MOCAK zaprasza nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych na cykl spotkań O demokracji. 20 lekcji z XX wieku.

 

W ramach projektu klasy szkolne mogą wziąć udział w autorskich lekcjach – warsztatach inspirowanych książką O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku Timothy’ego Snydera – profesora historii Uniwersytetu Yale, specjalisty w zakresie dziejów Europy Środkowej i Wschodniej, historii nacjonalizmu i tematyce Holokaustu. Do poprowadzenia lekcji zapraszani są artyści, filozofowie i literaci, specjaliści w swoich dziedzinach.

Każda lekcja będzie okazją do wspólnej refleksji w kontekście sztuki na jeden ze wskazanych przez Timothy’ego Snydera tematów:

Lekcja 1. Nie bądź z góry posłuszny
Lekcja 2. Broń instytucji
Lekcja 3. Strzeż się państwa jednopartyjnego
Lekcja 4. Weź odpowiedzialność za oblicze świata
Lekcja 5. Pamiętaj o etyce zawodowej
Lekcja 6. Miej się na baczność przed organizacjami paramilitarnymi
Lekcja 7. Jeśli musisz nosić broń, bądź rozważny
Lekcja 8. Wyróżniaj się
Lekcja 9. Dbaj o język
Lekcja 10. Wierz w prawdę
Lekcja 11. Bądź dociekliwy
Lekcja 12. Nawiązuj kontakt wzrokowy i prowadź niezobowiązujące konwersacje
Lekcja 13. Uprawiaj politykę w sensie fizycznym
Lekcja 14. Chroń swoje życie prywatne
Lekcja 15. Wspieraj słuszne sprawy
Lekcja 16. Ucz się od ludzi z innych krajów
Lekcja 17. Nasłuchuj niebezpiecznych słów
Lekcja 18. Gdy nadejdzie niewyobrażalne, zachowaj spokój
Lekcja 19. Bądź patriotą
Lekcja 20. Bądź tak odważny, jak potrafisz

Celem spotkań jest promowanie świadomego uczestnictwa w procesie demokratycznym, zachęta do aktywności obywatelskiej, dyskusji i samodzielnego myślenia i poznawania sztuki współczesnej.

Lekcje będą odbywały się we wrześniu i październiku 2020 roku, w terminach uzgodnionych z prelegentami i szkołami.

Zajęcia planowane są w muzeum z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej dopuszczona jest możliwość spotkań w formie zdalnej.

Przewidziany czas lekcji dla jednej klasy to godzina zegarowa, w zależności od pytań oraz zaangażowania uczniów czas ten może być przedłużony. Bilet na zajęcia uprawnia do zwiedzenia aktualnie trwających wystaw.

Uczestnicy otrzymają także najnowszy zeszyt z serii Twórcza Kolekcja, którego tematem jest zaangażowanie społeczne, prezentujący prace Ákosa Birkása, Leopolda Kesslera, Sándora Pinczeheliego i Jarosława Kozłowskiego).

Zgłoszenia
W związku z tym, iż każdemu tematowi lekcji będzie poświęcone tylko jedno spotkanie, ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym projekt@mocak.pl lub telefonicznie 12 263 40 35 (od wtorku do soboty, w godzinach 11:00–19:00).

Idea i realizacja:
Olga Brewka, Kamil Gibas, Alicja Pakosz
Magdalena Mazik, Marlena Nikody

Cykl dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura – Interwencje 2020”.