Prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
dr Marcin Kopeć, dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie
dr hab. prof. UP Łukasz Tomasz Sroka, Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

zapraszają na konferencję naukową
Świadomość ryzyka a ryzyko nieświadomości.
Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?

Konferencja odbędzie się 4-5 kwietnia 2019 r. w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, przy ul. Podchorążych 2.

Ramowy program konferencji

II konferencja naukowa
Kraków, 4–5 kwietnia 2019 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

4 kwietnia, czwartek
9.00 – 10.00 Rejestracja, bufet kawowy
10.00 – 10.35 Otwarcie konferencji prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jadwiga Mariola Szczypiń, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
dr hab. Łukasz Sroka, prof. UP, dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny dr Marcin Kopeć, dyrektor Oddziału ZUS w Krakowie
10.35 – 10.45 Przemówienie prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes ZUS
10.45 – 11.15 Podsumowanie konferencji 2018 Barbara Owsiak, wicedyrektor Gabinetu Prezesa ZUS
prof. Łukasz Sroka, UP
11.15 – 12.45 Świadomość ryzyka w ubezpieczeniach społecznych
1. Jak badać świadomość ryzyka w ubezpieczeniach społecznych? Potrzeba interdyscyplinarnego podejścia
2. Jak skutecznie upowszechniać wiedzę o ubezpieczeniach społecznych
Prelegenci:
dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej
dr hab. Małgorzata Jacyno, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
dr Radosław Zyzik, Akademia Ignatianum
dr Julia Kołodko
dr Małgorzata Solarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Piotr Majewski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Prowadzenie panelu:
Agnieszka Smoder, ZUS
dr Robert Marczak, ZUS
12.45 – 13.30 Przerwa obiadowa
13.30 – 15.00 Infobrokering w służbie ubezpieczeń społecznych
1. Czy infobrokering mógłby zostać wykorzystany w upowszechnianiu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych
2. Czy obywatele powinni mieć swojego infobrokera czy też każdy powinien sam poszukiwać wiedzy
3. Ocena jakości pracy infobrokera
4. Przyszłość usług infobrokerskich
5. Przykład wykorzystania infobrokeringu Prelegenci:
dr hab. Łukasz Sroka, UP, Czy potrzebny nam broker ubezpieczeń społecznych i kto mógłby nim być?
prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński
O zjawisku brokeringu informacji w świetle ekologii informacji. Studium przypadku ZUS
dr Sabina Cisek, Uniwersytet Jagielloński
Źródła informacji o ubezpieczeniach społecznych w PL i UE
dr Dorota Rak, UJ
Od brokera ubezpieczeń do brokera informacji. Ujęcie kompetencyjne
Grażyna Kurowska, Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, ORE

Prowadzenie panelu:
dr hab. Łukasz Sroka, UP
15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 17.00 Kulturowe konteksty ubezpieczeń społecznych
1. Jak współczesna kultura komunikuje zagadnienia związane z realizacją ryzyk życiowych?
2. Ubezpieczenia społeczne „ukryte” w przekazach kulturowych (dziedziny sztuki, twórcy, odbiorcy, struktura przekazu) Prelegenci:
Mateusz Pawłowicz, ZUS
Okrutny smok, który kradnie wszystko, na co obrócił wzrok.” – fałszywa opowieść o ubezpieczeniach społecznych w kulturze masowej.

Dyskusja panelowa:
dr hab. Małgorzata Jacyno, UW
dr hab. Piotr Celiński, UMCS

Prowadzenie panelu:
dr Jacek Dziekan, ZUS
17.15 – 17.45
1. Prezentacja nowej edycji materiałów dydaktycznych „Lekcje z ZUS”
2. Materiały edukacyjne ZUS a nowe wymogi w zakresie doradztwa zawodowego Barbara Owsiak, ZUS
Małgorzata Meissner, metodyk współpracująca przy opracowaniu nowej edycji
ekspert ORE

5 kwietnia, piątek
9.00 –9.45 Moderowany warsztat z ekspertem
Działalność gospodarcza: ulgi i preferencyjne składki, czyli „Przedsiębiorco – masz wybór” Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS
Prowadzenie warsztatu:
Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Krakowie
9.45 – 10.30 Moderowany warsztat z ekspertem
Dariusz Noszczak, wicedyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Centrali ZUS
Prowadzenie warsztatu:
dr Jacek Dziekan, ZUS
10.35 – 10.50 Przerwa kawowa
10.50 –11.35 Moderowany warsztat z ekspertem
Agnieszka Ślązak, wicedyrektor Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS
Prowadzenie warsztatu:
dr Jacek Dziekan, ZUS
11.35 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 –13.00 Warsztat: gra edukacyjna „Specjalista ZUS”
Wprowadzenie:
Agnieszka Karczewska-Gzik, ORE
Barbara Muc, koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji z Oddziału ZUS w Chorzowie, autorka gry
13.00 – 13.30 Podsumowanie konferencji 2019 Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS
prof. Łukasz Sroka, UP
dr Marcin Kopeć, ZUS
13.30 – 14.00 Lunch