Reklama w czasopiśmie „Hejnał Oświatowy”:

  • różne warianty
  • konkurencyjne ceny
  • stali oraz świadomi czytelnicy
  • szeroki krąg odbiorców związanych z oświatą
  • możliwość dotarcia z reklamą do określonej wcześniej grupy docelowej

Kontakt w sprawie zamieszczenia reklamy:

Katarzyna Niewidok

mail: k.niewidok@mcdn.edu.pl

tel.: 12 61 71 103; fax: 12 623 77 41

Formularz zamówienia reklamy w czasopiśmie „Hejnał Oświatowy”

Zapraszamy