Szkolenia  są finansowane w całości przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Warunkiem udziału w projekcie, jest zgłoszenie się nauczycieli z danej placówki do dnia 10 marca br. oraz udział przedstawiciela szkoły w szkoleniu. Bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych odbędą się 25 marca równolegle w Warszawie i w Katowicach.

Szczegóły dotyczące Programu oraz zgłoszenia do Projektu dostępne są na stronie www.programnaukizachowania.pl w zakładce Aktualności.

Program Nauki Zachowania posiada rekomendację Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. „System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego” jest wdrażany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.