Efektem wieloletniej współpracy MCDN ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym są między innymi bezpłatne konferencje adresowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Zainteresowani zdrowiem psychicznym przedszkolaków dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli w dniu 11 kwietnia 2019 roku licznie przybyli do Centrum Kongresowego UR w Krakowie, gdzie odbyła się konferencje pod tytułem: „Profilaktyka i zagrożenia zdrowia psychicznego małego dziecka”
Uczestnicy w czasie wykładów mogli zaktualizować swoją wiedzę na temat funkcjonowania dziecka w rodzinie i w grupie rówieśniczej, rozpoznawania u dzieci symptomów zaburzeń rozwojowych oraz możliwości wsparcia dziecka czy jego rodziców w tym zakresie.
Prelegenci, odwołując się do badań naukowych, wskazali psycho-bio-społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych dzieci oraz skutki uzależnień maluchów od nowych technologii. W odniesieniu do praktyki przedszkolnej omówione zostały sposoby wspierania dziecka w nabywaniu kompetencji społecznych oraz znaczenie odporności psychicznej.
Zwieńczeniem wystąpień było zaprezentowanie programu wsparcia psychicznego dzieci i nauczycieli oferowanego pod nazwą „Rozum ponad przemoc”.

Zobacz galerię.