Jak można uzyskać patronat „Hejnału Oświatowego”

 

Patronatem obejmujemy konferencje, konkursy i inne wydarzenia związane z polską oświatą. Informacje o patronacie będą zamieszczone w czasopiśmie i na stronie internetowej.

 

Zainteresowanych prosimy o wysłanie e-maila na adres redaktor naczelnej: d.grodzka@mcdn.edu.pl

 

W mailu należy opisać wydarzenie, podając:

 • nazwę, termin i miejsce przedsięwzięcia/imprezy;
 • organizatora (nazwę, adres, telefon, adres mailowy);
 • osobę do kontaktów (imię, nazwisko, telefon, adres mailowy);
 • adresata przedsięwzięcia/imprezy;
 • ogólny, krótki opis wydarzenia;
 • propozycje względem patrona medialnego;
 • oczekiwania ze strony „Hejnału Oświatowego” w ramach patronatu.

Przewodniczący Rady Wydawniczej na podstawie nadesłanych informacji podejmie decyzję o przyznaniu patronatu „Hejnału Oświatowego”, o czym zawiadomimy mailowo. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

 

Patronaty „Hejnału Oświatowego” w 2019 r.

 

 • X edycja regionalnego konkursu MCDN „Kreatywny Nauczyciel” pod hasłem „Edukacja regionalna w praktyce pedagogicznej”
 • Program Bardzo Młoda Kultura, Małopolski Instytut Kultury
 • IX Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych klas IV–VIII, Szkoła Podstawowa nr 62 w Krakowie
 • edycja konkursu historycznego „Od Wandy do Sendzimira”, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Oddział Dzieje Nowej Huty
 • konkurs dla placówek przedszkolnych pt. „Urodziny Elmera”, poznańskie wydawnictwo książek dla dzieci Papilon
 • DNI PROJEKTU ERASMUS+ pt. „Muzyka narodowa krajów Europy jako perspektywa edukacyjna i zawodowa młodzieży muzycznej”, Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie
 • XXV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej „Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia”, PTDE, OKE w Krakowie, UJ
 • IV Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych pt. „Czytelnik – użytkownik – klient”, PBW w Krakowie
 • Projekt edukacyjny „Meldunek filmowy kaprala Wojtka”, realizowany w ramach programu Patriotyzm Jutra, Stowarzyszenie Polonistów
 • VIII edycja Szkoły Świętego Rocha w Mikstacie
 • XI edycja regionalnego konkursu MCDN „Kreatywny Nauczyciel” pod hasłem „Wycieczki w edukacji dzieci i młodzieży – uczenie się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie”
 • Małopolskie Forum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce
 • konkurs plastyczny „Stanisław Moniuszko – obrazy muzyką malowane”, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie