Jak można uzyskać patronat „Hejnału Oświatowego”

Patronatem obejmujemy konferencje, konkursy i inne wydarzenia związane z polską oświatą. Informacje o patronacie będą zamieszczone w czasopiśmie i na stronie internetowej.

Zainteresowanych prosimy o wysłanie e-maila na adres redaktor naczelnej: d.grodzka@mcdn.edu.pl

W mailu należy opisać wydarzenie, podając:
• nazwę, termin i miejsce przedsięwzięcia/imprezy;
• organizatora (nazwę, adres, telefon, adres mailowy);
• osobę do kontaktów (imię, nazwisko, telefon, adres mailowy);
• adresata przedsięwzięcia/imprezy;
• ogólny, krótki opis wydarzenia;
• propozycje względem patrona medialnego;
• oczekiwania ze strony „Hejnału Oświatowego” w ramach patronatu.
Przewodniczący Rady Wydawniczej na podstawie nadesłanych informacji podejmie decyzję o przyznaniu patronatu „Hejnału Oświatowego”, o czym zawiadomimy mailowo. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

Patronaty „Hejnału Oświatowego” w 2020 r.

• Program Bardzo Młoda Kultura, Małopolski Instytut Kultury
• Patriotyzm Jutra, Stowarzyszenie Polonistów
• XI edycja regionalnego konkursu MCDN „Kreatywny Nauczyciel” pod hasłem „Wycieczki w edukacji dzieci i młodzieży – uczenie się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie”