Zachęcamy do zamieszczania oferty reklamowej na łamach miesięcznika Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 Czasopismo „Hejnał Oświatowy”:

 • wydawane od 1992 r. przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • służy nauczycielom w doskonaleniu ich warsztatu pracy, przekazuje najnowszą wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii, informuje o istotnych wydarzeniach w oświacie
 • kolportowane w całej Małopolsce poprzez ośrodki Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w: Krakowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie
 • czytelnikami są nauczyciele szkół, przedszkoli, dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy nadzoru pedagogicznego i organów samorządowych
 • ukazuje się w nakładzie 1 000 egz., numer sierpniowo-wrześniowy – w nakładzie 2 000 egz.
 • wersja elektroniczna gazety (pełny kolor) dostępna na: www.mcdn.edu.pl

Reklama w czasopiśmie „Hejnał Oświatowy”:

 • różne warianty
 • konkurencyjne ceny
 • stali oraz świadomi czytelnicy
 • szeroki krąg odbiorców związanych z oświatą
 • możliwość dotarcia z reklamą do określonej wcześniej grupy docelowej

Zainteresowanych prosimy o wysłanie e-maila na adres redaktor naczelnej: d.grodzka@mcdn.edu.pl

Formularz zamówienia reklamy w czasopiśmie „Hejnał Oświatowy”

 Zapraszamy do współpracy!

arrow
Facebook
YouTube