Wzorem lat ubiegłych ogłoszony został konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” i o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania kandydatów do konkursu „Amicus Hominum” i konkursu „Kryształy Soli”. Szukamy osób zaangażowanych społecznie, które poświęcają się dla innych i chcemy je wyróżnić, aby o ich działalności dowiedziało się jak najwięcej osób. Pokażmy, że działanie prospołeczne ma sens. To także doskonała okazja, by w sposób szczególny docenić zaangażowanie osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz walki z wirusem COVID-19. Nadesłane zgłoszenia będą, z całą pewnością, wyrazem uznania dla organizacji pozarządowych, które w sposób skuteczny i efektywny wspierają inicjatywy służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnoty lokalnej. Dodatkowo tegoroczną edycję „Kryształów Soli” wspiera Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A poprzez ufundowanie nagrody finansowej w wysokości 10 000 zł dla Laureata Grand Prix 2020.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do konkursów „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli” upływa w dniu 31 lipca 2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzory formularzy zgłoszeniowych, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo, w tym Nagroda Amicus Hominum i Nagroda Kryształy Soli.