Obsługi Szkoleń Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Uczestnicy biorący udział w konferencji online po rejestracji otrzymają dostęp do wydarzenia.
Kod formy FS004
Koszt:
Udział w forum jest bezpłatny.

Program konferencji podsumowującej – 31 maja

09.00−10.30Moduł dla ucznia „Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą” (konkurs, panele dyskusyjne)
10.30−11.00Rejestracja, odbiór materiałów
11.00−11.30Otwarcie konferencji, wystąpienia Organizatorów i Patronów Honorowych
11.30−12.15Mózgi, sztuczna inteligencja i edukacja – prof. dr hab. Wodzisław Duch, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
12.15−13.00Projektowanie edukacji wobec wyzwań sztucznej inteligencji – prof. dr hab. Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
13.00−13.30Przerwa kawowa
13.30−14.15Edukacja klasyczna w XXI wieku – dr Krzysztof Budzyń, PCEN Rzeszów
14.15−15.00Czy szkoła ma przyszłość? – panel dyskusyjny z udziałem Dyrektorów ŚCDN, LSCDN, MCDN, PCEN

Miejsce:
Nowy Dwór Świlcza 146E, 36-072 Rzeszów
Termin:
31 maja 2022 r. (wtorek), godz. 09.00–15.00
Rejestracja/ zgłoszenia:
Należy zalogować się w serwisie szkoleniowym Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
Uczestnicy biorący udział w konferencji online po rejestracji otrzymają dostęp do wydarzenia.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Koszt:
Udział w forum jest bezpłatny.

INSPIRATORIA EDUKACYJNE

W ramach forum od 18 do 30 maja br. w czterech partnerskich województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i lubelskim będą zorganizowane INSPIRATORIA EDUKACYJNE – wydarzenia, konferencje, warsztaty, webinaria poświęcone nowoczesnemu nauczaniu i efektywnemu uczeniu się na miarę potrzeb systemu oświaty i wyzwań przyszłości.

Szkolenia organizowane w ramach II OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATY
PRZEZ MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 • Ośrodek w Krakowie:

24.05.2022
Konferencja online – Matematyka nas łączy. Szkolne przygody z królową nauk
25.05.2022
Konferencja online – Polonistyczny przekładaniec na bis

 • Ośrodek w Nowym Sączu:

09-28.05.2022
Warsztaty e-learningowe – Budujemy swoje kompetencje przedsiębiorcze
12-31.05.2022
Warsztaty e-learningowe – Nowoczesne narzędzia cyfrowej gospodarki

 • Ośrodek w Oświęcimiu

23.05.2022
Warsztaty online – Rola doświadczenia w kształtowaniu pojęć matematycznych
25.05.2022
Konferencja online – Inspiracje na ścieżce międzyprzedmiotowej

 • Ośrodek w Tarnowie:

23.05.2022
Konferencja online – Edukacja do mądrości – współczesne wyzwania edukacji klasycznej
24.05.2022
Warsztaty online – Planowanie lekcji opartej na strategii wyprzedzającej i problem-based learning (PBL) z wykorzystaniem narzędzi TIK
25.05.2022
Warsztaty online – Projekty edukacyjne STEAM na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych

Szczegóły i zapisy na Inspiratoria Edukacyjne na stronach internetowych w zakładce II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Nauczycieli – konferencje i wydarzenia towarzyszące PARTNERÓW:

Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach: https://www.scdn.pl/
Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie: https://www.pcen.pl/
Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: https://lscdn.pl/

logotypy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

wróć do listy aktualności