Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dla kadry oświatowej poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Materiał został opracowany na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół. 

Poradnik zawiera wskazówki, jak organizować nauczanie na odległość czy nauczanie w wariancie mieszanym. W materiale znajdą Państwo także zestaw dobrych praktyk dotyczących pracy szkolnej biblioteki, przygotowania zajęć wychowania fizycznego, organizacji praktycznej nauki zawodu czy kształcenia na odległość uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Załączniki:

Dobre praktyki edukacji zdalnej – poradnik MEN (plik w wersji word)

Dobre praktyki edukacji zdalnej – poradnik MEN (plik pdf)